Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Instalacja sterowników LB-375

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Instalacja sterowników USB dla LB-375 starego typu

Niektóre egzemplarze urządzenia LB-375, wyprodukowane przed opublikowaniem systemu Windows 7, mogą żądać sterowników USB bez cyfrowego podpisu. Instalacja sterowników odbywa się wtedy ręcznie za pomocą Menadżera urządzeń.
Na początku należy otworzyć okno Menadżera urządzeń (np klikając prawym przyciskiem myszy na 'Komputer->Właściwości->Menadżer urządzeń', lub wpisując w wierszu poleceń komendę: mmc devmgmt.msc).

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nierozpoznanym urządzeniu 'LAB-EL LB-375', oznaczonym żółtym trójkątem, należy wybrać z menu 'Aktualizuj oprogramowanie sterownika...'.

Instalacja USB - LAB-EL-375

W oknie kreatora należy wybrać drugą opcję 'Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika'.

Instalacja USB - wyszukiwanie sterownika

Kolejny raz należy wybrać drugą opcję, tym razem oznaczoną 'Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze'.

Instalacja USB - wybór sterownika

W oknie wyboru typu urządzenia proszę zaznaczyć opcję 'Pokaż wszystkie urządzenia', a następnie potwierdzić przyciskiem 'Dalej'.

Instalacja USB - wybór typu urządzenia

W oknie wyboru sterownika proszę kliknąć na przycisk 'Z dysku...'

Instalacja USB - wybór sterownika

Wybór pliku sterownika podpisanego cyfrowo polega na zaznaczeniu pliku 'ftdibus.inf' położonego zwykle w lokalizacji instalacji programu, lub dostępnego po rozpakowaniu sterownika ze strony www.label.pl

Instalacja USB - wskazanie pliku sterownika

W kolejnym oknie należy wybrać model 'USB Serial Converter'.

Instalacja USB - wskazanie sterownika

Okno ostrzeżenia o niezgodności sterownika z urządzeniem należy potwierdzić przyciskiem 'Tak'.

Instalacja USB - ostrzeżenie

Po zainstalowaniu sterownika USB i odczekaniu kilku sekund w menadżerze urządzeń pojawi się kolejne nierozpoznane urządzenie 'USB Serial Port'.
Należy postępować podobnie jak w przypadku powyższej instalacji, wskazując na końcu inny sterownik: 'USB Serial Port'. Po potwierdzeniu instalacji tego sterownika urządzenie jest gotowe do obsługi w systemie Windows.

Instalacja USB - instalacja wirtualnego portu szeregowego

Instalacja USB - wskazanie pliku