Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-762

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-762 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-762

Wewnętrzne oprogramowanie LB-762; do aktualizacji firmware w LB-762 służy program LBX.

Wersja 3.20.0 - AKTUALNA

Data: 2024-03-05
Rozmiar: 310.0 kB
SHA256: 72b2864011dec77b866ad1fe2593a2244568f355fdd9ee4931bb69cecdc9696f

Pobierz: lb762-firmware-3.20.0.zip

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: zalecana aktualizacja wszystkich starszych wersji firmware do wersji aktualnej, ze względu na poniższą poprawkę.
 • Poprawka sterowania zmiennymi parametrami w fazie szoku - po długim czasie trwania procesu zmiany zdarzały się różne nieoczekiwane skokowe zmiany wartości zadanej dla CO2.
 • Dodanie sterowania zmiennymi parametrami w fazie szoku na czas trwania zmiany (dotychczas można było ustawić zmianę na dobę, teraz można ustawić też czas trwania całego cyklu zmiany).
 • Dodany tryb sterowania nawilżaniem posadzkowym "na czas" (dotychczas sterowanie nawilżaniem posadzkowym było wyłącznie jako nawilżanie wstępne, działające proporcjonalnie). Nowy tryb "na czas" pozwala określić czasy włączenia i wyłączania nawilżania dla każdej hali (aby dać czas na odparowanie). System sterowany jest centralnie przez program lbx, które pilnuje ilości jednocześnie włączonych nawilżań na róznych halach (z powodu możliwej ograniczonej wydajności systemu nawilżania posadzkowego).

Wersja 3.19.0

Data: 2023-09-20
Rozmiar: 308.7 kB
SHA256: 72aa1632fe7a65a00393fd314c88a91bb8a13dc74e2fb30ee443103af7465c23

Pobierz: lb762-firmware-3.19.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa barometru róznicowego LB-713
 • dodana opcja jawnego zaznaczenia że używane są parametry zewnętrznego powietrza (T/RH) i alarm od ich braku w przypadku gdy powinny być obecne

Wersja 3.18.1

Data: 2023-03-07
Rozmiar: 308.6 kB
SHA256: c96454b60a5787461d5fd628c54b37d12a5049864beb69533dc558266ea06afe

Pobierz: lb762-firmware-3.18.1.zip

Opis i historia zmian:

 • Poprawka błędu odczytu temperatur z wersji 3.18.0

Wersja 3.18.0

Data: 2023-02-14
Rozmiar: 308.6 kB
SHA256: a908c2fd70364b122ccc800ab6144c6c9a308803f2bdbeb7f5bf4900c2f318df

Pobierz: lb762-firmware-3.18.0.zip

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: wersja z błędem odczytu temperatur, nie używać, poprawka w wersji 3.18.1
 • Uzupełnienie informacji o początku/końcu uprawy i czasie jej trwania
 • Centralne podlewanie:
  • Jednoczesne liczenie czasu trwania i ilości wlanej wody
  • Dodane liczniki ilości wlanej wody na sekcję w czasie trwania uprawy
  • Opcja wyłączania wentylacji w czasie podlewania

Wersja 3.17.0

Data: 2022-10-04

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa odczytu danych i alarmów z kontrolera wentylatora LB-768

Wersja 3.16.0

Data: 2022-09-02
Rozmiar: 302.6 kB
SHA256: 503a3e50a28792a95b91f10b9edfbb57afcc5ef54aa0d0010e06a5a70a7d8579

Pobierz: lb762-firmware-3.16.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane ustawianie zakresu pomiaru min-max dla analogowego czujnika ciśnienia różnicowego, pozwalając ustawić zakres -/+
 • dodanie wyboru źródła parametrów hali branych do regulacji: średnia ze wszystkich psychrometrów lub jeden konkretnie wybrany

Wersja 3.15.0

Data: 2022-05-31
Rozmiar: 302.1 kB
SHA256: d9bf984bd8498d58cf065c15b250df8b6e0cfb105e57f4d261ba44dd7c861ad8

