Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » LBX

Archiwum i historia zmian
LBX : Program LBX

Uniwersalny program sterująco-kontrolny dla różnych urządzeń produkcji firmy LAB-EL jak i innych, zapewniający: sterowanie urządzeniami, podgląd danych, rejestrację danych, wizualizację (wykresy, raporty, histogramy), wielostanowiskową pracę sieciową.

Wersja 4.13 - AKTUALNA

Data: 2024-04-12
Rozmiar: 86.3 MB
SHA256: 2b5af512f6648707fff392e404f7b04526ba75936bfd32532db9a5c04abc5520

Pobierz: lbx-4.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa ponownego odczytu pamięci rejestracji z urządzeń na żądanie
 • Chmura: dodanie obsługi wejść urządzeń dla alarmów

Wersja 4.12

Data: 2024-03-22
Rozmiar: 86.3 MB
SHA256: 0e2bd24fd2b2e6b352f98ac87f38bcb1665c09797e91f10eebe0cc6b67fdd593

Pobierz: lbx-4.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa porównywania plików archiwalnych
 • Konfiguracja zmiennych: uniemożliwienie przypisania istniejącej nazwy skróconej
 • LB-480/LB-490: dodana obsługa ponownego odczytu pamięci rejestracji z urządzeń
 • LB-523: poprawa odczytu pamięci
 • LB-523A: poprawa odczytu pamięci
 • LB-524: poprawa odczytu pamięci
 • LB-523: poprawa odczytu pamięci
 • Raporty PDF:
  • dodanie alarmów
  • poprawa rysowania wykresów
 • WWW: poprawa rysowania wykresów

Wersja 4.11

Data: 2024-03-05
Rozmiar: 86.4 MB
SHA256: e62ed1a19ea158b2e72dfbf1146c877892a3dc4669a2241ee78bf56983977859

Pobierz: lbx-4.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie konfiguracji tekstu zawartego w wiadomości email, SMS
  • skrócenie automatycznych nazw alarmów dla urządzeń
 • Baza danych: dodanie ponownego odczytu pamięci rejestracji z urządzeń
 • LB-523:
  • dodanie awaryjnego odczytu pamięci po utracie zasilania
  • poprawa odczytu pamięci po przestawieniu zegara
 • LB-523A:
  • dodanie awaryjnego odczytu pamięci po utracie zasilania
  • dodanie obsługi TCP
  • poprawa odczytu pamięci po przestawieniu zegara
 • LB-524: poprawa odczytu pamięci po przestawieniu zegara
 • LB-533: poprawa odczytu pamięci po przestawieniu zegara
 • LB-762: współpraca z firmware 3.20
  • dodane sterowanie centralnym nawilżaniem posadzkowym w trybie "na czas"
  • reorganizacja ustawień w fazie szoku
  • odliczanie czasu zmiany parametrów od-do i umożliwienie zmiany nastaw z zachowaniem pozostałego czasu do końca, a czas do końca jest pokazywany jako faktycznie pozostały, zamiast czasu ustawionego na początku
  • dodanie autoryzacji klucza licencyjnego na podstawie numeru seryjnego LB-762, LB-489 lub czujnika S300
 • Informacje o aktualizacjach
  • bardziej szczegółowy opis każdej pozycji
  • dodanie informacji dla LB-489
  • dodanie przycisku do pobrania pliku
 • Wydłużenie czasu próby nawiązania połączenia z serwerem i dodanie przycisku do przerwania operacji
 • Okno podglądu kluczy autoryzacyjnych: poprawka wyświetlania ważności klucza głównego po aktualizacji
 • Ustawienia serwera: unikanie restartu przy braku zmian w ustawieniach
 • Dodany restart do menu serwera
 • Poprawki logu: uszczegółowienie wielu wpisów

Wersja 4.10

Data: 2023-12-28
Rozmiar: 86.2 MB
SHA256: ef6bdabe532f7595d88b0cef7e9afb7f00ddedc5d29d7708fc47a298d8ecac5d

Pobierz: lbx-4.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Poprawki działania na Windows 7

Wersja 4.9

Data: 2023-12-22
Rozmiar: 86.2 MB
SHA256: 524e5a1c6846f210263c7a13a6400e522962bf5f01f66cd2adf0f5d7496d49f1

Pobierz: lbx-4.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: wersja nie działa na Windows 7, użyj wersji 4.10
 • Ekrany użytkownika: wyświetlanie na kontrolce wartości błędu dla zmiennych alarmowych
 • HostedSMS: poprawa wysyłania wiadomości
 • Konfiguracja zaawansowana: usunięcie podlewań przy braku LB-762
 • Optymalizacja prędkości działania programu
 • Poprawki powiadamiania o aktualizacjach
 • Poprawka mechanizmu restartu serwera z próbą naprawy bazy danych
 • PostgreSQL: usunięcie obsługi
 • Czujniki BLE: LB-350, LB-509, LB-511, LB-512 - współpraca z firmware 1.1:
  • różne drobne poprawki w niezawodności komunikacji
  • uzupełnienie alarmów
  • dodana zmienna napięcia baterii
  • dodana funkcja włączenia aktualizacji firmware
  • synchroniczny zapis ustawień
  • dodana konfiguracja okresu pomiaru napięcia baterii
  • ekran zbiorczy czujników: dodane przyciski z różnymi operacjami
 • Konwerter Ethernet / port szeregowy:
  • poprawka komunikacji z portami zdalnymi dla konwertera innego typu niż Moxa DE-211/311
 • LB-474A3: dodana pełna obsługa
 • LB-480, LB-490:
  • poprawka wznowienia działania połączeń z urządzeniami po różnych błędach sieciowych np. po uśpieniu komputera i rekonfiguracji sieci w locie
 • LB-523, LB-533: wyświetlanie haseł tylko dla administratora
 • LB-523A:
  • pokazywanie ukrytych sieci Wi-Fi
  • poprawa wyświetlania oczekiwania przy skanowaniu sieci Wi-Fi
  • poprawa rysowania drzewa
  • wyświetlanie haseł tylko dla administratora
 • LB-762:
  • pokazywanie na predefiniowanym wykresie/raporcie "sondy podłoża" wszystkich sond podłoża, również skonfigurowanych opcjonalnie na innych wejściach i na module dodatkowych wejść LB-762-IO
 • LB-910:
  • uzupełnienie wyświetlanych informacji o stan zalania czujnika - suchy/mokry
  • dodanie binarnej zmiennej stanu zalania czujnika
 • Store-Logger:
  • dodanie informacji o czujniku zastępczym
  • dodanie równoległej obsługi kilku urządzeń na tym samym porcie
 • Trans-Logger-B:
  • dodanie informacji o wymianie baterii
  • dodanie informacji o czujniku zastępczym
  • poprawa dodawania nazw
  • poprawa wyświetlania raportów
 • UDP monitor: dodanie obsługi

Wersja 4.8

Data: 2023-10-17
Rozmiar: 86.8 MB
SHA256: cb162312b81ff20a83e99dd754e762e5bb4d45fb0b77a515d4d29613f755215a

Pobierz: lbx-4.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • e-mail: poprawa wysyłania wiadomości
 • LB-350: zmiany w obsłudze
 • LB-509: dodana obsługa
 • LB-512: dodana obsługa
 • Logowanie: poprawa logowania do serwera

Wersja 4.7

Data: 2023-09-27
Rozmiar: 86.7 MB
SHA256: c55cfd3ed601bb0bb36e482cbfbc85d048550b49b956449b540401eda26bbc4f

Pobierz: lbx-4.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: dodanie obsługi wyjścia alarmowego hostedsms.pl
 • Ekrany pomiarów: dodanie obsługi
 • LB-523: dodany zapis i odczyt ustawień do pliku
 • LB-523A: rozszerzenie obsługi
 • ODBC: dodanie opcji synchronizacji bazy danych na żadanie
 • Parcel-Logger: poprawa aktualizacji menu
 • Poprawa automatycznego logowania po restarcie dla braku hasła
 • Store-Logger: poprawa aktualizacji menu
 • Trans-Logger-B: dodanie nowej wersji aplikacji, poprawa aktualizacji menu
 • Usunięcie obsługi języka chińskiego
 • Poprawki komunikacji USB
 • Dodana obsługa LB-350 (odbiornik danych BLE)
 • Dodana obsługa LB-511 (czujnik T/RH BLE)
 • LB-762:
  • centralne podlewanie: poprawka odczytu stanu podlewania
  • dodana obsługa LB-713 (barometr różnicowy)
  • dodany alarm braku pomiaru zewnętrznych parametrów T/RH

Wersja 4.6

Data: 2023-05-30
Rozmiar: 87.1 MB
SHA256: f861553be2c264c20d415c764b71fd6dfe1b229e2e76d921e210f831c5f9a357

Pobierz: lbx-4.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne: dodanie alarmu dla przerwy w działaniu serwera, uśpienia
 • Dodanie automatycznego logowania po restarcie
 • Instalator:
  • usunięcie kopiowania kluczy z folderu instalatora
  • wyłaczenie obsługi Windows Vista
 • LB-523A: dodanie obsługi
 • LB-728: dodanie obsługi
 • Modbus:
  • ustawianie interwału rejestracji dla każdego rejestru osobno
  • zapis zmiennych w zależności od zmiennej sterującej
 • Wykres: dodanie możliwości skalowania rozmiaru czcionek

Wersja 4.5

Data: 2023-02-14
Rozmiar: 89.1 MB
SHA256: 97cb69015b3112f4b747e54084bcfbc0c8aeb36cd7ff1f475a5c8758014b6612

Pobierz: lbx-4.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: współpraca z firmware 3.17 i 3.18
  • Dodanie informacji o cyklu uprawy: rozpoczynanie i kończenie uprawy, pogląd początku i czasu trwania w oknie danych, zapis początku i końca do bazy danych
  • Dodanie raportu podlewania, sumującego wszystkie podlewania w czasie trwania kolejnych upraw
  • Usprawnienia podelewania:
   • Wyłaczenie wentylacji w czasie podlewania
   • Przybliżony przepływ w przypadku braku przepływomierza, pozwalający pokazać przybliżone ilości wlanej wody
   • Dodany ustawiany czas przerwy pomiędzy podlewaniami
   • Dodanie bieżących całkowitych liczników podlewania na każdą sekcję
  • Dodana obsługa kontrolera wentylatora psychrometru LB-768: kontrola poprawności pracy wentylatora, sygnalizowanie alarmu w przypadku nieprawidłowego działania
 • Dodana obsługa LB-762W - sterownik Mexeo
 • LB-713: poprawka błędu formatowania danych
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 5.4
  • Dodana obsługa LB-669
  • Dodana obsługa LB-768
  • Dodana obsługa modułu LB-499-ADC w wersji 3.x
  • Poprawki reakcji okna danych na zmianę podłączonych czujników
 • Czas: obsługa czasu po 2038 roku

Wersja 4.4

Data: 2022-09-16
Rozmiar: 88.5 MB
SHA256: dbd45ccf65afbc8363ccaba872d1f707d2bd9b197a5259e9b7d40344cd0e7cb1

Pobierz: lbx-4.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Poprawa ustawiania ścieżek dla usługi systemowej

Wersja 4.3

Data: 2022-09-08
Rozmiar: 88.5 MB
SHA256: 9ee3560c24665df538fb4d67588196c296f1f443e01f4a6558da7563786fa90d

Pobierz: lbx-4.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Chmura: dodanie obsługi API
 • LB-762: współpraca z firmware 3.16
  • dodanie konfiguracji zakresu pomiaru min-max ciśnienia różnicowego
  • dodanie wyboru źródła parametrów hali branych do regulacji: średnia ze wszystkich psychrometrów lub jeden konkretnie wybrany
  • dodane osobne zmienne dla psychrometrów 1 i 2
  • dodane psychrometry 1 i 2 na ekranie zbiorczym
 • LB-711: poprawka formatowania danych z rozdzielczością 0.01 st.C

Wersja 4.2

Data: 2022-07-22
Rozmiar: 88.3 MB
SHA256: 1fad9d03845a3ec093cf4c29c51e9344418d5b4b4a3594b77b6a46fd94a44a6a

Pobierz: lbx-4.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa usuwania danych
 • Galaxy170: dodanie obsługi inkubatora
 • MODBUS: poprawka szczególnego przypadku błędu sumy kontrolnej (wpływ m.in. na LB-762 podłączone przez RS-485)
 • WWW: usunięcie wykrytych podatności
 • Alarmy SMS: zmiana formatu w celu skrócenia treści, żeby zapobiec obcięciu długich nazw alarmów i zmiennych

Wersja 4.1

Data: 2022-06-08
Rozmiar: 88.3 MB
SHA256: 25749ab21887c64e333b1f63fe56813dbb94a5e34392769f1264121dc11967f9

Pobierz: lbx-4.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodana opcja tworzenie zmiennej i rejestracji w bazie danych wilgotności bezwzględnej w masie i objętości dla termohigrometrów LB-710/LB-710A podłączonych przez LB-480/LB-490 i bezpośrednio
 • Poprawka błędu ręcznego odczytu pamięci rejestracji z urządzeń

Wersja 4.0

Data: 2022-05-27
Rozmiar: 88.3 MB
SHA256: 8fad4dba0e958c07d270f7831e231b5caf723d44df70e466702394e4256543ac

Pobierz: lbx-4.0-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
 • ograniczenie wyświetlania zbyt dużej liczby danych
 • poprawa kopiowania notatek
 • Wersja serwera działająca w systemie linux
 • Zmiana sposobu restartu programu: zamiast wewnętrznego restartu z pozostawieniem niektórych składowych (połączenia sieciowe) całkowity restart części serwerowej, co pozwala na zmianę wszystkich ustawień, łącznie z ustawieniami sieciowymi
 • Zapis logu działania programu: możliwy jednoczesny zapis w rózne miejsca, co pozwala zapisać podzbiór informacji trafiających do pliku logu jednocześnie do logu systemowego (EventLog w Windows)
 • Zmiana sposobu sygnalizacji błędów: opis błędu może być wielopoziomowy, co pozwala na przekazanie bardziej szczegółowej informacji o występującym błędzie
 • Dodanie okna z informacjami o dostępnych aktualizacjach firmware
 • Konwerter Ethernet/serial: poprawka długiego czasu zamykania
 • LB-480/LB-490:
  • współpraca z firmware 5.3
   • dodana obsługa modułu LB-499-BLE i czujników LB-511, LB-518
  • poprawka błędu konfiguracji APN GSM
  • dodanie odczytu/zapisu konfiguracji urządzenia z/do pliku, pozwalającego na archiwizację ustawień i na przenoszenie ustawień pomiędzy różnymi urządzeniami
  • dodanie opcjonalnego restartu urządzenia po zmianie konfiguracji (gdy taki restart jest wymagany np. po zmianie konfiguracji sieciowej)
  • dodanie nazw portów do konfiguacji alarmów
 • LB-930: poprawka błędu tworzenia zmiennych
 • LB-762: poprawka błędu ustawiania nazwy regulatora
 • LB-511: dodana obsługa termohigrometru Bluetooth
 • LB-523:
 • dodanie zapisu w bazie danych informacji diagnostycznych
 • optymalizacja odczytu pamięci dla termometru
 • poprawa komunikacji z modułem wifi w trybie USB
 • LB-533:
 • poprawa komunikacji z modułem wifi w trybie USB
 • poprawa ustawiania nazw wejść
 • Wzorcowanie:
 • dodaniy filtr
 • dodanie wybranych urządzeń do obsługi tabeli wzorcowań
 • wydłużenie ostrzeżeń z 30 do 60 dni
 • Zmienne: poprawa działania aliasów

Wersja 3.11

Data: 2022-01-17
Rozmiar: 87.9 MB
SHA256: a094d0709c4136d4a05fda15e71f72169029db4e0981f279970a42a4afce4e23

Pobierz: lbx-3.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Chmura: zbiorowe poprawki
 • Email: poprawa nazwy hosta
 • Konfiguracja: poprawa konwersji
 • LB-762: współpraca z firmware 3.15
  • dpdanie ustawień nadciśnienia zadanego do ustawień poszczególnych faz
  • sterowanie zmianą nadciśnienia od-do w fazie szoku
  • dodanie progów alarmowych dla nadciśnienia
  • dodana rejestracja nadciśnienia zadanego
 • Poprawki syslog
 • Modbus:
  • możliwość wyłączenia odczytu grupowego dla rejestru
  • dodanie wyboru kolejności bitów dla liczby 32-bitowej
  • poprawa obsługi ujemnych wartości

Wersja 3.10

Data: 2021-12-27
Rozmiar: 86.9 MB
SHA256: 2e8aebbef51e10a8a274b10c3a82d92e40a8b7640d7c33296792419688fecbca

Pobierz: lbx-3.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie możliwośći zmiany opisu zdarzenia dla alarmów dla zmiennych
 • Alarmy globalne: dodanie alarmu dla zbyt długich nazw zmiennych
 • Aktywne alarmy:
  • dodanie fitrowania dla zdarzenia
  • optymalizacja prędkości działania okna
 • Baza danych:
  • dodanie filtrowania alarmów wg opisu
  • poprawa usuwania dupilkatów na życzenie
 • Chmura: rozszerzenie obsługi
 • Klucze autoryzacyjne: poprawa odświeżania
 • Raporty okresowe: dodanie możliwości wysyłania raz w tygodniu lub miesiącu
 • Raport PDF: poprawa sprawdzania uprawnień
 • Ustawienie w usłudze windows sposobu obsługi błędów bez wywołania raportowania przez system
 • WWW: usunięcie wykrytych podatności

Wersja 3.9.1

Data: 2021-11-22
Rozmiar: 83.8 MB
SHA256: f3d3188acf8f9f1ffbb1536cce6a1463d5a32051cb68c6024faca3bd9abee0e7

Pobierz: lbx-3.9.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Poprawa konwersji pliku konfiguracyjnego

Wersja 3.9

Data: 2021-11-03

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490:
  • współpraca z firmware 5.0
  • poprawki importu danych z karty pamięci
  • poprawka problemu ładowania firmware przy modemie SIM800 i firmware < 4.16.2
 • LB-762: współpraca z firmware 3.13 i 3.14
  • dodany pomiar ciśnienia z barometru analogowego 0-10V
  • dodany alarm braku wyniku barometru S300
  • dodana obsługa czujnika LB-710A
  • poprawki centralnego podlewania:
   • dodany proces napełniania instalacji
   • dodany współczynnik strat wody przy podlewaniu
   • pomijanie nieużywanych sekcji
   • dodany wybór włączenia/wyłączenia pompy w czasie wstrzymania
   • dodane monitorowanie przepływu i sygnalizacja błędem gdy jest on zbyt mały (zablokowanie przepływu)
  • dodana regulacja PID dla wentylacji wycąigowej w funkcji nadciśnienia na hali
  • dodany minimalny próg włączenia wentylacji
 • LB-781: poprawka odczytu danych
 • Alarmy bazy danych: usunięcie wysyłania fałszywych alarmów
 • Chmura: dodanie obsługi serwisu okcloud.pl
 • Dodnay opcjonalny wybór modułów do zapisu do logu diagnostycznego
 • ODBC: optymalizacja zapisu danych

Wersja 3.8

Data: 2021-06-29
Rozmiar: 83.7 MB
SHA256: fd445a173454885d7379f4b6842da295e4da1d99969d769e8a1c5f495fd75497

Pobierz: lbx-3.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: poprawa wyłaczania przy restarcie serwera
 • Centralne podlewanie: poprawka włączania podlewania z regulatora
 • Ekrany użytkownika:
  • dodanie przesuwania okien strzałkami z obsługą SHIFT i CTRL
  • dodanie do kontrolki 'tekst' wyboru wyrównania
  • poprawki
 • Konfiguracja: dodanie filtrów i sortowania zmiennych w wybranych oknach
 • LB-523, LB-524, LB-533, TL, TLB - poprawa usuwania rejestratorów
 • LB-705 S300: poprawa obsługi demo

Wersja 3.7

Data: 2021-06-17

Opis i historia zmian:

 • Instalator: poprawa zapisu nowo tworzonej instalacji
 • Klucze autoryzacyjne: poprawa sprawdzania dla urządzeń demo
 • Konfiguracja: poprawa działania programu dla braku folderu konfiguracji
 • LB-762:
  • aktualizacja pomocy
  • rozszerzenie obsługi centralnego podlewania
 • Trans-Logger, Trans-Logger-B, Parcel-Logger : poprawa wyświetlania list
 • Serwer modbus: zbiorowe dodawanie rejestrów
 • Umożliwienie podłączenia wielu urządzeń modbus przez ten sam tunel

Wersja 3.6

Data: 2021-05-13

Opis i historia zmian:

 • LB-711: poprawa sprawdzania aktywności wejść
 • LB-760E: dodana obsługa firmware 2.12
  • dodane ustawienie luzu siłowników
 • LB-762: dodana obsługa firmware 3.11
  • dodany w podfazie gazowania wybór wyłączanych wyjść: albo wszystkie (ustawienie kompatybilne z wcześniejszymi wersjami), albo tylko dopływu powietrza zewnętrznego

Wersja 3.5

Data: 2021-05-04

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: dodanie powtorek wysylania dla testowania
 • Baza danych: poprawa ręcznego zapisu kopii
 • Ekrany użytkownika: dodanie możliwości odwrócenia wypełnienia w kontrolce wypełnienia
 • LB-523, LB-533: dodanie wyboru kanału WIFI
 • LB-711: poprawa wyłaczania wejść w konfiguracji
 • LB-722A: dodanie obsługi
 • Konfiguracja alarmów: brak podglądu dla użytkowników bez uprawnień
 • ODBC: poprawa zapisu czasu dla MS SQL Server
 • Poprawa skalowania okien
 • Poprawa pytania o login i hasło przy niepoprawnej autoryzacji

Wersja 3.4

Data: 2021-04-13

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • dodanie filtra w oknie raportu
  • dodanie opcjonalnej obsługi sum kontrolnych
  • poprawka odczytu czasu ostatniej rejestracji z bazy danych
  • optymalizacja zapisu zdublowanych pomiarów cd
 • Dodanie angielskich tłumaczeń alarmów w serwerze
 • Dodany ekran zbiorczy z raportem o wersjach oprogramowania w urządzeniach (LB-762, LB-480, LB-490)
 • Kreator konfiguracji: poprawa importu ekranów użytkownika
 • dodana wstępna obsługa szyfrowania i uwierzytelnienia połączenia klient-serwer za pomocą protokołu TLS
 • Poprawka identyfikacji systemu Windows 10
 • Poprawki zamykania połączeń sieciowych
 • Poprawki pilnowania działania wątków wewnętrznych w programie
 • Poprawka okazjonalnego zawieszenia się serwera w czasie restartu
 • Poprawka okazjonalnego błędu przy konwersji bazy danych
 • Poprawka okazjonalnego błędu startu serwera przy błędach inicjalizacji różnych podysystemów
 • Poprawka wyświetlania opisów wyjść alarmów i zmiennych ODBC
 • LB-480: poprawka skalowania wejścia przepływomierza
 • LB-480/LB-490: poprawka restartu serwera przy odbieraniu połączeń przychodzących UDP
 • LB-762: współpraca z firmware 3.10
  • poprawki kolejności zmiennych, dodanie nowych zmiennych (ekrany zbiorcze)
  • rozszerzenie ustawień w fazie gotowania
  • wyświetlanie etapów fazy gotowania i ich czasów do zakończenia
  • sygnalizacja stanu temperatur w fazie gotowania (alarm przy zbyt niskiej temperaturze)
  • dodanie ostrzeżeń przy niwprawidłowych czasach włączania faz/podfaz
  • dodana opcja jawnego ustawiania czasu uprawy (również wstecz)
  • poprawki wyboru typu miernika CO2 i jego kalibracji
  • odczyt parametrów powietrza zewnętrznego bezpośrednio z regulatora
  • dodanie ustawień dla dodatkowych sposobów regulacji CO2 (skalowanie wyjścia i PID)
  • dodanie wyboru sposobu pracy wstępnego wymiennika ciepła (na wlocie): nagrzewnica lub chłodnica
  • poprawka nazewnictwa nagrzewnicy/chłodnicy wstępnej i dodatkowego wymiennika ciepła w tunelu klimatyzacyjnym
  • dodanie wyświetlania w oknie danych wyników z termohigrometru LB-710 na hali, jeśli jest zainstalowany
 • Usługa synchronizacji czasu Windows: zmiany w konfiguracji
 • WWW: dodanie informacji o logowaniu
 • Wykres: dodanie wyboru listy wyświetlanych przycisków
 • Zmienne: poprawa przekazywania wartości do klienta przy zmianie czujnika

