Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-762

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-762 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-762

Wewnętrzne oprogramowanie LB-762; do aktualizacji firmware w LB-762 służy program LBX.

Wersja 3.19.0 - AKTUALNA

Data: 2023-09-20
Rozmiar: 308.7 kB
SHA256: 72aa1632fe7a65a00393fd314c88a91bb8a13dc74e2fb30ee443103af7465c23

Pobierz: lb762-firmware-3.19.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa barometru róznicowego LB-713
 • dodana opcja jawnego zaznaczenia że używane są parametry zewnętrznego powietrza (T/RH) i alarm od ich braku w przypadku gdy powinny być obecne

Wersja 3.18.1

Data: 2023-03-07
Rozmiar: 308.6 kB
SHA256: c96454b60a5787461d5fd628c54b37d12a5049864beb69533dc558266ea06afe

Pobierz: lb762-firmware-3.18.1.zip

Opis i historia zmian:

 • Poprawka błędu odczytu temperatur z wersji 3.18.0

Wersja 3.18.0

Data: 2023-02-14
Rozmiar: 308.6 kB
SHA256: a908c2fd70364b122ccc800ab6144c6c9a308803f2bdbeb7f5bf4900c2f318df

Pobierz: lb762-firmware-3.18.0.zip

Opis i historia zmian:

 • UWAGA: wersja z błędem odczytu temperatur, nie używać, poprawka w wersji 3.18.1
 • Uzupełnienie informacji o początku/końcu uprawy i czasie jej trwania
 • Centralne podlewanie:
  • Jednoczesne liczenie czasu trwania i ilości wlanej wody
  • Dodane liczniki ilości wlanej wody na sekcję w czasie trwania uprawy
  • Opcja wyłączania wentylacji w czasie podlewania

Wersja 3.17.0

Data: 2022-10-04

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa odczytu danych i alarmów z kontrolera wentylatora LB-768

Wersja 3.16.0

Data: 2022-09-02
Rozmiar: 302.6 kB
SHA256: 503a3e50a28792a95b91f10b9edfbb57afcc5ef54aa0d0010e06a5a70a7d8579

Pobierz: lb762-firmware-3.16.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane ustawianie zakresu pomiaru min-max dla analogowego czujnika ciśnienia różnicowego, pozwalając ustawić zakres -/+
 • dodanie wyboru źródła parametrów hali branych do regulacji: średnia ze wszystkich psychrometrów lub jeden konkretnie wybrany

Wersja 3.15.0

Data: 2022-05-31
Rozmiar: 302.1 kB
SHA256: d9bf984bd8498d58cf065c15b250df8b6e0cfb105e57f4d261ba44dd7c861ad8

Pobierz: lb762-firmware-3.15.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie wartości zadanej nadciśnienia do faz, w fazie szoku możliwość zmiany od-do
 • dodanie progów alarmowych dla nadciśnienia
 • dodanie rejestracji nadciśnienia zadanego
 • dodanie zdalnego restartu regulatora (dostępne w lbx)
 • poprawka włączenia PWR LED po aktualizacji firmware dla bootloadera <= 1.4.1
 • poprawki przekroczeń zakresu filtra pomiarowego przy dużych zmianach wyniku

Wersja 3.14.0

Data: 2021-11-03
Rozmiar: 285.3 kB
SHA256: 082ec2271f47c258d97335889eb279c68c0cbaa9c3e969ac3330b0ae23be354d

Pobierz: lb762-firmware-3.14.0.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki centralnego podlewania, dodany proces napełniania instalacji
 • dodana regulacja PID nadciśnienia w hali, za pomocą wentylacji wyciągowej
 • dodany minimalny próg włączenia wentylacji, tak żeby silnik wentylatora sterowany falownikiem nie pracował ze zbyt niską częstotliwością

Wersja 3.13.0

Data: 2021-09-20
Rozmiar: 212.9 kB
SHA256: 03efd1176bf4a2b8d8a71806de085998421bef5d1a68576aaffb21c0dd0d419e

Pobierz: lb762-firmware-3.13.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa barometru różnicowego analogowego 0-10V
 • dodany alarm braku odczytu barometru S300
 • poprawka komunikacji z panelem czołowym LCD

