Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » Dźwięk

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LBX - wyjście alarmowe - dźwięk z komputera

Opis

Program LBX może posłużyć się kartą muzyczną serwera w celu odtworzenia komunikatu powiadamiającego o wystąpieniu sytuacji alarmowej.

Konfiguracja

W konfiguracji wyjść alarmowych (patrz: konfiguracja wyjść alarmowych).
należy wybierać opcję 'dźwięk z komputera'.

Alarm dźwiękowy

W oknie konfiguracji należy ustawić nazwę właściwego wyjścia audio, przez które zostanie odtworzony komunikat alarmu w przypadku odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego.
Można także ustawić ponowne odtwarzanie dźwięku co określoną liczbę minut, jeśli sytuacja alarmowa trwa cały czas i nie została odroczona.

Opis działania

Dla odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego zostanie odtworzona sekwencja plików dźwiękowych.

Pierwsze zostanie odtworzone powitanie z pliku: "alarm-site.wav"
Następnie zostanie odegramy plik: "alarm-start.wav" lub "alarm-stop.wav" - w zależności od konfiguracji alarmów.
Dalsze dźwięki będą odtwarzane w zależności od konkretnej konfiguracji alarmu. Jeśli program LBX nie będzie mógł odnaleźć jakiegoś pliku dźwiękowego, należy wykonać test alarmu i sprawdzić z menu 'Serwer->Komunikaty' brakujące pliki dźwiękowe.
Ostatecznie przy braku innych plików dźwiękowych zostanie odtworzony plik "alarm.wav".

Patrz także: Opis alarmowania