Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-490

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-490 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-490

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-490; do celów aktualizacji firmware w LB-490 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Wersja 5.4.0 - AKTUALNA

Data: 2023-02-14
Rozmiar: 547.6 kB
SHA256: ba778a4b4aa114d623289a516b810bdcbaf7a5c204fc587935322c5abd2480a6

Pobierz: lb490-firmware-5.4.0.zip

Opis i historia zmian:

 • Dodana obsługa LB-499-ADC V3.x
 • Dodana obsługa LB-669
 • Dodana obsługa LB-768
 • Poprawki obsługi LB-710E, LB-713, LB-718

Wersja 5.3.0

Data: 2022-05-31
Rozmiar: 546.4 kB
SHA256: 0c93b92bd5d0cb666298bf80917b0a1f5e6847d4a52fd60341260283d182de53

Pobierz: lb490-firmware-5.3.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-BLE i czujników LB-511, LB-518
 • poprawki w protokole DHCP: jawne żądanie podania brakujących parametrów sieciowych (adres serwera DNS) i informowanie serwera DHCP o nazwie lokalnego hosta

Wersja 5.2.0

Data: 2022-02-07

Opis i historia zmian:

 • dodanie alarmów dla zmiennych pochodzących z modułów podłączonych do portów rozszerzeń

Wersja 5.1.0

Data: 2022-01-14
Rozmiar: 543.2 kB
SHA256: e545201d4921fc273a0a0b2b53ab62e6b0abc0a67b15a6b6ebd6bedcbcb823e0

Pobierz: lb490-firmware-5.1.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa sterowania wyjściami binarnymi za pomocą protokołu MODBUS (jako wyjścia typu COIL)

Wersja 5.0.0

Data: 2021-11-24
Rozmiar: 542.9 kB
SHA256: b947f85f1afedf396788b41b016d4ca894fb8de3b866d296f49c8ef9b5e787a4

Pobierz: lb490-firmware-5.0.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany wariant firmware dla czujnika gazów LB-858
 • LB-499-ADC: współpraca z wersją 3.x
 • LB-490:
  • aktualizacja firmware panelu czołowego - wersja 1.5 (wymagana jednoczesna aktualizacja)
  • dodane hasło dostępu do panelu czołowego
  • dodanie sygnalizacji alarmów na panelu czołowym
 • poprawka wysyłania SMS
 • poprawka raportowania stanu LB-910
 • poprawki konfiguracji GSM/LTE przez WWW

Wersja 4.21.2

Data: 2021-06-22
Rozmiar: 543.0 kB
SHA256: 4c700f2feae5d09a3973beb73a1da3721bd047a7deb32a0c29e0aaf53cfaadf2

Pobierz: lb490-firmware-4.21.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi modemów GPRS/LTE i użycia kart ze stałym adresem IP przy bezpośrednim połączeniu z urządzeniem

Wersja 4.21.1

Data: 2021-06-21
Rozmiar: 542.4 kB
SHA256: b7ce5cdfb87e55450895f5f9e7b7b44fad0529984bc565640228af79dedcd7d8

Pobierz: lb490-firmware-4.21.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu podawania braku wyniku z przepływomierza po włączenia zasilania, zanim pojawi się pierwszy impuls pomiarowy

Wersja 4.21.0

Data: 2021-06-07
Rozmiar: 542.3 kB
SHA256: ac176f34f5936238cb1b659747474e373282273f030817dec068cb786c5864e0

Pobierz: lb490-firmware-4.21.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa przepływomierza wody z wyjściem impulsowym zwiernym
 • poprawka formatowania danych JSON dla LB-490 przy braku zasilania bateryjnego

Wersja 4.20.0

Data: 2021-02-09
Rozmiar: 528.5 kB
SHA256: 574e473374269f2ee769cd635dbdf824f98dfdf6018c410dcf045a163ddc53f9

Pobierz: lb490-firmware-4.20.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modemu LTE - moduł LB-499-LTE
 • rozszrzenie informacji wysyłanych do lbnetcfg: aktualny tryb Ethernet i dostępne tryby adresów IPv4/IPv6
 • poprawka kasowania hasła
 • poprawka wysyłania informacji diagnostycznych do syslog

Wersja 4.19.0

Data: 2020-12-31
Rozmiar: 542.6 kB
SHA256: 0a4893556667d4fa51a03e2b7ef6f0ae1231eb8c8947e78da36dc821b60c10cb

