Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-762

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-762 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-762

Wewnętrzne oprogramowanie LB-762; do aktualizacji firmware w LB-762 służy program LBX.

Wersja 3.13.0 - AKTUALNA

Data: 2021-09-20
Rozmiar: 212.6 kB
SHA256: 57a2f58c8ea916864505628c2004ef6ab11765c4272a3b6d858cfe5df95f12f3

Pobierz: LB762V1_firmware_3.13.0.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa barometru różnicowego analogowego 0-10V
 • dodany alarm braku odczytu barometru S300
 • poprawka komunikacji z panelem czołowym LCD

Wersja 3.12.0

Data: 2021-06-29
Rozmiar: 212.4 kB
SHA256: d4958df9f740d3ed393e406b85e8243ee630408e0060aba9965f15c5dd34947f

Pobierz: LB762V1_firmware_3.12.0.fw

Opis i historia zmian:

 • LB-762 z wyświetlaczem LED:
  • dodany dodatkowy główny ekran odczytowy ze stanem centralnego podlewania, przełączanie między ekranami możliwe jest przyciskami C/E
  • zmiana sposobu ustawień centralnego podlewania - wybór czas/ilość domyślnie na podstawie ustawień, możliwość zmiany przyciskiem A
  • dodany sygnał dźwiękowy na zakończenie podlewania

Wersja 3.11.0

Data: 2021-05-12
Rozmiar: 211.7 kB
SHA256: f9b84e9589a1d471d5182ed75bd036e1e167cd87cff647353a2c8a8c7a93879a

Pobierz: LB762V1_firmware_3.11.0.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany w podfazie gazowania wybór wyłączanych wyjść: albo wszystkie (ustawienie kompatybilne z wcześniejszymi wersjami), albo tylko dopływu powietrza zewnętrznego

Wersja 3.10.0

Data: 2021-04-13
Rozmiar: 211.7 kB
SHA256: 11670c79b2703e42d361ed2de69139a3329b794c78c5302b6cf1d137802cbe28

Pobierz: LB762V1_firmware_3.10.0.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka odliczania czasu zdarzeń - zmiany fazy, zakończenia podfazy (błąd wprowadzony w wersji 3.9.0)
 • dodanie opcji ustawienia czasu wstecz startu uprawy o zadanym czasie (służy do ustawienia czasu wstecz, gdy uprawa się już zaczęła, a ustawienie czasu startu zostało przegapione)
 • wyłączenie podfazy przy zmianie fazy
 • poprawki fazy gotowania:
  • możliwość pominięcia etapu chłodzenia
  • osobne ustawienia wentylacji dla etapów podgrzewania, wygrzewania (ze zmianą wentylacji w czasie) i chłodzenia
  • dodany wybór która temperatura ma być pilnowana na etapie wygrzewania - powietrza lub podłoża
  • możliwość zmian parametrów w locie, z kontynuacją trwająecgo etapu
  • sygnalizacja nieosiągnięcia zadanej temperatury w etapie wygrzewania za pomocą alarmu temperatury powietrza lub podłoża
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • poprawki w fazie rozmrażania:
  • zablokowanie zbędnych alarmów - CO2/O2
 • dodanie adresów IPv6 do informacji o sieci na wyświetlaczu LCD
 • dodanie opcjonalnych sposobów sterowania dopływem powietrza w funkcji stężenia CO2:
  • skalowanie reakcji zależnie od aktualnego stanu wyjścia (małe otwarcie dopływu powietrza: słabsza reakcja, duże otwarcie dopływu powietrza: mocniejsza reakcja)
  • regulacja PID
 • dodanie ograniczenia wartości sumy parametrów do podfazy osuszania po podlewaniu
 • odblokowanie chłodnicy wstępnej sterowanej wg podziału mocy chłodzenia w trybie grzania (błąd wprowadzony w wersji 3.8.0)
 • wyłączenie pomiaru CO2/O2 gdy nie ma ustawionego przekaźnika włączającego zawór dopływu powietrza z hali
 • poprawka przechowania danych roboczych procedur regulacji przy aktualizacji firmware z wersji 1.x