Wersja 3.3

Data: 2021-02-02

Opis i historia zmian:

 • Ekrany użytkownika: możliwość ustawienia 4 progów alarmowych dla kontrolki wartości
 • LB-480/490: poprawka ustawień modemu GSM/LTE
 • Poprawa działania dla systemu Windows 7 32-bit
 • Ustawienie domyslnej ściezki dla otwierania plików

Wersja 3.2

Data: 2021-01-26

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: poprawa równoległej obsługi wyjścia GSM i przekaźników
 • Ekrany użytkownika: przeniesienie konfiguracji na serwer
 • LB-762: współpraca z firmware 3.9
  • dodana informacja o stanie baterii podtrzymującej zegar w regulatorze
  • dodana obsługa przełączania sposobu działania wymiennika ciepła na wlocie powietrza: nagrzewnica albo chłodnica
  • różne drobne poprawki w odczytach i ustawieniach
 • Poprawka mechanizmów wewnętrznej kontroli prawidłowego działania i restartu serwera w przypadku wystąpienia problemów
 • Poprawka rozpoznawania adresów IPv6 w konfiguracji - dopuszczenie wariiantu z nawiasami [] i bez
 • TeamViewer: aktualizacja do wersji 13
 • Wyjście alarmowe GSM:
  • dodanie ID i czasu do tekstu wysyłanych wiadomości SMS z indywidualnymi ustawieniami
  • poprawa konfiguracji indywidualnych ustawień
 • Wykres: dodanie paska postępu przy pierwszej aktualizacji danych z widoków

Wersja 3.1

Data: 2021-01-05

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu zamykania/restartu serwera na Windows 7 (błąd wprowadzony w wersji 3.0)
 • wysyłanie SMS (przez samodzielny modem i przez LB-480/LB-490): poprawione raportowanie błędów, zapis w raporcie informacji o ewentualnym błędzie modemu/sieci (błędy CME i CMS)
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.19
  • dodana obsługa czujnika Barani MeteoTemp RH+T
  • poprawka raportowania błędów wysyłania SMS
 • LB-762: współpraca z firmware 3.8
  • poprawki okien odczytu danych
  • dodatkowe wyjście analogowe - wlot powietrza recyrkulacyjnego
  • dodany licznik czasu trwania całej uprawy
  • ustawienia trybu dopływu powietrza zależne od fazy
  • dodatkowe tryby dopływu powietrza: CO2 łączone z RH/TEMP
  • uzupełnienie zmiennych o indywidualne temperatury podłoża i wyjścia dopływu powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego
  • dodatkowe ustawienia czasowe w fazie szoku (wybór sposobu zmiany wartości zadanej: zmiana na dobę lub na czas do końca zmiany)
  • dodane ustawienia kasowania luzu siłowników
  • dodany wybór sposobu zmiany kierunku regulacji PID

Wersja 3.0

Data: 2020-12-17

Opis i historia zmian:

 • Zablokowanie obsługi Windows XP i 2003
 • Alarmy:
  • poprawa wysyłania SMS
  • przerwanie prób wysyłania alarmu po 24 godzinach
  • weryfikacja poprawności wpisywanych numerów SMS
 • BACnet: dodana obsługa
 • DWK: dodana obsługa wyświetlacza dwuwierszowego
 • Email: zwiększenie limitu przesyłanego raportu do 10MB
 • Konfiguracja: poprawa odczytu pliku
 • LB-480/LB-490: dodana obsługa przepływomierza Omega FDT-25
 • Użytkownicy: dodanie filtra, reorganizacja listy
 • Widok kamer: poprawa prędkości rysowania
 • Wyjścia alarmowe: dodanie filtra, reorganizacja listy
 • WWW:
  • dodanie obsługi zmiany haseł
  • sprawdzanie uprawnień - poprawa działania
 • Zmienne: optymalizacja prędkości sprawdzania uprawnień

Wersja 2.67

Data: 2020-09-15
Rozmiar: 65.1 MB
SHA256: e302866ba8b4a2ae2f4fe498e7b816248dab645d5a5e8964b6e5622d52b8b1f1

Pobierz: lbx-2.67-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Aktywne alarmy:
  • dodanie filtra nazwy, pochodzenia, grupy
  • dodanie identyfikatora aktywnego alarmu
  • dodanie możliwości kwitowania i usuwania wielu alarmów jednocześnie
  • możliwość dodawania komentarzy do 500 znaków
  • wyświetlanie konfiguracji i dostępności alarmów
 • Baza danych:
  • dodanie filtrowania alarmów po grupach
  • dodanie sprawdzania uprawnień dla wyświetlanych alarmów
 • Logowanie: poprawa automatycznego logowania dla braku kont użytkowników
 • Raport: poprawa rysowania po usuwaniu wierszy
 • Raport PDF: poprawa generowania wielu raportów w tym samym czasie
 • Użytkownicy: optymalizacja prędkości sprawdzania uprawnień
 • Wykres: dodany pasek postępu po zastosowaniu zmian

Wersja 2.66

Data: 2020-08-19
Rozmiar: 65.0 MB
SHA256: b382af143093bcd2d755c5fcc2cfd743290fce597abaff69a405478ec93fba1b

Pobierz: lbx-2.66-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • poprawa wyboru zakresów przy usuwaniu danych
  • poprawa wyświetlania zapisanych progów alarmowych na zdalnym kliencie
 • LB-525, LB-535: poprawa ustawiania alarmów globalnych
 • LB-669: dodanie obsługi
 • Modbus: dodanie grupowego odczytu
 • Raporty: poprawa sortowania dat
 • Raporty PDF:
  • sprawdzanie zmian przed zamknięciem edycji
  • poprawa sprawdzania uprawnień
 • WWW:
  • aktualizacja zabezpieczeń
  • automatycznie rozłączanie nieaktywnych użytkowników po 5 minutach
  • poprawa sprawdzania uprawnień

Wersja 2.65

Data: 2020-07-20
Rozmiar: 65.0 MB
SHA256: 51e048a74c9e758138d36f70de33f739f99e362efabcf793b5a6b1525c78d4b4

Pobierz: lbx-2.65-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie komentarzy przy usuwaniu alarmów
  • dodanie w bazie danych tabeli z testowymi alarmami
  • dodanie w treści alarmów informacji o testach
  • alarmy globalne: dodanie testu wszystkich opcji
 • Baza danych: optymalizacja prędkości zapisu i odczytu danych
 • Klient LBX: dodanie opcji pokazywania numeru wersji na pasku tytułu
 • Użytkownicy: możliwość dodania uprawnień dla pojedynczego urządzenia LB-523 lub LB-533
 • LB-523, LB-524, LB-525, LB-533, LB-535: dodanie zmiennej statusu baterii
 • LB-762: współpraca z firmware 3.7

Wersja 2.64

Data: 2020-06-18
Rozmiar: 65.0 MB
SHA256: db28fd8bb00d2264bda71a89241792b6cbf08a98231aea3b8100fec705b75fb1

Pobierz: lbx-2.64-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-490: poprawka odczytu pamięci (błąd zwielokrotnionych odczytów deszczomierza)
 • LB-762: poprawka konfiguracji typu sond temperatury przy współpracy z firmware w regulatorze w wersji <= 3.6.1 i dla modułu XIO (niezależnie od wersji firmware)

Wersja 2.63

Data: 2020-06-16
Rozmiar: 65.0 MB
SHA256: 0230f3a8781d6c3f23fd76c2145ab0c400971af5ae72a5862c7b543473354bb1

Pobierz: lbx-2.63-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne i osrzeżenia: dodania informacji o przekroczeniu licencji, konfiguracji, błędach w urządzeniu
 • Baza danych: obsługa bazy danych firebird v3 dla nowych plików
 • Dodana obsługa LB-390
 • Help: poprawa wersji rosyjskiej
 • LB-390: Dodana obsługa
 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.16
  • dodana obsługa LB-390
  • dodana obsługa LB-713
 • LB-523:
  • dodanie informacji o błędach
  • poprawa odczytu pamięci rejestracji
  • umożliwienie konfiguracji WIFI bez klucza
 • LB-524:
  • dodanie informacji o błędach
  • poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • LB-525, LB-535: dodanie informacji o błędach
 • LB-533:
  • dodanie informacji o błędach
  • poprawa odczytu pamięci rejestracji
  • umożliwienie konfiguracji WIFI bez klucza
 • LB-762: dodatkowe ustawienia sterowania dopływem powietrza
 • Modbus: dodanie filtrowania wartości
 • Optymalizacja prędkości działania programu
 • Panel: wyłączenie zmiennych okien pojedynczych zmiennych
 • Parcel-Logger, Trans-Logger, Trans-Logger-B, Store-Logger: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • Raporty PDF: poprawa liczenia wartości maks, min, mkt na wykresie
 • Użytkownicy: sprawdzanie uprawnień do wyświetlania zmiennych użytkownika
 • WWW: optymalizacja wyświetlania dla urządzeń mobilnych
 • Zmienne: wyświetlanie zmiennych typu float z ustaloną liczbą miejsc po przecinku (np dla modbus)

Wersja 2.62

Data: 2020-04-23
Rozmiar: 58.6 MB
SHA256: cfeb18631734cb273b0c467478d41c8db3d2e857f6cf767936938cdce8515b57

Pobierz: lbx-2.62-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie grup alarmów
  • zmiany w zapisie informacji do bazy danych o wysłanych emailach
  • zmiany w zapisie informacji do bazy danych o wysłanych SMS
 • Baza danych:
  • dodanie komendy usuwania duplikatów z archiwum
  • reorganizacja struktur alarmów
  • umożliwienie wyświetlania danych według zmiennych
 • Dodana obsługa przepływomierza tunelowanego przez wejście impulsowe LB-480
 • Dodana wstępna obsługa Bluetooth Low Energy
 • Dodana wstępna obsługa LB-518
 • LB-480, LB-490: obsługa firmware 4.15
  • dodana obsługa przepływomierza
 • LB-535: usunięcie zmiennej RH jeśli jest niedostępna
 • LB-762: obsługa firmware 3.6
  • dodana obsługa centralnego podlewania
  • poprawki komunikacji sieciowej
 • Modbus:
  • dodanie konfiguracji liczby miejsc po przecinku
  • dodanie przycisów 'Dodaj wszystko', 'Usuń wszystko' w konfiguracji rejestracji
  • dodanie zbiorowej edycji rejestrów
 • Trans-Logger: ignorowanie zbyt starych raportów przy odczycie
 • Użytkownicy: dodana konfiguracja ukrywania aktywnych alarmów globalnych
 • WWW: wyświetlanie aktywnych alarmów zgodnie z uprawnieniami

Wersja 2.61

Data: 2020-02-17
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: 01cbc1c84a20a68393f9826ace6ef7e8a824429a01c40ed06a3dcbd33cf6e5af

Pobierz: lbx-2.61-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Aktualizacja tłumaczeń
 • Baza danych: zmiany w weryfikacji poprawności danych
 • Konfiguracja: umożliwienie dublowania ścieżki połączenia dla proxy
 • LB-480/LB-490
  • dodana opcja zapisu temperatury punktu rosy przy rejestracji danych z termohigrometru
  • dodany wymuszony odczyt ustawień po wcześniejszej zmianie
 • LB-523: wydłużenie hasła wifi
 • LB-523, LB-533: poprawa zapisu ustawień wifi
 • LB-713: dodana obsługa
 • LB-762: zmiana nazw zmiennych, konwersja poprzednich wersji
 • ODBC: poprawa restartu po błędach komunikacji
 • Raport okresowy: poprawa dodawania składników raportu
 • Wyjścia alarmowe: powtarzanie wysyłania wiadomości SMS i email po błędzie wysyłania

Wersja 2.60

Data: 2019-12-10
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: 925a00eb67efb8a2a7e5d8a4dbfdbcadb07eafead5723d55b1f8d939d94d7b26

Pobierz: lbx-2.60-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Konfiguracja: sprawdzanie zdublowania miejsca dołączenia urządzenia
 • LB-802: poprawka wyświetlania danych w LB-480/490 i przy podłączeniu przez tunel
 • XML, JSON: dodanie możliwości zapisu zmiennych modyfikowalnych przez wbudowany serwer www
 • LB-480/LB-490: dodana opcja zapisu temperatury punktu rosy przy rejestracji danych z termohigrometru

Wersja 2.59

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: 5104185eeb1cc95960fac14c724d8d865becfa2192e389db5cfb779e98b7e993

Pobierz: lbx-2.59-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodany pełnoekranowy tryb pokazu
 • Ekrany użytkownika: dodanie filtrów do kontrolki edycji
 • LB-762: współpraca z firmware 3.5
  • dodana obsługa siłowników typu otwórz-zamknij
  • sygnalizowanie niezgodności wersji firmware płytki głównej i modułów IO/LCD
  • wysyłanie ustawionej nazwy w konfiguracji lbx do regulatora
 • LB-490: dodanie skalowania wejść 9-16
 • LB-480,LB-490:
  • poprawki dekodowania danych z LB-901
  • dodanie do wyboru portów dla tunelu, dla połączenia przez proxy
 • S300: dodanie powtórek w bezpośredniej komunikacji
 • Uprawnienia: ograniczenie wyświetlania wybranych urządzeń zgodnie z uprawnieniami

Wersja 2.58

Data: 2019-10-27
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: edbea8c007575195c66f500b08103f136d982ecb6f2bbce5cfc5ccee95da2861

Pobierz: lbx-2.58-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762:
  • poprawki sprawdzania plików firmware do panelu czołowego LCD i modułu IO
  • poprawki ustawień
  • poprawka rozsyłania wyniku pomiaru zewnętrznego CO2
  • poprawka błędu zamienionych odczytów temperatur klimatyzacji
 • dodana obsługa Wind Solar Hybrid

Wersja 2.57

Data: 2019-10-15
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: 7fde35aa4955101d837a3dce9438a507075360069bacc14293904cff5bc959b8

Pobierz: lbx-2.57-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • kamera: poprawka obsługi błędów połączenia
 • LB-766: współpraca z firmware 1.6
 • LB-762: współpraca z firmware 3.4

Wersja 2.56

Data: 2019-09-20
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: d5337f0118c239804b19a5da1ca8706201767efaeaad5b140a8b9fd0bcd5210d

Pobierz: lbx-2.56-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa dopisywania danych do osobnego pliku, dodanie paska postępu
 • Konfiguracja miejsca dołączenia urządzenia: zamiana kolejności w kreatorze
 • LB-762: współpraca z firmware 3.3
  • dodany wybór języka na wyświetlaczu
  • poprawki ładowania firmware do panelu czołowego LCD i modułu IO
 • LB-76x: sprawdzanie prawidłowości konfiguracji:
  • zgodność numeru regulatora z faktycznie ustawionym
  • występowanie zdublowanych numerów
 • LB930: współpraca z firmware 1.3 i czujnikiem w wersji 1.2
  • dodatkowe odczyty, ustawienia i kalibracje
 • ODBC: poprawa sprawdzania statusu błędów dla Microsoft ODBC SQL Server Driver

Wersja 2.55

Data: 2019-08-21
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: fd63a922433c6a7a9951f012b63e3d4bde1d59f1a7c1f608206091989ad13b21

Pobierz: lbx-2.55-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm globalny: dodanie alarmu o zbliżającym się wzorcowaniu
 • Baza danych: optymalizacja prędkości zapisu danych tekstowych
 • Instalator: dodanie profilu domeny do wyjątków zapory sieciowej
 • Konfiguracja: możliwość natychmiastowego rozłączenia użytkowników przez administratora
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.14
  • dodana obsługa magnetometru Scintrex
  • ręczne ustawianie czasu w sposób wymuszony niezależnie od innych źródeł czasu
 • LB-762: dodana rejestracja entalpii
 • LB-930: poprawa zapisu zakresów w bazie danych
 • Poprawa działania menu urządzeń po wciśnięciu prawego przycisku myszy
 • Transfer plików: poprawa działania paska postępu

Wersja 2.54

Data: 2019-07-11
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: d75caa730bb85ab9485ab29125d7f5554598e0b6be4402bd929980b900dd67d9

Pobierz: lbx-2.54-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.13
  • dodany znacznik prawidłowości synchronizacji czasu z GPS w rekordzie danych z LB-499-ADC

Wersja 2.53

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 58.5 MB
SHA256: c26ae5ee0a89dec6faa187c58dbb118b4f07cca33dd3981a4f72d3d1bb736563

Pobierz: lbx-2.53-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy dla pamięci rejestracji:
  • dodane wyjścia alarmowe dla alarmów pamięci rejestracji
 • Dodanie alarmów globalnych:
  • przestawienie zegara o więcej niż 60 sekund
  • urządzanie działa w trybie DEMO
  • urządzenie ma nieprawidłowy firmware
  • nieprawidłowy kluczu główny serwera LBX
 • Help: poprawa kodowania polskich znaków
 • Instalator: zmiany w kolejności instalacji sterowników USB
 • LB-930: współpraca z wersją 1.2
 • LB-762: współpraca z firmware 3.2
  • dodane sterowanie centralnym nawilżaniem podłogowym (wstępnym)
 • Notatki: zbiorowe usprawnienia
 • Numery seryjne S300: poprawa zapisu
 • Raport działania systemu: dodane ostrzeżenie o identycznych kluczach głównych w konfiguracji
 • Serwer WWW: aktualizacja zabezpieczeń
 • Zmienne modyfikowalne: dodanie możliwości bezpośredniego sterowania zmienną

Wersja 2.52

Data: 2019-06-04
Rozmiar: 57.5 MB
SHA256: 7c5c406da14a86f327993a8c7190ac710dc7bde5c5fefa54b1719635c607d207

Pobierz: lbx-2.52-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm pamięci rejestracji: poprawa wyzwalania alarmu
 • Baza danych: poprawa odczytu danych kalibracyjnych ze zdalnego serwera
 • Heracell 240i: dodana obsługa
 • Kamery: poprawa wyświetlania zdjęć z menu urządzenia, dodanie do zdjęć do menu kamery
 • LB-480/LB-490:
  • poprawka błędu sporadycznej utraty komunikacji z urządzeniami
  • współpraca z firmware 4.12
   • dodana obsługa czujnika Young 91000
 • LB-535: zmiana w interpretowaniu złego stanu baterii
 • Notatki: rozszerzenie obsługi
 • Parcel-Logger: poprawa odczytu przesyłek
 • Poprawa zdalnego logowania przy braku hasła

Wersja 2.51

Data: 2019-05-10
Rozmiar: 57.4 MB
SHA256: 32e2b4538c897dc0f88b3544d1fc92a80ffbe2ec3463177c6e5d020d4a139381

Pobierz: lbx-2.51-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: poprawa zapisanych zakresów danych
 • tłumaczenia: dodane identyfikatory okien dla klawiszy F2+F1
 • okno bazy danych: ukrywanie nieaktywnych przycisków
 • baza danych: dodana obsługa notatek

Wersja 2.50

Data: 2019-04-17
Rozmiar: 57.3 MB
SHA256: 5f77011b354a37bbbc41a24cf56d4a2d663efb60141fa6a80561acbfa5981621

Pobierz: lbx-2.50-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • dodany pasek postępu przy konwersji wersji bazy danych
  • uodpornienie na zmianę formatu zapisu
 • Dodana obsługa języka chińskiego
 • LB-525, LB-525LR: porawa zapisu adresu przy zmianie kanału interfejsu
 • LB-762: współpraca z firmware 3.1
  • dodane ładowanie firmware panelu czołowego LCD
  • LB-762S: dodana obsługa w wersji dedykowanej dla Shiitake
 • Klucze autoryzacyjne: dodanie informacji o używanych limitach, drobne poprawki
 • Licencje: dodanie urządzeń LB-76x do licencji PRO, pokazywanie w konfiguracji urządzeń LB-76x w licencji standard z komunikatem błędu
 • Otwieranie wykresu, raportu i map bez okna bazy danych
 • Poprawa restartu serwera przy licencji standard

Wersja 2.49

Data: 2019-03-11
Rozmiar: 52.1 MB
SHA256: 96aae767722cb98ce4968db042dc3d3e4ea3585c2337631743c53fdf7771b0bb

Pobierz: lbx-2.49-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: obsługa kart SDXC
 • LB-523: poprawa zapisu ujemnych progów alarmowych
 • LB-762:
  • dodanie kamer do menu
  • poprawa wyświetlania na ekranie zbiorczym
 • LB-930: dodany odczyt PM1.0
 • Alarmy: dodanie możliwości dołączania automatycznego tekstu do tekstu użytkownika w alarmach email, SMS
 • Email: poprawa wysyłania znaku równości =
 • Kamery: dodanie zapisu obrazu z kamery sieciowej
 • Licencje: wprowadzenie kluczy licencyjnych w wersji PRO, AGRO, STANDARD
 • Modbus: sprawdzanie dublowania rejestrów w konfiguracji
 • Optymalizacja formatowania wartości i jednostek
 • Parcel-logger: zbiorowe poprawki
 • Raporty PDF: zmiany w konfiguracji
 • Uporządkowanie automatycznego wyświetlania ekranów na starcie
 • Zapis numerów seryjnych: poprawa ostrzeżeń w pliku log

Wersja 2.48

Data: 2019-01-18
Rozmiar: 52.1 MB
SHA256: 34c273d87763252dd8237e510f14cba89e13b4e3520fc0a102c496f182ccf453

Pobierz: lbx-2.48-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodanie skrótu klawszowego Ctrl+A w listach i tabelach
 • Dodanie zdalnej pomocy RemoteAssistantQuickSupport
 • LB-523, LB-524, LB-533, Modbus, Trans-Logger, Trans-Logger-B: dodany filtr w oknie wartości
 • LB-533: poprawa komunikacji
 • LB-930: dodana obsługa komunikacji przez USB
 • LB-480, LB-490: współpraca z firmware 4.11
  • dodana obsługa czujników Young 86000, 86004, 86106, 92000
  • poprawka rejestracji stanu zwarcia dla wejść czujników które go detekują
 • Mapy: poprawa użycia procesora
 • Parcel-Logger: dodanie obsługi
 • Poprawa rysowania ikon przy niestandardowym współczynniku skali Windows
 • Raport PDF: niewyświetlanie MKT jeśli nie występuje
 • Użytkownicy: dodanie opcjonalnego automatycznego rozłączania klienta przy braku aktywności użytkownika
 • WWW: zmiany wyświetlania w oknie zbiorczym wykresu

Wersja 2.47

Data: 2018-12-11
Rozmiar: 48.7 MB
SHA256: 1cc703bcaf2eb0cf920ceb97b8338f49d57084aeb299ba131cacda6a38798673

Pobierz: lbx-2.47-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa sprawdzania zapisu progów alarmowych przy tworzeniu nowych plików archiwalnych
 • Baza danych: poprawa zapisu danych przy zmianie formatu pomiaru
 • Konfiguracja: reorganizacja miejsca dołączenia urządzenia
 • LB-474: poprawa zapisu ujemnych liczb
 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.10
  • dodana obsługa LB-717
  • zapis numerów seryjnych czujników S300 w bazie danych
 • LB-524: poprawa odczytu SMS
 • WWW
  • poprawa działania przy przekierowywaniu z http na https
  • poprawa zamykania