Wersja 3.12.0

Data: 2021-06-29
Rozmiar: 212.6 kB
SHA256: 49d4cda3497fe30b4f4e36e09cfe9de11e03bdf9fec2c476eab229a2df5aa91b

Pobierz: lb762-firmware-3.12.0.zip

Opis i historia zmian:

 • LB-762 z wyświetlaczem LED:
  • dodany dodatkowy główny ekran odczytowy ze stanem centralnego podlewania, przełączanie między ekranami możliwe jest przyciskami C/E
  • zmiana sposobu ustawień centralnego podlewania - wybór czas/ilość domyślnie na podstawie ustawień, możliwość zmiany przyciskiem A
  • dodany sygnał dźwiękowy na zakończenie podlewania

Wersja 3.11.0

Data: 2021-05-12
Rozmiar: 211.9 kB
SHA256: 9502fcce2f03ae061fbd254d597271e9c79a935329773c38abeaaef21daaa547

Pobierz: lb762-firmware-3.11.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany w podfazie gazowania wybór wyłączanych wyjść: albo wszystkie (ustawienie kompatybilne z wcześniejszymi wersjami), albo tylko dopływu powietrza zewnętrznego

Wersja 3.10.0

Data: 2021-04-13
Rozmiar: 211.9 kB
SHA256: 951e9df8297342a91bc51a9c2bbed085b67aa934658b18a3d85ade47c788f5e7

Pobierz: lb762-firmware-3.10.0.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka odliczania czasu zdarzeń - zmiany fazy, zakończenia podfazy (błąd wprowadzony w wersji 3.9.0)
 • dodanie opcji ustawienia czasu wstecz startu uprawy o zadanym czasie (służy do ustawienia czasu wstecz, gdy uprawa się już zaczęła, a ustawienie czasu startu zostało przegapione)
 • wyłączenie podfazy przy zmianie fazy
 • poprawki fazy gotowania:
  • możliwość pominięcia etapu chłodzenia
  • osobne ustawienia wentylacji dla etapów podgrzewania, wygrzewania (ze zmianą wentylacji w czasie) i chłodzenia
  • dodany wybór która temperatura ma być pilnowana na etapie wygrzewania - powietrza lub podłoża
  • możliwość zmian parametrów w locie, z kontynuacją trwająecgo etapu
  • sygnalizacja nieosiągnięcia zadanej temperatury w etapie wygrzewania za pomocą alarmu temperatury powietrza lub podłoża
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • poprawki w fazie rozmrażania:
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • dodanie adresów IPv6 do informacji o sieci na wyświetlaczu LCD
 • dodanie opcjonalnych sposobów sterowania dopływem powietrza w funkcji stężenia CO2:
  • skalowanie reakcji zależnie od aktualnego stanu wyjścia (małe otwarcie dopływu powietrza: słabsza reakcja, duże otwarcie dopływu powietrza: mocniejsza reakcja)
  • regulacja PID
 • dodanie ograniczenia wartości sumy parametrów do podfazy osuszania po podlewaniu
 • odblokowanie chłodnicy wstępnej sterowanej wg podziału mocy chłodzenia w trybie grzania (błąd wprowadzony w wersji 3.8.0)
 • wyłączenie pomiaru CO2/O2 gdy nie ma ustawionego przekaźnika włączającego zawór dopływu powietrza z hali
 • poprawka przechowania danych roboczych procedur regulacji przy aktualizacji firmware z wersji 1.x

Wersja 3.9.0

Data: 2021-01-26
Rozmiar: 213.4 kB
SHA256: b1058c7f080d1edd81623350e7fbdfef7dd47681b264d4d6420d29a75258e07e

Pobierz: lb762-firmware-3.9.0.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa podwójnej funkcji wstępnego wymiennika ciepła (na wlocie)
  • do wyboru chłodnica albo nagrzewnica
 • poprawki wszystkich procesów sterowanych czasem - uodpornienie na problemy wynikające z zaniku zasilania i zaniku podtrzymania beteryjnego zegara
 • sygnalizacja stanu baterii w lbx
 • poprawka komunikacji z modułem IO
 • poprawka obsługi protokołu IPv6
 • wysyłanie do programu konfiguracyjnego lbnetcfg informacji o aktualnym trybie pracy portu Ethernet

