Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Przenoszenie serwera LBX

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Przenoszenie serwera LBX

Opis

Przenoszenie serwera LBX na nowy komputer to operacja wymagająca podjęcia szeregu działań. Operacji tej powinna dokonać osoba zajmująca się utrzymaniem prawidłowego działania komputerów (z działu IT) we współpracy z osobą odpowiedzialną za prawidłowe działanie serwera LBX.
Przed rozpoczęciem przenoszenia należy zapoznać się z całą niniejszą instrukcją w celu uniknięcia podstawowych błędów. Na każdym etapie przenoszenia jest możliwość przerwania oraz awaryjne przywrócenie poprzedniego stanu. Konieczne jest przestrzeganie kolejności kroków przedstawionych w sekcji 'Przenoszenie'.

Nowy komputer

Na nowym komputerze przeznaczonym na instalację serwera LBX należy sprawdzić dostępne zasoby sprzętowe.
W szczególności weryfikacji wymaga:

 • Dostępne miejsce na dysku instalacji LBX - w zależności od wielkości instalacji od kilkudziesięciu do kilkuset GB, można porównać wielkość folderu oraz wielkość danych archiwalnych na starym komputerze
 • Wielkość pamięci RAM - zaleca się 2 GB na potrzeby serwera LBX (plus pamięć na system operacyjny i inne)

Instalacja testowa

Test komunikacji sieciowej
Należy zagwarantować poprawność komunikacji sieciowej między urządzeniami i serwerem LBX.
Na nowym komputerze można jeszcze przed docelowym przeniesieniem danych i konfiguracji, zainstalować LBX w celach testowych. Nie jest wymagany klucz autoryzacyjny. Nie wolno na tym etapie przenosić konfiguracji ze starego serwera. W celu przeprowadzenia testu komunikacji z urządzeniami należy użyć urządzeń zapasowych, nie używanych w działającym serwerze. W przypadku urządzeń sieciowych LB-480, LB-489, LB-490 można przeprowadzić próbę komunikacji z wykorzystaniem działających urządzeń. W nowym testowym serwerze LBX należy dodać tymczasowo badane urządzenie, aby potwierdzić działanie połączenia. Jeśli pojawią się problemy urządzeniem komunikującym się za pomocą połączenia przychodzącego UDP (np LB-523), można posiłkować się monitorem UDP.
Po przeprowadzeniu testów komunikacji należy odinstalować tymczasowy serwer LBX z nowego komputera.

Przenoszenie

Procedura przenoszenia serwera LBX, należy zachować kolejność wszystkich poniższych kroków:

 • Przygotowanie instalatora LBX w tej samej wersji, w jakiej jest zainstalowany na starym komputerze: wersje archiwalne LBX
 • Wyłączenie wyjść alarmowych - opcjonalnie w celu ograniczenia wysyłania powiadomień w trakcie przenoszenia serwera (wyjścia alarmowe)
 • Wyłączenie klienta LBX na starym komputerze (widocznego okna LBX)
 • W przypadku zainstalowanej usługi systemowej LBX: zatrzymanie usługi serwera LBX na starym komputerze - należy uruchomić usługi Windows (z linii poleceń services.msc). Na liście usług należy znaleźć "LAB-EL LBX serwer", a następnie wybrać przycisk "Zatrzymaj"
 • Sprawdzenie w managerze zadań, że usługa lbxdnt.exe nie jest uruchomiona - należy uruchomić manager zadań Windows (z linii poleceń taskmgr.exe). Na zakładce szczegóły po posortowaniu według nazwy nie może znajdować się lbxdnt.exe. Jeśli jest widoczne, należy ponownie przejść do usług i zatrzymać usługę "LAB-EL LBX server"
 • Utworzenie kopii całej zawartości folderu LBX - można cały folder LBX spakować do archiwum zip, na przykład lbx.zip
 • Skopiowanie lbx.zip na nowy komputer, na starym komputerze nie należy usuwać jeszcze lbx.zip
 • Rozpakowanie plików z lbx.zip z zachowaniem ścieżek starej instalacji
 • Instalacja programu LBX na nowym komputerze, wskazując skopiowany folder LBX
 • Uruchomienie klienta LBX
 • Konfiguracja urządzeń typu LB-523, LB-523A, LB-533 oraz innych urządzeń komunikujących się poprzez połączenie przychodzące UDP, na nowy adres serwera
 • Włączenie wyjść alarmowych
 • Przegląd konfiguracji - przegląd wszystkich zakładek dostępnych z menu 'Serwer->Konfiguracja podstawowa' oraz 'Serwer->Konfiguracja zaawansowana' w poszukiwaniu niestandardowych ustawień (np zakładka Archiwum, Dodatkowa bazy danych)
 • Weryfikacja poprawności działania, test alarmów
 • Konfiguracja nowego adresu IP serwera LBX na wszystkich zdalnych klientach LBX
 • Odinstalowanie LBX ze starego komputera
 • Po potwierdzeniu działania na nowym serwerze, usunięcie folderu LBX ze starego komputera, kopię lbx.zip należy zostawić na pewien okres czasu

Awaryjne przywrócenie poprzedniego stanu

W przypadku konieczności przerwania przenoszenia serwera LBX lub po nieoczekiwanym napotkaniu problemów na nowym serwerze, możliwe jest przywrócenie poprzedniego stanu:

 • Wyłączenie klienta
 • Wyłączenie usługi systemowej LBX na nowym komputerze
 • Odinstalowanie LBX z nowego komputera
 • Jeśli LBX został odinstalowany ze starego komputera: przywrócenie zawartości folderu LBX
 • Instalacja LBX w tej samej wersji, jaka była zainstalowana przed przystąpieniem do przenoszenia ze wskazaniem właściwego folderu LBX: wersje archiwalne
 • Uruchomienie klienta LBX
 • Konfiguracja urządzeń typu LB-523, LB-523A, LB-533 oraz innych urządzeń komunikujących się poprzez połączenie przychodzące UDP, na stary adres serwera.
 • Włączenie wyjść alarmowych
 • Weryfikacja poprawności działania, test alarmów
 • Konfiguracja starego adresu IP serwera LBX na wszystkich zdalnych klientach LBX