Wersja 2.46

Data: 2018-11-02
Rozmiar: 48.7 MB
SHA256: 98a0661babdac9254bf23e84b2d8cb8c74b37104453edc5e6020d878f80c8e05

Pobierz: lbx-2.46-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy:
  • dodanie filtrów w wybranych oknach
  • dodanie komentarza przy odraczaniu alarmu
  • dodanie możliwości kopiowania konfiguracji wyjścia alarmowego
  • dodanie możliwości kopiowania zestawów zdarzeń alarmowych
  • zmiany w formatowaniu opisów i zapisie do bazy danych
 • Baza danych: dodanie zapisu numerów seryjnych wybranych urządzeń
 • Baza danych: dodanie obsługi zapisu numerów seryjnych wybranych urządzeń
 • Baza danych: poprawa zmian nazw
 • Ekrany użytkownika: dodanie jednostki do kontrolki wartości
 • Ekrany użytkownika: dodanie kolorów zakresów do pokrętła
 • Kreator konfiguracji: dodanie importu i eksportu schematów wykresów, raportów
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.9
  • poprawki ustawień rejestracji danych
 • LB-524: umożliwienie usuwania SMS na żądanie, poprawa komunikacji
 • Mapa: dodany pasek postępu
 • Raporty:
  • dodane łamanie linii
  • dodany pasek postępu
  • poprawa eksportu do pliku
  • poprawa wydruku
 • Otwieranie plików bazy danych z eksploratora w istniejącym programie
 • Trans-Logger:
  • dodanie dystansu
  • dodanie paska postępu
  • poprawa odczytu raportów
 • Widok tabletu: usunięcie opcji powiększonych okien

Wersja 2.45

Data: 2018-09-06
Rozmiar: 48.6 MB
SHA256: b646a1e6c6efe40cf4053b79c49d7c61cc6e2d62f5f3e3c149e7ec4225ecea9c

Pobierz: lbx-2.45-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: wyświetlanie nazwy użytkownika odraczającego alarm
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.8
  • dodana obsługa czujnika LB-930
  • dodana obsługa czujnika Barani MeteoWind 2
  • LB-490 konfiguracja wyświetlacza: wielkość czcionki i wyświetlanie czasu / odczytów z wbudowanego czujnika T/RH
 • LB-524: poprawa komunikacji przez port USB

Wersja 2.44

Data: 2018-08-21
Rozmiar: 48.6 MB
SHA256: 8cce569ca5b5bb89762c943d98f2fa322b09c729d43b0668563e2e89d328070e

Pobierz: lbx-2.44-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa działania po restarcie serwera
 • Ekrany użytkownika: możliwość przełączania ekranów
 • Ekrany użytkownika: ukrywanie przełącznika w kontrolce binarnej
 • Instalator: dodanie konfiguracji zapory systemu Windows
 • Mapy: optymalizacja odświeżania
 • Modbus: możliwość zapisu pojedynczego bitu
 • LB-524: wydłużenie oczekiwania na odczyt danych
 • LB-535: poprawa komunikacji
 • ODBC: poprawa zmiany nazwy tabeli
 • Trans-Logger: niewyświetlanie pomiarów przy zakończonej komunikacji
 • Zmienne: dodanie filtrowania zmiennych w wybranych oknach

Wersja 2.43

Data: 2018-08-03

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: rozszerzenie opisów dla TL, LB-523, LB-533
 • Baza danych: poprawa działania zmian nazw tabel
 • Ekrany użytkownika: dodanie drugiego progu alarmowego dla kontrolki wyniku
 • Ekrany użytkownika: kopiowanie kontrolek we wskazane miejsce
 • LB-760E: drobne poprawki
 • WWW: poprawa zamykania serwera

Wersja 2.42

Data: 2018-07-04
Rozmiar: 48.6 MB
SHA256: ad8b4bc638f166a34dd6e81a09a3d767e460e646d9f8db6192ae9b1881840b7a

Pobierz: lbx-2.42-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarm globalny: dodanie alarmu od zbyt małej liczby miejsca na dysku
 • Baza danych: dodanie komentarzy dla zmiennych
 • Baza danych: poprawa sprawdzania kopii danych
 • Baza danych: zmiana nazw zapisywanych danych przy zmianie jednostki lub rozdzielczości
 • Baza danych: zmiana konfiguracji odroczenia tworzenia archiwum z minut na godziny
 • Dodana obsługa LB-930
 • LB-490: poprawka wyświetlania danych z wejść skalowanych modułów PORTx
 • LB-523: poprawa opisu alarmu wilgotności
 • LB-930: dodana obsługa
 • Mapy: optymalizacja czasu otwierania i zamykania okien, zmiany w rysowaniu trasy
 • Powiększenie rozmaru okna konfiguracji podstawowej
 • Przywracanie pierwotnego rozmiaru zminimalizowanych okien przy ponownym otwieraniu
 • Raport PDF: poprawa konfiguracji wykresów
 • Trans-Logger: optymalizacja liczby zapisywanych raportów
 • Trans-Logger: poprawa zapisu informacji o alarmach
 • Trans-Logger: poprawa wyświetlania wejść przy błędach odczytu
 • Wykres, raport, histogram: dodanie na wydruku użytkownika i daty
 • Zestawy: dodanie filtowania danych

Wersja 2.41

Data: 2018-05-16
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: 73aad9f049c9c437cea21b53662b3a39d92ad6a69291ee3345ba32db97d4804c

Pobierz: lbx-2.41-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.7
  • dodana obsługa skalowanych wejść analogowych dla moduły LB-499-AIN
  • LB-480: dodana obsługa modułu LB-499-WIFI
  • LB-490: dodana obsługa modułu LB-499-GS
 • MKT: poprawa obliczeń na wykresach i raportach
 • Trans-Logger: optymalizacja komunikacji
 • Zmiana sposobu ustawiania roboczego folderu

Wersja 2.40

Data: 2018-05-08
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: 662b6dc6780d667e82a9513481381c09910843c5ae171bc2c4b77fac4237617e

Pobierz: lbx-2.40-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Dodana obsługa modemu Teleorigin/Telit
 • Jednostki: dodanie konwersji m/s na km/h
 • LB-705, LB-725, LB-706, LB-707: poprawa odczytu pamięci i ustawień zegara
 • Trans-Logger: zmiany w wyświetlaniu okien
 • WWW: usunięcie logowania przy braku użytkowników, drobne zmiany
 • Zmienne: poprawa otwierania okien dla kilku serwerów

Wersja 2.39

Data: 2018-04-09
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: 005247084f7c322b2292ad592c36297ecaf3323ec3809ab3d80048dcd2ee4026

Pobierz: lbx-2.39-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Raporty okresowe: dodanie czasu wysyłania raportów
 • email: poprawa wysyłania załączników
 • LB-523: dodanie konfiguracji timeout'u konfiguracji
 • Trans-Logger: zmiana odświeżania danych, poprawa tworzenia menu

Wersja 2.38

Data: 2018-02-27
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: fa387fc41a37974c33b866198b26bb9c343681c23a2b438519c19ac5b47ec0f3

Pobierz: lbx-2.38-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ODBC: optymalizacja zapisu danych
 • LB-114: wybór jasności wyświetlacza
 • WWW: rozszerzenie opcji serwera WWW dla ekranów użytkownika
 • LB-480/LB-490: współpraca z firmware 4.6.x
  • LB-490: dodana obsługa modułu przekaźników na portach 4-6

Wersja 2.37

Data: 2018-01-12
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: 07e7484f997f8b0cd1bd82090a7a12b4e441e388b9b810ba4e26f0ac7241757e

Pobierz: lbx-2.37-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Instalator: poprawa instalacji usługi systemowej
 • Zmienne: dodanie czasu serwera

Wersja 2.36

Data: 2018-01-08
Rozmiar: 48.4 MB
SHA256: 77bc1a2aa22380a7d93cf9cc1d93591adc85f8618febb3d55cc30ed93275b5b4

Pobierz: lbx-2.36-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Instalator: zachowanie ustawień usługi systemowej przy reinstalacji programu
 • LB-480/LB-490:
  • poprawki importu danych z karty pamięci
  • poprawka statusu wysyłania SMS
 • Raporty PDF: dodana obsługa
 • Zmienne użytkownika: dodanie funkcji średniej, minimum, maksimum z bazy danych

Wersja 2.35

Data: 2017-12-14
Rozmiar: 43.8 MB
SHA256: c192396f41c811b3c263fbf91499005dc8ae2af7dd98dd05ea0e58e21ccea1da

Pobierz: lbx-2.35-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: zapis informacji z bazie danych o odraczanych alarmach
 • Baza danych: zmiana sugerowanych zakresów czasu w oknach
 • Email: poprawa wysyłania poczty
 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.5.x
  • przyspieszenie odczytu pamięci rejestracji
  • obsługa LB-802
  • dodatkowy tryb pracy wejścia S300: zasilanie
 • LB-523: dodanie informacji o aktualnej wartości w wysyłanych alarmach
 • LB-533: ustawianie prędkości WiFi
 • Optymalizacja prędkości działania programu

Wersja 2.34

Data: 2017-11-13
Rozmiar: 43.7 MB
SHA256: 045b96be1ce3d25ea4977a45a13d9a3fde89efd9ff5551d77f9340314e8dbc75

Pobierz: lbx-2.34-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480/LB-490: obsługa firmware 4.4.x
  • komunikacja przez proxy
  • usypianie LB-490
  • poprawka odświeżania danych statusu
 • LB-523: dodanie możliwości zmiany prędkości WiFi
 • LB-523: wyświetlanie numeru firmware modułu WiFi
 • LB-525: rozszerzenie zakresów alarmowych dla pirometru

Wersja 2.33

Data: 2017-10-05
Rozmiar: 43.6 MB
SHA256: f35beba5d8096c93c84747c219ea603c4ff5b9845ad88908b922cb31724938ca

Pobierz: lbx-2.33-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne: poprawa odczytu konfiguracji
 • Baza danych: optymalizacja liczby zapisywanych danych
 • LB-480: poprawka konfiguracji rejestracji danych

Wersja 2.32

Data: 2017-10-04
Rozmiar: 43.6 MB
SHA256: 95c54b579a506a3556159763ca9f775e3266c7aef99eab815d7280bbfb0b79c6

Pobierz: lbx-2.32-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy globalne: rozdzielenie komunikatów na osobne alarmy
 • LB-490: obsługa deszczomierza
 • LB-490: obsługa pomiaru napięcia akumulatora
 • LB-524: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych
 • LB-533: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych
 • Raport działania systemu: uszczegółowienie opisów
 • Trans-Logger: aktualizacja obsługi nowych wersji
 • Trans-Logger: rozszerzenie opisów dla alarmów sprzętowych

Wersja 2.31

Data: 2017-08-29
Rozmiar: 43.6 MB
SHA256: d39216130ceb0c9bc7a7b237ddc949c636a16db42229be75990ed88bebe0df11

Pobierz: lbx-2.31-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa tworzenia plików archiwalnych dla zmiany czasu
 • LB-480/LB-490:
  • poprawka odczytu danych bieżących dla dużej ilości czujników
  • poprawki w oknach danych i statusu
 • LB-525: zmiany w obsłudze SMS

Wersja 2.30

Data: 2017-08-23
Rozmiar: 43.6 MB
SHA256: 75c8dbf456cdff6f5598fc9d5774d6bf0255365c0a23105021afedd9841f5540

Pobierz: lbx-2.30-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Kopia danych na zewnętrzny dysk: dodanie przycisku testu
 • LB-490: poprawka wysyłania SMS
 • Mapy: zmiany w rysowaniu zestawów
 • MODBUS: reorganizacja ustawień, umożliwienie wyboru kolejności bajtów dla float
 • Trans-Logger: poprawa odczytu raportów
 • Wykres: zmiany w rysowaniu progów alarmowych
 • Poprawa skalowania okien dla niestandardowej wielkości czcionki

Wersja 2.29

Data: 2017-07-10
Rozmiar: 43.6 MB
SHA256: d9fa6e7dfaa3e6372209115e2a2f8651c801bdd4ed237a10bafb93d82f3b9d6d

Pobierz: lbx-2.29-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych:
  • optymalizacja czasu robienia backup
  • poprawa działania localnej kopii
 • LB-480:
  • współpraca z firmware 4.3.x
  • poprawka błędu skutkującego przypadkową zmianą nazwy wejścia modułu LB-499-AIN przy dokonywaniu innych zmian w konfiguracji
  • poprawka komunikacji przez port szeregowy (RS-232/RS-485)
  • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
 • LB-490:
  • współpraca z firmware 4.2.x i 4.3.x
  • poprawka komunikacji przez port szeregowy (RS-232/RS-485)
  • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
  • poprawka konfiguracji alarmów dla wejść nr > 8
  • dodane wyjścia alarmowe dla przekaźników i modemu GSM
 • LB-525V: dodanie obsługi
 • Mapy: dodanie ekranu map
 • Modbus: zmiana opisów
 • ODBC: poprawa zapisu zmiennych
 • Trans-Logger - zmiany w odczycie pamięci

Wersja 2.28

Data: 2017-04-10
Rozmiar: 43.5 MB
SHA256: c0b26f5da37bd1ddade3b2ef1b7c598c541407305c89e86e4b82e9c09a4f6f17

Pobierz: lbx-2.28-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Alarmy: dodanie aliasów dla zmiennych w treści
 • Baza danych: poprawa sprawdzania zawartości plików archiwalnych
 • Baza danych: dodanie opisów do wywoływanych rozkazów
 • Ekrany użytkownika: zmiana wyglądu kontrolek
 • Klucze autoryzacyjne: dodanie odświeżanie
 • LB-114: dodanie prędkości zmiany zmiennych, optymalizacja czasu zamykania
 • LB-480: poprawa odczytu danych z karty pamięci
 • LB-490: poprawa odczytu danych z karty pamięci
 • LB-523: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-524: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-533: drobne zmiany w obsłudze
 • LB-535: dodanie obsługi
 • LB-705v3: dodana obsługa
 • LB-706: poprawa zmiennej ciśnienia
 • LB-707: poprawa zmiennej ciśnienia
 • Memmert: dodana obsługa suszarek
 • Menu: dodanie widoków w menu widok
 • Wykres: dodanie obsługi aktualnych zmiennych
 • WWW: poprawa wyświetlania i sortowania

Wersja 2.27

Data: 2016-12-29
Rozmiar: 29.6 MB
SHA256: 9ee6da4bf7fa1bd088e84942e67a18ceeb52201f662d1c8dcffd8e4b67732416

Pobierz: lbx-2.27-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa zapisu plików archiwalnych
 • Baza danych: poprawa działania cache
 • Baza danych: rozszerzenie obsługi komentarzy
 • LB-762:
  • przyspieszenie odczytu pamięci rejestracji
  • poprawka błędu wyświetlania zajętości 100% po skasowaniu pamięci dla firmware 2.x
 • Modbus: poprawa zbiorowego odczytu rejestrów
 • Usługa systemowa: poprawa usuwania usługi
 • Wyjścia alarmowe: kontrola ustawnienia stanu wyłączenia

Wersja 2.26

Data: 2016-11-18
Rozmiar: 29.6 MB
SHA256: 034fb02bc5fa59b1b48a47da4d8afb5ec3a2d9b0309c82fd70fb8f63fd9aea28

Pobierz: lbx-2.26-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: optymalizacja tworzenia plików archiwalnych
 • LB-480, LB-490: współpraca z firmware 3.10.x
  • poprawka synchronizacji czasu
 • LB-802: dodanie obsługi
 • LB-523, LB-524, LB-525, LB-533: drobne zmiany
 • STORE-LOGGER: dodanie obsługi

Wersja 2.25

Data: 2016-09-30
Rozmiar: 29.5 MB
SHA256: bd337c5fdaf8ebd8b2c0d29d0f9005b4811039fb03bce1efb7a2ceeac76c6055

Pobierz: lbx-2.25-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Email: poprawa wysyłania wiadomości
 • LB-533: obsługa nowego urządzenia
 • TRANS-LOGGER: drobne zmiany
 • LB-856: dodana obsługa firmware 1.3 z wyborem typu czujnika temperatury

Wersja 2.24

Data: 2016-09-19
Rozmiar: 29.5 MB
SHA256: 2ffe251eaee4ab79fd59f0ba56c7d01681f537878d4cd173fd4627d146ce1952

Pobierz: lbx-2.24-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523 - zmiana w zapisie konfiguracji WIFI
 • Ekrany użytkownika: poprawa rysowania ekranów

Wersja 2.23

Data: 2016-09-01
Rozmiar: 29.4 MB
SHA256: 3e3a66a77afe4c7a5a47daa4d6e714c076f3695e94390cb27c29affff8ee3911

Pobierz: lbx-2.23-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-114: poprawa obsługi wyświetlacza
 • LB-525: obsługa firmware 2.11
 • LB-705: poprawa odczytu temperatury z rozdzielczością 0,01 C
 • Ekrany użytkownika: poprawa rysowania statycznej kontrolki

Wersja 2.22

Data: 2016-08-17
Rozmiar: 29.4 MB
SHA256: 7793dbe1ce84d44dd7104c945b58719f201a27f34c5539102fec81b449924f92

Pobierz: lbx-2.22-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-524: obsługa firmware 1.05
 • Alarmy: poprawa konfiguracji
 • Ekrany użytkownika: poprawa wyświetlania nieaktywnych wartości

Wersja 2.21

Data: 2016-08-03
Rozmiar: 29.4 MB
SHA256: 8308e7c81618938cbe24b7ea4bc4fdd01a399f17ce0c8b8ff81a20665657d323

Pobierz: lbx-2.21-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa awaryjnego odczytu pamięci
 • Raport okresowy: dodanie obsługi
 • Zmienne: zmiany w filtrowaniu zmiennych widocznych dla uprawnionego użytkownika

Wersja 2.20

Data: 2016-07-06
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 36ee65513feeb596ce91ac138fcdcec5fb3f7b61c8331d986a50884703c3a300

Pobierz: lbx-2.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Trans-Logger - zmiany w obłsudze
 • LB-762: poprawka błędu wyświetlania wpływu zewnętrznego powietrza na klimat w hali
 • Raport: poprawa wyświetlania dużej ilości danych

Wersja 2.19

Data: 2016-06-07
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 279bfb813e3bfba9eee1d3f2637db4cd1ce9beffe577a59ace2897503c0de2a6

Pobierz: lbx-2.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523:
  • optymalizacja zmian kolejności połączeń z LBX
  • buforowanie zmian ustawień między restartami serwera
  • zmiany w konfiguracji alarmów
 • LB-524:
  • optymalizacja zmian kolejności połączeń z LBX
  • optymalizacja odczytu pamięci rejestracji
  • buforowanie zmian ustawień między restartami serwera
  • obsługa firmware 1.02
 • Baza danych: poprawa usuwania danych

Wersja 2.18

Data: 2016-04-14
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 11d08e0126b033d39d3c0949e069cd255d9e519b38e617c611a3cbddceaffefc

Pobierz: lbx-2.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawa konfiguracji SR50A
 • LB-524: dodana obsługa

Wersja 2.17

Data: 2016-03-17
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 32652eb0098aeca3a68692db755a7e0a716aadd40946bc5f03bfedbc701cdaf4

Pobierz: lbx-2.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: możliwość zbiorowego usuwania danych
 • Tłumaczenia: aktualizacja języka rosyjskiego

Wersja 2.16

Data: 2016-03-09
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 29b7caa148e4e9b3499b4eecab3448db2ed31bb7a63ba32d49d383b6080c47ab

Pobierz: lbx-2.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523: dodanie okna diagnostycznego w trybie USB
 • TRANS-LOGGER: zmiana menu
 • LB-762: poprawki
  • obsługa modułu LB-762-IO
  • dodanie sterowania pompą obiegową chłodzenia
  • tłumaczenia na języki angielski

Wersja 2.15

Data: 2016-02-16
Rozmiar: 29.6 MB
SHA256: 6e60e7012ad13e582425d190f7d8e6fdce131180220bf9e73b3c7912832f8767

Pobierz: lbx-2.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-489: współpraca z firmware 1.6 - obsługa czujników temperatury typu TN
 • LB-480: współpraca z firmware 3.8 - zapis wysyłanych SMS do bazy danych

Wersja 2.14

Data: 2016-01-27
Rozmiar: 29.6 MB
SHA256: b23b019b6f19ced3084236f9ab842aff694ec12d91a535c7ec947a378fcac080

Pobierz: lbx-2.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • aktualizacja tłumaczeń na język rosyjski

Wersja 2.13

Data: 2016-01-21
Rozmiar: 29.7 MB
SHA256: 6e23f4db0a0dd72f11c7185a04b36edaa90d85b3e14bc4938c89f234ec210892

Pobierz: lbx-2.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane automatyczne wykrywanie numerów seryjnych urządzeń USB w trakcie dodawania urządzenia do konfiguracji
 • LB-480: współpraca z firmware 3.6
  • obsługa połączenia przez port USB
  • obsługa połączenia przez moduł LB-499-BT (Bluetooth)
 • LB-762: współpraca z firmware 2.1
  • obsługa modułu dodatkowych wejść/wyjść LB-762-IO
  • dodana konfiguracja i odczyty z wszystkich dodatkowych wejść/wyjść
  • dodane alarmy dla sygnałów zwrotnych (aktualnego położenia) z siłowników
  • dodany dodatkowy ekran objaśniający wszystkie wystepujące wyjątki i alarmy
   • wyjaśnienie przyczyn alarmów
   • wyjaśnienie przyczyn ustawienia stanu wyjść innych niż wynikające z aktualnej regulacji (limity min-max, zabezpieczenia, braki sygnałów)
 • LB-766: współpraca z firmware 1.5
  • dodane zabezpieczenia przed zamrożeniem
  • zmiana sposobu sterowania dopływem powietrza
  • dodane opóźnienie włączenia wentylacji od chłodzenia i dopływu powietrza

Wersja 2.12

Data: 2016-01-05
Rozmiar: 29.6 MB
SHA256: 1fac6e7add49c3ae0a2858ba54a5e909d352b29d81ada074fbfcdd38214415d8

Pobierz: lbx-2.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-114: dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • Baza danych: poprawa obsługi
 • ODBC: poprawa obsługi

Wersja 2.11

Data: 2015-12-16
Rozmiar: 28.7 MB
SHA256: 51e41e8f197cd0d3a77816247160f54f00060057d2874c687b36cc62609f96a2

Pobierz: lbx-2.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: dodanie zmiennych z modułów AIN do alarmów
 • LB-523: poprawa wyświetlania menu
 • LB-762: uporządkowanie nazw zmiennych
 • S300: poprawa odczytu danych

Wersja 2.10

Data: 2015-12-07
Rozmiar: 28.7 MB
SHA256: 8c696ed3a56a0d9fbaa071b6c278ffeb3d6417f1f201d0ea85f50d1530c8aa25

Pobierz: lbx-2.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-801: dodanie kompensacji ciśnienia atmosferycznego
 • LBA: dodanie obsługi LB-523 z terminalem Android
 • ODBC: poprawa obsługi

Wersja 2.9

Data: 2015-11-09
Rozmiar: 28.7 MB
SHA256: 98519fac644f1f22f6cc2f53cdd2323f90022c42c6770787551eb262ee435605

Pobierz: lbx-2.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-523: zmiany w konfiguracji
 • LB-524: zmiany w opisach alamów
 • LB-480:
  • dodana obsługa wejść modułu LB-499-AIN w trybach analogowych
  • dodana obsługa modułu LB-499-PT
 • LB-856: dodana obsługa wersji z pomiarem O2 w rozdzielczości 0.01%
 • LB-762: poprawka błędu konfiguracji wejść pomiarowych w ustawieniach sprzętowych