Pobierz: lb490-firmware-4.19.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika Barani MeteoTemp
 • modem GSM/GPRS:
  • różne poprawki obsługi modemu
  • poprawka obsługi SMS zawierających znaki końca linii
  • poprawki współpracy z lbx, lepsze raportowanie statusu (i błędów) wysyłania SMS

Wersja 4.18.0

Data: 2020-11-19

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa przepływomierza Omega FDT-25

Wersja 4.17.1

Data: 2020-09-04
Rozmiar: 534.2 kB
SHA256: c79d9124101e279691929ca05fe8b5eae3500de3414b7b7b03ea2df0fe1ca182

Pobierz: lb490-firmware-4.17.1.zip

Opis i historia zmian:

 • MODBUS: uzupełnienie odczytów o ilość zmiennych dla modułów roszerzeń
 • LB-480: poprawka odczytu adresu MAC na wyświetlaczu

Wersja 4.17.0

Data: 2020-09-02
Rozmiar: 534.2 kB
SHA256: bf56ac889440ada03c9c707e3420d4b322464f2dcdfb2e06328971756d2e6f70

Pobierz: lb490-firmware-4.17.0.zip

Opis i historia zmian:

 • obsługa płytki LB-490 V1.3

Wersja 4.16.2

Data: 2020-07-16
Rozmiar: 533.3 kB
SHA256: fd1647e610f40cb0c8fd79ff2dc51226f5fde6365622533aa374d58f75c993ed

Pobierz: lb490-firmware-4.16.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki obsługi modemu GSM SIM800
 • dodany stan alarmu i wyjść cyfrowych do odczytu danych w formacie xml

Wersja 4.16.1

Data: 2020-06-09
Rozmiar: 533.8 kB
SHA256: f7014149f4e32f447457ff6ca4244745219b6e3ff0fde0658f02f893013c84d3

Pobierz: lb490-firmware-4.16.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-713
 • dodana obsługa LB-390
 • wyświetlanie statusu modułu LB-499-WIFI na wyświetlaczu
 • wyświetlanie wyników z czujnika SR50A na wyświetlaczu i na www
 • poprawka obsługi czujnika SR50A na RS-485 w LB-490

Wersja 4.15.1

Data: 2020-04-26
Rozmiar: 532.2 kB
SHA256: 17932aa88129469ae0e1bd53e648559fa773c410e12c101675c330531b1185f4

Pobierz: lb490-firmware-4.15.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa przepływomierza na wejściu impulsowym
 • poprawka konfiguracji adresu IPv6 przez lbnetcfg
 • uzupełniona obsługa modułu LB-499-WIFI
 • poprawki testów w trybie serwisowym

Wersja 4.14.2

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 529.8 kB
SHA256: 578ba8b068b0987728054eff61aed0a7ee625848beb78bc51b58a3af1e0a0c1f

Pobierz: lb490-firmware-4.14.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka wyświetlania danych z czujnika LB-901
 • poprawka wyszukiwania urządzenia przez lbnetcfg z protokołem IPv6
 • poprawka wyświetlania i dekodowania adresów IPv6
 • poprawka odczytu adresu proxy z DNS

Wersja 4.14.1

Data: 2019-08-20
Rozmiar: 529.4 kB
SHA256: c9e123ddb7e36741fca8aeae14a649e0618a64d65cea160101ca5cadf9736e1d

Pobierz: lb490-firmware-4.14.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa magnetometru Scintrex
 • dodana opcja wymuszonej synchronizacji czasu z lbx niezależnie od innych źródeł

Wersja 4.13.1

Data: 2019-07-12
Rozmiar: 526.7 kB
SHA256: 9c452dec8eb0f542204c7177704ebaf66d8268f5110642b1eb9f6588692eb618

Pobierz: lb490-firmware-4.13.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany znacznik prawidłowości synchronizacji czasu z GPS w module LB-499-ADC
 • wysyłanie alarmowych SMS na wszystkie numery zapisane jako odbiorcy we wszystkich podłączonych modułach GSM

Wersja 4.12.1

Data: 2019-05-20
Rozmiar: 526.4 kB
SHA256: 1db2fa069c4731bc01ba7959b42b3125d8d70c856506e2566ea49de0db8d63d9

Pobierz: lb490-firmware-4.12.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika Young 91000

Wersja 4.11.3

Data: 2019-04-09

Opis i historia zmian:

 • poprawka testów pamięci FLASH dla płytki w wersji 2.1

Wersja 4.11.2

Data: 2019-01-27
Rozmiar: 525.5 kB
SHA256: 6e5c92cf27062e13fc6e9c6e0829f16e6d8655f8ce653353e5a264bee4f0d35f

