Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Instalacja » Usunięcie

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Usunięcie programu

Do usunięcia programu służy program deinstalacyjny. Przed usunięciem programu należy go zamknąć. Dotyczy to programu działającego samodzielnie lub klienta, nie ma potrzeby zatrzymywania serwera o ile został uruchomiony, zostanie on zatrzymany na etapie usuwania programu (patrz uwagi poniżej jeśli należy zachować dane programu).

Program deinstalacyjny

W celu usunięcia programu LBX z systemu należy uruchomić program deinstalacyjny. Uruchomić go można na trzy sposoby:

  • z Panelu Sterowania: Dodaj/Usuń Programy - na liście zainstalowanych programów znajduje się program lbx. Wystarczy wybrać opcję usunięcia i uruchomiony zostanie program deinstalacyjny,
  • wybierając z menu Start - Programy - LAB-EL LBX pozycję "odinstaluj",
  • uruchamiając bezpośrednio z katalogu instalacyjnego program uninstall.exe.

W każdym przypadku program deinstalacyjny zapyta jeszcze o potwierdzenie.

UWAGA:

W czasie usuwania programu skasowane zostają wszystkie pliki znajdujące się w katalogu instalacyjnym programu. Dotyczy to również konfiguracji, kluczy autoryzacyjnych i plików danych. Jeżeli istnieje potrzeba zachowania tych plików, należy je przed uruchomieniem deinstalatora przekopiować w bezpieczne miejsce. W czasie kopiowania program powienien zostać wyłączony - dotyczy to również osobnego serwera, który należy wcześniej zatrzymać, aby poprawnie skopiować pliki których w tym momencie może jednocześnie używać serwer.