Wersja 2.8

Data: 2015-10-06
Rozmiar: 28.7 MB
SHA256: 9f684e49ee11ca7ff6dbaff7f59269fe83a377e8164f01b29f2b1e1f0d18aad8

Pobierz: lbx-2.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • email: poprawa formatowania czasu
 • LB-523: poprawa obsługi menu USB
 • LB-762: dodana obsługa modułu LB-762-IO
 • LWA GPRS: poprawa obsługi połączenia

Wersja 2.7

Data: 2015-08-04
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 268e6fce1d3d0a2ecbfadcc65625c12075f449a25c09fcc14325b33cd41528a1

Pobierz: lbx-2.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474A: dodana obsługa firmware 2.02
 • LB-480: współpraca z firmware 3.3 - dodana obsługa termistora typu TN
 • LB-523: zmiana wyświetlania informacji w głównym oknie

Wersja 2.6

Data: 2015-06-03
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 9f0173f1dfc459f6c871bc23669f7864a9ecc6715a9be95697c4c09e0efe7729

Pobierz: lbx-2.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: poprawki
 • LB-854: poprawa działania przy braku nadpisywania pamięci rejestracji

Wersja 2.5

Data: 2015-04-16
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 22ca57fc5fe6e88648d2dbd44c9c457f8ceae2b18661847511f829c9ae9c1484

Pobierz: lbx-2.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Poprawa sprawdzania uruchomionych instancji programu

Wersja 2.4

Data: 2015-04-02
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 504bf296f5a94ff73305fc9519893dff731dda161c0047de41f338164c79adcc

Pobierz: lbx-2.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-111: dodanie obsługi wyświetlacza znakowego
 • LB-523: dodanie odczytu adresu MAC
 • LB-762:
  • poprawka błędu komunikacji ze starymi wersjami firmware
  • obsługa firmware 1.15
   • dodany wybór typu sondy temperatury: TK/TN
 • Poprawa sprawdzania liczby uruchomionych programów

Wersja 2.3

Data: 2015-03-10
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 61f23f272528fe38aca7b95f36d7ee76c83896f4e4dca98fea6f75c472e77165

Pobierz: lbx-2.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: aktualizacja obsługi aktualnych wersji firmware
 • LB-716: poprawa zakresów na wykresie
 • wykres: poprawa zamykania

Wersja 2.2

Data: 2015-02-23
Rozmiar: 28.5 MB
SHA256: 8a6453c7b510368029d3499baac55be888e8aced54487c772be3ee25346a6702

Pobierz: lbx-2.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762
  • poprawka błędu w komunikacji za pośrednictwem modułu LB-487 (błąd był tylko w wersji 2.1)
  • współpraca z firmware 1.15.x
   • pomiar O2
    • obsługa miernika LB-905
    • pomiar lokalny i systemowy
    • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
    • rejestracja do bazy danych

Wersja 2.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 28.4 MB
SHA256: 03ac533052da6e3bc754ef079246f8059b8813931045e0b01c4fb9bf2d30155b

Pobierz: lbx-2.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Wycofanie kompatybilności ze starszymi wersjami
 • LB-525: zmiany w wyświetlaniu alarmów
 • LB-530: rozszerzenie zakresu pomiarów temperatury
 • LB-706: dodanie obsługi przez USB
 • Alarmowanie: dodanie wielu wyjść dla jednego zdarzenia alarmowego
 • Alarmowanie: zmiana obsługi konfiguracji
 • ManoAir500: dodana obsługa
 • ODBC: poprawa zapisu nieprawidłowych wartości
 • Velleman MML16R - dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • Wyjście alarmowe email: dodanie wyboru metody szyfrowania połączenia
 • LB-762: współpraca z firmware 1.14.x
  • dodane dodatkowe tryby sterowania wilgotnością
  • dodana rejestracja do bazy danych deficytu wody, odparowania i parametrów z psychrometru na wlocie powietrza
  • optymalizacja komunikacji z regulatorem

Wersja 1.7.87

Data: 2014-10-27
Rozmiar: 26.1 MB
SHA256: 0df0f85510085f5e4305c3f1ec00cd561907093ab72a54e44f47f44b1d36eb5e

Pobierz: lbx-1.7.87-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: zmiany w obsłudze modułów AIN
 • LB-762: zapis do bazy danych deficytu wody i odparowania
 • Baza danych: poprawa usuwania tabel
 • MKT: poprawa aktualizacji współczynników
 • WWW: zmiany w obsłudze

Wersja 1.7.86

Data: 2014-08-25
Rozmiar: 25.7 MB
SHA256: 5b49514875e2c140fb6bc08f343fe29fd142e0d0e01b37ed997ac0bfecccc5c4

Pobierz: lbx-1.7.86-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawa importu danych z karty pamięci
 • LB-854: obsługa rozszerzonego zakresu do 40000 ppm
 • dodanie filtrów w wybranych oknach danych
 • serwer WWW: dodana obsługa formatu JSON, XML
 • wykres: poprawa rysowania danych o zadanym kroku

Wersja 1.7.85

Data: 2014-05-14
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: 36a3ed5cc5058cb4b01e4e0b3e4cc335328cfabdee7066bdacf3665c0ffe77a2

Pobierz: lbx-1.7.85-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480:
  • dodanie nowego typu modemu (WISMO218) i konfiguracji trybu transmisji danych GPRS
  • poprawka importu danych z karty pamięci
  • poprawka komunikacji z LB-760
  • poprawka kluczy autoryzacyjnych dla LB-760
 • LB-530: dodana obsługa
 • LB-854: rozszerzenie obsługiwanego zakresu ppm
 • ODBC: poprawa zapisu danych
 • Raporty, wykresy: poprawa zapisu kolejności danych

Wersja 1.7.84

Data: 2014-03-06
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: cea46b2d7c777918cc54a8568728a4cadd2a972e953d4254864e79243de8b13d

Pobierz: lbx-1.7.84-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-476: zmiana obsługi wejść
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci
 • LB-707: poprawa odczytu pamięci
 • Raporty: dodanie ustawiania kolejności danych
 • Wykresy: dodanie ustawiania kolejności danych
 • Wykresy: zmiany w rysowaniu progów alamowych

Wersja 1.7.83

Data: 2014-02-18
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: ce685e86387093acd5e4abd46a697d4076a996e43a3efa767487bcc1b112c008

Pobierz: lbx-1.7.83-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa konwersji danych, poprawa usuwania starych danych
 • Modbus: rozszerzenie możliwości obsługi urządzeń
 • LB-476: poprawa komunikacji przez TCP

Wersja 1.7.82

Data: 2014-01-30
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: 9c5c33a14cb916958ca2757d92136b2944bc39706801fd0c4e46799447ff6189

Pobierz: lbx-1.7.82-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-486: poprawa odczytu pamięci dla deszczomierza

Wersja 1.7.81

Data: 2014-01-22
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: 6493a69aeb1db3d9342766621d7fe685afca9c06e31ed74cb2fd394ad64b9cb0

Pobierz: lbx-1.7.81-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Baza danych: poprawa obsługi
 • LB-480: współpraca z firmware 2.5.1
  • obsługa modułu dodatkowych wejść LB-499-AIN
  • obsługa modemu SIM900
  • zwiększona ilość odbiorców SMS alarmowych do 4

Wersja 1.7.80

Data: 2014-01-01
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: 395315b92128b60346aa7e2a7c94563df7292517eb4c5fb20e680c39989d92ef

Pobierz: lbx-1.7.80-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa odczytu pamięci dla firmware do 1.16

Wersja 1.7.79

Data: 2014-01-01
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: dd67b4ba712d873919f794f10dc2200862bb5414e00c752adf75be612e7e3bf1

Pobierz: lbx-1.7.79-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa odczytu pamięci dla firmware od 1.16
 • LB-801: zmiany w obsłudze firmware 2.0
 • poprawa uruchamiania kilku instancji programu

Wersja 1.7.78

Data: 2013-12-11
Rozmiar: 23.8 MB
SHA256: fac5f9a673257b9d6d42e13b623cacaa5eaa0647a3dc54e9c3e033be3b9f57ae

Pobierz: lbx-1.7.78-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmienne użytkownika: zmiany w uprawnieniach dla sterowania zmienną
 • LB-480: współpraca z firmware 2.4.x
  • obsługa zapisu danych na karcie pamięci
  • import danych z pliku na karcie pamięci

Wersja 1.7.77

Data: 2013-11-12
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: e0f95a33733202c1fedc5c0d60cf629a0ff50e4f070a25705ec85a25151dec97

Pobierz: lbx-1.7.77-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-480: uzupełnienia obsługi urządzenia

Wersja 1.7.76

Data: 2013-11-07
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: ddaa671e20b293ec0aad538d2bbd7ffa41fa9291d8932e3366ba8fb7c367f2eb

Pobierz: lbx-1.7.76-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-781: poprawa obsługi
 • LB-480: współpraca z firmware 2.3.x
  • wysyłanie SMS i wyjście alarmowe SMS
  • obsługa dalmierza Campbell Scientific SR50A
  • rejestracja zdarzeń zaniku/pojawienia się czujnika
  • rejestracja zdarzeń synchronizacji czasu

Wersja 1.7.75

Data: 2013-10-24
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: f3bfecb66f2825f78ddcee1ce4c2e1bcd4114ab895ce22ecc919c80da5613983

Pobierz: lbx-1.7.75-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: zmiana obługi dla nieistniejących zmiennych
 • modbus: poprawa odczytu rejestrów COIL
 • zmienne użytkownika: dodanie funkcji binarnej AND oraz OR
 • LB-480: współpraca z firmware 2.2.x

Wersja 1.7.74

Data: 2013-10-17
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: 70a2a4a1342e6752b3c0cc371b5e4e6a43b9196660aa7cda8e94840cc931ee24

Pobierz: lbx-1.7.74-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • hasło: poprawa okna zmiany hasła
 • LB-762:
  • dodany odczyt temperatury dodatkowej w oknie danych regulatora
  • poprawka błędu wyświetlania alarmu CO2 w oknie zbiorczym pomiaru CO2
 • LB-480: współpraca z firmware 2.1.x
  • zmiana protokołu komunikacyjnego - brak współpracy z firmware 1.x.x, wymagana aktualizacja firmware w LB-480
  • obsługa modułu przekaźników
  • obsługa modułu GPS
  • obsługa modułu GSM
  • obsługa połączeń przychodzących z LB-480

Wersja 1.7.73

Data: 2013-09-18
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: 782a0a2da7ae45a8c4de231a6a609471f96276b7e087307d5bfdc66c1e21cf57

Pobierz: lbx-1.7.73-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • wzorcowania: poprawa obsługi
 • raport działania systemu: dodane porady

Wersja 1.7.72

Data: 2013-08-27
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: 20e0443d1f9c96c7663684168f4c03ad3a93cbd769a675c71384026b692601c3

Pobierz: lbx-1.7.72-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodany raport działania systemu
 • ekrany użytkownika: dodana kontrolka kierunku wiatru
 • wzorcowania: dodana obsługa

Wersja 1.7.71

Data: 2013-07-08
Rozmiar: 23.6 MB
SHA256: 52a6055520a2b88fccc7dcd22500a4267b41c28944a6d64a3e695d17ff6a64ec

Pobierz: lbx-1.7.71-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: przyspieszenie usuwania starych danych
 • eksport bazy danych do formatu SWAT
 • LB-760A: poprawka błędu obsługi urządzenia z wersji 1.7.70
 • LB-480: obsługa modułu LB-499-GPS i różne drobne poprawki
 • LB-76x: log systemowego pomiaru CO2

Wersja 1.7.70

Data: 2013-06-26
Rozmiar: 23.6 MB
SHA256: b72029f6ef87ee3c0775b2bbac74fac79673363036fa5a15a64e7b915ed84ccc

Pobierz: lbx-1.7.70-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: ta wersja zawiera błąd w obsłudze LB-760A, nie używać we współpracy z tymi urządzeniami
 • Automatyczny restart usługi po błędzie działania (dla systemów Windows XP i nowszych)
 • LB-760/LB-762: poprawki w zbiorczym systemowym pomiarze CO2
 • LB-480: różne drobne poprawki
 • LB-857: dodana obsługa
 • ODBC: poprawa obsługi bazy danych PostgreSQL
 • Instalator: dodanie opcji włączenia usługi synchronizacji czasu

Wersja 1.7.69

Data: 2013-04-26
Rozmiar: 23.5 MB
SHA256: 803c0c1ce7099d7c4a76cbbcdc49e0f44f34f6b255e76b765c7b2ae7228d38a2

Pobierz: lbx-1.7.69-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa zapisu ustawień
 • ODBC: dodane opcjonalne parametry połączenia
 • WWW: dodanie upranień do podglądu urządzeń

Wersja 1.7.68

Data: 2013-04-16
Rozmiar: 23.5 MB
SHA256: bc645045485af2cad5bd6dc285bfdfedaffce975f51a9e31deb20f17011b531e

Pobierz: lbx-1.7.68-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: współpraca z firmware 1.13.x
  • dodany tryb ręcznego sterowania nawilżaniem parowym
  • dodana obsługa miernika CO2 typu LB-854
 • ODBC: poprawa współpracy z bazą danych ORACLE

Wersja 1.7.67

Data: 2013-04-05
Rozmiar: 23.5 MB
SHA256: ecfc65dd223290388f88fbb9183f9d19e8960076bbc0239036a64c5689c89be5

Pobierz: lbx-1.7.67-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa zmiany kanału rejestratorów
 • Ekrany użytkownika: aktualizacja kontrolek
 • LB-480: współpraca z firmware 1.2.x
  • obsługa indywidualnych ustawień rejestracji dla każdego wejścia
  • rejestrasja temperatury wewnętrznej
  • dodane okno zmian wszystkich ustawień
 • LB-487: uzupełnienia w opisach trybów pracy portów

Wersja 1.7.66

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: 1615bc35dc50044b204d01760af8fd76629ef697b5bb27f717fae14145418904

Pobierz: lbx-1.7.66-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa odraczania
 • ekrany użytkownika: poprawa edycji
 • LB-706: poprawa konfiguracji modemu i drukarki
 • MODBUS: rozszerzenie możliwości serwera MODBUS TCP
 • LB-762: dodana obsługa firmware 1.12.x

Wersja 1.7.65

Data: 2013-02-12
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: a8788762f9718da563d89bfbbd7d6c207b3ea5519f767d1265aaf60b8098aa0d

Pobierz: lbx-1.7.65-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • konfiguracja: poprawa konfiguracji urządzeń
 • zmienne: dodanie aktualnego czasu urządzeń

Wersja 1.7.64

Data: 2013-02-08
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: dab7c12861f02fcca7fa4664ababadba1d99a67f8cb3f4d89165070d9ef6df17

Pobierz: lbx-1.7.64-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: zmiana długości komentarza
 • histogram: poprawa rysowania
 • poprawa odliczania czasu
 • LB-474: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-480: dodana obsługa
 • LB-705: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci, optymalizacja wysyłania danych
 • LB-707: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-725: optymalizacja wysyłania danych
 • LB-731: poprawa weryfikacji zapisu danych w urządzeniu
 • MODBUS: poprawa wyświetlania okna danych

Wersja 1.7.63

Data: 2013-01-16
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: d49f621dac9b69baebdde19e6d44f0392b137d30f558263d624243edccfcdf71

Pobierz: lbx-1.7.63-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: poprawa zapisu informacji o alarmach
 • WWW: poprawa rysowania małych wykresów

Wersja 1.7.62

Data: 2013-01-10
Rozmiar: 23.7 MB
SHA256: 07239cf622fc0a0cda2391cb4556106b50d0b781d64c92af7cc2ba1a551af0ae

Pobierz: lbx-1.7.62-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: uodpornienie na długie nazwy urządzeń
 • ODBC: poprawa prędkości działania
 • WWW: dodany wbudowany serwer WWW
 • przyspieszenie zamykania programu
 • dodana obsługa modemów Sierra Wireless
 • LB-487: współpraca z firmware 1.15.x - dodana obsługa czujnika LB-801

Wersja 1.7.61

Data: 2012-12-19
Rozmiar: 22.3 MB
SHA256: 2dd66fb15d05f24d1457322cf8aacd58c52e36e072da018d0c0c9413f69f426c

Pobierz: lbx-1.7.61-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: obsługa firmware 1.10 oraz 2.10
 • LB-525: dodanie możliwości odczytu pamięci po utracie zasilania
 • LB-731: dodana weryfikacja zapisu danych w urządzeniu
 • dodanie połączeń przychodzących z urządzeń do serwera dla TCP/IP
 • ODBC: dodany zapis aktualnych zmiennych
 • wykres: poprawa rysowania dla danych z pliku
 • dodana obsługa LB-480

Wersja 1.7.60

Data: 2012-10-25
Rozmiar: 18.5 MB
SHA256: 23f2a0b9f4428418324e20f1696f6a0c5d79c18eb257513e8d62d3533aed1066

Pobierz: lbx-1.7.60-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie opcji zapisu progów alarmowych do bazy danych
 • ekrany użytkownika: poprawa obsługi
 • użytkownicy: konfiguracja uprawnień do wyświetlania urządzeń
 • LB-762: współpraca z firmware 1.11.x
  • sterowanie nawilżaniem parowym
  • sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.7.59

Data: 2012-10-01
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: 84f4262d8815cbb986f7c343d1fd6c36a2c3c7df0e3cbd3d64fb933f28e04a5f

Pobierz: lbx-1.7.59-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa sprawdzania nazw
 • MKT: poprawa wyliczania średniej temperatury kinetycznej
 • optymalizacja działania bazy danych dla usługi na lokalnym komputerze
 • poprawa wykrywania uruchomionej usługi i programu
 • SMS: poprawa wysyłania alarmów przez GSM
 • użytkownicy: dodanie opcji blokowania konta po 3 nieudanych próbach

Wersja 1.7.58

Data: 2012-09-18
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: 24f1aaef439bfc88227b7addcf2191e8e662928bf51bf1d61916c9c76e144b20

Pobierz: lbx-1.7.58-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja prędkości działania programu
 • dodanie wyliczania średniej temperatury kinetycznej MKT
 • LB-487:
  • współpraca z firmware 1.14.x
  • obsługa LB-797
  • obsługa LB-711 z rozdzielczością 0.01
  • poprawka odczytu błędu temperatury z LB-711 w rozdzielczości 0.1 we wcześniejszych niż 1.14.x wersjach firmware
 • LB-525: obsługa firmware 1.9 oraz 2.9
 • LB-525: równoległa obsługa wielu kanałów

Wersja 1.7.57

Data: 2012-09-17

Opis i historia zmian:

 • hasło: zmiana wymaganej długości hasła użytkownika do 8 znaków

Wersja 1.7.56

Data: 2012-08-14
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: bf2372578923d9542c311027eed7ea9a749cfcaafedba3238de60ade73520f7b

Pobierz: lbx-1.7.56-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie możliwości pulsowania prekaźnika dla LB-487
 • baza danych: poprawa zapisu progów alarmowych
 • LB-760A: współpraca z firmware 7.11, dodany czas wł/wył chłodzenia freonowego
 • LB-762: dodany odczyt komunikatow diagnostycznych

Wersja 1.7.55

Data: 2012-07-18
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: 7793f245b8c37bb325c92f58028600c873acff397ce3fb32679c2a32e3dc5422

Pobierz: lbx-1.7.55-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmowanie: optymalizacja zużycia zasobów

Wersja 1.7.54

Data: 2012-07-10
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: 367371ea4e96ac7fc5cc887e78725b6e9b036abecbd000ecd4bd2763f4107f31

Pobierz: lbx-1.7.54-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa odczytu bieżących wartości
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • LB-714: poprawa rozpoznawania urządzenia
 • LB-714T: poprawa rozpoznawania urządzenia
 • LB-741: poprawa działania dla nieobsługiwanego firmware
 • LB-760E: współpraca z firmware 2.8
 • alarmy: dodanie ułatwień przy konfiguracji
 • dodana obsługa windows 8
 • poprawa ustawiania domyślnego portu dla urządzeń
 • użytkownicy: dodanie opcji wymuszenia zmiany hasła
 • użytkownicy: zablokowanie konta po 5 próbach wpisania nieprawidłowego hasła
 • wykres: konfiguracja grubości linii
 • wykres: zmiana rysowania siatki
 • wykres: poprawa rysowania komentarzy
 • wykres: poprawa rysowania nagłówka i stopki

Wersja 1.7.53

Data: 2012-05-25
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: 4f81651b06b3186d9df9deca539097e2eb8604fb3e3ada178d2e732bfdb347d8

Pobierz: lbx-1.7.53-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-760: dodanie informacji o brakujących kluczach autoryzacyjnych
 • log: zwiększenie wielkości plików
 • optymalizacja zużycia pamięci
 • wykres: poprawa rysowania

Wersja 1.7.52

Data: 2012-05-18
Rozmiar: 19.0 MB
SHA256: c110f8587cd88268a5cecac4329cabbe7b3492bc3b2cd541b39589f82abfd485

Pobierz: lbx-1.7.52-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-485: uodpornienie na odczyt błędnych danych z urządzenia
 • LB-731: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • LB-760E: współpraca z firmware 2.6
 • aktywne alarmy: wyświetlanie informacji o czasie rozpoczęcia
 • modbus: poprawa konfiguracji rejestrów, optymalizacja wyświetlania danych
 • ode2: dodana obsługa falownika
 • optymalizacja prędkości działania programu
 • wykresy: poprawa obsługi schematów

Wersja 1.7.51

Data: 2012-04-10
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: 46be63aef61f94aae21e54951423cf722820b79332bbf20de8cfd729f7077be2

Pobierz: lbx-1.7.51-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • Vaisala WXT520: dodana obsługa
 • LB-741: dodana do zmiennych wyliczona temperatura odczuwalna

Wersja 1.7.50

Data: 2012-03-28

Opis i historia zmian:

 • modem GSM: poprawki sterowania modemem przez klucz zasilania
 • LB-762: współpraca z firmware 1.9.x i 1.10.x

Wersja 1.7.49

Data: 2012-03-16
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: bd6c3a97e2ecfaf70e38276600091ab22bf18ea24c0fcb4d327d7ca07954a4d1

Pobierz: lbx-1.7.49-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: dodana rejestracja progów alarmowych
 • LB-741: uzupełnienie dostępnych zmiennych
 • wykres: poprawa rysowania

Wersja 1.7.48

Data: 2012-01-25
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: b26597660027eadfbec447e3e6caf60ed2d5d25fd6aeeaf15cdb9949d1f3dfe4

Pobierz: lbx-1.7.48-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa zmiany kanału rejestratorów
 • LB-801: dodana obsługa
 • wykres: poprawa rysowania
 • zmienne użytkownika: dodanie możliwości wyliczania wilgotności z temperatur

Wersja 1.7.47

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: d5c65e4c3a57677057c800bb041efa62161f3dabc04b28d41d87395421e2fcfc

Pobierz: lbx-1.7.47-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ODBC: poprawa działania dla PostgreSql
 • LB-476: poprawa obsługi rejestracji LB-746/LB-747
 • LB-489: poprawka błędu odczytu danych z LB-711 o rozdzielczości 0.01
 • LB-525: obsługa nowego firmware 1.07, optymalizacja komunikacji
 • LB-762: współpraca z firmware 1.8.x
  • dodany zakres roboczy wyjść proporcjonalnych
  • dodane opcje uśredniania wyników
  • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła
  • uporządkowanie kolejności wymienników ciepła w różnych oknach
  • uporządkowanie nastaw w ustawieniach sprzętowych

Wersja 1.7.46

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: 6f5b543e2ccbff5f8e5254b851fc89a97498f329deb9bbd1a1ada8e70a379aef