Pobierz: lb762-firmware-3.15.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie wartości zadanej nadciśnienia do faz, w fazie szoku możliwość zmiany od-do
 • dodanie progów alarmowych dla nadciśnienia
 • dodanie rejestracji nadciśnienia zadanego
 • dodanie zdalnego restartu regulatora (dostępne w lbx)
 • poprawka włączenia PWR LED po aktualizacji firmware dla bootloadera <= 1.4.1
 • poprawki przekroczeń zakresu filtra pomiarowego przy dużych zmianach wyniku

Wersja 3.14.0

Data: 2021-11-03
Rozmiar: 285.3 kB
SHA256: 082ec2271f47c258d97335889eb279c68c0cbaa9c3e969ac3330b0ae23be354d

Pobierz: lb762-firmware-3.14.0.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki centralnego podlewania, dodany proces napełniania instalacji
 • dodana regulacja PID nadciśnienia w hali, za pomocą wentylacji wyciągowej
 • dodany minimalny próg włączenia wentylacji, tak żeby silnik wentylatora sterowany falownikiem nie pracował ze zbyt niską częstotliwością

Wersja 3.13.0

Data: 2021-09-20
Rozmiar: 212.9 kB
SHA256: 03efd1176bf4a2b8d8a71806de085998421bef5d1a68576aaffb21c0dd0d419e

Pobierz: lb762-firmware-3.13.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa barometru różnicowego analogowego 0-10V
 • dodany alarm braku odczytu barometru S300
 • poprawka komunikacji z panelem czołowym LCD

Wersja 3.12.0

Data: 2021-06-29
Rozmiar: 212.6 kB
SHA256: 49d4cda3497fe30b4f4e36e09cfe9de11e03bdf9fec2c476eab229a2df5aa91b

Pobierz: lb762-firmware-3.12.0.zip

Opis i historia zmian:

 • LB-762 z wyświetlaczem LED:
  • dodany dodatkowy główny ekran odczytowy ze stanem centralnego podlewania, przełączanie między ekranami możliwe jest przyciskami C/E
  • zmiana sposobu ustawień centralnego podlewania - wybór czas/ilość domyślnie na podstawie ustawień, możliwość zmiany przyciskiem A
  • dodany sygnał dźwiękowy na zakończenie podlewania

Wersja 3.11.0

Data: 2021-05-12
Rozmiar: 211.9 kB
SHA256: 9502fcce2f03ae061fbd254d597271e9c79a935329773c38abeaaef21daaa547

Pobierz: lb762-firmware-3.11.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany w podfazie gazowania wybór wyłączanych wyjść: albo wszystkie (ustawienie kompatybilne z wcześniejszymi wersjami), albo tylko dopływu powietrza zewnętrznego

Wersja 3.10.0

Data: 2021-04-13
Rozmiar: 211.9 kB
SHA256: 951e9df8297342a91bc51a9c2bbed085b67aa934658b18a3d85ade47c788f5e7

Pobierz: lb762-firmware-3.10.0.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka odliczania czasu zdarzeń - zmiany fazy, zakończenia podfazy (błąd wprowadzony w wersji 3.9.0)
 • dodanie opcji ustawienia czasu wstecz startu uprawy o zadanym czasie (służy do ustawienia czasu wstecz, gdy uprawa się już zaczęła, a ustawienie czasu startu zostało przegapione)
 • wyłączenie podfazy przy zmianie fazy
 • poprawki fazy gotowania:
  • możliwość pominięcia etapu chłodzenia
  • osobne ustawienia wentylacji dla etapów podgrzewania, wygrzewania (ze zmianą wentylacji w czasie) i chłodzenia
  • dodany wybór która temperatura ma być pilnowana na etapie wygrzewania - powietrza lub podłoża
  • możliwość zmian parametrów w locie, z kontynuacją trwająecgo etapu
  • sygnalizacja nieosiągnięcia zadanej temperatury w etapie wygrzewania za pomocą alarmu temperatury powietrza lub podłoża
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • poprawki w fazie rozmrażania:
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • dodanie adresów IPv6 do informacji o sieci na wyświetlaczu LCD
 • dodanie opcjonalnych sposobów sterowania dopływem powietrza w funkcji stężenia CO2:
  • skalowanie reakcji zależnie od aktualnego stanu wyjścia (małe otwarcie dopływu powietrza: słabsza reakcja, duże otwarcie dopływu powietrza: mocniejsza reakcja)
  • regulacja PID
 • dodanie ograniczenia wartości sumy parametrów do podfazy osuszania po podlewaniu
 • odblokowanie chłodnicy wstępnej sterowanej wg podziału mocy chłodzenia w trybie grzania (błąd wprowadzony w wersji 3.8.0)
 • wyłączenie pomiaru CO2/O2 gdy nie ma ustawionego przekaźnika włączającego zawór dopływu powietrza z hali
 • poprawka przechowania danych roboczych procedur regulacji przy aktualizacji firmware z wersji 1.x

