Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Instalacja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Instalacja programu lbx

Program instalacyjny

Program do instalacji dostarczany jest w postaci jednego pliku wykonywalnego o nazwie typowo lbx-x.y.z-setup.exe, gdzie x,y,z to numer wersji programu. Instalacja polega na uruchomieniu tego programu i postępowaniu dalej zgodnie ze wskazówkami instalatora.

Pobranie programu

Najnowsza wersja programu dostępna jest w internecie: Program LBX, tam również dostępne są starsze, archiwalne wersje programu.

Klucze autoryzacyjne

Program do działania typowo wymaga kluczy autoryzacyjnych, które określają dostępną funkcjonalność programu zgodnie z udzieloną licencją. Program można zainstalować bez kluczy, wtedy jego działanie jest funkcjonalnie ograniczone, do trybu demonstracyjnego.
Klucze autoryzacyjne dystrybuowane są w plikach *.key, które można zainstalować na etapie instalacji programu. W tym celu należy odpowiednie pliki *.key zamieścić w tym samym katalogu co program instalacyjny, który po uruchomieniu skopiuje pliki kluczy w odpowiednie miejsce. Pliki kluczy można oczywiście dokopiować również w dowolnym późniejszym momencie.

Instalacja

Instalacja programu powinna zostać przeprowadzona przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu (dotyczy to szczególnie systemów Windows XP/Server 2003 lub nowszych i instalacji osobnego serwera, która się nie powiedzie bez uprawnień administracyjnych). W innych wypadkach możliwa jest instalacja bez takich uprawnień, w granicach możliwości związanych z uprawnieniami bieżącego użytkownika.

Po uruchomieniu programu instalacyjnego wykonać należy następujące kroki:

  • akceptacja licencji użytkownika
  • wybór katalogu instalacyjnego - domyślnie proponowany jest katalog \LAB-EL\LBX, ale można wybrać dowolny inny katalog jeżeli jest taka potrzeba
  • wybór opcji instalacji - do wyboru są następujące opcje:
    • LB-760A - ta opcja powoduje instalację aktualnego pliku firmware dla LB-760A oraz plików dźwiękowych z komunikatami dla alarmów pochodzących z regulatora LB-760A (więcej szczegółów - patrz opis LB-760A)
    • sterowniki USB - ta opcja powoduje instalację sterowników USB dla urządzeń firmy LAB-EL. Dodatkowo instalowane sterowniki oraz dodatkowe sterowniki dla modemów USB są kopiowane na dysk do podkatalogu drivers (patrz opis układu katalogów)
  • menu start i skróty na pulpicie - tutaj dokonać należy wyboru gdzie mają zostać zainstalowane odpowiednie skróty do programu, oraz dla kogo

Aktualizacja programu

Program może zostać zaktualizowany ze starszej wersji do nowszej na dwa sposoby. Przy obydwu sposobach należy jedynie zamknąć program klienta, nie ma potrzeby zatrzymywania serwera (o ile jest uruchomiony). Dostępne sposoby aktualizacji to:

  • nadpisanie starszej wersji - w tym wypadku należy uruchomić instalator nowej wersji bez odinstalowywania poprzedniej wersji. Instalacja możliwa jest WYŁĄCZNIE w tym samym katalogu co była zainstalowana poprzednia wersja. Zachowana zostaje poprzednia konfiguracja, klucze autoryzacyjne, wszystkie pliki danych oraz archiwum. Jeżeli uruchomiony był osobny serwer, to nie ma potrzeby jego wcześniejszego zatrzymania, zostanie on zatrzymany w czasie aktualizacji, zaktualizowany i uruchomiony na nowo. Jeżeli osobny serwer nie był wcześniej uruchomiony, za to został wybrany do instalacji w czasie aktualizacji, to zostanie on zainstalowany i uruchomiony.
  • usunięcie wersji dotychczasowej i instalacja nowej - w tym wypadku należy najpierw całkowicie usunąć dotychczasową wersję, następnie można zainstalować nową wersję. Przy tej operacji w czasie usuwania poprzedniej wersji usuwana jest również konfiguracja, klucze autoryzacyjne i pliki danych - jeżeli wymagane jest ich zachowanie, należy je skopiować w bezpieczne miejsce przed usunięciem programu (zamykając wcześniej program i zatrzymując serwer o ile był uruchomiony - aby poprawnie skopiować pliki które mogą być w tym czasie jednocześnie używane). Po zainstalowaniu nowej wersji można skorzystać z zachowanych plików kopiując je do katalogu instalacyjnego nowej wersji programu, jednak należy to wykonać przy wyłączonym programie - to dotyczy również osobnego serwera - należy go na ten czas zatrzymać (po instalacji jest on automatycznie uruchamiany).

Jednoczesna kilkukrotna instalacja w różnych katalogach

W chwili obecnej program nie dopuszcza jednoczesnej kilkukrotnej instalacji w różnych katalogach, niezależnie od wersji programu. Część informacji konfiguracyjnych programu przechowywana jest w rejestrze Windows, we wspólnym miejscu niezależnie od wersji czy miejsca instalacji. Jednoczesne korzystanie z tych informacji przez różne kopie programu spowoduje konflikty i problemy w czasie działania, oraz niemożność usunięcia niektórych kopii.