Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-488

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-488 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-488

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-488; do celów aktualizacji firmware w LB-488 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Wersja 1.5.2 - AKTUALNA

Data: 2009-12-29
Rozmiar: 40.9 kB
SHA256: 98073e1dd9e846e8e84049d1d38ef944e0ff5e6a025e8e60adaa6097ade2af4d

Pobierz: lb488-1.5.2.fw

Opis i historia zmian:

 • uwzględnienie flagi błędu RH przy detekcji LB-710/LB-710T

Wersja 1.5.1

Data: 2009-09-17
Rozmiar: 40.6 kB
SHA256: 8761edeb88e6c49525bacba6a585b18e063b7f8446db29cfa74636f0cd467d2b

Pobierz: lb488-1.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • reorganizacja zmiennych SNMP - dodanie indeksu dla tabel na pozycji 1 (niektóre NMS oczekują tego), plus dodanie zmiennych w postaci fixed point

Wersja 1.4.3

Data: 2009-06-24
Rozmiar: 40.3 kB
SHA256: ae2015edad66f0914d4ebd2834084b4965476781cd1eaf0b33de6685a5178fea

Pobierz: lb488-1.4.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze protokołów TCP i telnet

Wersja 1.4.2

Data: 2009-05-14
Rozmiar: 40.4 kB
SHA256: e64c8a078e3741b1ef30b9bfdb493e6b666e402e10ba82210601d9ac3559dbe6

Pobierz: lb488-1.4.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-910

Wersja 1.4.1

Data: 2009-03-31
Rozmiar: 39.9 kB
SHA256: 06d8414e9c45fb2ffa0c7defd1fb76f18dd7a3d46e1f3732a61fbc045ce262ce

Pobierz: lb488-1.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • reprezentacja danych pomiarowych w formacie JSON
 • dodane alarmy dla zmiennych, które w razie wystąpienia wysyłają TRAP'y SNMP

Wersja 1.3.2

Data: 2007-11-05
Rozmiar: 33.8 kB
SHA256: 92b072ab9711decf6640cb65b5ec1ada72025361aca60f260a877d35371dfbe8

Pobierz: lb488-1.3.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-797

Wersja 1.3.1

Data: 2007-06-14
Rozmiar: 33.5 kB
SHA256: 96cf36f7f6f2eab0379d33311ff5e4999fa82930bdd54767000f895f0ffe654b

Pobierz: lb488-1.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie nazwy urządzenia, wyświetlanej później jako nagłówek przy podglądzie danych przez www

Wersja 1.2.4

Data: 2007-05-18
Rozmiar: 32.9 kB
SHA256: 56c06b7ba2d48a02333e33bfa78bbcde4ddf92dbf241a379c8ca2f478e423b58

Pobierz: lb488-1.2.4.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie repetycji wysyłania danych S300 przez port szeregowy, na wypadek utraty pakietów w sieci gdy dane S300 dosyła inny LB-488

Wersja 1.2.3

Data: 2007-05-14
Rozmiar: 32.8 kB
SHA256: b7f9f0ce030518599b32f8c36ddba300b8b910339a60eb9e237c8946df694806

Pobierz: lb488-1.2.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu danych z wejścia S300 dla czujnika LB-746

Wersja 1.2.2

Data: 2007-04-16
Rozmiar: 32.8 kB
SHA256: 41fa19b4e43aceb6072bb121c52293bdf732b777c1b376e4f2d263ba11f50a77

Pobierz: lb488-1.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracyjnych

Wersja 1.2.1

Data: 2007-04-10
Rozmiar: 32.8 kB
SHA256: b00cdd0fcaeaa351543c7049b4e62d85748d11709e0185d3b4781fe1afd14047

Pobierz: lb488-1.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana kalibracja wejść pomiaru temperatury
 • poszerzenie puli rejestrów 'input' i 'holding' dostępnych przez MODBUS
 • przesyłanie danych S300 przez sieć pomiędzy parą LB-488