Wersja 3.9.0

Data: 2021-01-26
Rozmiar: 213.4 kB
SHA256: b1058c7f080d1edd81623350e7fbdfef7dd47681b264d4d6420d29a75258e07e

Pobierz: lb762-firmware-3.9.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa podwójnej funkcji wstępnego wymiennika ciepła (na wlocie)
  • do wyboru chłodnica albo nagrzewnica
 • poprawki wszystkich procesów sterowanych czasem - uodpornienie na problemy wynikające z zaniku zasilania i zaniku podtrzymania beteryjnego zegara
 • sygnalizacja stanu baterii w lbx
 • poprawka komunikacji z modułem IO
 • poprawka obsługi protokołu IPv6
 • wysyłanie do programu konfiguracyjnego lbnetcfg informacji o aktualnym trybie pracy portu Ethernet

Wersja 3.8.0

Data: 2021-01-10
Rozmiar: 211.5 kB
SHA256: a9230bc9ab21d80656effdf08b30b5f859bbd1f91c289358db05482301e82b07

Pobierz: lb762-firmware-3.8.0.zip

Opis i historia zmian:

 • Dodane ustawienie zmiany wartości zadanej CO2 na czas podfazy podlewania.
 • Przeniesienie ustawienia trybu sterowania dopływem powietrza ze wspólnych ustawień zaawansowanych do ustawień fazy. W każdej fazie można ustawić inny tryb sterowania dopływem powietrza.
 • Dodane dodatkowe tryby sterowania dopływem świeżego powietrza: priorytet CO2 z możliwością zmniejszenia wartości zadanego stężenia CO2 jeśli zewnętrzne powietrze pozytywnie wpływa na regulację wilgotności lub temperatury w hali (zmniejsza wilgotność lub temperaturę). Ustawienia są indywidualne dla każdej fazy. Ustawienia te zastępują wcześniejsze ustawienie zmniejszenia wartości zadanej stężenia CO2, dostępne w ustawieniach wspólnych. Poprzedni mechanizm działał wyłącznie dla temperatury.
 • Dodane dodatkowe ustawienia fazy gotowania - sterowanie stopniowym zwiększaniem wentylacji.
 • Poprawki centralnego podlewania.
 • Dodany tryb pracy siłownika - wlot powietrza recyrkulacyjnego. Sterowany jest sygnałem wlotu powietrza zewnętrznego, działa synchronicznie ale w przeciwnym kierunku - jeden się otwiera, drugi zamyka.
 • Dodany licznik czasu trwania całego cyklu uprawy. Licznik staruje sam przy przejściu z fazy wyłączenia do dowolnej innej fazy. Start można również wymusić ręcznie.
 • Dodane kasowanie luzu siłowników - dodatkowe ustawienie dla wyjść analogowych.
 • Poprawka sterowania chłodnicą wstępną wg odchyłek.
 • Dodany wybór sposobu zmiany kierunku działania procedury PID: albo wg czasu trwania odchyłki wartości mierzonej (dotychczasowy sposób działania), albo wg czasu trwania sygnału wyjściowego równego zero.

Wersja 3.7.2

Data: 2020-12-18
Rozmiar: 208.9 kB
SHA256: a9be08ed1f44ea4c75f782eaf75adee94b339ad8cc076b1d643d9227f32ed906

Pobierz: lb762-firmware-3.7.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka edycji adresów IP na panelu czołowym LCD

Wersja 3.7.1

Data: 2020-08-24
Rozmiar: 208.9 kB
SHA256: f091999a1490afc17949a231f07f9097e8395266268fc1380e0efbbffa83755a

Pobierz: lb762-firmware-3.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie do wersji z wyświetlaczem LED obsługi centralnego podlewania

Wersja 3.7.0

Data: 2020-06-26
Rozmiar: 207.2 kB
SHA256: 13a20c60448c107ab611c1e19864db5dc46e027d887d5e8efe059c29d26bfc01