Pobierz: lb490-firmware-4.11.2.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa kart pamięci SDXC
 • SNMP:
  • dodanie zmiennych dla modułów dołączanych do portów
  • poprawka prefiksu OID dla LB-490
  • poprawka wysyłania trap'ów

Wersja 4.11.1

Data: 2019-01-21
Rozmiar: 524.6 kB
SHA256: 80824fd281b38e37a3a7bcf0cd4a0d65fbb11d430844ffe9f4f4ea1c9ee85435

Pobierz: lb490-firmware-4.11.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika Young 92000
 • dodana obsługa wiatromierzy Young 86000/86004/86106
 • usunięcie odstępu pomiędzy wartością a jednostką dla stopnia miary kątowej (kierunek wiatru)

Wersja 4.10.1

Data: 2018-12-11
Rozmiar: 519.0 kB
SHA256: f9bcd6eda46b651160049dc6759e2808327c95e399a568c792ed36991c46a894

Pobierz: lb490-firmware-4.10.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-717
 • poprawka wyświetlania wyników z LB-711, gdy włączone są nie wszystkie kanały

Wersja 4.9.3

Data: 2018-11-09

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi wyłączonych kanałów modułu LB-499-ADC

Wersja 4.9.2

Data: 2018-10-20

Opis i historia zmian:

 • LB-480: poprawka włączania funkcji serwisowych

Wersja 4.9.1

Data: 2018-10-03

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-GPS V1.2 z odbiornikiem Telit SL869
 • dodana obsługa modułu LB-499-GSM V2.3 z modemem SIMCOM SIM800F
 • dodana synchronizacja pomiaru w module LB-499-ADC z modułem LB-499-GPS
 • poprawki zapisu danych na karcie pamięci
 • dodana sygnalizacja zapełnienia karty pamięci
 • poprawki synchronizacji czasu

Wersja 4.8.1

Data: 2018-09-06
Rozmiar: 505.4 kB
SHA256: c9fc210bef6641755b32f1407860061b98046d7d91ab35cd61618f266a6d37be

Pobierz: lb490-firmware-4.8.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika LB-930
 • dodana obsługa czujnika Barani MeteoWind 2
 • LB-490: konfiguracja wyświetlacza:
  • opcja wyświetlania wyników pomiarów dużą czcionką
  • opcja ukrycia/wyświetlania czasu i odczytów z wewnętrznego czujnika T/RH

Wersja 4.7.1

Data: 2018-05-16
Rozmiar: 501.1 kB
SHA256: e2864bbec7587251ad1a1a22718abd0c36956eb96d7965658d65c28f73254eb2

Pobierz: lb490-firmware-4.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-WIFI
 • dodana obsługa moduły LB-499-GS
 • dodane skalowanie wejść analogowych modułu LB-499-AIN

Wersja 4.6.1

Data: 2018-02-23
Rozmiar: 524.6 kB
SHA256: 193e7031e5b92c353a816a4f5b745d8adc8c747d57999fccd11d30be85e917bf

Pobierz: lb490-firmware-4.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • LB-480: dodana obsługa nowej wersji płytki LB-480 V1.2 UWAGA: LB-480 w wersji 1.2 (począwszy od numeru seryjnego 700) wymagają firmware 4.6 lub nowszego. Załadowanie starszego firmware skutkuje nieprawidłowym działaniem. Starsze LB-480 działają z każdą wersją firmware.
 • dodanie rejestrów MODBUS dla modułów podłączanych do portów i dodatkowych czujników podłączanych do tych modułów
 • dodana obsługa wersji 2 pliku z zapisem kalibracji
 • poprawki autoryzacji www, dodany jawny logout
 • poprawki obsługi karty pamięci
 • poprawki obsługi protokołu TCP
 • poprawka wyświetlania statusów SMS
 • LB-490: dodana obsługa modułu przekaźników LB-499-R2 na portach 4-6
 • LB-490: poprawka firmware panelu czołowego: wersja 1.3.2

Wersja 4.5.1

Data: 2017-12-15
Rozmiar: 488.1 kB
SHA256: a9c847682c469a46dac485d9999eddcfd8f8cdc982784b5664d28b5e412ba4c1

