Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Firmware LB-741

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-741 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-741

Wewnętrzne oprogramowanie stacji meteo LB-741; do aktualizacji firmware służy program LBX.

Wersja 3.4.4 - AKTUALNA

Data: 2012-04-10

Opis i historia zmian:

 • poprawka kasowania licznika czasu nasłonecznienia dla czujnika LB-900

Wersja 3.4.3

Data: 2011-06-29
Rozmiar: 217.6 kB
MD5: 13079fe35c7d27ac8af4d6cdbdbac8d1

Pobierz: lb741-3.4.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki metod restartu modemu GSM w przypadku kłopotów z komunikacją

Wersja 3.4.2

Data: 2011-01-25
Rozmiar: 217.3 kB
MD5: b0326ff29d28efe9f7c809ad841617f4

Pobierz: lb741-3.4.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w komunikacji

Wersja 3.4.1

Data: 2010-05-17
Rozmiar: 217.3 kB

Pobierz: lb741-3.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu wyboru trybu pracy modemu: z indywidualnych flag dla poszczególnych trybów, na jeden do wyboru
 • obsługa komunikacji z lbx na porcie modemu wewnętrznego, do celu współpracy ze specjalną wersją firmware modemu Wavecom

Wersja 3.3.1

Data: 2010-04-28
Rozmiar: 215.5 kB

Pobierz: lb741-3.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana informacja o napięciu zasilania z akumulatora do pakietu danych wysyłanych przez GPRS

Wersja 3.2.1

Data: 2009-12-29
Rozmiar: 212.0 kB
MD5: 092e603f6057a378391fb1b16dc38fab

Pobierz: lb741-3.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie obsługi LB-710T

Wersja 3.1.1

Data: 2009-08-05
Rozmiar: 209.2 kB
MD5: ebfa5067f36787113fc20166be94bb6f

Pobierz: lb741-3.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa modemu GSM Wavecom do wysyłania okresowych danych pomiarowych

Wersja 2.25.2

Data: 2008-10-29
Rozmiar: 164.7 kB
MD5: a9ed2317c86c259462a66e90611b15f9

Pobierz: lb741-2.25.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka odczytu napięcia akumulatora

Wersja 2.25.1

Data: 2008-10-01
Rozmiar: 164.8 kB
MD5: 3b909d19e72368f2456d1ac1931ae7b1

Pobierz: lb741-2.25.1.fw

Opis i historia zmian:

 • konfiguracja dołączenia miernika głębokości pokrywy śnieżnej za pomocą dip-switch'a
 • konfiguracja trybu pracy portów szeregowych za pomocą dip-switch'a

Wersja 2.24.2

Data: 2008-05-13

Opis i historia zmian:

 • tymczasowa wersja testowa ze specjalnymi ustawieniami portów szeregowych

Wersja 2.24.1

Data: 2008-04-09
Rozmiar: 164.5 kB
MD5: f3b66c18fd107e0afc0120f60dd3803c

Pobierz: lb741-2.24.1.fw

Opis i historia zmian:

 • przywrócenie obsługi transceivera GPRS Elsat

Wersja 2.23.1

Data: 2008-03-18
Rozmiar: 151.2 kB
MD5: e44e0b6615c58f8f0c28331e9b688a85

Pobierz: lb741-2.23.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany tryb komunikacji ze stacją za pośrednictwem modemów radiowych ATC-683/ATC-673

Wersja 2.22.1

Data: 2008-02-11
Rozmiar: 151.9 kB
MD5: d64ffba52fbd17ee18b66529935538f4

Pobierz: lb741-2.22.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa miernika głębokości pokrywy śnieżnej

Wersja 2.21.5

Data: 2007-11-05
Rozmiar: 149.9 kB
MD5: d5747ab05bf7daf2247b7114493894b2

Pobierz: lb741-2.21.5.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-797

Wersja 2.21.4

Data: 2007-02-06
Rozmiar: 143.8 kB
MD5: 0f4a3453e2e8e57065a8ac57255c199c

Pobierz: lb741-2.21.4.fw

Opis i historia zmian:

 • wydłużenie timeout'u dla zaniku danych z wejścia S300, ze względu na nową wersję miernika LB-716 która rzadziej dosyła dane pomiarowe

Wersja 2.21.3

Data: 2007-01-22
Rozmiar: 143.8 kB
MD5: 3e4d3ca9c6df8b7c2c2ae2f17b3c5c39

Pobierz: lb741-2.21.3.fw

Opis i historia zmian:

 • usunięcie sporadycznych zaników odczytów danych z LB-711
 • zmiana parametrów czasowych zaniku odczytu danych z wejść S300