Wersja 3.8.0

Data: 2021-01-10
Rozmiar: 211.5 kB
SHA256: a9230bc9ab21d80656effdf08b30b5f859bbd1f91c289358db05482301e82b07

Pobierz: lb762-firmware-3.8.0.zip

Opis i historia zmian:

 • Dodane ustawienie zmiany wartości zadanej CO2 na czas podfazy podlewania.
 • Przeniesienie ustawienia trybu sterowania dopływem powietrza ze wspólnych ustawień zaawansowanych do ustawień fazy. W każdej fazie można ustawić inny tryb sterowania dopływem powietrza.
 • Dodane dodatkowe tryby sterowania dopływem świeżego powietrza: priorytet CO2 z możliwością zmniejszenia wartości zadanego stężenia CO2 jeśli zewnętrzne powietrze pozytywnie wpływa na regulację wilgotności lub temperatury w hali (zmniejsza wilgotność lub temperaturę). Ustawienia są indywidualne dla każdej fazy. Ustawienia te zastępują wcześniejsze ustawienie zmniejszenia wartości zadanej stężenia CO2, dostępne w ustawieniach wspólnych. Poprzedni mechanizm działał wyłącznie dla temperatury.
 • Dodane dodatkowe ustawienia fazy gotowania - sterowanie stopniowym zwiększaniem wentylacji.
 • Poprawki centralnego podlewania.
 • Dodany tryb pracy siłownika - wlot powietrza recyrkulacyjnego. Sterowany jest sygnałem wlotu powietrza zewnętrznego, działa synchronicznie ale w przeciwnym kierunku - jeden się otwiera, drugi zamyka.
 • Dodany licznik czasu trwania całego cyklu uprawy. Licznik staruje sam przy przejściu z fazy wyłączenia do dowolnej innej fazy. Start można również wymusić ręcznie.
 • Dodane kasowanie luzu siłowników - dodatkowe ustawienie dla wyjść analogowych.
 • Poprawka sterowania chłodnicą wstępną wg odchyłek.
 • Dodany wybór sposobu zmiany kierunku działania procedury PID: albo wg czasu trwania odchyłki wartości mierzonej (dotychczasowy sposób działania), albo wg czasu trwania sygnału wyjściowego równego zero.

Wersja 3.7.2

Data: 2020-12-18
Rozmiar: 208.9 kB
SHA256: a9be08ed1f44ea4c75f782eaf75adee94b339ad8cc076b1d643d9227f32ed906

Pobierz: lb762-firmware-3.7.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka edycji adresów IP na panelu czołowym LCD

Wersja 3.7.1

Data: 2020-08-24
Rozmiar: 208.9 kB
SHA256: f091999a1490afc17949a231f07f9097e8395266268fc1380e0efbbffa83755a

Pobierz: lb762-firmware-3.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie do wersji z wyświetlaczem LED obsługi centralnego podlewania

Wersja 3.7.0

Data: 2020-06-26
Rozmiar: 207.2 kB
SHA256: 13a20c60448c107ab611c1e19864db5dc46e027d887d5e8efe059c29d26bfc01

Pobierz: lb762-firmware-3.7.0.zip

Opis i historia zmian:

 • obsługa modułu XIO z firmware 1.3
 • obsługa modułu LCD z firmware 1.6
 • poprawki komunikacji z modułami XIO i LCD

Wersja 3.6.2

Data: 2020-06-18
Rozmiar: 206.6 kB
SHA256: feb2ab2e9fd1db862286c1b20dbee1ad261146add38fb5a062522e979ffbff27

Pobierz: lb762-firmware-3.6.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu konfiguracji typu czujnika mokrego sondy psychrometrycznej w przypadku zmiany konfiguracji z TK na TN (problem nie dotyczy regulatorów w krórych fabrycznie był ustawiony typ TN, tylko tych w których ręcznie została ta zmiana zrobiona w późniejszym czasie - przełączenie z TK na TN)
 • poprawki rejestracji informacji diagnostycznych przez syslog

