Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Firmware LB-488

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-488 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-488

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-488; do celów aktualizacji firmware w LB-488 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Wersja 1.5.2 - AKTUALNA

Data: 2009-12-29
Rozmiar: 40.9 kB
MD5: 09c0872cbc74fc363e733e712f5bc90c

Pobierz: lb488-1.5.2.fw

Opis i historia zmian:

 • uwzględnienie flagi błędu RH przy detekcji LB-710/LB-710T

Wersja 1.5.1

Data: 2009-09-17
Rozmiar: 40.6 kB
MD5: f3bfc3167a0516cabce6d6cb2f0c9d26

Pobierz: lb488-1.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • reorganizacja zmiennych SNMP - dodanie indeksu dla tabel na pozycji 1 (niektóre NMS oczekują tego), plus dodanie zmiennych w postaci fixed point

Wersja 1.4.3

Data: 2009-06-24
Rozmiar: 40.3 kB
MD5: 01bf756311ecd8da71336ff51b873bd4

Pobierz: lb488-1.4.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze protokołów TCP i telnet

Wersja 1.4.2

Data: 2009-05-14
Rozmiar: 40.4 kB
MD5: ff96e5f7bcb7cf4aa8d5b97e9a0a184f

Pobierz: lb488-1.4.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-910

Wersja 1.4.1

Data: 2009-03-31
Rozmiar: 39.9 kB
MD5: 8a66ed583998f3e7e242e003a6893f9c

Pobierz: lb488-1.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • reprezentacja danych pomiarowych w formacie JSON
 • dodane alarmy dla zmiennych, które w razie wystąpienia wysyłają TRAP'y SNMP

Wersja 1.3.2

Data: 2007-11-05
Rozmiar: 33.8 kB
MD5: 694c987c9104322bbbedab42f803f6f3

Pobierz: lb488-1.3.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-797

Wersja 1.3.1

Data: 2007-06-14
Rozmiar: 33.5 kB
MD5: 196f6e6d4976c25b82dfd07486a60dec

Pobierz: lb488-1.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie nazwy urządzenia, wyświetlanej później jako nagłówek przy podglądzie danych przez www

Wersja 1.2.4

Data: 2007-05-18
Rozmiar: 32.9 kB
MD5: 40d1ddc3ce7d20a25d45c95164db0f29

Pobierz: lb488-1.2.4.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie repetycji wysyłania danych S300 przez port szeregowy, na wypadek utraty pakietów w sieci gdy dane S300 dosyła inny LB-488

Wersja 1.2.3

Data: 2007-05-14
Rozmiar: 32.8 kB
MD5: 9ec7bfdf72c98bc117a72fcebc0a58fa

Pobierz: lb488-1.2.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu danych z wejścia S300 dla czujnika LB-746

Wersja 1.2.2

Data: 2007-04-16
Rozmiar: 32.8 kB
MD5: 14eb90fc87eaba1be9a443bdc8ef1db4

Pobierz: lb488-1.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracyjnych

Wersja 1.2.1

Data: 2007-04-10
Rozmiar: 32.8 kB
MD5: 90916da0800751035d04f9564a70b935

Pobierz: lb488-1.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana kalibracja wejść pomiaru temperatury
 • poszerzenie puli rejestrów 'input' i 'holding' dostępnych przez MODBUS
 • przesyłanie danych S300 przez sieć pomiędzy parą LB-488

Wersja 1.1.9

Data: 2007-02-27
Rozmiar: 31.7 kB
MD5: 883680f21c991e397e216c88ba8d4a1f

Pobierz: lb488-1.1.9.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie do puli zmiennych SNMP wartości w reprezentacji 'float' (dodatkowo aktualizacja pliku LABEL-LB488-MIB.txt)
 • poszerzenie zakresu przetwarzanych liczb zmiennoprzecinkowych

Wersja 1.1.8

Data: 2007-02-23
Rozmiar: 31.2 kB
MD5: 98ed59b738f5bcbebeb9f4a6a1fab6e3

Pobierz: lb488-1.1.8.fw

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja i poprawki stosu protokołów TCP/IP
 • szczegółowa weryfikacja odbieranych danych z portu S300
 • zwiększenie wielkości buforów nadawczo-odbiorczych portu szeregowego (bufor nadawczy 256 bajtów, bufor odbiorczy 378 bajtów)

Wersja 1.1.7

Data: 2006-11-30
Rozmiar: 30.7 kB
MD5: d0e48b29158c19b132ce196a356ee99f

Pobierz: lb488-1.1.7.fw

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienie rejestrów MODBUS o informacje o samym LB-488 (identyfikacja, numer seryjny) oraz o mierniku dołączonym do wejścia S300

Wersja 1.1.6

Data: 2006-10-06
Rozmiar: 30.3 kB
MD5: 3213ea355971ed6fdf8516d35f58044c

Pobierz: lb488-1.1.6.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany wybór języka prezentowanej strony www z wynikami pomiarów (PL/EN)
 • poprawka błędu wyświetlania ujemnych wyników z wejścia S300
 • dodana obsługa miernika LB-711

Wersja 1.1.5

Data: 2006-09-22
Rozmiar: 28.5 kB
MD5: 790b6d556131da00ff0ca7f9fa7258b7

Pobierz: lb488-1.1.5.fw

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie zmiennych MIB dostępnych przez SMTP, zgodnie z definicjami w pliku LABEL-LB488-MIB.txt
 • poprawki w obsłudze serwera http

Wersja 1.1.4

Data: 2006-09-06
Rozmiar: 28.5 kB
MD5: db020e62406fdfa2810f7a18770cb880

Pobierz: lb488-1.1.4.fw

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienie obsługi protokołu SNMP o wyliczenie zmiennych za pomocą operacji get-next
 • uzupełnienie puli zmiennych dostępnych przez SNMP o przestrzeń SNMPv2-MIB::System, oraz zmienne z wejścia S300
 • uzupełnienie puli zmiennych dostępnych przez MODBUS o zmienne z wejścia S300

Wersja 1.1.3

Data: 2006-08-09
Rozmiar: 26.7 kB
MD5: 055f11fe2e33d49cea8efc47fdcbbd5f

Pobierz: lb488-1.1.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego brakiem odczytu danych przez www w przypadku urządzenia S300 z 4-cyfrowym numerem seryjnym

Wersja 1.1.2

Data: 2006-07-20
Rozmiar: 31.8 kB
MD5: 741c53b64cece20e346dc0d23cb6cfea

Pobierz: lb488-1.1.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki i uzupełnienia w wyświetlaniu danych z wejścia S300 na stronie www
 • poprawka sterowania diodą od transmisji na wejściu S300

Wersja 1.1.1

Data: 2006-07-11

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wersja programu