Pobierz: lb762-firmware-3.7.0.zip

Opis i historia zmian:

 • obsługa modułu XIO z firmware 1.3
 • obsługa modułu LCD z firmware 1.6
 • poprawki komunikacji z modułami XIO i LCD

Wersja 3.6.2

Data: 2020-06-18
Rozmiar: 206.6 kB
SHA256: feb2ab2e9fd1db862286c1b20dbee1ad261146add38fb5a062522e979ffbff27

Pobierz: lb762-firmware-3.6.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu konfiguracji typu czujnika mokrego sondy psychrometrycznej w przypadku zmiany konfiguracji z TK na TN (problem nie dotyczy regulatorów w krórych fabrycznie był ustawiony typ TN, tylko tych w których ręcznie została ta zmiana zrobiona w późniejszym czasie - przełączenie z TK na TN)
 • poprawki rejestracji informacji diagnostycznych przez syslog

Wersja 3.6.1

Data: 2020-04-27
Rozmiar: 201.3 kB
SHA256: 1ae2f692c10a3106209f7df4d87de9f7670ebcc0847e300e1eac7b09cf48c5ff

Pobierz: lb762-firmware-3.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa centralnego podlewania
 • poprawki obsługi protokołów sieciowych, uzupełnienie obsługi IPv6

Wersja 3.5.1

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 189.8 kB
SHA256: a80d4c5293a3aa9070581aecc68639d22c547c505acff4af23a2892a1d3b9b00

Pobierz: lb762-firmware-3.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa siłowników typu otwórz-zamknij sterowanych przekaźnikami
 • wyświetlacz LCD:
  • pokazywanie tylko aktywnych wyjść na ekranie danych bieżących
  • pokazywanie w pasku statusu nazwy regulatora ustawionej w lbx
 • dodany współczynnik podziału mocy pomiędzy chłodzeniem zewnętrznym powietrzem a chłodnicą główną, uzależniający podział mocy od różnicy entalpii zewnętrznego i wewnętrznego powietrza

Wersja 3.4.1

Data: 2019-10-27
Rozmiar: 188.2 kB
SHA256: 26c63ea18cf0b4e9185cd555e9f70e233e33b5edd6526e8dc0b451686aa93f9b

Pobierz: lb762-firmware-3.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • kompletna obsługa panelu czołowego z wyświetlaczem LCD

Wersja 3.3.1

Data: 2019-08-22
Rozmiar: 181.4 kB
SHA256: 4ec64f022847c97449821da4a79d714480c3bd085761a353e2b0672dcb0292b4

Pobierz: lb762-firmware-3.3.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu sporadycznego skasowania niektórych ustawień przy aktualizacji firmware - błąd ten występuje od wersji 2.1 do 3.2 i może się objawić przy zmianie firmware na którąś z tych wersji, sugerowane jest nieużywanie tych wersji firmware i używanie nowszych wersji
 • dodany wybór języka PL/EN na wyświetlaczu LED

Wersja 3.2.2

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 183.2 kB
SHA256: 0cd785a5d479bb3c2c3e1fca3417252d5da7f49c8eb22a07f704f36a4c76057c

Pobierz: lb762-firmware-3.2.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu niedziałania modułu LB-762-IO z panelem czołowym LED (błąd wprowadzony w wersji 3.1.1)
 • poprawki komunikacji diagnostycznej

Wersja 3.2.1

Data: 2019-07-03

Opis i historia zmian:

 • dodane centralne sterowanie nawilżaniem posadzkowym/wstępnym
 • dodany zapis ciśnienia do pamięci rejestracji

Wersja 3.1.1

Data: 2019-04-10
Rozmiar: 181.7 kB
SHA256: e8e4ae93530bed73da3eb039ec7251fd46eb6225c69b19d6f20bfc71c2c8ff80

Pobierz: lb762-firmware-3.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wyświetlacza LCD
 • dodana obsługa czujnika LB-710A
 • dodana faza Shiitake

Wersja 2.1.6

Data: 2017-03-16
Rozmiar: 166.2 kB
SHA256: a23fabd6e7e3f642773624b928c4cc07dc72a19679827c880b396d43f522d534