Pobierz: lbx-1.7.46-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: wspołpraca z firmware 1.7.x
 • LB-760E: współpraca z firmware >= 1.12

Wersja 1.7.45

Data: 2011-11-30
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: 6bd2eb28ba7150dbe76c426df283d22cba3e4dae4f4f5b200bea3a306b3e74de

Pobierz: lbx-1.7.45-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: uodpornienie na zmiany czasu

Wersja 1.7.44

Data: 2011-11-18
Rozmiar: 18.9 MB
SHA256: 9d237caaa50cf4198367d135c06e0b663d0320ab9a9fa0aa4e809262eced9078

Pobierz: lbx-1.7.44-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: poprawa działania alarmu od braku pomiaru dla progu alarmowego
 • baza danych postgresql: poprawa uruchamiania
 • LB-476: poprawa ustawienia domyślnego portu

Wersja 1.7.43

Data: 2011-10-17
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: ab2776553ce786101ba568925cccb562196d8b0875c44e5ae7def7fc01d72c99

Pobierz: lbx-1.7.43-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodanie do SMS aktualnej wartości oraz czasu
 • LB-202: dodana obsługa
 • LB-525: poprawa kwitowania alarmu globalnego
 • poprawa sortowania nazw urządzeń
 • ODBC: ponawianie połączeń w przypadku utraty komunikacji

Wersja 1.7.42

Data: 2011-10-03
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: 4d8cc0db010836873a41435ee5a69c257327d27283aad69cc7ad45cfffe9555b

Pobierz: lbx-1.7.42-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: obsługa firmware 1.6.x ze sterowaniem pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.7.41

Data: 2011-09-30
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: 46e598181873a29446bef01a2c90457dc49e1501be6446cba7a2d8362f5eb91c

Pobierz: lbx-1.7.41-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-766

Wersja 1.7.40

Data: 2011-09-28
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: d636e30cd48c7b41c7975b19c69287ce978d269498a3b7049050a0151cb1f067

Pobierz: lbx-1.7.40-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-710: poprawa obsługi

Wersja 1.7.39

Data: 2011-09-19
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: 3ecf0332df8ab70b2213b1443093d0e9862d6190af5853134ccecbe63ad00c23

Pobierz: lbx-1.7.39-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: poprawa wyłączania alarmowania w konfiguracji
 • LB-489: współpraca z firmware >= 1.5.x
 • LB-525: filtrowanie błędnych pomiarów
 • LB-746: zmiana opisów na LB-746/LB-747
 • Campbell CS450: dodanie obsługi
 • LWA GPRS: poprawa komunikacji
 • Modbus: poprawa edycji rejestrów
 • Modem GSM: filtrowanie niedozwolonych znaków SMS
 • Modem GSM: zmiana domyślnej prędkości
 • wykres: poprawa kursorów dla Windows 7

Wersja 1.7.38

Data: 2011-07-29
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: c93fcd471efbb0572f9b7c84c06032a86035bb95a2759344baf532c3affe4a6b

Pobierz: lbx-1.7.38-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC-105: poprawa konfiguracji
 • DWK: poprawa formatowania wyników
 • LWA GPRS: poprawa równoczesnego dzialania kilku modemów

Wersja 1.7.37

Data: 2011-07-26
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: 6eabdd8db30be375d04bdc98e54f3de60e37ffd6f5fb9da92149376cf2f4dc48

Pobierz: lbx-1.7.37-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: poprawa obsługi firmware 1.08
 • LB-476: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-487: obsługa firmware 1.13.x i czujników S300 z rozdzielczością 0.01
 • LB-487: poprawa konfiguracji alarmowania
 • LB-489: dodana obsługa LB-711 z rozdzielczością 0.01
 • LB-525: obsługa firmware 1.06
 • LB-525: ograniczenie możliwości używania przekaźników bez dodatkowego zasilania
 • LB-706: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-707: poprawa odczytu pamięci po cofnięciu zegara
 • LB-714: dodana obsługa
 • LB-714T: dodana obsługa
 • LB-718: dodana obsługa
 • LB-762: dodatkowe tryby sposobu chłodzenia dodatkowym wymiennikiem ciepła
 • DWK : dodana obsługa wyświetlacza diodowego
 • raporty: pokazywanie treści dla wysłanych wiadomości email
 • wykresy: dodane minimum, maksimum, średnia

Wersja 1.7.36

Data: 2011-04-14
Rozmiar: 18.8 MB
SHA256: 77c5e5be84172aeee77660ad4509c6766786612deda2bb234f4bbff74b66ce2d

Pobierz: lbx-1.7.36-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: dodanie alarmu od braku pomiarów dla progu alarmowego
 • alarmy: dodany filtr w ustawieniach
 • alarmy: dodanie możliwości powtarzania dla wyjścia email
 • baza danych: dodany filtr w oknach bazy danych
 • baza danych: ustawianie profili po powrocie z wykresu i raportu
 • baza danych: poprawa sortowania
 • baza danych: uzupełnianie wybranych danych w oknach wykresu i raportu
 • funkcje użytkownika: poprawa działania funkcji dwuargumentowych
 • LB-472: dodanie obsługi przez S300
 • LB-474: dodanie obsługi przez S300

Wersja 1.7.35

Data: 2011-03-28
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: 0851254fc7a189a27fea52e6d52a2054910e6992047a17b3f33311b8166b110d

Pobierz: lbx-1.7.35-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy globalne: dodanie alarmu od kolizji ustawień wyjść alarmowych dla LB-487
 • alarmy globalne: poprawa działania
 • LB525: dodanie konfiguracji alarmowania bez komunikacji z urządzeniami

Wersja 1.7.34

Data: 2011-03-22
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: 945d84edd249fad3af575813ad27298c995059c4426fc3003a4154e3e07f6dfe

Pobierz: lbx-1.7.34-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • archiwum: dodanie możliwości kopiowania archiwum na dysk sieciowy
 • LB-489: współpraca z firmware 1.4.x

Wersja 1.7.33

Data: 2011-03-09
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: 87b5a06cd8ebb65214b7c37ca1dc30424070f5a77c597de6dc3c6c83c2faa52c

Pobierz: lbx-1.7.33-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika: dodana siatka
 • ekrany użytkownika: poprawa ustawiania pliku tła
 • LB-710T: poprawa odczytu temperatury

Wersja 1.7.32

Data: 2011-02-11
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: c3666a56d388ebc2ebb38818b268f527584b1c238b54724f23391e2af63ee890

Pobierz: lbx-1.7.32-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika: dodany import ustawień ekranu
 • LB-487: poprawa opisu wejść przy konfiguracji alarmów
 • wykres: dodany przycisk wydruku

Wersja 1.7.31

Data: 2011-02-04
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: d15c705948fd1bf8896cf5727ec058e2a8143ac50e7a09c4342e4b1db1f30f3c

Pobierz: lbx-1.7.31-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmienne: zmiany nazw
 • ekrany użytkownika: zmiana w konfiguracji
 • LB-710A: dodana obsługa
 • LB-710AT: dodana obsługa
 • LB-741: zmiany w konfiguracji modemu
 • LB-489: współpraca z firmware 1.3.x

Wersja 1.7.30

Data: 2011-01-25
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: 8cf1d61981bc78e51d8ff8a27be472e260cb0115b8f50247be7441dd7c4ea885

Pobierz: lbx-1.7.30-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-741: uporządkowanie ustawień modemu
 • LB-487: zgłaszanie błędu wilgotności dla LB-710
 • LB-850: poprawa komunikacji
 • LB-854: dodana obsługa
 • MODBUS: dodana obsługa MODBUS TCP/IP
 • baza danych: zmiany w automatycznym przywracaniu danych

Wersja 1.7.29

Data: 2011-01-13
Rozmiar: 18.7 MB
SHA256: 11570c7f933ba0aa73bc1381523289e3d0455fc549b3d19a576954fa5eab2f05

Pobierz: lbx-1.7.29-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • kreator konfiguracji: szybki start
 • LB-851: poprawa działania wyjścia alarmowego
 • baza danych: zmiany w archiwizowaniu danych
 • dodana obsługa dalmierza Campbell Scientific SR50A

Wersja 1.7.28

Data: 2010-12-27
Rozmiar: 18.2 MB
SHA256: fe609c3e5ce362eabbf16e9cbef49cd295c86fff84f7d5b84b919fed4b767773

Pobierz: lbx-1.7.28-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-474: dodana obsługa firmware B.1.1
 • LB-474: poprawa działania programu po odłączeniu urządzenia
 • LB-487: zmiany w konfiguracji alarmowania
 • LB-600: zmiany w obsłudze i konfiguracji urządzeń modbus
 • LB-760A: poprawa pobierania wartości średnich dla samostrojenia
 • LB-762: odblokowanie kontrolek od grzania/chłodzenia/nawilżania/osuszania niezależnie od obecności w konfiguracji tych wyjść
 • LB-856: dodana obsługa
 • LB-910: zmiana interpretacji flag statusu
 • poprawa zapisu kopii danych przy usuwaniu danych z bazy
 • dodanie wyświetlania wartości po konwersji jednostki w pominiętych oknach
 • poprawa wylotów przy konfiguracji alarmów
 • poprawa wylotów przy zamykaniu okna podglądu wydruku
 • możliwość anulowania transferu plików z archiwum
 • dodane sortowanie hal w ekranach zbiorczych
 • reorganizacja menu
 • poprawa zapisu danych przez ODBC
 • pomiary zbiorcze: poprawa działania

Wersja 1.7.27

Data: 2010-11-17
Rozmiar: 18.2 MB
SHA256: 5e17916ed074b2e1b645dc75400bd6bd385175421ce1dc0705120eb37c969e11

Pobierz: lbx-1.7.27-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • GPRS: dodanie informacji wysyłanych do proxy
 • LB-525: dodannie możliwości zmiany czasu komunikacji
 • zablokowanie możliwości edycji typu urządzenia
 • alarmowanie: poprawa konfiguracji
 • alarmowanie: zmiany w testowaniu wyjść alarmowych
 • LB-487:
  • poprawa wyświetlania ujemnych temperatur
  • poprawa wyliczania pozycji kropki dziesiętnej dla wejść skalowanych

Wersja 1.7.26

Data: 2010-10-27
Rozmiar: 18.2 MB
SHA256: 57f0e7de97036337583156c503814e54d1be4120b917c8e279246b00fea2851e

Pobierz: lbx-1.7.26-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarmy: dodany wybór portu dla SMTP
 • alarmy: poprawa zapisu wielolinijkowych wiadomości email
 • alarmy: dodanie alarmu globalnego dla rozmiaru bazy danych, resetu LB-525
 • alarmy: zmiany w obsłudze i konfiguracji
 • funkcje użytkownika: poprawa działania zmiennych argumentów dwucyfrowych
 • LB-762: obsługa firmware 1.5.x z funkcją sterowania wentylacją zbiorczą
 • LB-763: obsługa firmware 1.3.x

Wersja 1.7.25

Data: 2010-09-01
Rozmiar: 18.2 MB
SHA256: ba603c38487f5ceb5fc0fad5b6cbae85361941dd43630bfdcbdf95055b6fa710

Pobierz: lbx-1.7.25-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • widoki: dodanie możliwości zmiany nazwy
 • LWA GPRS: poprawa obsługi proxy
 • LB-487: dodana obsługa zewnętrznego modułu przekaźników do sygnalizacji alarmowej
 • GSM: współpraca z modemami Wavecom Fastrack Xtend

Wersja 1.7.24

Data: 2010-08-16
Rozmiar: 18.2 MB
SHA256: dcb4f105cbce1e364317950d4a8fcf370eb4ee2a133f0c335d55bd8a1080fb5e

Pobierz: lbx-1.7.24-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: dodana możliwość sterowania przekaźnikami
 • LB-760: poprawa ładowania firmware
 • LB-763: dodana obsługa
 • GPRS: dodana obsługa przez proxy
 • kreator konfiguracji: dodany eksport konfiguracji
 • widoki: dodany widok domyślny

Wersja 1.7.23

Data: 2010-07-10
Rozmiar: 18.1 MB
SHA256: 5a02a9832f4d6c7f1ed2e704c70f72374a139c1597cd497b020a7cdc8072b7d2

Pobierz: lbx-1.7.23-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-731: poprawa synchronizacji zegara

Wersja 1.7.22

Data: 2010-07-09
Rozmiar: 18.1 MB
SHA256: ceb6c82814cd15ec30977a830f19ba535e2f2510c7ca340ac4a7b029000fbc9d

Pobierz: lbx-1.7.22-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie możliwości wysłania danych diagnostycznych
 • LB-525: opcja wyszukiwania dostępnych rejestratorów
 • LB-762: obsługa firmware 1.4.x

Wersja 1.7.21

Data: 2010-06-09
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: 37abe1da0b72253c95b52cd62eafe91ec2d5e7ac82961a123c02b26680d768b4

Pobierz: lbx-1.7.21-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • alarm globalny: dodanie obsługi
 • zmiany w oknie 'Uwagi'
 • GPRS: dodana obsługa konwertera GPRS/serial
 • GSM: dodanie opcji ograniczającej liczbę wysyłanych wiadomości SMS
 • ustawienia komunikacyjne: dodany interwał odczytu danych w urządzeniach
 • LB-731: poprawa synchronizacji zegara
 • LB-487: poprawka blokowania programu dla tunelowanych urządzeń S300

Wersja 1.7.20

Data: 2010-05-07
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: 84f99a23e2c428efcad582fe2a7fe8fc5f16e7a718b5dd527405c20baea1a62a

Pobierz: lbx-1.7.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa odczytu pamięci rejestracji
 • Baza danych: poprawa zapisu informacji o alarmach

Wersja 1.7.19

Data: 2010-04-30
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: 6c9bbf7fe9f8b3bf286f9ee5e17356d39aab071b5c8f77f5dcd6d771cd24992f

Pobierz: lbx-1.7.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC-105: poprawa komunikacji z wyświetlaczem

Wersja 1.7.18

Data: 2010-04-28
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: 063e0d25299fbb19880ba493da7e53a11b7f31530bf3542b20685335fe7d4485

Pobierz: lbx-1.7.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: poprawa równoczesnej obsługi LB-525 i LB-525T
 • LB-525: obsługa firmware 1.5
 • ekrany użytkownika: poprawa konfiguracji
 • rozbudowanie paska komend w oknach statusu
 • LB-760/LB-762: poprawki w zbiorczym systemowym pomiarze CO2
 • weryfikacja przesyłanych danych między klientem i serwerem
 • poprawa oznaczania wersji dla LB-473, LB-476
 • raporty: poprawa uzupełniania pustych komórek przy braku danych
 • udopornienie komunikacji na zmiany protokołów urządzeń

Wersja 1.7.17

Data: 2010-04-01
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: 592959410fe07cf5b865a548fd8bf247564e4f695ce368f38c710654ee29d49a

Pobierz: lbx-1.7.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-706, LB-707: poprawa wyświetlania danych
 • LB-525: zmiany w komunikacji
 • LB-731: poprawa działania kluczy autoryzacyjnych

Wersja 1.7.16

Data: 2010-03-22
Rozmiar: 18.0 MB
SHA256: da243996b05782a95f23dbe13d2e23e74ae2ead6956f95b509c8c54cad18cc5c

Pobierz: lbx-1.7.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa prędkości działania programu
 • zmiany w działaniu cyklicznego przełączania widoków
 • LB-525: dodanie obsługi firmware 1.04, zmiany w komunikacji
 • dodanie zmian w wyświetlaniu raportów (wypełanianie pustych komórek, zaokrąglanie czasów)
 • poprawa działania połączeń przez proxy
 • LB-476: optymalizacja liczby przesyłanych danych
 • zmienne użytkownika: dodanie jednostek w konfiguracji zmiennych
 • dodana obsługa języka litewskiego i rumuńskiego
 • dodane hasło administratora LBX dla klienta
 • LB-760A: poprawka błędu zerowych wartości w oknie ustawień podstawowych na zakładce 'wspólne'

Wersja 1.7.15

Data: 2010-01-27
Rozmiar: 17.3 MB
SHA256: f5ba765921cd15805c29d201f3136c4ccf558be22c701ff186200e63b475e3e3

Pobierz: lbx-1.7.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie raportowania konfiguracji
 • S300: uwzględnienie flagi błędu RH do detekcji LB-710/LB-710T
 • LB-741: dodanie obsługi LB-710T
 • zmiany w oknach konfiguracji alarmów
 • baza danych: dodane zaznacz/odznacz wszystko w filtrze
 • alarmy: zapamiętywanie historycznych danych dla okna aktywnych alarmów
 • LB-762: obsługa firmware 1.3.x, sterowanie nagrzewnicą wstępną PID
 • LB-525: zmiany w komunikacji
 • baza danych: zmiany w tworzeniu plików archiwalnych
 • równoczesny odczyt wielu plików archiwalnych
 • LB-487: poprawka obliczania współcznynników skalowania wejść analogowych dla firmware >= 1.8.7
 • zmiany w pliku pomocy

Wersja 1.7.14

Data: 2009-12-17
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 5a515e8ebda7a9d3677453db13a53035778131e568104ed192e4a797ac3947b5

Pobierz: lbx-1.7.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • możliwość odłączenia innych użytkowników
 • kopiowanie kontrolek w ekranach użytkownika

Wersja 1.7.13

Data: 2009-12-08
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 9d00e47da586162f5d884c1062e8ed1ed0ff07456f135e5195822425ee982bef

Pobierz: lbx-1.7.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie tabeli ostrzeżeń
 • LB-489: dodana synchronizacja zegara
 • optymalizacja przesyłania dużej liczby danych z bazy
 • informowanie o braku dostępu do bazy danych

Wersja 1.7.12

Data: 2009-11-06
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 477b9d8ee98d9f4eed92e4549057275b0daeec2e4846d98f27c9742731e54663

Pobierz: lbx-1.7.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: zmiany w komunikacji z urządzeniami
 • LB-525: dodane indywidualne alarmowanie dla każdego rejestratora
 • dodana obsługa IPv6 do komunikacji z urządzeniami
 • dodanie nagłówka i stopki do wykresów
 • dodanie opcji wyświetlania ostatniego pełnego tygodnia i miesiąca w raportach i wykresach
 • przyspieszenie pobierania danych ze zdalnego serwera
 • sortowanie danych w profilach
 • sortowanie danych w ustawieniach alarmów
 • LB-489: dostosowanie do współpracy z firmware 1.2.x

Wersja 1.7.11

Data: 2009-10-02
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 4df107d136be9e4390c420ffcca6be4adcc1ae01b762b69143ee542b66da936e

Pobierz: lbx-1.7.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa nowego urządzenia LB-489

Wersja 1.7.10

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 072c40504737127569cdefcf4e7fcd85f6e8d4e2b77bf1ad2697778f925c0556

Pobierz: lbx-1.7.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa inicjowania LB-526 po błędach transmisji
 • LB-762: dodany tryb pracy wyjścia analogowego: pompa obiegowa ciepła

Wersja 1.7.9

Data: 2009-09-21
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 27da8fe93b85a60adec0fbcef82a4ebd8057202bf237247ab207d99530e57e95

Pobierz: lbx-1.7.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w obsłudze błędów transmisji z LB-525
 • poprawa sprawdzania danych przed zapisem do bazy danych

Wersja 1.7.8

Data: 2009-09-18
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 42fc25a1229515a11d4a0da9e29459946b3491afca3d14d008736123f6a200c3

Pobierz: lbx-1.7.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane zmniejszone okno pomiarowe dla LB-731
 • wykrywanie zmian w opisie danych przed zapisem do bazy danych
 • dodanie zapisu do pliku log dla klienta lbx
 • uproszczenie konfiguracji pliku log
 • poprawa zamykania programu
 • zmiany w odczycie daty kalibracji dla sond LB-701, LB-754
 • zmiany w odczycie pamięci rejestracji LB-525
 • zmienione style dla Windows XP

Wersja 1.7.7

Data: 2009-09-02
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 47f93210802b1568d5cea57a2cdd831a8c23b8b2d3064b3f01ca61239e9017d7

Pobierz: lbx-1.7.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodane pomiary zbiorcze
 • zmiany w obsłudze ODBC
 • poprawy w działaniu schematów widoków
 • informacje o braku kluczy autoryzacyjnych

Wersja 1.7.6

Data: 2009-08-06
Rozmiar: 16.3 MB
SHA256: 476187092611a491cd33b8ed19d3e70bbb42c19b511f1e5fc4db9c6bfc03541c

Pobierz: lbx-1.7.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w schematach widoków
 • zmiany w obsłudze LB-707
 • obsługa LB-762 1.1.x

Wersja 1.7.5

Data: 2009-07-30
Rozmiar: 16.2 MB
SHA256: 52cf3c39a3cb42c54cd530396ed7b0587df7e8814768c38e7ef076dc120abc54

Pobierz: lbx-1.7.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-487 1.8.x
  • ustalanie ilości miejsc po przecinku dla wejść skalowanych i impulsowych
  • rejestracja danych z wejść impulsowych w postaci słupków
 • poprawa rysowania wykresów
 • dodana obsługa LB-762 1.0.23
 • sortowanie danych wyświetlanych w programie
 • wykrywanie zmiany czasu do tyłu
 • dodanie schematów widoków

Wersja 1.7.4

Data: 2009-06-19
Rozmiar: 16.2 MB
SHA256: 75d8f880d708335c2518894f561060f325a0f64ff49be92efe28f15523811d4c

Pobierz: lbx-1.7.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w ekranach użytkownika

Wersja 1.7.3

Data: 2009-06-09
Rozmiar: 16.2 MB
SHA256: 5566dab2bb3cd52a562cea85953b805f88dae99371e58d078545e2345947fe88

Pobierz: lbx-1.7.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • baza danych: dodane alarmy od braku zapisu do bazy danych
 • dodanie dodatkowego pliku log dla trybu debug
 • rejestrowanie w bazie danych uruchamiania i zatrzymywania serwera lbx
 • LB-487: obsługa firmware 1.7.x ze zmienionymi współczynnikami skalowania wejść

Wersja 1.7.2

Data: 2009-05-26
Rozmiar: 16.2 MB
SHA256: fef9520003e40200077d25eea2910b1bc2d0c918116f87027e47bd7481959d2f

Pobierz: lbx-1.7.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • GPRS: dodana obsługa urządzenia LB-707 przez GPRS
 • LB-487 i LB-488: uporządkowana obsługa LB-710/LB-710T/LB-710E

Wersja 1.7.1

Data: 2009-05-13
Rozmiar: 16.2 MB
SHA256: 4ffeb6cb1b1a95033fe9c7c143fcee0a282c5940d500cfd3fbd4ae711210aafc

Pobierz: lbx-1.7.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiany w obsłudze LB-525
 • poprawa współpracy z Windows Vista
 • poprawa komunikacji z LB-731
 • wyłączenie wsparcia dla Windows 9x
 • wymuszenie ograniczenia wielkości pliku log
 • zmiany w obsłudze panelu ASC105
 • dodanie możliwości odraczania i kwitowania alarmowów
 • możliwość cyklicznego powtarzania alarmowania dla wyjść: GSM, telefon, dźwięku
 • LB-487:
  • obsługa firmware 1.6.x z wejściami impulsowymi
  • możliwość zmiany rozdzielczości wyświetlania wejść skalowanych
 • LB-762:
  • dodane zmienne bieżące
 • LB-474
  • dodana obsługa urządzenia

Wersja 1.6.19

Data: 2008-12-19
Rozmiar: 13.2 MB
SHA256: 8c9d7a26445c032f701da455d20c5a32b5d47fd27ed706c1a7ccfe849bd39997

Pobierz: lbx-1.6.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • możliwość konfiguracji alarmów i zmiennych bez połączenia z domeną
 • dodanie operatorów logicznych do funkcji użytkownika
 • poprawa konfiguracji programu
 • rozbudowanie pliku pomocy