Wersja 3.9.0

Data: 2021-01-26
Rozmiar: 213.2 kB
SHA256: 4517f7e484b1403d08b31251543f949ce24ee6b5ed5312898d2d7365c9a4a127

Pobierz: LB762V1_firmware_3.9.0.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa podwójnej funkcji wstępnego wymiennika ciepła (na wlocie)
  • do wyboru chłodnica albo nagrzewnica
 • poprawki wszystkich procesów sterowanych czasem - uodpornienie na problemy wynikające z zaniku zasilania i zaniku podtrzymania beteryjnego zegara
 • sygnalizacja stanu baterii w lbx
 • poprawka komunikacji z modułem IO
 • poprawka obsługi protokołu IPv6
 • wysyłanie do programu konfiguracyjnego lbnetcfg informacji o aktualnym trybie pracy portu Ethernet

Wersja 3.8.0

Data: 2021-01-10
Rozmiar: 211.3 kB
SHA256: 4fb37277a02f4c8dcdc49f2c2b7f9cc1c05a207a5b39d6945f17246ad1e5ec99

Pobierz: LB762V1_firmware_3.8.0.fw

Opis i historia zmian:

 • Dodane ustawienie zmiany wartości zadanej CO2 na czas podfazy podlewania.
 • Przeniesienie ustawienia trybu sterowania dopływem powietrza ze wspólnych ustawień zaawansowanych do ustawień fazy. W każdej fazie można ustawić inny tryb sterowania dopływem powietrza.
 • Dodane dodatkowe tryby sterowania dopływem świeżego powietrza: priorytet CO2 z możliwością zmniejszenia wartości zadanego stężenia CO2 jeśli zewnętrzne powietrze pozytywnie wpływa na regulację wilgotności lub temperatury w hali (zmniejsza wilgotność lub temperaturę). Ustawienia są indywidualne dla każdej fazy. Ustawienia te zastępują wcześniejsze ustawienie zmniejszenia wartości zadanej stężenia CO2, dostępne w ustawieniach wspólnych. Poprzedni mechanizm działał wyłącznie dla temperatury.
 • Dodane dodatkowe ustawienia fazy gotowania - sterowanie stopniowym zwiększaniem wentylacji.
 • Poprawki centralnego podlewania.
 • Dodany tryb pracy siłownika - wlot powietrza recyrkulacyjnego. Sterowany jest sygnałem wlotu powietrza zewnętrznego, działa synchronicznie ale w przeciwnym kierunku - jeden się otwiera, drugi zamyka.
 • Dodany licznik czasu trwania całego cyklu uprawy. Licznik staruje sam przy przejściu z fazy wyłączenia do dowolnej innej fazy. Start można również wymusić ręcznie.
 • Dodane kasowanie luzu siłowników - dodatkowe ustawienie dla wyjść analogowych.
 • Poprawka sterowania chłodnicą wstępną wg odchyłek.
 • Dodany wybór sposobu zmiany kierunku działania procedury PID: albo wg czasu trwania odchyłki wartości mierzonej (dotychczasowy sposób działania), albo wg czasu trwania sygnału wyjściowego równego zero.

Wersja 3.7.2

Data: 2020-12-18
Rozmiar: 208.6 kB
SHA256: 12d6688788745142cd76d376edf4aff88c6c7ab43c952d43cda60302631f088e

Pobierz: LB762V1_firmware_3.7.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka edycji adresów IP na panelu czołowym LCD

Wersja 3.7.1

Data: 2020-08-24
Rozmiar: 208.7 kB
SHA256: e1cebf4f289307b1f37cc6297c5679ee7a426ddd93993fe09cb188ff7ea66461

Pobierz: LB762V1_firmware_3.7.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie do wersji z wyświetlaczem LED obsługi centralnego podlewania

Wersja 3.7.0

Data: 2020-06-26
Rozmiar: 207.0 kB
SHA256: 033e233678d2a2f1fd256f26b791fe103999a580da4734cee0749ecf22fd8dc0