Pobierz: lb762-firmware-2.1.6.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu podfazy gazowania, skutkującego niewyłączaniem wszystkich wyjść regulatora w czasie trwania podfazy

Wersja 2.1.5

Data: 2016-12-27
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: ec55f9e81df40548019ef318d39b9ff2fbeb1ea07586c59fe32571f05cfbf552

Pobierz: lb762-firmware-2.1.5.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka działania zabezpieczenia klimatyzacji - zamykania dopływu zewnętrznego powietrza w przypadku zbyt niskiej temperatury klimatyzacji

Wersja 2.1.4

Data: 2016-12-22
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: 1d08e48506546adb03c86852957de2dd8a40aa34b46dc69f4f4e26c2d374a135

Pobierz: lb762-firmware-2.1.4.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka samoczynnego wychodzenia regulatora z ustawień zaawansowanych po określonym czasie braku aktywności

Wersja 2.1.3

Data: 2016-12-20
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: 9460ce24618cedeb94c8b955c1c543f10f6c0ef85b239643bd4434f2b170134b

Pobierz: lb762-firmware-2.1.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędnego odczytu zajętości pamięci rejestracji pokazującego 100% po skasowaniu pamięci
 • dodanie dłuższego czasu (15 minut) po którym regulator samoczynnie wychodzi z ustawień zaawansowanych

Wersja 2.1.2

Data: 2016-11-15
Rozmiar: 166.1 kB
SHA256: 78991316431bfaed4a32a1e49ca388ac80415b1cb4f1ff608ae2a62336b9aad3

Pobierz: lb762-firmware-2.1.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka rozdzielczości odczytu z barometru LB-716
 • poprawka rejestracji temperatury chłodnicy wstępnej

Wersja 2.1.1

Data: 2016-03-04
Rozmiar: 166.1 kB
SHA256: ed1eaba904cae7aad86e4f2daafa748c855f055d024c8ca3f99e8683cc0382df

Pobierz: lb762-firmware-2.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa płytki dodatkowych wejść/wyjść LB-762-XIO
  • 2 dodatkowe psychrometry
  • 4 anemometry
  • 8 sond temperatury
  • 8 wyjść analogowych
  • 2 wejścia S300
 • dodane sterowanie pompą obiegową chłodzenia
 • poprawka alarmu temperatur klimatyzacji
 • zmiany w obsłudze pilotem zdalnego sterowania
  • uporządkowanie opisów i parametrów
  • ustawianie adresu IP
 • sygnalizacja wszystkich stanów alarmowych i wyjątkowych regulatora, widoczna w postaci listy w programie lbx:
  • brak podłączonych czujników
  • przekroczenia progów alarmowych
  • wymuszenia stanów wyjść w wyniku różnych zabezpieczeń
  • sygnalizacja błędu sygnału zwrotnego z siłownika

Wersja 1.15.1

Data: 2015-05-08
Rozmiar: 142.6 kB
SHA256: dec5c3dfe273580de3993884061e674054a305bdf2473891cd23cf19970fed3b

Pobierz: lb762-firmware-1.15.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany pomiar O2
  • obsługa miernika LB-905
  • pomiar lokalny i systemowy
  • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
  • rejestracja do bazy danych
 • dodany wybór typu sondy temperatury: TK (starsza) / TN (nowsza)
 • dodany tryb automatycznego sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła zasilanego wodą ze studni, zależnie od temperatury zewnętrznej
 • dodane temperatury bezpieczeństwa: chłodnicy wstępnej, nagrzewnicy wstępnej i dodatkowego wymiennika
 • dodane sterowanie nawilżaniem wstępnym (posadzkowym)

Wersja 1.14.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 136.1 kB
SHA256: f5901c03df7bb795d3bb908fce08b0b0aaa94dfb7bc866fb9cf41856ab827ecd

Pobierz: lb762-firmware-1.14.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym zamykaniem klap dopływu powietrza przy restarcie regulatora, w sytuacji gdy wcześniej te klapy były otwarte
 • dodane tryby sterowania wg deficytu wody i odparowania w fazie szoku
 • dodany tryb sterowania wg wilgotności bezwzględnej we wszystkich fazach
 • dodana rejestracja parametrów:
  • deficyt wody
  • odparowanie
  • temperatura/wilgotność z pomiaru na wlocie powietrza do hali
 • poprawka wyświetlania współczynników kalibracji
 • rozbudowa menu ustawień dostępnego z pilota
 • optymalizacja komunikacji z lbx, wymagany lbx 2.x
 • poprawki obliczeń emisji CO2, ciepła i odparowania
 • poprawki procedur regulacyjnych