Pobierz: lb490-firmware-4.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki komunikacji przez proxy
 • dodana obsługa LB-802
 • dodany tryb pracy wejścia S300 jako zasilanie
 • dodana kolejka wysyłanych emaili alarmowych (na 32 emaile)
 • zwiększenie kolejki wysyłanych SMS do (na 64 SMSy)
 • poprawki walidacji ustawień dostępnych przez WWW (w szczególności zablokowanie znaków w nazwach spoza zestawu znaków ASCII)
 • dodany podgląd kolejek i statusu wysłania każdej wiadomości, podgląd dostępny przez WWW
 • poprawki formatowania wiadomości alarmowych: dodany numer alarmu i zmiana jednostki deg.C na 'C

Wersja 4.4.1

Data: 2017-11-09
Rozmiar: 481.6 kB
SHA256: 32b4b8ee3de9b508e899a9ff8156007102fa224af6ad885dd8db8016dbd05d05

Pobierz: lb490-firmware-4.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • połączenie z programem lbx przez proxy (proxy.lbx.label.pl) dla urządzeń bez dostępnego publicznego adresu IP (schowanych za firewall'ami i bramkami z translacją adresów)
 • poprawki obsługi modemu GSM
 • obsługa komend SMS
 • sygnalizacja zwarcia/rozwarcia czujnika LB-499-PT
 • LB-490:
  • okresowe usypianie
  • wyświetlanie informacji o stanie usypiania/pobudki
  • wyświetlanie informacji o źródle zasilania
  • dodany alarm dla napięcia zasilania z akumulatora

Wersja 4.3.2

Data: 2017-07-25

Opis i historia zmian:

 • poprawka wysyłania SMS

Wersja 4.3.1

Data: 2017-07-18

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-GIN
 • moduł LB-499-PT:
  • prawidłowy start bez podłączonej sondy
  • dodana konfiguracja współczynników kalibracji sondy przez WWW
 • poprawki w edycji alarmów przez www - dodany brakujący próg wyłączenia
 • LB-490: dodane sterowanie brzęczykiem jako wyjściem alarmowym
 • dodana komenda do odczytu danych json przez telnet

Wersja 4.2.1

Data: 2017-06-06

Opis i historia zmian:

 • zmiany dla LB-490:
  • poprawka obsługi portów RS-485
  • dodana konfiguracja wejść cyfrowych D.IN. #1..4

Wersja 4.1.1

Data: 2017-03-01

Opis i historia zmian:

 • uwspólnienie wersji dla LB-480/LB-490
 • poprawki wyświetlania danych na WWW i wyświetlaczu
  • wyświetlanie błędów pomiaru na czerwono
  • podział strony info na podstrony
  • optymalizacja HTML/CSS
 • poprawka sporadycznego błędu formatowania JSON
 • poprawki raportowania kodów błędów
 • dodane raportowanie błędów karty pamięci
 • poprawki konwersji danych konfiguracyjhych przy aktualizacji ze starszych wersji
 • poprawka sporadycznego błędu obsługi protokołu HTTP skutkującego wycięciem pierwszego znaku (odpowiedź zaczynająca się od TTP://)
 • natychmiastowa rekonfiguracja adresu IP po zmianie z panelu czołowego
 • wyłączenie z rejestracji rekordów z nieznanym czasem
 • poprawka wyświetlania zakresu danych w pamięci rejestracji
 • poprawka obliczeń wyniku dla czujnika Pt1000
 • poprawka sterowania układem izolacji galwanicznej USB

Wersja 3.10.2

Data: 2016-12-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi protokołów sieciowych
  • zamykanie połączeń HTTP
  • autoryzacja HTTP
 • poprawka formatowania wyników S300 przy odczycie HTTP/JSON/XML

Wersja 3.10.1

Data: 2016-11-17

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu zapisu na karcie pamięci
 • poprawka synchronizacji czasu z programem lbx
 • dodana obsługa modułu LB-499-536 (LB-536)

Wersja 3.9.3

Data: 2016-06-30

Opis i historia zmian:

 • poprawka wyszukiwania za pomocą programu lbnetcfg
 • poprawka błędu obsługi odbiornika GPS skutkującego okresowym restartem urządzenia

Wersja 3.9.2

Data: 2016-05-17

Opis i historia zmian:

 • wiatromierz LB-745: dodany timeout na zanik/zwarcie czujnika

Wersja 3.9.1

Data: 2016-04-22

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wiatromierza LB-745
 • poprawka błędu kalibracji wejść analogowych, występującego w wersjach 3.6.2 i 3.8.x