Wersja 3.6.1

Data: 2020-04-27
Rozmiar: 201.3 kB
SHA256: 1ae2f692c10a3106209f7df4d87de9f7670ebcc0847e300e1eac7b09cf48c5ff

Pobierz: lb762-firmware-3.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa centralnego podlewania
 • poprawki obsługi protokołów sieciowych, uzupełnienie obsługi IPv6

Wersja 3.5.1

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 189.8 kB
SHA256: a80d4c5293a3aa9070581aecc68639d22c547c505acff4af23a2892a1d3b9b00

Pobierz: lb762-firmware-3.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa siłowników typu otwórz-zamknij sterowanych przekaźnikami
 • wyświetlacz LCD:
  • pokazywanie tylko aktywnych wyjść na ekranie danych bieżących
  • pokazywanie w pasku statusu nazwy regulatora ustawionej w lbx
 • dodany współczynnik podziału mocy pomiędzy chłodzeniem zewnętrznym powietrzem a chłodnicą główną, uzależniający podział mocy od różnicy entalpii zewnętrznego i wewnętrznego powietrza

Wersja 3.4.1

Data: 2019-10-27
Rozmiar: 188.2 kB
SHA256: 26c63ea18cf0b4e9185cd555e9f70e233e33b5edd6526e8dc0b451686aa93f9b

Pobierz: lb762-firmware-3.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • kompletna obsługa panelu czołowego z wyświetlaczem LCD

Wersja 3.3.1

Data: 2019-08-22
Rozmiar: 181.4 kB
SHA256: 4ec64f022847c97449821da4a79d714480c3bd085761a353e2b0672dcb0292b4

Pobierz: lb762-firmware-3.3.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu sporadycznego skasowania niektórych ustawień przy aktualizacji firmware - błąd ten występuje od wersji 2.1 do 3.2 i może się objawić przy zmianie firmware na którąś z tych wersji, sugerowane jest nieużywanie tych wersji firmware i używanie nowszych wersji
 • dodany wybór języka PL/EN na wyświetlaczu LED

Wersja 3.2.2

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 183.2 kB
SHA256: 0cd785a5d479bb3c2c3e1fca3417252d5da7f49c8eb22a07f704f36a4c76057c

Pobierz: lb762-firmware-3.2.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu niedziałania modułu LB-762-IO z panelem czołowym LED (błąd wprowadzony w wersji 3.1.1)
 • poprawki komunikacji diagnostycznej

Wersja 3.2.1

Data: 2019-07-03

Opis i historia zmian:

 • dodane centralne sterowanie nawilżaniem posadzkowym/wstępnym
 • dodany zapis ciśnienia do pamięci rejestracji

Wersja 3.1.1

Data: 2019-04-10
Rozmiar: 181.7 kB
SHA256: e8e4ae93530bed73da3eb039ec7251fd46eb6225c69b19d6f20bfc71c2c8ff80

Pobierz: lb762-firmware-3.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wyświetlacza LCD
 • dodana obsługa czujnika LB-710A
 • dodana faza Shiitake

Wersja 2.1.6

Data: 2017-03-16
Rozmiar: 166.2 kB
SHA256: a23fabd6e7e3f642773624b928c4cc07dc72a19679827c880b396d43f522d534

Pobierz: lb762-firmware-2.1.6.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu podfazy gazowania, skutkującego niewyłączaniem wszystkich wyjść regulatora w czasie trwania podfazy

Wersja 2.1.5

Data: 2016-12-27
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: ec55f9e81df40548019ef318d39b9ff2fbeb1ea07586c59fe32571f05cfbf552

Pobierz: lb762-firmware-2.1.5.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka działania zabezpieczenia klimatyzacji - zamykania dopływu zewnętrznego powietrza w przypadku zbyt niskiej temperatury klimatyzacji

Wersja 2.1.4

Data: 2016-12-22
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: 1d08e48506546adb03c86852957de2dd8a40aa34b46dc69f4f4e26c2d374a135

