Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Zalecenia

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Zalecana instalacja programu LBX

Wstęp

Przedstawione tu zalecenia powinny zostać uwzględnione w systemach, w których zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo i niezawodność zbierania danych. Końcowym efektem opisanej poniżej konfiguracji będzie:

  • usługa systemowa (serwer LBX) automatycznie zbierająca dane w trakcie działania systemu operacyjnego (bez względu na to czy dane są oglądane przez użytkownika)
  • skonfigurowany program LBX (klient LBX) łączący się z serwerem w celu przeglądania zebranych danych
  • konta użytkowników programu pozwalające na podgląd danych, ewentualnie sterowanie urządzeniami
  • konto administratora programu pozwalające na zmianę ustawie programu
  • zabezpieczony główny katalog programu przed usunięciem (wraz z katalogami i plikami podrzędnymi)

Wymagania

Program LBX powinien być zainstalowany w systemie Windows XP/Server 2003 lub nowszych, w trakcie instalacji wymagane są uprawnienia administratora.
Dysk wybrany do instalacji programu powinien być sformatowany w systemie plików NTFS.

Instalacja

Instalacja programu powinna zostać przeprowadzona zgodnie z instrukcją instalacji, dodając opcję „osobny serwer”.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu programu należy skonfigurować część serwerową programu: pierwsze uruchomienie, zwracając uwagę na konfigurację architektury klient-serwer.

Konta użytkowników

W programie LBX należy skonfigurować konta użytkowników nadając im odpowiednie uprawnienia. Użytkownicy powinni mieć nałożone ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo zbieranych danych. Jeśli na przykład nie jest przewidziana zmiana konfiguracji programu, funkcjonalność ta powinna zostać zablokowana. Dzięki temu w istotny sposób można uchronić program przed zmianą konfiguracji (np. usunięciem urządzenia), lub uniemożliwić nieuprawnionemu użytkownikowi skasowania pamięci rejestracji w urządzeniu.
Po skonfigurowaniu programu część kliencka programu przy uruchamianiu może automatycznie łączyć się z częścią serwerową, logując się jako ustalony użytkownik. Takim domyślnym użytkownikiem nie powinien być administrator programu.
Szczegóły konfiguracji kont użytkowników: konta użytkowników

Zabezpieczenie plików

Jako ostatnią czynność instalacyjną należy zabezpieczyć pliki programu oraz zbierane dane przed przypadkowym usunięciem.
W tym celu osoba posiadająca uprawnienia administracyjne powinna ograniczyć uprawnienia wszystkich użytkowników zabraniając im usuwania katalogu programu LBX oraz wszystkich plików i podkatalogów w nim zawartych (standardowo jest to katalog C:\LAB-EL\LBX.

Sprawdzenie ustawień programu

Po zainstalowaniu programu należy sprawdzić konfigurację wybierając z menu Serwer->Konfiguracja podstawowa. Proszę zwrócić szczególną uwagę na:
- ustawienia archiwum - ustawienia automatycznego archiwizowania danych
- ustawienia pliku log - plik zbierający informacje o działaniu programu