Wersja 1.13.1

Data: 2013-10-14
Rozmiar: 105.8 kB
SHA256: bb139b22592c38c827b1ef13366fb23f1932624f671a74d5abecf647ce7cb7ac

Pobierz: lb762-firmware-1.13.1.zip

Opis i historia zmian:

 • opcjonalna dwustopniowa regulacja PID temperatury
 • dostosowanie do współpracy z nowymi płytkami V3.1
 • dodana obsługa LB-854
 • zmiana wyjścia grzania na nawilżanie parowe w fazie rozmrażania
 • dodane ręczne sterowanie wyjściem nawilżania parowego (przełącznik trybu ręczny/automatyczny, nastawa wyjścia w trybie ręcznym, nastawa dopuszczalnego zakresu min-max)

Wersja 1.12.1

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 104.1 kB
SHA256: dc5d42b772a59e44f04700d902e0a21aa958ea9072adf0062086ec2b1ab0001d

Pobierz: lb762-firmware-1.12.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana faza rozmrażania kostki

Wersja 1.11.1

Data: 2013-03-12
Rozmiar: 104.1 kB
SHA256: aba2ed524f97b75beea6b9813e35b3a363be1351786fac0f507fbf06d9c69a48

Pobierz: lb762-firmware-1.11.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane nawilżanie parowe z osobnym zestawem nastaw, możliwość przełączenia pomiędzy nawilżaniem standardowym a parowym
 • dodane sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.10.1

Data: 2012-07-24
Rozmiar: 103.1 kB
SHA256: 3122b02828e3d1254b669b2de833e9550cf35fd55edfaa88168550a6deeea9ca

Pobierz: lb762-firmware-1.10.1.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sterowaniu chłodnicą główną i wstępną: sterowanie wg rozdziału mocy (zgodny z wcześniejszymi wersjami) lub wg przekroczenia odchyłek i opóźnienia włączenia chłodnicy głównej w stosunku do wstępnej

Wersja 1.9.1

Data: 2012-01-26
Rozmiar: 102.3 kB
SHA256: 7d7fb60ad41476162a2de56e831aa36f4304f12ef836bfac922d93c16483a94e

Pobierz: lb762-firmware-1.9.1.zip

Opis i historia zmian:

 • sterowanie pompą ciepła
 • sterowanie przez przekaźnik dolotem powietrza do hali - dopływ powietrza zewnętrznego lub z rekuperatora

Wersja 1.8.1

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 102.1 kB
SHA256: 98367a3518310dad7e693d5534d81e0381950ddaaf7d9125aa9d486818219d08

Pobierz: lb762-firmware-1.8.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany zakres roboczy dla wyjśc proporcjonalnych, pozwalający pominąć martwą strefę wstępnego otwarcia zaworu kulowego, martwą strefę pełnego otwarcia zaworów w przypadku niedostatecznej wydajności urządzeń wykonawczych, jak również pominąć zakres zbyt małych częstotliwości sterowania silnikami przez falowniki nie posiadające opcji ustawienia częstotliwości minimalnej
 • dodane opcje uśredniania wyników pomiarów, pozwalające na wygładzenie przebiegu zmian mierzonych parametrów i zmniejszenie tym samym wahań sterowania urządzeń wykonawczych
 • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła, pozwalający dowolnie ustawić rozdział mocy pomiędzy dodatkowy wymiennik ciepła a wymiennik główny (np. chłodnica wstępna - wodna, chłodnica główna) (UWAGA: po aktualizacji firmware należy ten parametr ustawić na wymaganą wartość, gdyż ma on wartość 0, co skutkuje pełną mocą dodatkowego wymiennika ciepła dla dowolnej niezerowej mocy wymiennika głównego)

Wersja 1.7.1

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 100.2 kB
SHA256: b6bdd884e13cd2ccf117720ec1d1a274fb32c561cc0f8ef951522b86bf915348