Wersja 1.6.18

Data: 2008-11-25
Rozmiar: 12.3 MB
SHA256: 3d460c6d4f7d305b520caeea53fa234eea0c8ccd03ce06cf866359aa8546b2c3

Pobierz: lbx-1.6.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ASC105: dodana obsługa wyświetlacza znakowego
 • zmiany w obsłudze testowania alarmów
 • dodano nowy typ zmiennych - alarmy jako zmienne
 • ODBC: dodana obsługa zapisu danych do zewnętrznej bazy danych
 • automatyczne robienie kopii konfiguracji przez instalator
 • rozszerzenie możliwości importu konfiguracji
 • możliwość konfiguracji lokalnej domeny bez połączenia z domeną
 • poprawka zamykania programu

Wersja 1.6.17

Data: 2008-10-27
Rozmiar: 12.3 MB
SHA256: 93bcfd57a21295075e8f38e083abd62cedda547aa0092069dcc25a7dfbf76462

Pobierz: lbx-1.6.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-525: dodana obsługa protokołu sieciowego

Wersja 1.6.16

Data: 2008-10-06
Rozmiar: 12.3 MB
SHA256: 02188e94182bfdb97fc2756602661568989e4226f758d9ae472c1826b05d0e45

Pobierz: lbx-1.6.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa odbiornika GPS NMEA
 • możliwość wykorzystania odbiornika GPS jako wzorca czasu - do synchronizacji czasu w dołączonych urządzeniach
 • poprawki w obsłudze LB-741
 • LB-525: dodana obsługa lokalna urządzenia

Wersja 1.6.15

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 12.3 MB
SHA256: 864fbe705e53e7dd83042d1c86fc450c0ee45f8bd3c172589d36cc7afae3ec61

Pobierz: lbx-1.6.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: różne drobne poprawki
 • LB-487: poprawka rejestracji dla wejść skalowanych mierzących ciśnienie (poprawne rozróżnienie jednostek Pa/hPa)

Wersja 1.6.14

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 12.3 MB
SHA256: 03b897349bbc16bdd72b6c8ad836393028676008ba5f4272e33ddb84b2262f6b

Pobierz: lbx-1.6.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762:
  • rejestracja dodatkowych parametrów (ciśnienie, wyjścia sterujące)
  • obliczanie defycytu wody
  • sterowanie wilgotnością wg: RH / odparowania / deficytu wody

Wersja 1.6.13

Data: 2008-08-29
Rozmiar: 12.4 MB
SHA256: 7d480fa6964116d7abd5f33642973db21f91ed6e120ad21d2f3c680b1c8d9ff9

Pobierz: lbx-1.6.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyświetlania aktywności serwera
 • poprawa zaników komunikacji między klientem i serwerem
 • ostrzeganie o kończącej sie ważności głównego klucza autoryzacyjnego
 • przyspieszenie rysowania wykresów
 • LB-741:
  • obsługa różnych wersji firmware: od 2.19.x do 2.25.x, dotychczas dana wersja programu lbx wymagała ściśle określonej wersji firmware w LB-741
 • LB-487:
  • współpraca z firmware 1.5.1, gdzie nazwy wejść zostały przeniesione z konfiguracji po stronie lbx do pamięci LB-487, co oznacza konieczność przepisania wcześniej używanych nazw do konfiguracji urządzenia przy aktualizacji z wcześniejszych wersji
  • dodane ustawiane przez użytkownika jednostki inżynierskie dla wejść analogowych skalowanych

Wersja 1.6.12

Data: 2008-06-02
Rozmiar: 11.8 MB
SHA256: 8ddf4d3e71c1dd593118aa6f88e986b12e1a1cd3bddb6b2d0a49a5f5bb0f08c8

Pobierz: lbx-1.6.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: obsługa firmware 1.4.x
  • dodany wybór trybu rejestracji: chwilowa próbka lub średnia za ostatni okres rejestracji

Wersja 1.6.11

Data: 2008-05-27
Rozmiar: 11.8 MB
SHA256: 3e4105cd3041bc8a5ce1af8fb7bf09659b1da22ab24a53d0d7f963e2c07ed970

Pobierz: lbx-1.6.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-851: dodana obsługa urządzenia
 • LB-781: dodana obsługa urządzenia
 • LB-487: dodane zmienne i rejestracja dla kalibrowanych wejść analogowych
 • LB-762: obsługa firmware 1.0.16, nowe funkcje:
  • obliczanie emisji ciepła, odparowania i CO2
  • tryb regulacji parametrów na wylocie tunelu klimatyzacyjnego

Wersja 1.6.10

Data: 2008-04-08
Rozmiar: 11.8 MB
SHA256: e78ed701c249062bd1f0998b71446b1a27f6acb1d5385dbb74ced7fa355846f9

Pobierz: lbx-1.6.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-762: obsługa firmware 1.0.15, nowe funkcje:
  • obsługa dwóch psychrometrów
  • sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła i wentylatorem wyciągowym
 • LB-741: obsługa firmware 2.24.x

Wersja 1.6.9

Data: 2008-03-16
Rozmiar: 11.8 MB
SHA256: 593bd5b3e7cf0eee289c02afad07068e94d9d0bf144e1b087545795110d61d90

Pobierz: lbx-1.6.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze LB-762
 • poprawka błędu dwukrotnego zliczania niektórych czujników S300

Wersja 1.6.8

Data: 2008-02-28
Rozmiar: 11.8 MB
SHA256: a5c2ef811f899614493493a24a94d32e9961fb88bf8e0b5d0704c01385842f20

Pobierz: lbx-1.6.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawa dopisywania rekordów z bazy danych do wybranego pliku
 • zmiana w obsłudze ekranów użytkownika
 • poprawa odczytu pamięci LB-476
 • zmiany w obsłudze systemowego pomiaru stężenia CO2: wspólny system pomiarowy dla regulatorów LB-760 i LB762
 • LB-741: dodana obsługa trybu komunikacji przez modemy ATC-8X3 (wymageny firmware >= 2.23.x)

Wersja 1.6.7

Data: 2008-01-24
Rozmiar: 11.7 MB
SHA256: 2a17a454dceb9846cde9812d074d2749a1ce63f73401b2914b0aa6707f394053

Pobierz: lbx-1.6.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa alarmów LB-487
 • dodana obsługa regulatora LB-762
 • poprawa rysowania wykresów
 • zmiany w odczycie pamięci LB-706, LB-707
 • dodane zmienne napięć i temperatur w LB-741

Wersja 1.6.6

Data: 2008-01-07
Rozmiar: 11.7 MB
SHA256: 5570d31bde7ce66a5b77b5b9e409308a3fd5697edfb77bb9d9054fad78c07483

Pobierz: lbx-1.6.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: firmware 1.2.1
  • dodana obsługa modułu przekaźników
  • dodana obsługa portów RS-485/LB-762 i RS-485/LB-760
  • dodane tryby pracy wejść analogowych 0-10V i 0-20mA z przeliczeniem współczynników równania liniowego ax+b
 • baza danych - automatyczne robienie kopii zapasowych
 • baza danych - automatyczne naprawianie bazy w przypadku wykrycia błędu
 • zmiany w uprawnieniach użytkowników

Wersja 1.6.5

Data: 2007.12.07
Rozmiar: 11.7 MB
SHA256: 464c48286bd69d39b20fb41d6db7a91ad388ccc34c35dccd4c254380a2043817

Pobierz: lbx-1.6.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście alarmowe dla LB-476
 • LB-741:
  • dodana obsługa wilgotnościomierza LB-797 przez stację meteo LB-741
  • poprawka błędu braku sygnalizacji postępu operacji ładowania programu do pamięci FLASH
 • baza danych: nowa wersja 2.0.3
 • wykrywanie źle skonfigurowanych alarmów
 • zmiany w konfiguracji połączenia z domeną
 • domyślna instalacja sterowników usb
 • możliwość usuwania danych z historii
 • zapis zmiennych użytkownika do bazy danych
 • zmiany w logice działania alarmowania
 • nowe okno wyświetlające aktywne alarmy dla zmiennych

Wersja 1.6.4

Data: 2007.09.20
Rozmiar: 9.7 MB
SHA256: d2c2b87048443c88a047c108de2b50b602ad492d1e673dacf6b76ec6a170eb96

Pobierz: lbx-1.6.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • pasek postępu przy konwersji starej bazy danych
 • zablokowanie możliwosci uruchamiania kilku instancji programu jednocześnie
 • dodanie wyjście alarmowe dla LB-731
 • poprawa działania funkcji definiowanych przez użytkownika

Wersja 1.6.3

Data: 2007.08.27

Opis i historia zmian:

 • mozliwosc zmiany trybu dzialania usluga systemowa/lokalny serwer z poziomu programu
 • LB-900: poprawne wyświetlanie wyników ujemnych
 • poprawne dzialanie stref czasowych w bazie danych
 • poprawa dzialania programu przy braku uprawnien
 • dodana obliczen dla heliografu
 • poprawa recznego odczytu pamieci z urzadzen

Wersja 1.6.2

Data: 2007.08.02
Rozmiar: 9.7 MB
SHA256: 5133219660f2fa55d773b85511bcace7a6b1de00cab8f33bdedd632338070e9a

Pobierz: lbx-1.6.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja prędkości otwierania bazy danych
 • poprawa współpracy z Windows Vista
 • dodanie testu ustawień alarmowania

Wersja 1.6.1

Data: 2007.07.22
Rozmiar: 9.7 MB
SHA256: cce73d8e298dc837e8374673065e75143a73dc0a129318e485218613e99263d2

Pobierz: lbx-1.6.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • zmiana bazy danych na wbudowaną bazę SQL
 • dodanie aliasu do nazwy domeny
 • dodane opóźnienie alarmowania dla alarmów sprzętowych
 • nazwa domeny ustalana przez program wg nr licencji z klucza
 • poprawa zamykania LB-600
 • obsługa LB-488 w wersji 1.3.x z nazwą nadawaną przez użytkownika
 • poprawa obsługi wyświetlania raportów
 • wyświetlanie danych dla urządzeń z panelu dla 24 godzin
 • LB-705, LB-725 - automatyczne kasowanie pamieci rejestracji po odczycie (przy zajętości powyżej 10%)

Wersja 1.5.20

Data: 2007.05.21
Rozmiar: 7.7 MB
SHA256: 48248bdc59e59fbde6d4cdc191f74247da0ab958a80e124c67218f84c709b939

Pobierz: lbx-1.5.20-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487:
  • uzupełnienie zmiennych i odczytu pamięci rejestracji dla wszystkich trybów pracy wejść
  • poprawka błędu nieuwzględniania nazw kanałów nadanych przez użytkownika

Wersja 1.5.19

Data: 2007.05.18
Rozmiar: 7.7 MB
SHA256: 5f080594dad0a4f3a7a6a4d6d03a5495689e9926afc4973303371b74d90a04b6

Pobierz: lbx-1.5.19-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-487: poprawki w obsłudze urządzenia
 • LB-731: poprawki błędów zaniku komunikacji
 • LB-486: poprawka zerowania deszczomierza
 • aktualizacja tłumaczeń językowych

Wersja 1.5.18

Data: 2007.04.25
Rozmiar: 7.7 MB
SHA256: eb81e4f465b75d8bc96b96776777d93f6b1b0dba83924020a9142e39b443fc77

Pobierz: lbx-1.5.18-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-850
 • dodane blokowanie klucza głównego, gdy instalowany program jest przynajmniej 2 lata nowszy niż klucz
 • dodana obsługa LB-487
 • LB-488: dodana kalibracja pomiaru temperatury
 • LB-486: poprawka obsługi deszczomierza
 • aktualizacja tłumaczenia na język rosyjski
 • ograniczenie ważności głównego klucza autoryzacyjnego przy aktualizacjach programu robionych po określonym okresie czasu

Wersja 1.5.17

Data: 2007.03.13
Rozmiar: 7.7 MB
SHA256: a267f7a3aa6a09634e1601c60c1309e341dba03b008d3d46d110ad7e91742fe1

Pobierz: lbx-1.5.17-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienia angielsko- i rosyjsko-języcznych wersji programu
 • plik pomocy w języku angielskim
 • ustawienia czasu zegara UTC/lokalny przeniesione do indywidualnych konfiguracji LB-731, LB-706, LB-707
 • dodany mechanizm informowania i przeglądania komunikatów z pliku log

Wersja 1.5.16

Data: 2007.02.19
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: a8f20dca9ea2a6e9902779dfbcd782709c8ad5af7553c55a344fdab51847fb6e

Pobierz: lbx-1.5.16-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu danych z LB-711 przez połączenie tunelowe w LB-488
 • LB-760A: dodana obsługa nowego firmware 7.10, z dodatkowym trybem sterowania przekaźnikiem dla pompy obiegowej grzania
 • LB-760A: wyświetlanie trybów pracy przekaźników w ustawieniach sprzętowych zależnie od wersji programu w regulatorze
 • LB-760E: dodanie pogramowanych cykli pracy komory

Wersja 1.5.15

Data: 2007.01.31
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: 3d51ac68f0cd3a9e353cc6fa2aef32bfb2a9d104fbb95db5d628a5ab844d7e57

Pobierz: lbx-1.5.15-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-760C: dodana obsługa miernika stężenia O2 z wyjściem 0-10V

Wersja 1.5.14

Data: 2007.01.23
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: cfaccbecfc70826dccdf5ab374ee07728630328b52306b74c3d1d13fc478033a

Pobierz: lbx-1.5.14-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu braku zmiany wyjścia alarmowego na 'tylko rejestracja'
 • drukowanie: poprawa drukowania wielokolunmowych raportów
 • drukowanie: dodanie wielolinijowych naglowków kolumn raportów
 • poprawa wyświetlania i drukowania pustego napisu w raportach

Wersja 1.5.13

Data: 2007.01.19
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: 90ef41d43be2c32180bf457c8f6d7664a58d8ccc81b53f2da29ae62b2c4a1198

Pobierz: lbx-1.5.13-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • obsługa miernika LB-710E
 • poprawka błędnej interpretacji nieznanych wyników z LB-711 w przypadku tunelowania przez inne urządzenie

Wersja 1.5.12

Data: 2007.01.09
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: 20d4b8a6fbab7f5fd89b2a4b40b61fec54fe43a520178f201edb583e262c91bf

Pobierz: lbx-1.5.12-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-797:
  • wyświetlanie ujemnych wilgotności
  • wyświetlanie wilgotności > 100%
  • zapis do bazy danych z flagą blędu
 • S300:
  • poprawka filtrowania danych w przypadku timeoutu
  • rozpoznawanie niewłaściwego typu dołączonego urządzenia
 • LB-741:
  • współpraca z nowym firmware 2.21.x
  • ograniczenie zakresu wartości parametru okresu rejestracji do wielokrotności 10 sekund
 • dodana obsługa LB-375

Wersja 1.5.11

Data: 2007.01.02
Rozmiar: 6.1 MB
SHA256: 7025396c888080e0ae65a2fa58f740111dd00cd7359a4c8da563425383005fc9

Pobierz: lbx-1.5.11-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A: dodana sygnalizacja trybu pracy wyjścia na ekranie zbiorczym
 • poprawka błędu konfiguracji dla urządzenia S300 w trybie demo
 • dodana obsługa LB-797 przez S300
 • dodana możliwość podania numeru seryjnego przy konfiguracji urządzenia USB pozwalająca na jawne adresowanie urządzeń USB jeśli jest ich więcej niż jedno tego samego typu
 • dodana obsługa modemu GSM Motorola G24
 • dodana obsługa modemu GSM Wavecom

Wersja 1.5.10

Data: 2006.12.11
Rozmiar: 6.0 MB
SHA256: c041c6c92d078eb162acbf08c7f7402dfa372c3b33bba32856eecb6d1a3404b3

Pobierz: lbx-1.5.10-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodany serwer MODBUS/TCP symulujący działanie programu lbx jako urządzenia typu MODBUS slave, wszystkie zmienne w programie mogą być widziane jako rejestry MODBUS
 • opcjonalna rejestracja wyliczonych parametrów dla LB-710 (temperatura punktu rosy, masa wilgoci, entalpia)
 • kontynuacja działania programu w przypadku napotkania w konfiguracji nieistniejącego wyjścia alarmowego wykorzystującego kartę dźwiękową lub modem przez TAPI, z pominięciem danego wyjścia

Wersja 1.5.9

Data: 2006.11.24
Rozmiar: 6.0 MB
SHA256: 6ec1f06d54007fea3799aabea79387bc9d36ba512bbc8ce43caa02d22c147957

Pobierz: lbx-1.5.9-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB-741:
  • poprawka odczytu danych z LB-711
 • LB-711:
  • dodane nazwy wejść definiowane przez użytkownika
  • poprawka błędu odczytu danych przy zdefiniowanym podłączeniu przez inne urządzenie z domeny

Wersja 1.5.8

Data: 2006.11.21
Rozmiar: 6.0 MB
SHA256: 81355ba456b8e947839fc4d49a8ee4ffc89b320ce049e0c82c12d4e08847f126

Pobierz: lbx-1.5.8-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • poprawka automatycznego dobierania zakresu osi Y wykresu
 • poprawka polkich liter w nazwach w bazie danych
 • MODBUS: poprawka współpracy przy połączeniu przez konwerter ethernet - RS232/RS485

Wersja 1.5.7

Data: 2006.11.14
Rozmiar: 6.0 MB
SHA256: 2720d642a694ef385b424f48d76deb9eb8b8259a9e013d64a56260e120faf9c4

Pobierz: lbx-1.5.7-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • lbxcwin: poprawa rysowania wykresow dla danych o roznej rozdzielczosci
 • lb-476 : modyfikacje w drivera
 • deinstalacja : usuwanie wszystkich plikow oprocz kluczy i bazy danych

Wersja 1.5.6

Data: 2006.10.23
Rozmiar: 6.0 MB
SHA256: 7189e51847198742780c4cdbef3958c3dbc5d2e70c6952852ef9b6a17c4f65ba

Pobierz: lbx-1.5.6-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-750 przez wejście S300 i RS232 (MODBUS/RTU)
 • dodana obsługa LB-476

Wersja 1.5.5

Data: 2006.10.06
Rozmiar: 5.9 MB
SHA256: c8f5d438f1980ed718a002ba6dbbd166c79fd3f89b516991eb62c7e5b8501d56

Pobierz: lbx-1.5.5-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A: poprawki w ustawianiu parametrów sterowania przekaźnikami wyjściowymi (czasy PWM) - zabezpieczenia przed niedopuszczalnymi wartościami, właściwy opis dla chłodnicy freonowej

Wersja 1.5.4

Data: 2006.09.19
Rozmiar: 5.9 MB
SHA256: b8ec39ec676a0dfb99def52202a52dcc46701eeef70f56729b22833ea618c6ec

Pobierz: lbx-1.5.4-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB760A - poprawka błędnego opisu danych na ekranie zbiorczym
 • dodana opcjonalna funkcja zapisu danych z odczytu pamięci rejestracji do zewnętrznej bazy danych PostgreSQL

Wersja 1.5.3

Data: 2006.09.06
Rozmiar: 5.7 MB
SHA256: 6a3898b3033c3066462dc0fdb1eaeae1790fbed0123dc6dd89fc21c288a68656

Pobierz: lbx-1.5.3-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • LB741
  • poprawki do odczytu pamięci rejestracji, zarówno w trybie odczytu bezpośredniego, jak i automatycznego w tle
  • dodanie alarmu od otwarcia drzwi stacji do puli alarmów sprzętowych z urządzeń, co pozwala na dalsze wykorzystanie tego alarmu z akcją alarmową definiowaną w lbx

Wersja 1.5.2

Data: 2006.08.31
Rozmiar: 5.7 MB
SHA256: 095101f1c48f77758377cc4c157b68307c706749aba174a66cd398d07b8cd661

Pobierz: lbx-1.5.2-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • program dostosowany do działania pod Windows NT4
 • czasowe zablokowanie OPC
 • dodana obsługa przetwornika Aplisens PCC-50
 • LB486: współpraca z nową wersją LB486 1.13, ze zmianami w odczycie pamięci zapobiegającymi możliwej utracie danych przy błędach w komunikacji
 • LB760E: współpraca z nową wersją LB760E 1.10, z obsługą dodatkowego zewnętrznego wymiennika

Wersja 1.5.1

Data: 2006.08.21
Rozmiar: 5.7 MB
SHA256: 19b6279c629c6b84bd5d2277f1a20a5d704d93184c0a6b0cf8fbcaa151088816

Pobierz: lbx-1.5.1-setup.exe

Opis i historia zmian:

 • ekrany użytkownika
  • zmiany w obsludze ekranów użytkownika - nowy edytor, nowe kontrolki
 • zmienne
  • dodane zmienne definiowane przez użytkownika
  • dodane zmienne modyfikowalne - zapisywane automatycznie w urządzeniach
 • OPC
  • dodano obslugę OPC dla v1, v2
 • modem GSM
  • poprawki do awaryjnego wyłączania/włączania modemu w przypadku błędów w działaniu modemu

Wersja 1.4.20

Data: 2006.07.25

Opis i historia zmian:

 • LB760A
  • poprawka błędu braku przesuwania odczytu priorytetu dopływu świeżego powietrza przy przewijaniu okna zbiorczego

Wersja 1.4.19

Data: 2006.07.19

Opis i historia zmian:

 • Samostrojenie
  • poprawka w doborze automatycznego modelu
 • LB731
  • poprawka braku wizualnej sygnalizacji alarmowej w oknie danych w przypadku odłączenia czujnika
  • poprawka braku aktualizacji wskaźnika postępu automatycznego odczytu pamięci w tle w przypadku błędów danych w transmisji występujących w sposób ciągły
  • poprawka błędów przesuwania danych pomiędzy wejściami w przypadku podłączenia przez konwerter ethernet i retransmisji zapytań z powodu zaników połączenia TCP
 • LB488
  • uzupełnienia do obsługi LB488
 • LB760
  • poprawki do procedury samostrojenia
 • LB850
  • nowe obsługiwane urządzenie S300

Wersja 1.4.18

Data: 2006.06.28

Opis i historia zmian:

 • konfiguracja urządzenia w domenie: wyświetlanie wyłącznie urządzeń które umożliwiają przyłączanie innych urządzeń w oknie wyboru urządzenia pośredniczącego
 • poprawiona współpraca z Windows XP
  • kontrolki w stylu XP
  • poprawka koloru tła pasku statusu
 • dodana obsługa LB488
 • LB600
  • dodana synchronizacja zegara
 • LB473
  • dodana pole adresu w oknie informacji
 • LB760
  • poprawka błędu zapisu ustawień z regulatorem LB760A wersja 6.x
  • poprawka sporadycznego błędu przekroczenia czasu i wyłożenia się programu przy przeładowywaniu programu
  • współpraca z nowym firmware v7.8
   • obsługa chłodnicy freonowej
   • zmiana sposobu sterowania dwustopniowym chłodzeniem z chłodnicy nr 2 na chłodzenie wstępne
 • konwerter eth/RS232 Moxa
  • poprawka błędu wyświetlania adresu IP
 • LB731A:
  • poprawka wznowienia zerwanego połączenia przez ethernet

Wersja 1.4.17

Data: 2006.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB473:
  • dodana obsługa wejść binarnych
 • dodana obsługa LB921
 • LB741:
  • zmiana firmware na wersję 2.19.1 (w związku z LB921)
 • LB760A:
  • nowy firmware wersja 7.6
  • dodane zakresy minimum i maksimum dla sterowania nagrzewnicą wstępną
  • poszerzony zakres ustawialnych temperatur zabezpieczeń klimatyzacji na temperatury ujemne do -50 st.C
  • przy dodawaniu kolejnych regulatorów LB760 automatyczne proponowanie kolejnych wolnych numerów
  • wymuszone kasowanie pamięci rejestracji w regulatorze przy zmianie typu programu ładowalnego do LB760 (np. z LB760C na LB760A)
 • LB731:
  • miana sposobu detekcji braku czujnika na wejściu LB731, aby wyeliminować przypadki fałszywego raportowania braku czujnika w przypadku gdy czujnik jest ale pobiera zbyt mało prądu