Wersja 3.8.3

Data: 2016-02-22

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu komunikacji z portami RS-485, wprowadzonego w wersji 3.8.1

Wersja 3.8.2

Data: 2016-02-17

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu wysyłania SMS dla alarmów zdefiniowanych w LB-480

Wersja 3.8.1

Data: 2016-02-16

Opis i historia zmian:

 • dodany odczyt stanu wysyłanych SMS (dla lbx)

Wersja 3.7.1

Data: 2016-02-16

Opis i historia zmian:

 • pominięty numer wersji 3.7.x

Wersja 3.6.2

Data: 2016-02-08

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji USB

Wersja 3.6.1

Data: 2016-01-21

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa połączenia przez port USB z programem lbx
 • dodana obsługa modułu LB-499-BT, umożliwiającego połączenie przez Bluetooth z programem lbx

Wersja 3.5.3

Data: 2016-01-20

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu formatowania JSON/XML wprowadzonego w wersji 3.5.2

Wersja 3.5.2

Data: 2015-12-21

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: w tej wersji jest błąd formatowania JSON/XML
 • uzupełnienie listy zmiennych w alarmach o zmienne z wejść modułów LB-499-AIN
 • poprawki kalibracji wejść analogowych
 • poprawki obsługi protokołu HTTP
 • dodana opcja doagnostycznego okresowego resetu urządzenia

Wersja 3.5.1

Data: 2015-10-28

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-PT
 • dodana rejestracja danych z modułu LB-499-ADC w tempie próbkowania

Wersja 3.4.1

Data: 2015-10-08

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-AIN z wejściami w trybach analogowych

Wersja 3.3.3

Data: 2015-08-27

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym wstrzymaniem aktualizacji panelu czołowego (diody sygnalizacyjne i wyświetlacz) oraz zanikiem pomiaru temperatury wewnętrznej

Wersja 3.3.2

Data: 2015-08-17

Opis i historia zmian:

 • poprawka wznawiania komunikacji przez modem GSM/GPRS po jej zerwaniu

Wersja 3.3.1

Data: 2015-07-10

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa sondy termistorowej typu TN, stary typ przemianowany na TK
 • dodany odczyt pamięci rejestracji za pomocą protokołu MODBUS
 • poprawki komunikacji sieciowej

Wersja 3.2.2

Data: 2015-03-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka włączania menu serwisowego
 • poprawka błędu zerowania ustawień rejestracji danych przy aktualizacji firmware z wcześniejszej wersji 2.x

Wersja 3.2.1

Data: 2015-03-06

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modułu LB-499-ADC
 • dodane funkcje do menu urządzenia (dostępnego na panelu czołowym):
  • kasowanie haseł autoryzacyjnych
  • kasowanie ustawień użytkownika
 • poprawki obsługi wyświetlacza i LED na panelu czołowym

Wersja 3.1.1

Data: 2015-03-04

Opis i historia zmian:

 • wstępne dodanie obsługi LB-490
 • poprawki obsługi modemu GSM
  • powtarzanie niektórych komend po błędach
  • komunikacja z modemem na publicznym adresie IP
 • poprawki obsługi portów szeregowych
  • MODBUS slave
  • komunikacja z lbx
 • poprawki listy rejestrów MODBUS
 • poprawki obsługi protokołów sieciowych
  • telnet
  • syslog
  • odczyt stanu połączeń sieciowych
 • poprawka odczytu danych z czujnika LB-781

Wersja 2.6.6

Data: 2015-02-13

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi portu szeregowego w trybie MODBUS slave

Wersja 2.6.5

Data: 2014-11-04

Opis i historia zmian:

 • poprawki domyślnych nazw wejść i modułów
 • poprawka odczytu liczników danych portu Ethernet przez SNMP
 • poprawka omowy synchronizacji czasu z lbx, gdy urządzenie ma swoje inne lepsze źródło czasu

Wersja 2.6.4

Data: 2014-10-07

Opis i historia zmian:

 • obsługa 2 równoległych połączeń MODBUS/TCP

Wersja 2.6.3

Data: 2014-07-01

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienia rejestrów w protokole MODBUS

Wersja 2.6.2

Data: 2014-06-12

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze protokołu SNMP

Wersja 2.6.1

Data: 2014-06-10

Opis i historia zmian:

 • dodany odczyt aktualnego adresu IP modemu, oraz pasma radiowego (tylko modem SIM900) i temperatury modemu (tylko modem SIM900)
 • tunelowanie komunikacji z portami przez GPRS
 • poprawka błędu sterowania diodą LINK dla modułu przekaźników
 • komenda odczytu danych JSON dla modemu GPRS działającego jako serwer
 • poprawki w komunikacji MODBUS/TCP
 • dodana temperatura wewnętrzna do danych w formacie JSON
 • poprawki w komunikacji z LB-797 i LB-801

Wersja 2.5.1

Data: 2014-01-22

Opis i historia zmian:

 • dodane menu 'setup' obsługiwane przyciskami, pozwalające na zmianę trybu pracy portu Ethernet i ustawienie konfiguracji sieciowej IPv4
 • obsługa modułu dodatkowych wejść LB-499-AIN
 • zwiększona ilość odbiorców SMS alarmowych do 4
 • poprawka obsługi znaków nie-ASCII w wysyłanych SMS
 • dodana obsługa modemu LB-499-GSM2 (SIM900)

Wersja 2.4.3

Data: 2013-12-18

Opis i historia zmian:

 • poprawka pominięcia zapisu na karcie pamięci gdy wielkość danych jest równa dokładnie wielkości bufora (urządzenie zgłasza SOS i wznawia działanie)
 • poprawka komunikacji przez IPv6 za pomocą adresów link-local, w wypadku gdy adres ten nie jest uzyskany z adresu MAC

Wersja 2.4.2

Data: 2013-12-16

Opis i historia zmian:

 • poprawka obliczeń dla wejścia impulsowego skalowanego

Wersja 2.4.1

Data: 2013-12-11

Opis i historia zmian:

 • dodany zapis danych na karcie pamięci

Wersja 2.3.2

Data: 2013-11-12

Opis i historia zmian:

 • poprawki obsługi modemu GSM
 • poparawka błędu dziedziczenia parametrów wspólnych rejestracji
 • poprawka błędu rejestracji zdarzeń na wejściu Pt1000
 • opóźnienie startu alarmów w przypadku aktualizacji firmware

Wersja 2.3.1

Data: 2013-11-07

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa czujnika SR50A
 • dodana rejestracja zdarzeń:
  • zanik / pojawienie się czujnika na wejściu
  • synchronizacja czasu
 • dodane wysyłanie SMS z lbx
 • dodany timeout transmisji GPRS skutkujący restartem modemu
 • poprawki w zapisie różnych konfiguracji

Wersja 2.2.1

Data: 2013-10-24

Opis i historia zmian:

 • dodane ustawiane przez użytkownika nazwy dla modułów rozszerzeń
 • rejestracja danych z GPS:
  • bieżące dane
  • zdarzenia
 • rejestracja danych z GSM:
  • bieżący stan rejestracji w sieci i poziom sygnału
  • zdarzenia
 • rejestracja zdarzeń globanych dla urządzenia
 • dodana obsługa modułu LB-499-ELWAVE (LB-525/LB-526)
 • poprawki w połączeniu przez proxy
 • poprawki obsługi przekaźników i modułów rozszerzeń

Wersja 2.1.1

Data: 2013-10-17

Opis i historia zmian:

 • zmiana protokołu komunikacyjnego z programem lbx - brak kompatybilności z wersją 1.x.x, wymagana aktualizacja lbx do prawidłowej współpracy
 • dodana konfiguracja portów szeregowych RS-232/RS-485 działających w trybie MODBUS slave i port zdalny
 • dodana obsługa modułu odbiornika GPS LB-499-GPS:
  • możliwość synchronizacji czasu od impulsu 1PPS z odbiornika
 • dodana obsługa modułu modemu LB-499-GSM:
  • możliwość wysyłania SMS w reakcji na alarmy
  • możliwość połączenia z programem lbx/proxy przez GPRS w przypadku działania w sieci ukrytej za translacją adresów
 • dodana obsługa modułu przekaźników:
  • sterowanie w reakcji na alarmy
  • sterowanie jako wyjściami z programu lbx

Wersja 1.2.2

Data: 2013-04-15

Opis i historia zmian:

 • dodana konfiguracja trybu pracy portu Ethernet przez lbnetcfg

Wersja 1.2.1

Data: 2013-04-05

Opis i historia zmian:

 • możliwość ustawienia dla każdego wejścia pomiarowego indywidualnych parametów rejestracji: trybu (wyłączony/próbka/średnia) i okresu
 • dodanie temperatury wewnętrznej do zestawu danych do rejestracji
 • dużo różnych drobnych poprawek i usprawnień

Wersja 1.1.1

Data: 2013-02-08

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja