Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Uruchomienie

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Pierwsze uruchomienie

Zobacz także: szybki start - konfiguracja

Program LBX po pierwszym uruchomieniu wymaga skonfigurowania. Konfiguracji podlega serwer, który jest obsługiwany bezpośrednio lokalnie przez program uruchomiony w trybie samodzielnym, albo jako usługa systemowa (patrz tryby pracy).

Tryb samodzielny

Po instalacji programu domyślnie zostaje uruchomiony osobny serwer. W konfiguracji programu zdefiniowany jest jeden serwer, która wymaga konfiguracji. Dla nowych instalacji automatycznie uruchamiane jest okno kreatora konfiguracji. Alternatywnie z menu serwera można wybrać pozycję "Konfiguracja podstawowa", postępując następnie zgodnie z opisem konfiguracji serwera. Po skonfigurowaniu serwera program jest już gotowy do dalszego działania.

Tryb klient-serwer

Po zainstalowaniu programu z osobnym serwerem również wymagane jest skonfigurowanie. W tym wypadku za obsługę serwera LBX odpowiada serwer, należy się z nim połączyć za pomocą programu klienckiego aby dokonać konfiguracji. Serwer jest uruchamiany automatycznie w czasie instalacji, tak więc po zakończeniu instalacji powinien on już działać i być gotowym do przyjmowania połączeń od klientów. Początkowa konfiguracja ma wyłączoną opcję przyjmowania połączeń zdalnych. Ma to na celu zabezpieczenie nieskonfigurowanego jeszcze serwera przed zdalnym dostępem i przejęciem nad nim zdalnie kontroli. Serwer w tym momencie przyjmuje wyłącznie połączenia od klienta działającego lokalnie na tym samym komputerze. W czasie instalacji oprócz samego serwera instalowany jest też program kliencki, który należy teraz uruchomić w celu skonfigurowania serwera. Konfiguracja dla programu klienckiego po instalacji ma wpisane domyślnie jedno połączenie z osobnym serwerem działającym na tym samym komputerze. Nawiązanie połączenia odbywa się z menu serwera, opcja "Połącz". Po pojawieniu się zapytania o nazwę użytkownika i hasło należy te pola pozostawić puste - domyślnie świeżo po instalacji nie ma utworzonych kont dla użytkowników, serwer akceptuje połączenie na pustą nazwę użytkownika i hasło (później po dodaniu choćby jednego tylko użytkownika pusty login i hasło nie są już akceptowane !). Po nawiązaniu połączenia należy z menu serwera wybrać pozycję "Konfiguracja podstawowa", postępując następnie zgodnie z opisem konfiguracji serwera. W czasie konfiguracji serwera trzeba najpewniej włączyć przyjmowanie zdalnych połączeń, gdyż to jest zasadnicza esencja sensu pracy w trybie klient-serwer (o ile zezwala na to licencyjny klucz autoryzacyjny). Istnieje też uzasadniony przypadek pracy serwera bez przyjmowania połączeń zdalnych, akceptując zaś wyłącznie klienta na lokalnym komputerze, gdy chcemy zapewnić ciągłość obsługi serwera bez troski o to czy program jest uruchomiony, ale to przypadek szczególny. Po skonfigurowaniu serwera, włączeniu połączeń zdalnych, utworzeniu kont dla użytkowników (to ważne dla bezpieczeństwa systemu), serwer jest gotowy do pracy i przyjmowania zdalnych połączeń. Cały czas oczywiście jest też przyjmowane połączenie z programu klienta działającego lokalnie. Połączenie od lokalnego klienta nie jest liczone do limitu zdalnych połączeń sieciowych określonego w licencyjnym kluczu autoryzacyjnym, tak więc niezależnie od tego czy też np. wyczerpania limitu połączeń przez zdalnych klientów, klient lokalny ma zawsze zagwarantowany dostęp do serwera.