Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » SMS

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LBX - wyjście alarmowe - SMS

Opis

Modem GSM może służyć jako wyjście alarmowe. Umożliwi to wysłanie wiadomości tekstowej na wskazany numer lub kilka numerów telefonów.

Konfiguracja

Po dodaniu momemu GSM w konfiguracji serwera (patrz: konfiguracja urządzeń), należy przejść do konfiguracji wyjść alarmowych (patrz: konfiguracja wyjść alarmowych).
Następnie wybierając 'modem GSM' otworzy się ekran konfiguracyjny.

Alarm SMS

Należy tu wybrać nazwę właściwego modemu GSM oraz wpisać numer telefonu, do którego zostanie wysłany SMS w przypadku odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego. W przypadku konieczności podania kilku numerów telefonów, należy je rozdzielić spacją. Dodatkowo każdy numer telefonu musi być zapisany jednym ciągem bez zbędnych przerw (spacji).
Można także ustawić ponowne wysyłanie wiadomości co określoną liczbę minut, jeśli sytuacja alarmowa trwa cały czas i nie została odroczona.
Dodatkowo w przypadku skonfigurowania wielu sytuacji alarmowych można ograniczyć liczbę wysyłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu. Ostatni wysłany SMS będzie iformował o zbyt dużej liczbie wiadomości w krótkim czasie.

Zastosowanie

Dla odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość SMS. Jeśli istnieje potrzeba wysłania innego tytułu i treści wiadomości SMS, należy w zdarzeniu alamowym wybrać inne ustawienia. Istnieje tam także możliwość podania innego niż domyślny numeru telefonu.

Patrz także: Opis alarmowania