Pobierz: LB762V1_firmware_3.7.0.fw

Opis i historia zmian:

 • obsługa modułu XIO z firmware 1.3
 • obsługa modułu LCD z firmware 1.6
 • poprawki komunikacji z modułami XIO i LCD

Wersja 3.6.2

Data: 2020-06-18
Rozmiar: 206.3 kB
SHA256: 03ffda82d066a73f330bd79414050cb7a4f74502752811067101c509e30605d7

Pobierz: LB762V1_firmware_3.6.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu konfiguracji typu czujnika mokrego sondy psychrometrycznej w przypadku zmiany konfiguracji z TK na TN (problem nie dotyczy regulatorów w krórych fabrycznie był ustawiony typ TN, tylko tych w których ręcznie została ta zmiana zrobiona w późniejszym czasie - przełączenie z TK na TN)
 • poprawki rejestracji informacji diagnostycznych przez syslog

Wersja 3.6.1

Data: 2020-04-27
Rozmiar: 201.1 kB
SHA256: d36bc5df9a99374f3c11c8e41ab2fd158a9d9376e8f84a22daaded75cddc2e53

Pobierz: LB762V1_firmware_3.6.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa centralnego podlewania
 • poprawki obsługi protokołów sieciowych, uzupełnienie obsługi IPv6

Wersja 3.5.1

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 189.6 kB
SHA256: fd60d31d83a8aa8a9c5a824774282f001126dfda88611b0e26ccdaef728f3631

Pobierz: LB762V1_firmware_3.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa siłowników typu otwórz-zamknij sterowanych przekaźnikami
 • wyświetlacz LCD:
  • pokazywanie tylko aktywnych wyjść na ekranie danych bieżących
  • pokazywanie w pasku statusu nazwy regulatora ustawionej w lbx
 • dodany współczynnik podziału mocy pomiędzy chłodzeniem zewnętrznym powietrzem a chłodnicą główną, uzależniający podział mocy od różnicy entalpii zewnętrznego i wewnętrznego powietrza

Wersja 3.4.1

Data: 2019-10-27
Rozmiar: 188.0 kB
SHA256: 0d37b411e47638644f4f2eea5687c173d158bf65678f08830b1592a1c75fb6fa

Pobierz: LB762V1_firmware_3.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • kompletna obsługa panelu czołowego z wyświetlaczem LCD

Wersja 3.3.1

Data: 2019-08-22
Rozmiar: 181.2 kB
SHA256: 38f29f75d802eb3a81e12635e431884848166ea6e096ac5953a444df5c96e833

Pobierz: LB762V1_firmware_3.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu sporadycznego skasowania niektórych ustawień przy aktualizacji firmware - błąd ten występuje od wersji 2.1 do 3.2 i może się objawić przy zmianie firmware na którąś z tych wersji, sugerowane jest nieużywanie tych wersji firmware i używanie nowszych wersji
 • dodany wybór języka PL/EN na wyświetlaczu LED

Wersja 3.2.2

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 183.0 kB
SHA256: 2b1211ccb9fbcc2b4bc92ac5c103dc9e311dcdf272b70fbf62eb96ba4b8caff9

Pobierz: LB762V1_firmware_3.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu niedziałania modułu LB-762-IO z panelem czołowym LED (błąd wprowadzony w wersji 3.1.1)
 • poprawki komunikacji diagnostycznej

Wersja 3.2.1

Data: 2019-07-03

Opis i historia zmian:

 • dodane centralne sterowanie nawilżaniem posadzkowym/wstępnym
 • dodany zapis ciśnienia do pamięci rejestracji

Wersja 3.1.1

Data: 2019-04-10
Rozmiar: 181.5 kB
SHA256: effa3d46353d576f4e0abceb98d6191d17c80192ffec3e707080505a78fd65c6

Pobierz: LB762V1_firmware_3.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wyświetlacza LCD
 • dodana obsługa czujnika LB-710A
 • dodana faza Shiitake