Pobierz: lb762-firmware-1.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana ustawiana wartość ustawienia klapy dopływu świeżego powietrza w sytuacji zablokowania jej działania przez różne zabezpieczenia

Wersja 1.6.3

Data: 2011-10-18
Rozmiar: 99.7 kB
SHA256: 27e7bc2d1c809c6eaf87cbe00523d5b1b8f3848ce300c371e4e60d2ca70fbc81

Pobierz: lb762-firmware-1.6.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji z programem lbx

Wersja 1.6.2

Data: 2011-07-12
Rozmiar: 99.8 kB
SHA256: 3eafd2a39171f914d80dd33aa264aa7cbfc3c11627c0893dfc4b8e49b96a0ecf

Pobierz: lb762-firmware-1.6.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka sterowania nagrzewnicą wstępną - wybór pomiędzy sterowaniem wg temperatury zewnętrznej lub wg temperatury czujnika za nagrzewnicą

Wersja 1.6.1

Data: 2011-03-10
Rozmiar: 99.6 kB
SHA256: 0a620870b7753a8c8061a6745e35663a28deed3a4b603b8e500addcbe7702180

Pobierz: lb762-firmware-1.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.5.3

Data: 2010-12-06
Rozmiar: 98.9 kB
SHA256: 49a11ac4360ba5ca8460e0b00e9124089151a9b43aaa62cfaba50cbcce8efb2c

Pobierz: lb762-firmware-1.5.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawa błędu zmiany nastaw fazy szoku i czasu trwania i zmiany fazy w momencie załadowania nowego firmware w miejsce starszej wersji

Wersja 1.5.2

Data: 2010-12-01
Rozmiar: 99.0 kB
SHA256: 994f1facd63b08f80576e170e123ed12bf0249a6ad5d5a27109935342f1129e5

Pobierz: lb762-firmware-1.5.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawa sterowania zabezpieczeniem chłodnicy głównej i chłodnicy wstępnej przed zamarznięciem poprzez wymuszenie obiegu wody przy zbyt niskiej temperaturze

Wersja 1.5.1

Data: 2010-10-26
Rozmiar: 98.8 kB
SHA256: 30c591ba66d6e37fa0a210087a3fe6817413705d9c2a91405bb058401875b45d

Pobierz: lb762-firmware-1.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie wentylatorem zbiorczym zapewniającego dopływ powietrza do zdefiniowanej grupy hal

Wersja 1.4.1

Data: 2010-07-06
Rozmiar: 97.9 kB
SHA256: a1c9bc42f206f75e150fc6540c7785e0df521eb78a41cb4b42287c066a2b6db2

Pobierz: lb762-firmware-1.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja ilości danych przesyłanych w połączeniu z programem na PC
 • poprawki w obliczeniach i sterowaniu wg deficytu wody i odparowania
 • dodanie zakresu nieczułości (widełki) regulacji CO2
 • dodana metoda proporcjonalnego zwiększania wentylacji w fumkcji zbyt wysokiego stężenia CO2

Wersja 1.3.4

Data: 2010-02-02
Rozmiar: 97.3 kB
SHA256: b7279b7167275057e1c7fff31c786b3b8bd74df429ddc29a83d8d1e5facc797c

Pobierz: lb762-firmware-1.3.4.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiana domyślnych ustawień parametrów regulacji PID

Wersja 1.3.3

Data: 2010-02-01
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: 4d39db0675b13919e23ce1cb05e76125073668b82b86756a25cdd4f97515c94f

Pobierz: lb762-firmware-1.3.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracji odczytu sygnału zwrotnego siłowników analogowych

Wersja 1.3.2

Data: 2010-01-21
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: e3d01ce9a6f6211990234295ce49c633eb101390ffbda079e8b3d98008bfac8a

Pobierz: lb762-firmware-1.3.2.zip

Opis i historia zmian:

 • ograniczenie wyniku pomiaru CO2 dla LB-850 do 9999ppm, jeżeli faktycznie zmierzony wynik > 9999ppm

Wersja 1.3.1

Data: 2010-01-12
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: 664981ea721d50f051a52f50dd7ed0bc5666e61ef2bf5f5faaffd396074205bc

Pobierz: lb762-firmware-1.3.1.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sterowania nagrzewnicą wstępną z regulacji proporcjonalnej na PID
 • dodana opcja sterowania nagrzewnicą wstępną w fazie wyłączenia
 • dodanie obsługi większości urządzeń S300