Pobierz: lb762-firmware-2.1.4.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka samoczynnego wychodzenia regulatora z ustawień zaawansowanych po określonym czasie braku aktywności

Wersja 2.1.3

Data: 2016-12-20
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: 9460ce24618cedeb94c8b955c1c543f10f6c0ef85b239643bd4434f2b170134b

Pobierz: lb762-firmware-2.1.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędnego odczytu zajętości pamięci rejestracji pokazującego 100% po skasowaniu pamięci
 • dodanie dłuższego czasu (15 minut) po którym regulator samoczynnie wychodzi z ustawień zaawansowanych

Wersja 2.1.2

Data: 2016-11-15
Rozmiar: 166.1 kB
SHA256: 78991316431bfaed4a32a1e49ca388ac80415b1cb4f1ff608ae2a62336b9aad3

Pobierz: lb762-firmware-2.1.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka rozdzielczości odczytu z barometru LB-716
 • poprawka rejestracji temperatury chłodnicy wstępnej

Wersja 2.1.1

Data: 2016-03-04
Rozmiar: 166.1 kB
SHA256: ed1eaba904cae7aad86e4f2daafa748c855f055d024c8ca3f99e8683cc0382df

Pobierz: lb762-firmware-2.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa płytki dodatkowych wejść/wyjść LB-762-XIO
  • 2 dodatkowe psychrometry
  • 4 anemometry
  • 8 sond temperatury
  • 8 wyjść analogowych
  • 2 wejścia S300
 • dodane sterowanie pompą obiegową chłodzenia
 • poprawka alarmu temperatur klimatyzacji
 • zmiany w obsłudze pilotem zdalnego sterowania
  • uporządkowanie opisów i parametrów
  • ustawianie adresu IP
 • sygnalizacja wszystkich stanów alarmowych i wyjątkowych regulatora, widoczna w postaci listy w programie lbx:
  • brak podłączonych czujników
  • przekroczenia progów alarmowych
  • wymuszenia stanów wyjść w wyniku różnych zabezpieczeń
  • sygnalizacja błędu sygnału zwrotnego z siłownika

Wersja 1.15.1

Data: 2015-05-08
Rozmiar: 142.6 kB
SHA256: dec5c3dfe273580de3993884061e674054a305bdf2473891cd23cf19970fed3b

Pobierz: lb762-firmware-1.15.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany pomiar O2
  • obsługa miernika LB-905
  • pomiar lokalny i systemowy
  • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
  • rejestracja do bazy danych
 • dodany wybór typu sondy temperatury: TK (starsza) / TN (nowsza)
 • dodany tryb automatycznego sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła zasilanego wodą ze studni, zależnie od temperatury zewnętrznej
 • dodane temperatury bezpieczeństwa: chłodnicy wstępnej, nagrzewnicy wstępnej i dodatkowego wymiennika
 • dodane sterowanie nawilżaniem wstępnym (posadzkowym)

Wersja 1.14.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 136.1 kB
SHA256: f5901c03df7bb795d3bb908fce08b0b0aaa94dfb7bc866fb9cf41856ab827ecd

Pobierz: lb762-firmware-1.14.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym zamykaniem klap dopływu powietrza przy restarcie regulatora, w sytuacji gdy wcześniej te klapy były otwarte
 • dodane tryby sterowania wg deficytu wody i odparowania w fazie szoku
 • dodany tryb sterowania wg wilgotności bezwzględnej we wszystkich fazach
 • dodana rejestracja parametrów:
  • deficyt wody
  • odparowanie
  • temperatura/wilgotność z pomiaru na wlocie powietrza do hali
 • poprawka wyświetlania współczynników kalibracji
 • rozbudowa menu ustawień dostępnego z pilota
 • optymalizacja komunikacji z lbx, wymagany lbx 2.x
 • poprawki obliczeń emisji CO2, ciepła i odparowania
 • poprawki procedur regulacyjnych

Wersja 1.13.1

Data: 2013-10-14
Rozmiar: 105.8 kB
SHA256: bb139b22592c38c827b1ef13366fb23f1932624f671a74d5abecf647ce7cb7ac

Pobierz: lb762-firmware-1.13.1.zip

Opis i historia zmian:

 • opcjonalna dwustopniowa regulacja PID temperatury
 • dostosowanie do współpracy z nowymi płytkami V3.1
 • dodana obsługa LB-854
 • zmiana wyjścia grzania na nawilżanie parowe w fazie rozmrażania
 • dodane ręczne sterowanie wyjściem nawilżania parowego (przełącznik trybu ręczny/automatyczny, nastawa wyjścia w trybie ręcznym, nastawa dopuszczalnego zakresu min-max)

Wersja 1.12.1

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 104.1 kB
SHA256: dc5d42b772a59e44f04700d902e0a21aa958ea9072adf0062086ec2b1ab0001d

Pobierz: lb762-firmware-1.12.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana faza rozmrażania kostki

Wersja 1.11.1

Data: 2013-03-12
Rozmiar: 104.1 kB
SHA256: aba2ed524f97b75beea6b9813e35b3a363be1351786fac0f507fbf06d9c69a48

Pobierz: lb762-firmware-1.11.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane nawilżanie parowe z osobnym zestawem nastaw, możliwość przełączenia pomiędzy nawilżaniem standardowym a parowym
 • dodane sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.10.1

Data: 2012-07-24
Rozmiar: 103.1 kB
SHA256: 3122b02828e3d1254b669b2de833e9550cf35fd55edfaa88168550a6deeea9ca

Pobierz: lb762-firmware-1.10.1.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sterowaniu chłodnicą główną i wstępną: sterowanie wg rozdziału mocy (zgodny z wcześniejszymi wersjami) lub wg przekroczenia odchyłek i opóźnienia włączenia chłodnicy głównej w stosunku do wstępnej

Wersja 1.9.1

Data: 2012-01-26
Rozmiar: 102.3 kB
SHA256: 7d7fb60ad41476162a2de56e831aa36f4304f12ef836bfac922d93c16483a94e

Pobierz: lb762-firmware-1.9.1.zip

Opis i historia zmian:

 • sterowanie pompą ciepła
 • sterowanie przez przekaźnik dolotem powietrza do hali - dopływ powietrza zewnętrznego lub z rekuperatora

Wersja 1.8.1

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 102.1 kB
SHA256: 98367a3518310dad7e693d5534d81e0381950ddaaf7d9125aa9d486818219d08

Pobierz: lb762-firmware-1.8.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodany zakres roboczy dla wyjśc proporcjonalnych, pozwalający pominąć martwą strefę wstępnego otwarcia zaworu kulowego, martwą strefę pełnego otwarcia zaworów w przypadku niedostatecznej wydajności urządzeń wykonawczych, jak również pominąć zakres zbyt małych częstotliwości sterowania silnikami przez falowniki nie posiadające opcji ustawienia częstotliwości minimalnej
 • dodane opcje uśredniania wyników pomiarów, pozwalające na wygładzenie przebiegu zmian mierzonych parametrów i zmniejszenie tym samym wahań sterowania urządzeń wykonawczych
 • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła, pozwalający dowolnie ustawić rozdział mocy pomiędzy dodatkowy wymiennik ciepła a wymiennik główny (np. chłodnica wstępna - wodna, chłodnica główna) (UWAGA: po aktualizacji firmware należy ten parametr ustawić na wymaganą wartość, gdyż ma on wartość 0, co skutkuje pełną mocą dodatkowego wymiennika ciepła dla dowolnej niezerowej mocy wymiennika głównego)

Wersja 1.7.1

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 100.2 kB
SHA256: b6bdd884e13cd2ccf117720ec1d1a274fb32c561cc0f8ef951522b86bf915348

Pobierz: lb762-firmware-1.7.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodana ustawiana wartość ustawienia klapy dopływu świeżego powietrza w sytuacji zablokowania jej działania przez różne zabezpieczenia

Wersja 1.6.3

Data: 2011-10-18
Rozmiar: 99.7 kB
SHA256: 27e7bc2d1c809c6eaf87cbe00523d5b1b8f3848ce300c371e4e60d2ca70fbc81

Pobierz: lb762-firmware-1.6.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji z programem lbx