Wersja 2.21.2

Data: 2007-01-18
Rozmiar: 143.0 kB
MD5: cd9b37d1e882172ec609cadf9340f6e5

Pobierz: lb741-2.21.2.fw

Opis i historia zmian:

 • włączenie wyświetlania wyników w dołączonych mierników na wyświetlaczu stacji, który to wyświetlanie zostało zablokowane w wersji 2.21.1

Wersja 2.21.1

Data: 2007-01-09
Rozmiar: 142.7 kB
MD5: 5d7d70abc66dd0376cb952315f8f708c

Pobierz: lb741-2.21.1.fw

Opis i historia zmian:

 • heurystyczna weryfikacja poprawności rekordów S300 z zewnętrznych mierników
 • filtrowanie błędnych rekordów S300
 • ograniczenie okresu rejestracji do wielokrotności 10 sekund
 • zwiększenie opóźnienia po starcie do rozpoczęcia rejestracji na 60 sekund
 • tymczasowe wyłączenie obsługi modemu GSM i tranceivera Elsat

Wersja 2.20.1

Data: 2006-09-06
Rozmiar: 235.0 kB
MD5: 429b8c0947fa0fc27587f3152d96876d

Pobierz: lb741-2.20.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu pamięci rejestracji
 • skrócenie formatu wyświetlanych na wyświetlaczu stacji danych z wejść pomiarowych, w celu zmieszczenia pełnych wyników (dla niektórych typów mierników wyniki były obcięte)

Wersja 2.19.1

Data: 2006-04-13
Rozmiar: 232.8 kB
MD5: 6a554680543ea98cfa151ce91f195029

Pobierz: lb741-2.19.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa miernika LB-921

Wersja 2.18.1

Data: 2005-10-05
Rozmiar: 228.2 kB
MD5: b7d752f75b2d313f970a56b24c52c97a

Pobierz: lb741-2.18.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane przesunięcie czasu lokalnego w stacji względem czasu UTC, w celu korekty czasu wyświetlanego na wyświetlaczu w stacji na czas lokalny
 • dodany nowy opcjonalny tryb rejestracji: wyłącznie średnie wyniki za ostatni okres rejestracji, co daje większą pojemność pamięci w sytuacji gdy nie potrzeba wszystkich danych rejestrowanych w trybie pełnym
 • zmiana formatu zapisu w trybie rejestracji pełnych danych, skutkująca zwiększeniem ilości rekordów mieszczących się w pamięci rejestracji
 • możliwość naprzemiennej rejestracji w trybie pełnym i skróconym przy zachowaniu odpowiedniej postaci danych zarejestrowanych wcześniej

Wersja 2.17.2

Data: 2004-12-17
Rozmiar: 218.2 kB
MD5: f64fcfb110c6889a38aca4d91e4f58bd

Pobierz: lb741-2.17.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka odczytu napięcia akumulatora

Wersja 2.17.1

Data: 2004-12-17
Rozmiar: 218.0 kB
MD5: 603d2de932b628de60f3af120398ec5b

Pobierz: lb741-2.17.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa miernika LB-901

