Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » Opis

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: opis ogólny

Pieczarkarnia LB-760A to urządzenie przeznaczone do pomiaru i regulacji klimatu (temperatury, wilgotności, stężenia CO2, wentylacji) do hal uprawy pieczarki, boczniaka (lub podobnych, np. w szklarni). Regulatory są urządzeniami stacjonarnymi, zasilanymi z sieci 230V, wykonanymi w postaci paneli do powieszenia na ścianie. Sterowanie regulatorami jest możliwe przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Wszystkie wyniki pomiarów wyświetlane są na czytelnych wyświetlaczach.

Każdy regulator klimatu LB-760A jest przeznaczony do nadzorowania tylko jednej hali uprawowej. W przypadku posiadania większej ilości hal niezbędne jest zastosowanie osobnego regulatora dla każdej z hal. Regulatory LB-760A zainstalowane przy poszczególnych halach po połączeniu z komputerem typu PC tworzą wspólny system pomiarowo-kontrolny. Do połączenia regulatorów z komputerem wykorzystywany jest interfejs RS485, zapewniający minimalną liczbę przewodów pomiędzy regulatorami i komputerem oraz duży zasięg transmisji danych (kilkaset metrów).

Działanie

Wyjściowe sygnały regulacyjne są wynikami obliczeń dokonanymi w procedurach regulacyjnych PID na podstawie wartości zadanych i aktualnych wartości zmierzonych: temperatur, wilgotności i stężenia CO2. W celach testowo-uruchomieniowych możliwe jest ręczne programowanie wartości sygnałów wyjściowych.

Sterowanie przez regulatory urządzeniami wykonawczymi odbywa się w sposób płynny (siłownikami o działaniu proporcjonalnym) lub w sposób symulujący regulację płynną na zasadzie włącz/wyłącz ze zmiennym współczynnikiem wypełnienia, poprzez doprowadzenie do nich napięcia 230V / max.1A (grzanie, chłodzenie, nawilżanie). Dodatkową możliwością  jest sterowanie urządzenia grzejącego przez wyjście zwierne (beznapięciowe), co umożliwia sterowanie współczesnymi typami pieców gazowych lub olejowych.

Zasadniczą funkcją płynnie regulowanej przepustnicy dopływu świeżego powietrza jest kontrolowanie stężenia CO2. Dodatkową funkcją jest możliwość regulacji klimatu w hali przy pomocy zewnętrznego powietrza, co pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii (np. chłodzenie zimnym nocnym powietrzem  w okresie letnim). W tym celu zestaw regulatorów jest uzupełniony termohigrometrem LB-710 instalowanym na zewnątrz hali (w klatce meteorologicznej, w miejscu osłoniętym od bezpośrednich opadów deszczu i promieniowania słońca).

Regulator jest wyposażony w wyjście alarmowe, umożliwiające sygnalizację stanów awaryjnych (uszkodzenie sond, brak zasilania) lub stan poważnego zagrożenia uprawy (np. w wyniku znacznego odchylenia zmierzonych warunków klimatycznych w hali od wartości zadanych). Do wyjścia alarmowego może zostać dołączony np. dzwonek, który oznajmi dyżurującej obsłudze wystąpienie sytuacji alarmowej.

W przypadku instalacji składającej się z większej liczby regulatorów LB-760 i LB-760A oraz komputera nadzorującego PC (schematy poniżej) możliwe jest zastosowanie tylko jednego miernika stężenia CO2 dla całej instalacji. Powietrze z każdej z hal dostarczane jest wówczas cyklicznie do miernika CO2 przy pomocy systemu zaworów, rur i pompy powietrza. Działanie takiego systemu pomiarowego musi w sposób ciągły nadzorować komputer - jest to warunek działania takiej instalacji. Zastosowanie takiej metody pomiaru stężenia CO2 pozwala na znaczne obniżenie kosztów, gdyż wymagany jest tylko jeden miernik stężenia CO2 (jest to urządzenie kosztowne).

Sterownik LB-760A - działanie

Schemat rozmieszczenia czujników pomiarowych i urządzeń wykonawczych dla pełnej klimatyzacji hali uprawowej HU z wykorzystaniem regulatora LB-760A

A...D - sondy pomiarowe temperatury podłoża, E – sonda pomiarowa temperatury za chłodnicą, F – sonda pomiarowa temperatury za nagrzewnicą, G – psychrometr, 1..10 – wyjścia sterujące z regulatora LB-760A (funkcje wyjść: 1 – powietrze, 2 – grzanie, 3 – chłodzenie, 4 – nawilżanie, 5 – wentylacja, 6 – chłodzenie 2 wstępne, 7 – nagrzewnica wstępna, 8 – pomiar CO2, 10 - para), PU - uprawy, CO - przewody poboru powietrza do układu systemowego pomiaru stężenia CO2, ZP - zawór poboru powietrza, PP - przepustnica powietrza, PC - powietrze cyrkulujące, PS - świeże powietrze, CP - wlot świeżego powietrza, KM - komora mieszania, CW - chłodnica wstępna, CH - chłodnica główna albo freonowa, WW - woda lodowa chłodzenia wstępnego (np. ze studni), WL - woda lodowa główna (cziler) albo freon, ZW- zawór wody, SP - siłownik o działaniu proporcjonalnym, WW - wykraplacze wody, SO - syfon odpływu wykroplonej wody OW, WG - woda gorąca, PA – para, NA – nagrzewnica główna, NW – nagrzewnica wstępna, WN - wentylator, FA - falownik do regulacji obrotów silnika SW wentylatora, DW - dopływ wody nawilżającej, RW - rozpylacze wody, RN - rękaw nawiewowy, DN - dysze nawiewowe, ZZ - zawór zwrotny powietrza WP wyrzucanego z hali.

Oprogramowanie urządzeń realizuje kilka dodatkowych specjalistycznych funkcji, jak np.:

  • realizacja sterowania w sposób odpowiedni dla różnych faz uprawy grzybów, np. inkubacja, szok, plonowanie, parowanie, wyłączenie,
  • osuszanie uprawy po podlewaniu,
  • umożliwienie przeprowadzenia chemicznej dezynfekcji hali.

Konstrukcja urządzeń oraz działanie ich oprogramowania sterującego zostało opracowane przy konsultacji z wieloma ekspertami pieczarkarstwa i w sposób ciągły podlega rozwojowi dzięki korzystaniu z doświadczeń zbieranych w kilkudziesięciu pieczarkarniach, w których od kilku lat pracują (lub były testowane) regulatory LAB-EL na terenie całego kraju (w tym w jednej z największych: Pieczarkarni HAJDUK w Lipince).

Sterownik LB-760A - system

Pomiar systemowy stężenia CO2 w halach uprawowych HU

CO - przewody poboru powietrza, 8...9 – wyjścia sterujące z regulatora LB-760A (funkcje wyjść: 8 – pomiar CO2, 9 – pomiar CO2 zewnętrznego), ZP - zawory powietrza, PS - świeże powietrze (pomiar CO2 powietrza zewnętrznego), KO - konwerter LB-485, LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza, SP - skrzynka pomiarowa do CO2 (zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia CO2), PC-S - komputer sterujący pracą systemu (serwer), ETH - lokalna sieć Ethernet, MD - modem/ruter, INT - sieć Internet, PC-K1 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer w sieci wewnętrznej), PC-K2 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer z dostępem z zewnątrz przez Internet).

Więcej szczegółów w opisie na stronie www.