Wersja 1.2.2

Data: 2009-10-13
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 95d02b49b6941ce46cb7031bd6eb60f9f55abc695bab2c1c421c81dca2973dbe

Pobierz: lb762-firmware-1.2.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu ustawiania jasności wyświetlacza
 • poprawka błędu wyświetlania kalibrowanej wilgotności przy RH=100.0%

Wersja 1.2.1

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 7d062e1142a4e8384ddd49c91e678d0e282a3a0ec18011f44f4cb4515ffbd2be

Pobierz: lb762-firmware-1.2.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście analogowego sterującego pompą obiegową ciepła

Wersja 1.1.1

Data: 2009-08-07
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 0659513b9ddfb165da2539b31542875a1196f290dca534a9debdb37c4b15ae8f

Pobierz: lb762-firmware-1.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki związane z obliczaniem deficytu wody odparowania i emisji
 • zmiana skali emisji ciepła, CO2 i odparowania
 • uporządkowanie rejestracji parametrów w pamięci
 • dodany pomiar temperatury za nagrzewnicą wstępną
 • dodanie wyboru obserwowanej temperatury dla nagrzewnicy wstępnej: temperatura zewnętrzna lub temperatura za nagrzewnicą wstępną
 • wyświetlanie dodatkowych parametrów na wyświetlaczu 'dodatkowe': nr regulatora lub położenie klapy dopływu powietrza

Wersja 1.0.22

Data: 2008-09-23
Rozmiar: 90.7 kB
SHA256: 4d19c2e976ec29f880e778139f4fbd2b42d7db3cf49e3c4d00377729d4b3adab

Pobierz: lb762-firmware-1.0.22.zip

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie firmware do współpracy z nową wersją płytki głównej regulatora (płytka 1.2)

Wersja 1.0.21

Data: 2008-09-17
Rozmiar: 90.6 kB
SHA256: f0b43a2d3a2bb57d79ae88bda5200124f305675602348c83979e008e548a4977

Pobierz: lb762-firmware-1.0.21.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze pilotem kalibracji wilgotności i temperatury

Wersja 1.0.20

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 89.5 kB
SHA256: 746153855da7ee78c84335408f23edf92912914d7622869b189939c7691bda3b

Pobierz: lb762-firmware-1.0.20.zip

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie funkcji dostępych z pilota zdalnego sterowania
 • poprawna działania dodatkowego wymiennika ciepła przy funkcji chłodzenia

Wersja 1.0.19

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 95.1 kB
SHA256: 6f06c21694d7dbd0f84aa6ab2cac2c11de665913cefcc785e0416e54733cdfc3

Pobierz: lb762-firmware-1.0.19.zip

Opis i historia zmian:

 • różne tryby sterowania wilgotnością: wg zadanej wilgotności względnej, wg deficytu wody, wg odparowania

Wersja 1.0.18

Data: 2008-09-03

Opis i historia zmian:

 • dodana rejestracja dodatkowych parametrów (temperatura dodatkowego wymiennika ciepła, podciśnienia na hali, stan wyjść sterujących)
 • dodane obliczenie deficytu wody
 • dodana kalibracja sond temperatury i psychrometrów

Wersja 1.0.17

Data: 2008-05-24

Opis i historia zmian:

 • rozszerzenie zakresu pomiaru dla LB-850 ponad 10.000 ppm, ze względu na to że miernik może podać taki wynik pomimo zakresu do 10.000 ppm
 • wyświetlanie numeru regulatora na prawym dolnym wyświetlaczu
 • dodanie obliczeń wraz z nowymi dodatkowymi niezbędnymi dla nich parametrami:
  • emisji ciepła
  • odparowania
  • emisji CO2

Wersja 1.0.16

Data: 2008-04-20

Opis i historia zmian:

 • wersja tymczasowa, poprawki testowe

Wersja 1.0.15

Data: 2008-04-03
Rozmiar: 87.6 kB
SHA256: bb180b888603dc5cabcd848a04c58b5ec068199f1915e60880dd9f551344defa

Pobierz: lb762-firmware-1.0.15.zip

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja programu, gałąź 1.0.x traktowana jako testowa