Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » Wyjścia alarmowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wyjścia alarmowe

Każda wykryta sytuacja alarmowa w programie LBX skutkuje wywołaniem określonego wyjścia alarmowego. Dla każdego zdefiniowanego alarmu można wybrać jedno z dostępnych wyjść alarmowych. W przypadku konieczności używania kilku różnych wyjść alarmowych należy osobno zdefiniować każdą sytuację wybierając inne wyjście alarmowe.
Do wyboru jest cała gama wyjść, która może być używana w zależności od posiadanego sprzętu:

 • wysyłanie wiadomości e-mail - na zdefiniowany adres zostanie wysłana wiadomość z automatycznie wygenerowaną treścią dotyczącą alarmu
 • telefon z powiadomieniem - wykorzystując modem telefoniczny z obsługą voice komputer będzie dzwonił na wybrane numery i odtwarzał wcześniej przygotowane pliki dźwiękowe
 • dźwięk z komputera - zostaną odtworzone przygotowane pliki dźwiękowe wykorzystując kartę dźwiękową w pc
 • brzęczyk/przekaźnik w LB-473 - posiadacze urządzenia LAB-EL LB-473 mogą wykorzystać zainstalowany tam brzęczyk lub przekaźnik do sygnalizowania alarmu
 • modem GSM - program wyśle wiadomość SMS na wskazane numery telefonów
 • uruchomienie dowolnego programu - zostanie wywołany dowolny program na pc (po stronie serwera LBX)
 • brzęczyk/przekaźnik w LB-731 - posiadacze urządzenia LAB-EL LB-731 mogą wykorzystać wbudowany brzęczyk lub przekaźnik do sygnalizowania alarmu
 • brzęczyk/przekaźnik w LB-476 - posiadacze urządzenia LAB-EL LB-476 mogą wykorzystać wbudowany brzęczyk lub przekaźnik do sygnalizowania alarmu
 • przekaźnik w LB-487 - posiadacze urządzenia LAB-EL LB-487 mogą wykorzystać wbudowany przekaźnik do sygnalizowania alarmu
 • przekaźnik w LB-851 - wykorzystanie jednego z przekaźników w urządzeniu LAB-EL LB-851
 • wyświetlacz znakowy ASC 105 - wyświetlanie na kolorowym wyświetlaczu znakowym podłączonym do PC informacji o aktualnych alarmach

Alarmowanie - wyjścia alarmowe

Jeśli dane wyjście alarmowe jest zdefiniowane w kilku zdarzeniach alarmowych, żądania wywołania wyjścia są ustawiane w kolejkę - np. dla modemu gsm wyjście z odpowiednią konfiguracją jest wywoływane po kolej, a dla brzęczyka w urządzeniu będzie on wywołany, aż zostaną przerwane wszystkie związane z nim alarmy.
W przypadku błędu wywołania wyjścia alarmowego (np. brak komunikacji z urządzeniem alarmowym) próba jest ponawiana do skutku.