Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » kalkulator-android

Archiwum i historia zmian
kalkulator-android : Kalkulator Wilgotności LAB-EL dla Android

Higro-Kalk KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL
Program KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL pozwala na prowadzenie przeliczeń różnych parametrów opisujących klimat. Obliczenia takie wykonuje się np. w meteorologii, przy projektowaniu klimatyzacji pomieszczeń, w procesach technologicznych w przemyśle oraz w laboratoriach metrologicznych (np. podczas prowadzenia wzorcowania przyrządów pomiarowych). Znajomość określonego zestawu danych wejściowych umożliwia obliczenie pozostałych parametrów klimatu.

Program KALKULATOR WILGOTNOŚCI LAB-EL oblicza niepewności wyników, których źródłem są zarówno niepewności danych wejściowych (wprowadzane przez użytkownika w ramce danych wejściowych), jak i niepewności wzorów wykorzystanych do obliczeń wilgotności.

Wyniki obliczeń są ważne odpowiednio w kolumnie Nad wodą albo Nad lodem w zależności od występowania wody albo szronu (lodu) w higrometrze punktu rosy lub psychrometrze.

Możliwe jest wprowadzanie i obliczanie następujących wielkości:
DP - temperatura punktu rosy,
FP - temperatura punktu szronu,
RH - wilgotność względna odniesiona do stanu nasycenia nad wodą (lub lodem),
T - temperatura powietrza,
Tw/Ti - temperatura termometru mokrego pokrytego wodą (lub lodem) w psychrometrze,
P1 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 1, w którym są określone wprowadzane dane wejściowe,
P2 - ciśnienie powietrza panujące w punkcie 2, w którym są obliczane wyniki,
PPMV - zawartość objętościowa pary wodnej w suchym powietrzu (ppm, części milionowych),
PPMW - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (ppm, części milionowych),
x - zawartość wilgoci, stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza (g/kg),
I - entalpia I(1+x) mieszaniny powietrza suchego (1) i pary wodnej (x),
WVP - ciśnienie pary wodnej znajdującej się w wilgotnym powietrzu, ciśnienie cząstkowe pary wodnej,
SWVP - ciśnienie nasyconej pary wodnej zawartej w wilgotnym powietrzu nad wodą (lub lodem).

Wersja 1.0 - AKTUALNA

Data: 2016.01.26
Rozmiar: 3.8 MB
SHA256: 905b6d3e1f2f4589e3b4502cde07638264dfb6800fab80b58cddf8bf0e6a5db2

Pobierz: kalkulator-android_1.0.apk

Opis i historia zmian:

  • pierwsza wersja