Wersja 2.16.1

Data: 2004.12.10
Rozmiar: 217.4 kB
MD5: fde758aa4d64dd59a4291ae4f2716358

Pobierz: lb741-2.16.1.fw

Wersja 2.15.1

Data: 2002.06.04
Rozmiar: 210.5 kB
MD5: 236d29f3399e023e2cf8c409b25f610a

Pobierz: lb741-2.15.1.fw

Wersja 2.14.16

Data: 2002.03.24
Rozmiar: 210.5 kB
MD5: fd9836cf592be27f4fa9c398da5156f5

Pobierz: lb741-2.14.16.fw

Wersja 2.14.15

Data: 2002.02.15
Rozmiar: 210.5 kB
MD5: 797c65739947f45d99d5e11d98799376

Pobierz: lb741-2.14.15.fw

Wersja 2.14.14

Data: 2001.11.25
Rozmiar: 203.4 kB
MD5: 17cb494b3a92d590a4b8c43dc64f67b4

Pobierz: lb741-2.14.14.fw

Wersja 2.14.13

Data: 2001.11.25
Rozmiar: 202.6 kB
MD5: fe4284eec4e45b7c5b744984a0fea80c

Pobierz: lb741-2.14.13.fw

Wersja 2.14.12

Data: 2001.11.25
Rozmiar: 202.6 kB
MD5: 6c49b9ccf3cc127f7052fc6a0cd04e6d

Pobierz: lb741-2.14.12.fw

Wersja 2.14.11

Data: 2001.11.24
Rozmiar: 202.2 kB
MD5: 95707562d29e5829d0592843b4299605

Pobierz: lb741-2.14.11.fw

Wersja 2.14.10

Data: 2001.11.23
Rozmiar: 201.7 kB
MD5: c46bc09062c9a1b3e9214bdfe4f17da4

Pobierz: lb741-2.14.10.fw

Wersja 2.14.9

Data: 2001.11.22
Rozmiar: 200.6 kB
MD5: f42b5aa8d04716c1eceb62005232cdfa

Pobierz: lb741-2.14.9.fw

Wersja 2.14.8

Data: 2001.11.22

Wersja 2.14.7

Data: 2001.11.22
Rozmiar: 200.4 kB
MD5: 8c446bf6879e47f95c7c859ced80d45d

Pobierz: lb741-2.14.7.fw

Wersja 2.14.6

Data: 2001.11.20
Rozmiar: 194.0 kB
MD5: 59137c57f41e10ac712c27decafa177e

Pobierz: lb741-2.14.6.fw

Wersja 2.14.5

Data: 2001.11.20

Wersja 2.14.4

Data: 2001.11.19
Rozmiar: 191.8 kB
MD5: ed70529e39fa798880928126238524e7

Pobierz: lb741-2.14.4.fw

Wersja 2.14.3

Data: 2001.11.19
Rozmiar: 181.5 kB
MD5: 1b260f9f5939a79703a93bd57080207b

Pobierz: lb741-2.14.3.fw

Wersja 2.14.2

Data: 2001.11.19
Rozmiar: 180.6 kB
MD5: 7ab43b774a53f344ae3f525dacab91f1

Pobierz: lb741-2.14.2.fw

Wersja 2.14.1

Data: 2001.11.15
Rozmiar: 181.3 kB
MD5: 8f5a40c5f42ad82d91d507a662fce2dc

Pobierz: lb741-2.14.1.fw

Wersja 2.11

Data: 2001.11.14
Rozmiar: 179.5 kB
MD5: 532fc6e1078dc79288a9f642f35f5900

Pobierz: lb741-2.11.fw

Wersja 2.10

Data: 2001.11.12
Rozmiar: 179.5 kB
MD5: eff44bbd3733fa981853119d05663cd6

Pobierz: lb741-2.10.fw

Wersja 2.9

Data: 2001.11.11
Rozmiar: 175.5 kB
MD5: 840c86e7ebe0f659968a142184b6d85b

Pobierz: lb741-2.9.fw

Wersja 2.8

Data: 2001.10.10
Rozmiar: 171.2 kB
MD5: 54692c56a533116679a68c6449595551

Pobierz: lb741-2.8.fw

Wersja 2.7

Data: 2001.08.20
Rozmiar: 167.5 kB
MD5: 0efc88b946ef44c4d7bbbb8cebfabb89

Pobierz: lb741-2.7.fw

Wersja 2.6

Data: 2001.06.04
Rozmiar: 167.1 kB
MD5: aa350eb0403574ad7bd3a24cfe779c64

Pobierz: lb741-2.6.fw

Wersja 2.5

Data: 2001.06.01
Rozmiar: 166.9 kB
MD5: 20efe5007ae333279de0381678cf4441

Pobierz: lb741-2.5.fw

Wersja 2.4

Data: 2001.05.30
Rozmiar: 166.6 kB
MD5: b23d3b0d61ff44d76462a289090d9289

Pobierz: lb741-2.4.fw

Wersja 2.3

Data: 2001.04.29
Rozmiar: 166.2 kB
MD5: f725fc9870ae2cbf8fe877e8deecd4df

Pobierz: lb741-2.3.fw

Wersja 2.2

Data: 2001.04.26
Rozmiar: 169.7 kB
MD5: f27932550eb926e1380722b2ab3e63b4

Pobierz: lb741-2.2.fw

Wersja 2.1

Data: 2001.03.21
Rozmiar: 169.5 kB
MD5: ee5fab1fa397a12878afefdf83f095da

Pobierz: lb741-2.1.fw

Wersja 2.0

Data: 2000.12.13

Opis i historia zmian:

 • pierwsza eksperymentalna wersja z obsluga modemu GSM

Wersja 1.1

Data: 2000.12.19
Rozmiar: 54.5 kB
MD5: 94c6afe9e56b6d7dcd8cb8db1727d238

Pobierz: lb741-1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsluga przyrzadu LB900
 • dodana obsluga lacza RS485 do celow komunikacji z programem sterujacym na PC

Wersja 1.0

Data: 1999.12.09
Rozmiar: 50.2 kB
MD5: ec327e5e9959626859a766bf3a1e0ac5

Pobierz: lb741-1.0.fw

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wersja programu