Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » SMS

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LBX - wyjście alarmowe - Wysyłanie wiadomości SMS

Opis

Program LBX oferuje możliwość użycia modemu GSM jako wyjścia alarmowego, umożliwiając wysyłanie SMS-ów na wybrany numer lub kilka numerów telefonów.

Konfiguracja

Po dodaniu modemu GSM do konfiguracji serwera (patrz: konfiguracja urządzeń), należy przejść do konfiguracji wyjść alarmowych (patrz: konfiguracja wyjść alarmowych).
Następnie wybierając 'Wysyłanie wiadomości SMS' otworzy się ekran konfiguracyjny.

Typ wyjścia alarmowego SMS

Należy tu podać własną nazwę wyjścia alarmowego, będzie ona używana w innych ekranach konfiguracji.
Serwer LBX obsługuje kilka typów modemów:

  • Modem GSM (podłączony do PC) - modem (urządzenie) podłączony do serwera
  • Modem GSM w LB-480 - modem wbudowany w LB-480 (dodatkowy moduł)
  • Modem GSM w LB-490 - modem wbudowany w LB-490 (dodatkowy moduł)
  • Usługa HostedSMS - Wirtualna bramka SMS HostedSMS.pl
W przypadku wyboru fizycznego modemu, należy wskazać urządzenie - miejsce dołączenia.

W kolejnym oknie konfiguracji należy podać numer telefonu, do którego zostanie wysłany SMS w przypadku odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego. W przypadku konieczności podania kilku numerów telefonów, należy je rozdzielić spacją. Dodatkowo każdy numer telefonu musi być zapisany jednym ciągiem bez zbędnych przerw (spacji).
Możliwe jest ustawienie ponownego wysyłania wiadomości co określoną liczbę minut, jeśli sytuacja alarmowa trwa cały czas i nie została odroczona.
Dodatkowo w przypadku skonfigurowania wielu sytuacji alarmowych można ograniczyć liczbę wysyłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu. Ostatni wysłany SMS będzie informował o zbyt dużej liczbie wiadomości w krótkim czasie.

Alarm SMS

Zastosowanie

Dla skonfigurowanego zdarzenia alarmowego, wiadomość SMS zostanie automatycznie wysłana. Możliwe jest dostosowanie treści i tytułu wiadomości oraz wybór innego numeru telefonu w ustawieniach konkretnego zdarzenia alarmowego.

Patrz także: Opis alarmowania