Wersja 1.1.9

Data: 2007-02-27
Rozmiar: 31.7 kB
SHA256: dfbd33703e5c0574076a663fc0eeafe8b041ec6cab57bc2b235352229aa9e134

Pobierz: lb488-1.1.9.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie do puli zmiennych SNMP wartości w reprezentacji 'float' (dodatkowo aktualizacja pliku LABEL-LB488-MIB.txt)
 • poszerzenie zakresu przetwarzanych liczb zmiennoprzecinkowych

Wersja 1.1.8

Data: 2007-02-23
Rozmiar: 31.2 kB
SHA256: d2942287c71a81efc342fc2189fa6f79545b3601670fd195b36c25f1c5c576f5

Pobierz: lb488-1.1.8.fw

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja i poprawki stosu protokołów TCP/IP
 • szczegółowa weryfikacja odbieranych danych z portu S300
 • zwiększenie wielkości buforów nadawczo-odbiorczych portu szeregowego (bufor nadawczy 256 bajtów, bufor odbiorczy 378 bajtów)

Wersja 1.1.7

Data: 2006-11-30
Rozmiar: 30.7 kB
SHA256: fd840bb10dbdb003795a736a5e10c90ffba9c372a3340cfd86ca0f493ed77a77

Pobierz: lb488-1.1.7.fw

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienie rejestrów MODBUS o informacje o samym LB-488 (identyfikacja, numer seryjny) oraz o mierniku dołączonym do wejścia S300

Wersja 1.1.6

Data: 2006-10-06
Rozmiar: 30.3 kB
SHA256: 74d58829af7a48e0f9823276f1f366faeec0bb7ecd8d7b65359d1f3591e296f9

Pobierz: lb488-1.1.6.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany wybór języka prezentowanej strony www z wynikami pomiarów (PL/EN)
 • poprawka błędu wyświetlania ujemnych wyników z wejścia S300
 • dodana obsługa miernika LB-711

Wersja 1.1.5

Data: 2006-09-22
Rozmiar: 28.5 kB
SHA256: 99cd2e3593bd02a1c67fdefffd0cc7989000b426e067aaf4b7e171550276393f

Pobierz: lb488-1.1.5.fw

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie zmiennych MIB dostępnych przez SMTP, zgodnie z definicjami w pliku LABEL-LB488-MIB.txt
 • poprawki w obsłudze serwera http

Wersja 1.1.4

Data: 2006-09-06
Rozmiar: 28.5 kB
SHA256: 08063f8d4f2007f3b56527d3b526ecc5751e2248dbb07fcf15e3b8ff0cb7b779

Pobierz: lb488-1.1.4.fw

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienie obsługi protokołu SNMP o wyliczenie zmiennych za pomocą operacji get-next
 • uzupełnienie puli zmiennych dostępnych przez SNMP o przestrzeń SNMPv2-MIB::System, oraz zmienne z wejścia S300
 • uzupełnienie puli zmiennych dostępnych przez MODBUS o zmienne z wejścia S300

Wersja 1.1.3

Data: 2006-08-09
Rozmiar: 26.7 kB
SHA256: 796f2cd961d13007cae4f8d0cc0b14ba0efa54c9ae37a8f3e6b8b5afe4f53813

Pobierz: lb488-1.1.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego brakiem odczytu danych przez www w przypadku urządzenia S300 z 4-cyfrowym numerem seryjnym

Wersja 1.1.2

Data: 2006-07-20
Rozmiar: 31.8 kB
SHA256: 7a0464d16d22f7774b4d04a28cf730b6594716437b3fd6c52115fd0e985b83aa

Pobierz: lb488-1.1.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki i uzupełnienia w wyświetlaniu danych z wejścia S300 na stronie www
 • poprawka sterowania diodą od transmisji na wejściu S300

Wersja 1.1.1

Data: 2006-07-11

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wersja programu