Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » O programie » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Używane katalogi i pliki

Katalog instalacyjny

Program w środowisku MS Windows typowo instalowany jest w katalogu \Program Files\LAB-EL\LBX na dysku systemowym. Istnieje oczywiście możliwość wyboru dowolnego innego katalogu na etapie instalacji programu.

Katalogi i pliki - MS Windows

Po zainstalowaniu programu w odpowiednim katalogu tworzone są następujące podkatalogi:

 • backup - katalog kopii konfiguracji i kluczy autoryzacyjnych. Kopie są wykonywane automatycznie przez instalator przed zainstalowaniem nowej wersji, a także przez kreator importu konfiguracji.
 • bin - tu zamieszczone zostają wszystkie pliki wykonywalne - programy i biblioteki używane w czasie działania, typowo:
  • lbxcwin.exe - główny program lbx (klient)
  • lbxdnt.exe - serwer lbx jako usługa Windows 2000/XP/Vista/7
  • *.dll - biblioteki używane w czasie działania
  • dir.cfg - pomocniczy plik konfiguracyjny wskazujący katalog instalacyjny
 • cache - w tym katalogu przechowywane jest archiwum danych:
  • cache.dat - bieżące archiwum danych programu działającego samodzielnie lub serwera
  • podkatalogi - dla programu klienta łączącego się ze zdalnymi serwerami dla każdego serwera tworzony jest podkatalog o nazwie odpowiadającej nazwie serwera, w którym przechowywana jest kopia robocza danych z archiwum serwera
 • controls - zawiera pliki ustawień kontrolek z ekranów użytkownika
 • data - w tym katalogu przechowywane są archiwizowane pliki danych, którymi program lbx po zapisaniu ich tutaj już więcej się nie zajmuje - pozostają one w całkowitej gestii użytkownika
 • doc - dokumentacja programu i różne pomocnicze pliki informacyjne
 • drivers - w tym katalogu opcjonalnie na etapie instalacji programu umieszczane są różne drivery, np. dla urządzeń USB, które wymagają osobnej instalacji w systemie
 • etc - pliki konfiguracyjne programu:
  • lbxs.cfg - konfiguracja serwera dla programu działającego samodzielnie
  • lbxc.cfg - konfiguracja programu klienta
 • firmware - w tym katalogu pliki zawierające firmware dla urządzeń
 • keys - w tym katalogu jest miejsce na pliki kluczy autoryzacyjnych które określają zakres możliwości działania programu określony w udzielonej licencji
 • log - zawiera plik log z informacjami o działaniu programu
 • settings - w tym katalogu znajdują się pliki zawierające zapisane ustawienia dla różnych urządzeń, tworzone i wykorzystywane przez użytkownika
 • sounds - w tym katalogu znajdują się pliki dźwiękowe wykorzystywane przez program, np. do odtwarzania komunikatów czy też sygnałów alarmowych