Wersja 1.6.2

Data: 2011-07-12
Rozmiar: 99.8 kB
SHA256: 3eafd2a39171f914d80dd33aa264aa7cbfc3c11627c0893dfc4b8e49b96a0ecf

Pobierz: lb762-firmware-1.6.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka sterowania nagrzewnicą wstępną - wybór pomiędzy sterowaniem wg temperatury zewnętrznej lub wg temperatury czujnika za nagrzewnicą

Wersja 1.6.1

Data: 2011-03-10
Rozmiar: 99.6 kB
SHA256: 0a620870b7753a8c8061a6745e35663a28deed3a4b603b8e500addcbe7702180

Pobierz: lb762-firmware-1.6.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.5.3

Data: 2010-12-06
Rozmiar: 98.9 kB
SHA256: 49a11ac4360ba5ca8460e0b00e9124089151a9b43aaa62cfaba50cbcce8efb2c

Pobierz: lb762-firmware-1.5.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawa błędu zmiany nastaw fazy szoku i czasu trwania i zmiany fazy w momencie załadowania nowego firmware w miejsce starszej wersji

Wersja 1.5.2

Data: 2010-12-01
Rozmiar: 99.0 kB
SHA256: 994f1facd63b08f80576e170e123ed12bf0249a6ad5d5a27109935342f1129e5

Pobierz: lb762-firmware-1.5.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawa sterowania zabezpieczeniem chłodnicy głównej i chłodnicy wstępnej przed zamarznięciem poprzez wymuszenie obiegu wody przy zbyt niskiej temperaturze

Wersja 1.5.1

Data: 2010-10-26
Rozmiar: 98.8 kB
SHA256: 30c591ba66d6e37fa0a210087a3fe6817413705d9c2a91405bb058401875b45d

Pobierz: lb762-firmware-1.5.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie wentylatorem zbiorczym zapewniającego dopływ powietrza do zdefiniowanej grupy hal

Wersja 1.4.1

Data: 2010-07-06
Rozmiar: 97.9 kB
SHA256: a1c9bc42f206f75e150fc6540c7785e0df521eb78a41cb4b42287c066a2b6db2

Pobierz: lb762-firmware-1.4.1.zip

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja ilości danych przesyłanych w połączeniu z programem na PC
 • poprawki w obliczeniach i sterowaniu wg deficytu wody i odparowania
 • dodanie zakresu nieczułości (widełki) regulacji CO2
 • dodana metoda proporcjonalnego zwiększania wentylacji w fumkcji zbyt wysokiego stężenia CO2

Wersja 1.3.4

Data: 2010-02-02
Rozmiar: 97.3 kB
SHA256: b7279b7167275057e1c7fff31c786b3b8bd74df429ddc29a83d8d1e5facc797c

Pobierz: lb762-firmware-1.3.4.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiana domyślnych ustawień parametrów regulacji PID

Wersja 1.3.3

Data: 2010-02-01
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: 4d39db0675b13919e23ce1cb05e76125073668b82b86756a25cdd4f97515c94f

Pobierz: lb762-firmware-1.3.3.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracji odczytu sygnału zwrotnego siłowników analogowych

Wersja 1.3.2

Data: 2010-01-21
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: e3d01ce9a6f6211990234295ce49c633eb101390ffbda079e8b3d98008bfac8a

Pobierz: lb762-firmware-1.3.2.zip

Opis i historia zmian:

 • ograniczenie wyniku pomiaru CO2 dla LB-850 do 9999ppm, jeżeli faktycznie zmierzony wynik > 9999ppm

Wersja 1.3.1

Data: 2010-01-12
Rozmiar: 96.8 kB
SHA256: 664981ea721d50f051a52f50dd7ed0bc5666e61ef2bf5f5faaffd396074205bc

Pobierz: lb762-firmware-1.3.1.zip

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sterowania nagrzewnicą wstępną z regulacji proporcjonalnej na PID
 • dodana opcja sterowania nagrzewnicą wstępną w fazie wyłączenia
 • dodanie obsługi większości urządzeń S300

Wersja 1.2.2

Data: 2009-10-13
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 95d02b49b6941ce46cb7031bd6eb60f9f55abc695bab2c1c421c81dca2973dbe

