Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » e-mail

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail)

Program LBX może wysyłać powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach lub alarmach za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy w konfiguracji serwera utworzyć odpowiednie wyjście alarmowe, z którego będą mogły korzystać alarmy. Program umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości wyjść alarmowych w tym również tego samego typu - możliwe jest zdefiniowanie kilku wyjść alarmowych wysyłającą pocztę, korzystających np. z różnych mechanizmów transportu poczty - np. różnych serwerów SMTP, albo do różnych odbiorców. Niektóre informacje podane w konfiguracji wyjścia alarmowego mogą być zastąpione specyficznymi informacjami określonymi w konfiguracji samego alarmu - dotyczy to odbiorcy i tematu wiadomości. W konfiguracji wyjścia alarmowego określa się domyślnego odbiorcę i temat, ale dla każdego alarmu można ustalić je w sposób indywidualny. Jeżeli jest potrzeba używania różnych ustawień dla różnych alarmów, to nie zawsze jest sens definiować różne wyjścia alarmowe: jeśli zmieniać się ma mechanizm transportu poczty, to niezbędne jest zdefiniowanie osobnych wyjść, jeśli zaś zmieniać ma się np. odbiorca, to nie ma takiej potrzeby - niezależnie od domyślnego odbiorcy określonego w konfiguracji wyjścia możliwe jest podanie innego odbiorcy w samym alarmie. Tak jest prościej jeśli takie zróżnicowanie dotyczy niewielkiej ilości alarmów - jeśli alarmów jest dużo i zależnie od typu mają trafiać do różnych odbiorców, to wtedy prościej będzie zdefiniować osobne wyjścia alarmowe z różnymi odbiorcami, przy konfigurowaniu samych alarmów wystarczy wtedy wybrać odpowiednie wyjście z przypisanym odbiorcą niż za każdym razem go wpisywać (choć oczywiście jest to możliwe).

W celu skonfigurowania wyjścia alarmowego wysyłającego pocztę należy podać następujące dane:

 • Nazwa wyjścia alarmowego - to jest opisowa, możliwie krótka nazwa która będzie identyfikować to wyjście alarmowe i jego konfigurację, ma to znaczenie przy zdefiniowanych kilku wyjściach alarmowych - przy późniejszym definiowaniu alarmów wybiera się wyjście alarmowe po tej nazwie

 • Transport - to jest sposób wysyłania poczty elektronicznej, wybrać należy metodę właściwą dla lokalnej konfiguracji:

  • sendmail - to dotyczy wyłącznie programu serwera działającego pod systemami unixowymi. W tym wypadku program serwera LBX musi mieć do dyspozycji lokalnego MTA (Mail Transfer Agent) działającego zgodnie z interfejsem sendmail'a, skonfigurowanego właściwie do doręczania poczty wygenerowanej lokalnie. Ustalenia tutaj wymaga nadawca wiadomości, którego trzeba podać w dalszej konfiguracji - MTA musi umożliwiać wysyłanie poczty z nadawcą określonym przez program wywołujący, albo należy jako nadawcę podać adres e-mail użytkownika do kogo należy proces serwera LBX

  • SMTP - to jest najbardziej uniwersalna metoda, wymagająca dostępności serwera SMTP który zajmie się dalszym doręczeniem wygenerowanej poczty. Podać należy następujące informacje:

   • Serwer SMTP: - adres DNS lub IP serwera SMTP
   • Port - port serwera SMTP
   • Użytkownik - nazwa użytkownika dla serwera SMTP
   • Hasło - hasło dla serwera SMTP
   • Połączenie - sposób zabezpieczenia połączenia z serwerem SMTP, do wyboru jest: bez szyfrowania, STARTTLS lub SSL/TLS. Tutaj należy ustalić jakiej metody wymaga serwer SMTP.
 • Nadawca - dane nadawcy poczty, które zostaną wstawione do wysyłanej poczty elektronicznej. Podane dane muszą być właściwe dla danego systemu - dany użytkownik (nadawca) musi być obsługiwany przez mechanizm transportu poczty - np. dla sendmaila być może musi to być lokalny użytkownik, dla SMTP musi to być użytkownik dla którego serwer SMTP zapewnia przekazywanie poczty - bezpośrednio obsługując serwer nadawcy, działając jako przekaźnik dla tego serwera, albo obsługując serwer odbiorcy (choć w takim wypadku zmiana odbiorcy będzie wymagać też zmiany serwera SMTP)

  • Nazwa - nazwa opisowa nadawcy, Podanie tej nazwy jest opcjonalne, jeśli nie zostanie podana to w polu nadawcy poczty zostanie zamieszczony sam adres e-mail

  • Adres e-mail - adres e-mail nadawcy, musi być właściwy dla użytego mechanizmu transportu poczty tak żeby był przez niego obsługiwany

 • Powtarzanie alarmowania - wiadomość e-mail może być wysyłana cyklicznie co określony czas, dopóki trwa alarm.

  • Cykliczne powtarzanie co ... minut - należy podać liczbę minut, po której w przypadku ciągłego trwania alarmu nastąpi ponowne wysłanie wiadomości

 • Ustawienia domyślne - te ustawienia używane są przy wysyłaniu poczty jeśli nie zostaną określone inne dane w samych alarmach. W typowym przypadku program będzie zapewne korzystał głównie z tych danych.

  • Odbiorca - adres e-mail odbiorcy, na który zostanie doręczona poczta z powiadomieniem o zaistniałym zdarzeniu lub alarmie

  • Temat wiadomości - temat który zostanie zamieszczony w wysyłanej poczcie w polu "Subject:"