Wersja 1.4.16

Data: 2006.03.03

Opis i historia zmian:

 • LB760C:
  • dodany wybór zakresu napięć dla wyjść analogowych (0-10V / 2-10V)

Wersja 1.4.15

Data: 2006.02.16

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu w alarmach występującego przy różnych czasach minimalnego trwania dla zdarzenia wystąpienia i zaniku danego zdarzenia alarmowego
 • poprawka wyświetlania adresów IP dla konwertera Moxa

Wersja 1.4.14

Data: 2006.02.14

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sygnalizacji alarmów:
  • poprawka błędu sygnalizacji odwołania alarmu, które to odwołanie było zgłaszane w przypadku gdy minimalny czas trwania alarmu był ustawiony na niezerową wartość a zdarzenie alarmowe wystąpiło przez czas krótszy niż ustawiony (sygnalizacja wystąpienia była poprawnie pomijana)
  • zapamiętywanie stanu sygnalizacji alarmowej pomiędzy wyłączeniami programu, zapewniając po ponownym włączeniu programu kontynuację sygnalizacji alarmowej od stanu poprzedniego w momencie wyłączenia
  • zmienia to nieco dotychczasową semantykę, dając możliwość wysłania zgłoszenia wystąpienia alarmu natychmiast w momencie uruchomienia programu, jeśli w tym momencie dany alarm występuje a przy poprzednim wyłączeniu programu nie występował (to jest istotna zmiana, ponieważ poprzednio program wymagał wystąpienia zmiany stanu alarmowego w czasie działania)
 • LB760E:
  • poprawka błędu skali przy wyświetlaniu masy wilgoci i entalpii w LB760E
  • porządki w oknach danych i ustawień

Wersja 1.4.13

Data: 2006.01.30

Opis i historia zmian:

 • GSM: poprawka błędu braku reakcji obsługi modemu na jego odłączenie w przypadku modemu Motorola TG20 podłączonego przez USB
 • LB731: poprawka niekompatybilności rozszerzenia zakresu temperatur alarmów w wersji 1.4.12 w przypadku połączenia klienta 1.4.12 ze starszą wersją serwera lbx
 • LB473,LB488,S300: poprawka rejestracji danych do bazy danych po stronie PC (te urządzenia nie mają własnej pamięci rejestracji) - w przypadku zaniku komunikacji z urządzeniem na jakiś czas, po jego ponownym pojawieniu się rejestracja jest wznawiana w taki sposób aby "wskoczyć" w czas rejestracji zapewniający "okrągłą" podzielność tego czasu przez okres rejestracji
 • LB760E: poprawki w interpretacji i wyświetlaniu danych pomiarowych i nastaw

Wersja 1.4.12

Data: 2006.01.25

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu powodującego natychmiastowe błędne zakończenie działania programu pod Windows 98
 • dodana obsługa LB488
 • LB760E: poprawki błędów w ekranach danych
 • LB731: rozszerzenie zakresu programowania progów alarmowych temperatury

Wersja 1.4.11

Data: 2006.01.18

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB760E (sterownik komory klimatycznej)
 • dodanie wyboru sposobu reprezentacji czasu w LB731, LB706, LB707: wg czasu lokalnego lub UTC
 • poprawa odczytu pamieci z lb706, lb707
 • poprawka wyświetlania wykresu bezpośrednio po jego otwarciu
 • uodpornienie komunikacji z urzadzeniami przy zmianie czasu wstecz

Wersja 1.4.10

Data: 2006.01.10

Opis i historia zmian:

 • poprawne pobieranie aktualnych danych do histogramu z serwera
 • zmiany w sprawdzaniu kryteriow startu samostrojenia LB760A
 • przyspieszenie rysowania wykresow
 • wbudowany serwer DDE udostępniający wartości zmiennych zdefiniowanych w programie dla zewnętrznych programów klienckich
 • dodana obsługa regulatora LB760D do sterowania chłodnią pieczarkową
 • poprawka wyświetlania ilości licencji LB760 w kluczach autoryzacyjnych
 • poprawka błędu wyświetlania zakładki "zakresy wyjść" w ustawieniach LB760C
 • poprawne odtwarzanie zakresu osi ustawionych ręcznie w zapisanych przez użytkownika schematach wykresów
 • dodana informacja o priorytecie sterowania klapą dopływu powietrza na ekranie zbiorczym LB760A (program do regulatora: wersja 7.5)

Wersja 1.4.9

Data: 2005.11.29

Opis i historia zmian:

 • dodane wyświetlanie informacji o zajętości pamięci dla LB705, LB725
 • poprawka błędu z wersji 1.4.8 blokującego start programu z komunikatem o błędzie dostępu do pliku

Wersja 1.4.8

Data: 2005.10.20

Opis i historia zmian:

 • poprawa zapisu do bazy danych przy zmianie jednostki przez urzadzenie
 • LB760A:
  • nowy program ładowalny, wersja 7.4 - wymagany aby działała poniżej opisana sygnalizacja stanu wyjść (program lbx potrafi też oczywiście współpracować z wszystkimi wcześniejszymi wersjami programu w LB760A, wtedy te dodatkowe funkcje nie są obsługiwane)
  • sygnalizacja limitów zakresu wyjść regulatora: wyświetlanie na pomarańczowo gdy osiągnięty został ustawiony limit góra-dół, wyświetlanie na czerwono gdy wyjście zostało ograniczone awaryjnie (np. zabezpieczenie chłodnicy)
  • zmiana ustawień domyślnych procedur PID
 • alarmy:
  • dodane alarmy od zaniku/przywrócenia komunikacji z urządzeniami
  • dodane alarmy od zaniku/przywrócenia komunikacji z czujnikami na wejściach urządzeń
  • dodana możliwość zdefiniowania alarmu bez wyjścia alarmowego, zamiast wyjścia określany jest tryb "tylko rejestracja", co pozwala na wykrywanie zdarzeń alarmowych i ich rejestrację, bez podejmowania żadnych innych działań
  • zapamiętywanie ostatniego stanu danego alarmu od zdarzenia w urządzeniu, co pozwala reagować właściwie na zdarzenia polegające na zmianie stanu alarmowego w czasie wyłączenia programu
 • LB731/LB486/LB473:
  • dodana konfiguracja wejść pozwalająca ustawić każde wejście z osobna na aktywne lub nieaktywne
  • dodane alarmy sprzętowe od zaniku czujnika na wejściu oznaczonym jako aktywnym
 • LB731:
  • dla wersji firmware w LB731 które odczytują tylko 3 ostatnie cyfry z numeru seryjnego dołączonego czujnika przy porównywaniu numeru z kluczem autoryzacyjnym brane pod uwagę są tylko te 3 ostatnie cyfry, tak więc klucz autoryzacyjny powinien być wystawiony na właściwy pełny numer czujnika

Wersja 1.4.7

Data: 2005.10.08

Opis i historia zmian:

 • dodanie kreatora konfiguracji (prace caly czas trwaja)
 • dodanie obsługi lb-705 przez s300
 • dodanie obslugi lb-471d dla koncentratora lb-486 i przez kanał s300
 • dodanie pełnej obsługi barometru lb-705
 • dodanie wersji anglojęzycznej
 • dodanie nagłówka przy eksporcie raportu do pliku
 • przyspieszenie zamykania programu (skrócenie czasu zamykania portów szeregowych i połączeń z urządzeniami)
 • konfiguracja domeny: dodana konfiguracja zapisu do logu działań wewnętrznych programu
 • LB741 (nowa wersja firmare 2.18.1):
  • wysyłanie do stacji wartości przesunięcia czasu lokalnego w stosunku do UTC według ustawień strefy czasowej na PC, co pozwala na wyświetlanie prawidłowo skorygowanego czasu lokalnego na wyświetlaczu stacji
  • wprowadzenie dwóch trybów rejestracji - wszystkie dane (jak dotychczas), albo wyłącznie wartości średnie, w ten sposób można zmniejszyć ilość rejestrowanych danych i powiększyć ilość rekordów które mogą się zmieścić w pamięci, o ile taka rejestracja jest wystarczająca
  • reorganizacja rejestracji danych w postaci pełnej, skutkująca drobnym zwiększeniem ilości rekordów w pamięci
  • obsługa komunikacji z programem lbx na porcie RS485 #2

Wersja 1.4.6

Data: 2005.08.31

Opis i historia zmian:

 • możliwość nawiązania połączenia ze zdalnym serwerem za pośrednictwem proxy, gdy zdalny serwer nie ma publicznego adresu IP i do transmisji danych wykorzystywane jest proxy jako przekaźnik
 • dodana obsługa formatów danych z mierników LB710 z rozszerzonym zakresem temperatury -200..+550 (wersje LB710xE)
 • LB760A: współpraca z wersjami programu ładowalnego 6.11-6.14 oraz 7.0-7.3, zależnie od wersji różne są okna ustawień; program może jednocześnie współpracować z regulatorami zawierającymi różne wersje programu
 • LB760A: konwersja nastaw w EEPROM przy przeładowywaniu programu zarówno z wersji 6.x na 7.x jak i odwrotnie

Wersja 1.4.5

Data: 2005.08.02

Opis i historia zmian:

 • LB760A:
  • współpraca z nowym programem ładowalnym 7.2, jak i z wcześniejszymi 7.0 i 7.1, jednak ze względu na istotne zmiany wersje 7.0 i 7.1 są wycofane z użycia
  • dodane nastawy odchyłek do regulacji PID
  • obsługa miernika CO2 typu EE80, dodatkowo dla każdego typu miernika istnieje możliwość kalibracji charakterystyki pomiarowej
  • opcja przywrócenia wartości domyślnych nastaw regulacji PID
  • inicjalizacja nastaw regulatora zmienionych w stosunku do poprzedniej wersji w czasie ładowania nowego programu
 • automatyczne odrysowywanie wykresu do bieżącej chwili w przypadku pojawienia się nowych danych

Wersja 1.4.4

Data: 2005.07.14

Opis i historia zmian:

 • limity urządzeń w głównym kluczu autoryzacyjnym:
  • pełna obsługa dla LB760A/LB760C
  • urządzenia S300 odliczane są zarówno te podłączone bezpośrednio jak i przez urządzenia pośredniczące jak konwertery LB486/473/731/741
  • sygnalizacja stanu przekroczenia limitu urządzeń odpowiednią ikonką w drzewie domeny oraz komunikatem na pasku statusu w oknie danych danego urządzenia
  • dla mierników S300 podłączonych bezpośrednio wymagany jest też osobny klucz autoryzacyjny dla urządzenia, dla mierników podłączonych przez inne urządzenia pośredniczące wystarcza klucz dla tego urządzenia pośredniego
 • klucze autoryzacyjne dla identyfikatora komputera

Wersja 1.4.3

Data: 2005.06.22

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie nazewnictwa: archiwum / baza danych
 • poprawka błędu "brak pamięci" z serwera przy zdalnym odczycie z bazy danych
 • zapis danych z bazy danych / archiwum do pliku:
  • dodanie konfiguracji zakresu czasu przy zapisie
  • zapis wszystkich danych z archiwum (poprzednio tylko historia pomiarów)
  • przycisk zapisu danych dostępny z wszystkich zakładek
 • LB760A:
  • nowa wersja programu do regulatora (7.1)
  • poprawki błędów edycji odchyłek RH/T w ustawieniach zaawansowanych powietrza
 • LB731:
  • poprawka komunikatów alarmowych w ekranie odczytów bieżących
 • zmiany w autoryzacji LB760A i LB760C, teraz autoryzacja na podstawie ilości urządzeń wpisanych w głównym kluczu autoryzacyjnym, wycofany osobny klucz dla urządzenia typu LB760

Wersja 1.4.2

Data: 2005.05.15

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB707
 • dodana wstępna wersja pomocy

Wersja 1.4.1

Data: 2005.05.24

Opis i historia zmian:

 • LB706:
  • dodanie pelnej obslugi panelu lb-706
 • nowe klucze autoryzacyjne zastępujące całkowicie stare: klucz główny zawierający numer licencji, właściciela i limity działania programu, klucze dodatkowe autoryzujące indywidualne urządzenia
 • LB731:
  • obsługa wersji LB731A z konwerterem Ethernet
  • obsługa firmware 1.19 z numerem seryjnym
 • LB760A:
  • testowa wersja firmware LB760A 7.0, jeszcze nie gotowa do finalnego wdrożenia u użytkowników !
  • poprawki błędów w odczycie i zapisie danych z fazy gotowania
  • wyświetlanie etapu fazy gotowania jako podfazy
  • zmiana nastaw PID regulatora
  • samostrojenie
  • zapis i odczyt do/z pliku kompletu nastaw danego regulatora
  • opcja przywrócenia nastaw fabrycznych regulatora
 • modem GSM Motorola G20: obsługa błędu w firmware modemu v4.12
 • alarmowanie przez modem GSM i telefon: wysyłanie SMS i dzwonienie na kilka numerów z podanej listy
 • obsługa portów szeregowych pod windows o numerach >= COM10
 • LB741:
  • uzupełnienia w oknach ustawień
  • dodany firmware do instalatora
 • instalator:
  • licencja użytkownika
  • dodane drivery USB dla FT232 i modemu GSM Motorola G20
 • archiwum danych:
  • okresowy zapis danych do plików archiwalnych
  • usuwanie starych danych z głównego pliku pamięci rejestracji
  • transfer zarchiwizowanych już danych do klienta sieciowego na życzenie użytkownika
 • praca sieciowa:
  • pełny zdalny dostęp do serwera domeny
  • zdalny odczyt pamięci rejestracji z cache'owaniem już odczytanych danych po stronie klienta
  • komunikacja w celu nawiązania połączenia pomiędzy klientem i serwerem przez proxy w przypadku braku stałego adresu IP serwera
  • informacja o nawiązanych połączeniach z serwerem i zalogowanych użytkownikach

Wersja 1.3.25

Data: 2005.01.20

Opis i historia zmian:

 • LB731: zablokowanie wyświetlania informacji o alarmie na pasku statusu, która wyświetlała puste okno bez żadnych informacji

Wersja 1.3.24

Data: 2005.01.06

Opis i historia zmian:

 • LB486: poprawka błędu zmiany roku powodującego pojawienie się pomiędzy godziną 0:00 a 1:00 rekordów danych z czasem z roku następnego

Wersja 1.3.23

Data: 2004.12.21

Opis i historia zmian:

 • LB741:
  • dodana obsługa LB710T w LB741
  • dodane ustawienia komunikacyjne oprócz automatycznego odczytu pamięci w tle (jest zapis odczytu ręcznego do archiwu, sychronizacja zegara i ustawienia czasowe)
  • w oknie statusu dodane odczyty napięć zasilających i temperatur wewnętrznych stacji
  • sprawdzanie numeru obecnej i wymaganej wersji programu w stacji
  • kalibracje przeniesione do programu serwisowego
 • poprawiony błąd przy dopisywaniu do plików danych z rejestracji który pozwalał na dopisanie danych które już w tym pliku były

Wersja 1.3.22

Data: 2004.12.14

Opis i historia zmian:

 • ogolna bezposrednia obsluga konwerterow ethernet/serial udostepniajacych tunel danych 1:1 przez polacznenie tcp
 • obsluga konwertera ethernet/serial typu Moxa DE211/DE311 wykorzystujac niejawny protokol wykrywania obecnosci tych urzadzen w sieci - co pozwala pokazac status i informacje o urzadzeniu oraz monitorowac stan polaczenia i szybko reagowac na rozlaczenia
 • zmiana sposobu obslugi polaczen z urzadzeniami: otwieranie polaczen w cyklu ciaglym zamiast tylko na starcie, z mozliwoscia wznowienia otwarcia polaczenia w przypadku jego zamkniecia (tcp, usb) w wyniku zaniku komunikacji lub odlaczenia urzadzenia; otwieranie polaczen dla portow szeregowych w locie, np. dla podlaczanego/odlaczanego konwertera usb/serial
 • pelna obsluga LB741: status, wyniki, ustawienia, odczyt pamieci rejestracji jedyny minus to brak automatycznego odczytu pamieci rejestracji w tle - to wymaga zmian w komunikacji po stronie LB741
 • obsluga miernika LB901 - zarowno bezposrednio jak i przez LB486/LB741
 • instalator dla windows przy upgrade nie nadpisuje starych plikow konfiguracyjnych jezeli takie instnieja
 • ta wersja lbx obsluguje testowa nowa wersje LB760A 7.x, nie dziala z dotychczasowymi wersjami 6.x - nie uzywac jako upgrade

Wersja 1.3.21

Data: 2004.11.18

Opis i historia zmian:

 • LB731: zmiany w odczycie pamieci rejestracji, eliminujace wszystkie znane bledy zwiazane z tym odczytem
 • poprawki okien edycji czasu
 • wysylanie e-maili za pomoca MAPI w systemie Windows
 • wykrywanie portow szeregowych dostepnych w komputerze
 • uzupelniona diagnostyka wysylania poczty - rejestracja informacji w logu

Wersja 1.3.20

Data: 2004.11.12

Opis i historia zmian:

 • poprawki zbiorowe w ekranach zbiorczych
 • poprawiona obsluga urzadzen s300 podlaczanych przez inne urzadzenia
 • indywidualne wlaczanie/wylaczanie aktywnosci wyjscia alarmowego dla kazdego wyjscia osobno, bez koniecznosci zmiany konfiguracji domeny
 • definiowanie zbiorczo zestawu alarmow dla zdarzen w urzadzeniach
 • rejestracja zdarzen alarmowych w pliku danych
 • rejestracja wyslanych sms-ow w pliku danych
 • rejestracja wyslanych e-maili w pliku danych
 • konfiguracja parametrow komunikacyjnych dla urzadzen S300 (mozliwosc ustawiania timeout'ow dla bajtu i ramki)
 • usystematyzowane nazwy plikow dzwiekowych dla alarmow
 • dodana histereza dla alarmow od zmiennych
 • pelna obsluga raportow z alarmow i zdarzen: drukowanie, eksport, kopiowanie do schowka, filtrowanie wg czasu i zawartosci
 • poprawka bledu w komunikacji z wieloma LB486 przez RS485

Wersja 1.3.19

Data: 2004.09.27

Opis i historia zmian:

 • dodane nowe wyjscie alarmowe: uruchomienie dowolnego programu
 • poprawiony blad konfiguracji LB600

Wersja 1.3.18

Data: 2004.09.24

Opis i historia zmian:

 • poprawki kosmetyczne w alarmach
 • usuniecie bledu zanikow danych w pamieci rejestracji z LB760

Wersja 1.3.17

Data: 2004.09.21

Opis i historia zmian:

 • alarmy dla zmiennych rejestrowanych w pamieci rejestracji w postaci osobnej tabeli w pamieci rejestracji z lista wykrytych przekroczen
 • generator danych demo dla wszystkich urzadzen S300
 • obsluga LB920
 • mozliwosc indywidualnego wlaczenia/wylaczenia kazdego z alarmow obslugiwanych przez program bez koniecznosci usuwania ich z konfiguracji

Wersja 1.3.17-b1

Data: 2004.09.09

Opis i historia zmian:

 • serwer lbxd jako pseudo-usluga pod win9x
 • wydzielone specjalne polaczenie serwera z lokalnym klientem do celow konfiguracyjno-administracyjnych
 • usuniecie osobnej konfiguracji trybu pracy klienta, przeniesienie calej konfiguracji polaczen do mnu "konfiguracja -> domeny"
 • pelna instalacja, wybor klient/serwer, osobne procedury instalacyjne serwera pod win nt/9x
 • mozliwosc wlaczenia serwera TCP/IP przy konfiguracji domeny, nawet dla klienta

Wersja 1.3.16-b1

Data: 2004.09.07

Opis i historia zmian:

 • serwer lbxd jako samodzielna usluga systemowa windows nt
 • mechanizmy lokalnej komunikacji pomiedzy klientem i serwerem bez udzialu TCP/IP
 • eksperymentalna obsluga USB dla LB486 na FTDI232BM

Wersja 1.3.16

Data: 2004.09.04

Opis i historia zmian:

 • ?