Pobierz: lb762-firmware-1.2.2.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu ustawiania jasności wyświetlacza
 • poprawka błędu wyświetlania kalibrowanej wilgotności przy RH=100.0%

Wersja 1.2.1

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 7d062e1142a4e8384ddd49c91e678d0e282a3a0ec18011f44f4cb4515ffbd2be

Pobierz: lb762-firmware-1.2.1.zip

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście analogowego sterującego pompą obiegową ciepła

Wersja 1.1.1

Data: 2009-08-07
Rozmiar: 91.4 kB
SHA256: 0659513b9ddfb165da2539b31542875a1196f290dca534a9debdb37c4b15ae8f

Pobierz: lb762-firmware-1.1.1.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki związane z obliczaniem deficytu wody odparowania i emisji
 • zmiana skali emisji ciepła, CO2 i odparowania
 • uporządkowanie rejestracji parametrów w pamięci
 • dodany pomiar temperatury za nagrzewnicą wstępną
 • dodanie wyboru obserwowanej temperatury dla nagrzewnicy wstępnej: temperatura zewnętrzna lub temperatura za nagrzewnicą wstępną
 • wyświetlanie dodatkowych parametrów na wyświetlaczu 'dodatkowe': nr regulatora lub położenie klapy dopływu powietrza

Wersja 1.0.22

Data: 2008-09-23
Rozmiar: 90.7 kB
SHA256: 4d19c2e976ec29f880e778139f4fbd2b42d7db3cf49e3c4d00377729d4b3adab

Pobierz: lb762-firmware-1.0.22.zip

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie firmware do współpracy z nową wersją płytki głównej regulatora (płytka 1.2)

Wersja 1.0.21

Data: 2008-09-17
Rozmiar: 90.6 kB
SHA256: f0b43a2d3a2bb57d79ae88bda5200124f305675602348c83979e008e548a4977

Pobierz: lb762-firmware-1.0.21.zip

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze pilotem kalibracji wilgotności i temperatury

Wersja 1.0.20

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 89.5 kB
SHA256: 746153855da7ee78c84335408f23edf92912914d7622869b189939c7691bda3b

Pobierz: lb762-firmware-1.0.20.zip

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie funkcji dostępych z pilota zdalnego sterowania
 • poprawna działania dodatkowego wymiennika ciepła przy funkcji chłodzenia

Wersja 1.0.19

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 95.1 kB
SHA256: 6f06c21694d7dbd0f84aa6ab2cac2c11de665913cefcc785e0416e54733cdfc3

Pobierz: lb762-firmware-1.0.19.zip

Opis i historia zmian:

 • różne tryby sterowania wilgotnością: wg zadanej wilgotności względnej, wg deficytu wody, wg odparowania

Wersja 1.0.18

Data: 2008-09-03

Opis i historia zmian:

 • dodana rejestracja dodatkowych parametrów (temperatura dodatkowego wymiennika ciepła, podciśnienia na hali, stan wyjść sterujących)
 • dodane obliczenie deficytu wody
 • dodana kalibracja sond temperatury i psychrometrów

Wersja 1.0.17

Data: 2008-05-24

Opis i historia zmian:

 • rozszerzenie zakresu pomiaru dla LB-850 ponad 10.000 ppm, ze względu na to że miernik może podać taki wynik pomimo zakresu do 10.000 ppm
 • wyświetlanie numeru regulatora na prawym dolnym wyświetlaczu
 • dodanie obliczeń wraz z nowymi dodatkowymi niezbędnymi dla nich parametrami:
  • emisji ciepła
  • odparowania
  • emisji CO2

Wersja 1.0.16

Data: 2008-04-20

Opis i historia zmian:

 • wersja tymczasowa, poprawki testowe

Wersja 1.0.15

Data: 2008-04-03
Rozmiar: 87.6 kB
SHA256: bb180b888603dc5cabcd848a04c58b5ec068199f1915e60880dd9f551344defa

Pobierz: lb762-firmware-1.0.15.zip

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja programu, gałąź 1.0.x traktowana jako testowa