Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Wyjścia alarmowe » Wirtualna bramka SMS HostedSMS.pl

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wirtualna bramka SMS HostedSMS.pl

Opis

Serwer LBX umożliwia wysyłanie wiadomości alarmowych za pomocą operatora HostedSMS.
Dodanie obsługi w konfiguracji programu wymaga wcześniejszego wykupienia usługi u operatora: https://hostedsms.pl/
Użytkownik tego rozwiązania we własnym zakresie wykupuje pakiet wiadomości SMS dostępnych dla serwera LBX.

Konfiguracja

W celu dodania wyjścia alarmowego HostedSMS należy przejść do okna 'Wyjścia alarmowe' (z menu Serwer->Konfiguracja podstawowa>Wyjścia alarmowe).

Program LBX - wyjścia alarmowe

Następnie należy dodać wyjście "Wysyłanie wiadomości SMS", nadać nową nazwę oraz wybrać typ modemu: "Usługa HostedSMS".
W kolejnym oknie ustawień należy podać:

  • Nazwa użytkownika (adres email) - adres email zarejestrowany w usłudze HostedSMS.pl, typowo jest to login
  • Nadawca - nazwa "Nadawca" zdefiniowana u operatora HostedSMS.pl
  • Hasło - hasło przypisane do użytkownika, zdefiniowane w HostedSMS.pl

Alarm SMS

W kolejnym oknie konfiguracji należy podać numer telefonu, do którego zostanie wysłany SMS w przypadku odpowiednio skonfigurowanego zdarzenia alarmowego. W przypadku konieczności podania kilku numerów telefonów, należy je rozdzielić spacją. Dodatkowo każdy numer telefonu musi być zapisany jednym ciągiem bez zbędnych przerw (spacji).
Możliwe jest ustawienie ponownego wysyłania wiadomości co określoną liczbę minut, jeśli sytuacja alarmowa trwa cały czas i nie została odroczona.
Dodatkowo w przypadku skonfigurowania wielu sytuacji alarmowych można ograniczyć liczbę wysyłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu. Ostatni wysłany SMS będzie informował o zbyt dużej liczbie wiadomości w krótkim czasie.

Alarm SMS

Zastosowanie

Dla skonfigurowanego zdarzenia alarmowego, wiadomość SMS zostanie automatycznie wysłana. Możliwe jest dostosowanie treści i tytułu wiadomości oraz wybór innego numeru telefonu w ustawieniach konkretnego zdarzenia alarmowego.

Patrz także: Opis alarmowania