Wersja 1.3.15

Data: 2004.09.01

Opis i historia zmian:

 • poprawki do konfiguracji ekranów zbiorczych
 • przygotowanie programu do dystrybucji w postaci instalatora

Wersja 1.3.15-b3

Data: 2004.08.31

Opis i historia zmian:

 • dodanie pelnej konfiguracji wszystkich dostepnych mechanizmow alarmowych za pomoca programu klienta
 • nowe mechanizmy rejestracji (logowania) informacji o bledach i dzialaniu programu po stronie serwera: dziennik zdarzen dla win nt/2000/xp, oraz systemowy strumien debugowy pod win32

Wersja 1.3.15-b2

Data: 2004.08.26

Opis i historia zmian:

 • usprawnienia w mechanizmach alarmowych, czesc mechanizmow jeszcze polega wylacznie na konfiguracji w pliku
 • ekrany zbiorcze - konfiguracja za pomoca kreatora, lista ekranow w drzewie domeny

Wersja 1.3.15-b1

Data: 2004.08.20

Opis i historia zmian:

 • informacja o postepie przy starcie/zamykaniu/rekonfiguracji domeny
 • informacja o postepie przy komunikacji ze zdalna domena
 • zunifikowane okno ustawien domeny - zebrane wszystkie nastawy dotyczace domeny w jednym oknie z zakladkami
 • rozszerzona konfiguracja urzadzenia w domenie: kilkuetapowy kreator, z kolejnymi oknami zaleznymi od kontekstu i innych ustawien
 • mozliwosc ustawienia dowolnych parametrow portu szeregowego dla dowolnego urzadzenia dolaczonego przez port szeregowy
 • edycja sciezek do katalogow zawierajacych rozne pliki z ktorych korzysta program
 • wlaczenie aktualizujacej sie listy zmiennych do drzewa domeny
 • okno informacyjne dla kazdej zmiennej osobno
 • obsluga alarmow po stronie serwera, alarmy dla zmiennych i zdarzen z urzadzen
 • obsluga nowych mechanizmow alarmowych: karta dzwiekowa, e-mail, wysylanie SMS, wuzycie brzeczyka/przekaznika w LB473

Wersja 1.3.14

Data: 2004.08.10

Opis i historia zmian:

 • lbxswin: ukrycie okien z lista urzadzen w domenie do czasu zrobienia poprawnej synchronizacji zmiany konfiguracji przy kilku klientach
 • poprawka wyboru czasu do wykresu przy wybieraniu predefiniowanego wykresu za ostatnie 24h

Wersja 1.3.13

Data: 2004.08.09

Opis i historia zmian:

 • dodane komunikaty o bledach przy starcie serwera (lbxswin)
 • sygnalizacja alarmow w LB731 za pomoca wszystkich pol odczytowych a nie tylko linia statusu
 • zablokowane domyslnie przejscie do glownego menu w LB731 przy nastawach, mozliwosc wlaczenia tej opcji w pliku konfiguracyjnym

Wersja 1.3.12

Data: 2004.07.29

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienia obslugi LB760C
 • usuniety blad w procedurze pakowania danych do transmisji zawartosci pamieci FLASH do LB760
 • pelna obsluga modemu GSM

Wersja 1.3.11

Data: 2004.07.20

Opis i historia zmian:

 • alarmowanie zdalne za pomoca dzwonienia na telefon z komunikatem glosowym o alarmie dla LB760A - poprawki

Wersja 1.3.10

Data: 2004.07.12

Opis i historia zmian:

 • odczyt kluczy z pliku keys.cfg zarowno z poprzedzajacym slash'em jak i bez
 • bezposredni odczyt plikow .lbk z kluczami autoryzacyjnymi
 • przeniesienie modemu GSM do urzadzen domeny, jeszcze nie dokonczone

Wersja 1.3.9

Data: 2004.07.07

Opis i historia zmian:

 • dodanie alarmowania konca sytuacji alarmowej
 • dodane okno informacji o wersji LB760
 • rozpoznawanie wersji protokolu zamiast wersji programu ladowalnego w LB760

Wersja 1.3.9-b1

Data: 2004.07.05

Opis i historia zmian:

 • dodanie modemu GSM - TG20 do puli urzadzen alarmowych
 • dodanie urzadzen alarmowych - na poczatek modemu PC
 • obsluga alarmow dla LB760 - dzwonienie przez modem

Wersja 1.3.8

Data: 2004.06.16

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienie obslugi LB705

Wersja 1.3.7

Data: 2004.06.15

Opis i historia zmian:

 • rejestracja danych dla LB473
 • kompletacja obslugi LB473 po stronie klienckiej
 • dodany kod obslugi alarmow w serwerze

Wersja 1.3.6

Data: 2004.06.03

Opis i historia zmian:

 • poprawka alarmowania CO2 przy wyłączonym pomiarze CO2 w danej fazie lub w fazie wylaczenia
 • poprawka pomiaru CO2 z powietrza zewnetrznego w sytuacji gdy jest to jedyny wlaczony pomiar

Wersja 1.3.5

Data: 2004.05.27

Opis i historia zmian:

 • pasek przyciskow w oknach urzadzen wyswietla podpowiedzi
 • zmiana wersji wspolpracujacego programu w LB760A na 6.9

Wersja 1.3.5-b2

Data: 2004.05.25

Opis i historia zmian:

 • przyciski wykresu i raportu na ekranach danych LB760A/LB760C
 • przywrocenie zapisywanych profili w wykresach i raportach
 • autoryzacja LB710 na podstawie autoryzacji LB485
 • uporzadkowanie opisow, pozycji menu i ikonek od LB760A/LB760C
 • menu z ikonkami w oknie danych urzadzen S300
 • ujednolicone znaki dziesietne w roznych oknach
 • dzialajacy wybor predefiniowanych zestawow raportow

Wersja 1.3.5-b1

Data: 2004.05.21

Opis i historia zmian:

 • przy zamykaniu uprawy (LB760A/C) po zapisie danych do pliku archiwum dane sa kasowane w pliku domyslnego archiwum w calosci dla danego regulatora
 • modyfikacja plikow danych ldb o informacje o ilosci wolnego miejsca

Wersja 1.3.4

Data: 2004.05.21

Opis i historia zmian:

 • zakonczenie uprawy z zapisem do pliku archiwum dla LB760A/C, ale jeszcze bez usuwania danych z domyslnego archiwum
 • porzadki w menu dla LB760A/C
 • odczyt kluczy autoryzacyjnych z pliku keys.cfg dla zgodnosci z poprzednimi wersjami

Wersja 1.3.4-b9

Data: 2004.05.18

Opis i historia zmian:

 • pelny odczyt pamieci automatyczny i reczny w LB760A/LB760C
 • predefiniowane wykresy/raporty dla LB760C
 • zapis komentarza do logu w LB760C
 • wewnetrzna obsluga ustawiania parametrow portow szeregowych, wymaga jeszcze dorobienia okienek konfiguracyjnych

Wersja 1.3.4-b8

Data: 2004.05.16

Opis i historia zmian:

 • reorganizacja odczytu danych z urzadzen: rozdzial na odczyt bezposredni pamieci z urzadzenia i automatyczny odczyt w tle, mechanizm jest wspolny i dotyczy wszystkich urzadzen
 • nowy mechanizm w pelni obsluguje na razie LB760A i wszystkie S300

Wersja 1.3.4-b7

Data: 2004.05.13

Opis i historia zmian:

 • nowa struktura ustawien odczytu pamieci i synchronizacji zegara: zestaw ustawien globalnych dla calej domeny plus opcjonalne indywidualne ustawienia na poziomie urzadzenia
 • automatyczny odczyt pamieci LB760A
 • dodawanie kluczy autoryzacyjnych przez odczyt z pliku

Wersja 1.3.4-b6

Data: 2004.05.11

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga prawie wszystkich urzadzen obslugiwanych przez LB473 w wersji 1.1 (LB710/LB710/LB711/LB715/LB716/LB746/LB900/LB920)
 • dodana obsluga urzadzen w wersji demo wlaczana przez specjalny adres urzadzenia - na razie dziala tylko dla LB710

Wersja 1.3.4-b5

Data: 2004.04.27

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB905
 • pelna wspolpraca LB760C jednoczesnie z LB760A, osobne podsystemy pomiaru CO2 i O2
 • rejestracja danych dla LB710 przeniesiona z LB485 do S300
 • dodana rejestracja danych dla miernikow S300 po stronie PC
 • pelne menu dla urzadzen LB760 na ekranach zbiorczych

Wersja 1.3.4-b4

Data: 2004.04.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki do pomiaru CO2/O2
 • LB760A: sterowanie nagrzewnica wstepna, pomiar zewnetrznego CO2, sterowanie programowane wilgotnoscia i wentylacja w fazie szoku

Wersja 1.3.4-b3

Data: 2004.04.22

Opis i historia zmian:

 • poprawki do pomiaru CO2/O2
 • usuniecie bledu rzy przeladowaniu programu do LB760C powodujacego zmiany wartosci temperatury zadanej w trybie jej programowanej modyfikacji

Wersja 1.3.4-b2

Data: 2004.04.17

Opis i historia zmian:

 • zmiany w LB760C: podwojne sondy pomiaru temperatury wlotu i wylotu

Wersja 1.3.4-b1

Data: 2004.04.08

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB760C

Wersja 1.3.3

Data: 2004.03.26

Opis i historia zmian:

 • dodany modbus uniwersalny

Wersja 1.3.2

Opis i historia zmian:

 • wersja pominieta

Wersja 1.3.1

Data: 2004.01.24

Opis i historia zmian:

 • wydzielenie wersji jezykowych do osobnego DLL, obecnie tylko angielski
 • uzupelniona obsluga LB486, z tlumaczeniem na angielski
 • zmiany w obsludze odczytu pamieci z LB731, wymagajace jeszcze poprawek
 • scalenie alarmow ustawianych w programie z alarmami z LB731, zmiana wymaga weryfikacji co do wymagan ORFE
 • brak konfiguracji opcji specyficznych dla XOR PROGRAMY, opcje wlaczone na stale co powoduje ze wersja ta nadaje sie chyba tylko dla XOR PROGRAMY
 • ogolne zmiany w programie powodujace ze wersja ta nie nadaje sie do obslugi LB760

Wersja 1.2.35

Data: 2003.11.21

Opis i historia zmian:

 • pytanie o nadpisanie pliku przy zapisie raportu jako csv
 • poprawka do zapisu i odczytu schematu raportu - zawsze byl zapisywany czas od-do, nawet jak nie bylo takiej potrzeby

Wersja 1.2.34

Data: 2003.11.13

Opis i historia zmian:

 • poprawka drukowania histogramu

Wersja 1.2.33

Data: 2003.10.03

Opis i historia zmian:

 • LB731: przywrocone automatycznie generowane nazwy zmiennych ktore zniknely w wersji 1.2.32

Wersja 1.2.32

Data: 2003.09.29

Opis i historia zmian:

 • uaktywniony przycisk "panel" na pasku przyciskow
 • poprawiony blad zamkniecia programu przy ptwartym pliku rejestracji danych
 • ustalenie sciezek dla plikow konfiguracyjnych i rejestracji danych na katalog gdzie znajduje sie program
 • zmiana ukladu okna konfiguracji urzadzenia w domenie, z wyborem wszystkich obecnie dostepnych juz urzadzen, nie dziala jedynie jeszcze podawanie adresu dla LB760 i LB485
 • drobne zmiany w pliku konfiguracyjnym czesci serwera - dotyczace nazw wejsc dla LB731/731/486

Wersja 1.2.31

Data: 2003.09.15

Opis i historia zmian:

 • wersja programu z wlaczonym kodem obslugi polaczen sieciowych, choc jeszcze zablokowanymi przed uzyciem
 • drobne poprawki w LB731

Wersja 1.2.30

Data: 2003.08.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki kosmetyczne zwiazane z uporzadkowaniem kodu, nie ma zadnych funkcjonalnych zmian

Wersja 1.2.29

Data: 2003.08.25

Opis i historia zmian:

 • poprawka okna konfiguracji urzadzenia w domenie w wersji angielskiej - lista wyboru portu szeregowego byla nieaktywna

Wersja 1.2.28

Data: 2003.08.10

Opis i historia zmian:

 • LB731: wlaczone retransmisje po bledzie komunikacji, opoznienie po bledzie danych i programowany timeout

Wersja 1.2.27

Data: 2003.08.09

Opis i historia zmian:

 • LB731: usuniecie bledu odczytu numeru seryjnego termohigrometru/barometru z pamieci rejestracji w LB731 przy numerach seryjnych dluzszych niz 3 cyfry

Wersja 1.2.26

Data: 2003.08.05

Opis i historia zmian:

 • LB485: przywrocenie odczytow temeratury punktu rosy, masy wilgoci i entalpii ktore zostaly zablokowane na czas testow, a potem nie przywrocone

Wersja 1.2.25

Data: 2003.07.25

Opis i historia zmian:

 • LB731:
  • automatyczny odczyt pamieci koncentratora
  • mozliwosc odczytu pamieci koncentratora prosto do pamieci PC bez posrednictwa pliku
  • automatyczna synchronizacja zegara koncentratora
  • rejestracja do plikow tekstowych w/g specyfikacji ORFE - opcja aktywowana odpowiednim wpisem w pliku konfiguracyjnym
  • sygnalizacja alarmow - osobna lista alarmow i sygnalizacja optyczna na pasku statusu + sygnal dzwiekowy

Wersja 1.2.24

Data: 2003.07.18

Opis i historia zmian:

 • wzglednie kompletna obsluga koncentratora LB731

Wersja 1.2.23

Data: 2003.06.09

Opis i historia zmian:

 • poprawiony blad przy drukowaniu powodujacy zamkniecie programu z bledem
 • LB520/LB520T: poprawki w obsludze LB520T - uzupelnienie o odczyt pamieci rejestracji do pliku, oraz obslugiwane sa wszystkie niuanse zwiazane z wszelkimi istniejacymi roznymi wersjami LB520, i drobnymi roznicami funkcjonalnymi pomiedzy nimi

Wersja 1.2.22

Data: 2003.06.04

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB520T, jeszcze nie do konca pelna (brak odczytu pamieci rejestracji do pliku) - tylko odczyt bezposrednio do wykresu/raportu/histogramu

Wersja 1.2.21

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • blokada aktualizacji listy zmiennych w drzewie w panelu, ktora powoduje bardzo duze spowolnienie dzialania programu, problem jest dopiero do wlasciwego rozwiazania

Wersja 1.2.20

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB760: komentarze do uprawy dodane do zestawow predefiniowanych wykresow

Wersja 1.2.19

Data: 2003.04.25

Opis i historia zmian:

 • LB760: zapis komentarzy do uprawy do pliku pamieci rejestracji
 • wyswietlanie komentarzy z pliku na wykresach i raportach

Wersja 1.2.18

Data: 2003.04.24

Opis i historia zmian:

 • przywrocenie predefiniowanych nazw zmiennych na wykresach i raportach
 • LB760: pominiecie odczytu pamieci rejestracji jesli jest ona pusta

Wersja 1.2.17

Data: 2003.04.24

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • automatyczny odczyt pamieci rejestracji w tle
  • wskaznik postepu odczytu pamieci rejestracji w tle - w oknie statusu

Wersja 1.2.16

Data: 2003.04.15

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawki bledow-literowek w wersji angielskiej

Wersja 1.2.15

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • ostateczne scalenie programu z dwoch osobnych wersji do LB485/LB760 i LB515/LB520 w jeden wspolny program
 • LB520:
  • dodana wersja angielska
  • dodany wskaznik postepu przy starcie misji

Wersja 1.2.14

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawki w wyswietlaniu liczb ujemnych

Wersja 1.2.13

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawka charakterystyki nieliniowego miernika CO2 - FUJI 3000 ppm

Wersja 1.2.12

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760: poprawka przy wylaczaniu aktualnie trwajacego pomiaru CO2 przy starcie pomiaru systemowego

Wersja 1.2.11

Data: 2003.04.14

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • poprawki w pomiarze CO2 z miernikiem FUJI 3000 ppm
  • poprawka bledow w komunikacji powodujacych klopoty z dzialaniem pozostalych regulatorow przy wylaczeniu jednego

Wersja 1.2.10

Data: 2003.04.04

Opis i historia zmian:

 • LB760:
  • automatyczna synchronizacja zegarow
  • liczne drobne poprawki kosmetyczne

Wersja 1.2.9

Data: 2003.04.02

Opis i historia zmian:

 • LB485: uodpornienie odczytu danych na chwilowe zaklocenia powodujace bledne odczyty
 • LB760:
  • ekran zbiorczy pomiaru systemowego CO2
  • usuniecie bledu zmieniajacego sie roku 2003/2003, oraz poprawki w odliczaniu czasu trwania faz
  • poprawka do rejestracji danych - odbywa sie ona o okraglych czasach

Wersja 1.2.8

Data: 2003.04.02

Opis i historia zmian:

 • dziala dosc kompletna obsluga LB760:
  • komunikacja biezaca, wszystkie nastawy, rozsylanie danych zewnetrznych, systemowy pomiar CO2, odczyt pamici rejestracji
  • po uruchomieniu programu systemowy pomiar CO2 rusza od miejsca gdzie sie ostatnio zatrzymal, a nie od poczatku
  • mozliwosc rekonfiguracji systemowego pomiaru CO2 w locie, bez koniecznosci restartu
  • wylaczanie z komunikacji regulatorow ktore chwilowo nie dzialaja, przywracanie komunikacji po pojawieniu sie dzialajacego regulatora

Wersja 1.2.7

Data: 2003.03.24

Opis i historia zmian:

 • przeniesienie czesci programu obslugujacego LB485/LB760 z wersji 1.1.x do wersji 1.2.x, wersja testowa

Wersja 1.2.6

Data: 2003.01.30

Opis i historia zmian:

 • LB520: zmiana czasu pomiedzy pomiarami na 10 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu

Wersja 1.2.5

Data: 2003.01.30

Opis i historia zmian:

 • LB520: zmiana czasu pomiedzy pomiarami na 20 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu

Wersja 1.2.4

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka bledu blokujacego ustawianie czasu pomiedzy pomiarami w wersjach > 1.5

Wersja 1.2.3

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520: chowanie okienek od ustawiania i wyswietlania okresu pomiedzy pomiarami w wersjach, ktore maja blad obslugi tego czasu, i poczawszy od lbx 1.2.2 maja ten czasu ustawiany poza kontrola uzytkownika

Wersja 1.2.2

Data: 2003.01.21

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • programowane opoznienie przed zapisem komendy 8-bajtowej
  • zmiana czasu pomiedzy pomiarami na sile na 30 sekund - dotyczy to tych wersji, ktore maja blad z obsluga tego czasu (wersja do 1.5 wlacznie)

Wersja 1.2.1

Data: 2003.01.10

Opis i historia zmian:

 • wstepne scalenie programu z dwoch niezaleznie do tej pory prowadzonych galezi: z obsluga LB485/LB760 i LB515/LB520, w zwiazku z tym nowy numer wersji
 • wersja ta jest wyprowadzona wprost z galezi LB515/LB520, zachowuje jej calkowita funkcjonalnosc, i do niej stopniowo przenoszona i dolaczana bedzie obsluga LB485/LB760

Wersja 1.1.33

Data: 2002.12.23

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka nazwy parametrow w oknie statusu

Wersja 1.1.32

Data: 2002.12.23

Opis i historia zmian:

 • poprawione dublowanie sie menu "urzadzenia"
 • LB520:
  • blokowanie niektorych operacji z drzewka panelu jesli stan urzadzenia na to nie pozwala
  • dodana opcja kasowania nazwy w trybie serwisowym
  • blokada odczytu pamieci przy pustej pamieci
 • wylaczony serwer tcp, ktory zostal w czasie testow wlaczony na stale

Wersja 1.1.31

Data: 2002.11.25

Opis i historia zmian:

 • poprawienie obslugi wyswietlania raportu - przejecie zarzadzania pamiecia przez program zamiast przez kontrolke windows - usuwajac jednoczesnie dlugie opoznienie przy zamykaniu okna raportu (powodowanego przez powolne zwalnianie pamieci przez kontrolke windows)

Wersja 1.1.30

Data: 2002.11.20

Opis i historia zmian:

 • poprawiony bledy przy wyswietlaniu histogramu
 • wskaznik postepu przy odczycie pamieci z LB515/LB520 prawidlowo pokazuje od 0 do 100, zamiast dwoch odcinkow posrednich, oba od 0 do 100

Wersja 1.1.29

Data: 2002.11.19

Opis i historia zmian:

 • dodany histogram z danych z historii pamieci rejestracji, z ustawianym zakresem i krokiem

Wersja 1.1.28

Data: 2002.11.14

Opis i historia zmian:

 • poprawki do wykresu: siatka i grubsza kreska linii

Wersja 1.1.27

Data: 2002.11.13

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • informacja o zajetosci pamieci w procentach
  • osobne dla historii i histogramu okna informujace o poczatku i koncu danych
  • poprawka bledu z okresowym znikaniem statusu

Wersja 1.1.26

Data: 2002.11.08

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawka do liczenia czasu przy odczycie pamieci rejestracji
  • poprawka do pojawiania sie alarmow w seriach danych do wykresu

Wersja 1.1.25

Data: 2002.11.07

Opis i historia zmian:

 • LB515:
  • obsluga LB514, ktore nie jest niezbedne do komunikacji z LB515 - ale program sprawdza jego obecnosc - dziala jako klucz sprzetowy
  • dzialanie programu wymaga obecnosci klucza autoryzacyjnego dla danego LB514
  • poprawka bledu przy odczycie przekreconej pamieci
  • opcja kasowania nazwy rejestratora - jako funkcja serwisowa

Wersja 1.1.24

Data: 2002.11.04

Opis i historia zmian:

 • poprawiony blad zamykania sie programu przy dostepie do nieistniejacych portow szeregowych
 • LB515/LB520: w okknie statusu na pasku tytulu podawana jest nazwa zadeklarowana przez uzytkownika

Wersja 1.1.23

Data: 2002.11.03

Opis i historia zmian:

 • poprawki do formatu csv przy eksporcie raportu do tego formatu
 • dodany eksport raportu do formatu txt
 • poprawka bledu przy automatycznym doborze zakresu osi Y wykresu
 • automatyczny wybor wszystkich serii danych dla LB515/LB520 do wyresu i raportu
 • blokada zmiany nazwy rejestratora, jesli nazwa juz raz zostala podana
 • domyslny wybor histogramu z listy, jesli jest do wyboru tylko jeden

Wersja 1.1.22

Data: 2002.10.25

Opis i historia zmian:

 • poprawki do LB760

Wersja 1.1.21

Data: 2002.10.18

Opis i historia zmian:

 • LB520: poprawka bledu wyswietlania danych przy bledzie kalibracji, poprawka z poprzedniej wersji byla niepelna

Wersja 1.1.20

Data: 2002.10.18

Opis i historia zmian:

 • przeoczono zmiane numeru wersji
 • LB520: poprawka bledu wyswietlania danych przy bledzie kalibracji
 • LB515: dziala, jeszcze bez odczytu pamieci i zapisu do pliku

Wersja 1.1.20

Data: 2002.10.16

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawka ustawiania czasu rozpoczecia misji
  • przystarcie misji jesli czas rejestratora jest rozny od czasu PC to pytanie do uzytkwnika o ustawienie czasu
  • zmiana na wykresie parametrow t,p na prawidlowe t,rh
 • LB515:
  • poprawka typu z LB510 na LB515

Wersja 1.1.19

Data: 2002.10.11

Opis i historia zmian:

 • zmiana przyciskow na pasku przyciskow
 • LB520: poprawki do obslugi i wyswietlania wieloliniowych nazw urzadzenia i opisu misji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.10.02

Opis i historia zmian:

 • pokazywanie numeru wersji przy uruchamianiu programu
 • blokada rysowania wykresu przy 1 probce danych
 • LB520:
  • usuniecie testowej nazwy misji proponowanej zawsze przy starcie misji
  • dodanie czasu utworzenia zbioru danych przy odczycie z pamieci
  • poprawione wyswietlanie czasu trwania rejestracji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.10.01

Opis i historia zmian:

 • LB520:
  • poprawki w obsludze dlugich nazw urzedzenia i misji
  • poprawka odczytu pamieci wykladajacego program
  • poprawki do ustawiania czasu rozpoczecia misji

Wersja 1.1.18

Data: 2002.09.30

Opis i historia zmian:

 • poprawny odczyt plikow *.ldf z roznymi sekcjami pochodzacymi z odczytu pamieci z LB515/LB520

Wersja 1.1.18

Data: 2002.09.29

Opis i historia zmian:

 • do histogramu dodane przyciski do konfiguracji histogramu

Wersja 1.1.17

Data: 2002.09.10

Opis i historia zmian:

 • program mial blednie oznaczona wersje jako 1.1.16, ale to bylo 1.1.17
 • LB520: ograniczenie wilgotnosci do 99.9%

Wersja 1.1.16

Data: 2002.09.04

Opis i historia zmian:

 • rejestracja danych z LB520 zapisywana z numerem seryjnym, progami alarmowymi
 • wykrywanie zmiany LB520 podstawionego do czytnika

Wersja 1.1.15

Data: 2002.09.04

Opis i historia zmian:

 • kolejne poprawki do LB520

Wersja 1.1.15

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • kolejne poprawki do LB520

Wersja 1.1.14

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • poprawki w komunikacji z LB520

Wersja 1.1.13

Data: 2002.08.30

Opis i historia zmian:

 • uzupelnienie obslugi LB520

Wersja 1.1.12

Data: 2002.08.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki w komunikacji z LB760

Wersja 1.1.11

Data: 2002.08.21

Opis i historia zmian:

 • dodatkowe przyciski na ekranie zbiorczym LB760
 • poprawki w komunikacji z LB760
 • blokowanie niektorych nastaw zaleznie od wersji LB760

Wersja 1.1.10

Data: 2002.07.31

Opis i historia zmian:

 • LB760A: wyswietlanie dzialania powietrza zewnetrznego

Wersja 1.1.9

Data: 2002.07.26

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB515

Wersja 1.1.8

Data: 2002.07.25

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB520

Wersja 1.1.7

Data: 2002.07.22

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga LB520

Wersja 1.1.6

Data: 2002.07.11

Opis i historia zmian:

 • automatyczny odczyt pamieci w LB760B

Wersja 1.1.5

Data: 2002.06.21

Opis i historia zmian:

 • wlaczona obsluga LB486 i LB731
 • poprawki do LB515

Wersja 1.1.4

Data: 2002.06.20

Opis i historia zmian:

 • dodana w miare kompletna obsluga LB515

Wersja 1.1.3

Data: 2002.06.19

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsludze LB760B

Wersja 1.1.2

Data: 2002.06.18

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie do LB760A v6.2
 • dostosowanie do LB760B v1.3
 • poprawka ladowania programu do LB760V1-V3
 • poprawki w automatycznym przydzielaniu kolorow na wykresie
 • obsluga LB51x w poczatkowej fazie

Wersja 1.1.1

Data: 2002.06.06

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wypuszczona wersja, z obsluga LB485 i LB760 LB760A: wymagany program w wersji 6.1 LB760B: wymagany program w wersji 1.1
 • numer wersji w oknie informacji o programie podaje 0.3.7