Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » LB-760A: czynności przy pierwszej instalacji

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LB-760A: czynności przy pierwszej instalacji

Do poprawnego działania systemu niezbędna jest odpowiednia konfiguracja.
Oto najważniejsze nastawy, na które powinien zwrócić uwagę użytkownik
po samodzielnym zainstalowaniu regulatorów albo po załadowaniu nowej wersji
oprogramowania (co jest szczególnie istotne przy przejściu z wersji
oprogramowania DOS na WINDOWS, o ile nie przeprowadzono poprawnie procesu
przepisania konfiguracji programem konwertera, przedstawionego w punkcie 2.3 niniejszej instrukcji):
	
	Posługując się pilotem zdalnego sterowania:
	
·	Zaprogramować właściwy numer regulatora, gdyż po nieprawidłowym załadowaniu programu wszystkie będą miały numer „01”.
·	Dokonać kalibracji termometrów, szczególnie ważna jest kalibracja sond psychrometru, a zwłaszcza wyrównanie wskazań tych termometrów z termometrem wzorcowym.
Następnie posługując się komputerem z programem LBX:
·	Dokonać konfiguracji serwera (zgodnie z opisem z z rozdziału 2.2.).
·	Wybrać odpowiednie zakresy napięć (0-10 albo 2-10 V) do sterowania siłownikami i falownikiem (po załadowaniu programu wartością początkową jest zakres 0-10 V).
·	Wybrać (posługując się komputerem z programem LBX) priorytet regulacji dopływu świeżego powietrza (standardowo ustawiony jest w regulatorze priorytet CO2).
·	Ustawić odpowiednie do swoich wymagań parametry bezpieczeństwa związane z dopływem świeżego powietrza.
·	Ustalić odpowiednie do swoich wymagań odchyłki alarmowe górne i dolne: wilgotności, temperatury i stężenia.
·	Ustawić zadane parametry klimatu i po włączeniu automatycznego trybu sterowania, sprawdzić poprawność działania (po załadowaniu programu wszystkie tryby sterowania zostały przestawione na ręczne).
·	Włączyć automatyczny tryb sterowania.
Szczegółowy opis podano w dalszej części instrukcji.