Wersja 2.1.6

Data: 2017-03-16
Rozmiar: 166.0 kB
SHA256: 1dd36f98e3553c9ae8a9a35f607d218687dd8e0c8fb978a3513c95aef74564b3

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.6.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu podfazy gazowania, skutkującego niewyłączaniem wszystkich wyjść regulatora w czasie trwania podfazy

Wersja 2.1.5

Data: 2016-12-27
Rozmiar: 165.8 kB
SHA256: 9ac785698ac630fd5564fc495c73a106c11e0b013c96a1342030e4720789dba6

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.5.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka działania zabezpieczenia klimatyzacji - zamykania dopływu zewnętrznego powietrza w przypadku zbyt niskiej temperatury klimatyzacji

Wersja 2.1.4

Data: 2016-12-22
Rozmiar: 165.8 kB
SHA256: e7bc07b38c91a7351da0057a45f7ca032dd7cce6cc93306847278fa103d5faf7

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.4.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka samoczynnego wychodzenia regulatora z ustawień zaawansowanych po określonym czasie braku aktywności

Wersja 2.1.3

Data: 2016-12-20
Rozmiar: 165.8 kB
SHA256: 92c9cb8b794844d8c4516efef7cead800b9afcc4b800b3bf41da047a07bfb781

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędnego odczytu zajętości pamięci rejestracji pokazującego 100% po skasowaniu pamięci
 • dodanie dłuższego czasu (15 minut) po którym regulator samoczynnie wychodzi z ustawień zaawansowanych

Wersja 2.1.2

Data: 2016-11-15
Rozmiar: 165.9 kB
SHA256: 3507e4cf556d08153b10c777dfbb289371e28bd4cb8da1a5f29a1865270e1aee

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka rozdzielczości odczytu z barometru LB-716
 • poprawka rejestracji temperatury chłodnicy wstępnej

Wersja 2.1.1

Data: 2016-03-04
Rozmiar: 165.9 kB
SHA256: c8ac8ea001ad2c573c2ae2b4f21a3ffd42dc63a5b4de2df68f53f4aa059ee6b1

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa płytki dodatkowych wejść/wyjść LB-762-XIO
  • 2 dodatkowe psychrometry
  • 4 anemometry
  • 8 sond temperatury
  • 8 wyjść analogowych
  • 2 wejścia S300
 • dodane sterowanie pompą obiegową chłodzenia
 • poprawka alarmu temperatur klimatyzacji
 • zmiany w obsłudze pilotem zdalnego sterowania
  • uporządkowanie opisów i parametrów
  • ustawianie adresu IP
 • sygnalizacja wszystkich stanów alarmowych i wyjątkowych regulatora, widoczna w postaci listy w programie lbx:
  • brak podłączonych czujników
  • przekroczenia progów alarmowych
  • wymuszenia stanów wyjść w wyniku różnych zabezpieczeń
  • sygnalizacja błędu sygnału zwrotnego z siłownika

Wersja 1.15.1

Data: 2015-05-08
Rozmiar: 142.4 kB
SHA256: a7ac6be850587203a73a010216d60542c379f89293d50d77b5739c0635ec617f

Pobierz: LB762V1_firmware_1.15.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany pomiar O2
  • obsługa miernika LB-905
  • pomiar lokalny i systemowy
  • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
  • rejestracja do bazy danych
 • dodany wybór typu sondy temperatury: TK (starsza) / TN (nowsza)
 • dodany tryb automatycznego sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła zasilanego wodą ze studni, zależnie od temperatury zewnętrznej
 • dodane temperatury bezpieczeństwa: chłodnicy wstępnej, nagrzewnicy wstępnej i dodatkowego wymiennika
 • dodane sterowanie nawilżaniem wstępnym (posadzkowym)

Wersja 1.14.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 135.9 kB
SHA256: 37e5d149f8213df67508a430ecebe85533917e57e2656ae61230e270b23a5f21

Pobierz: LB762V1_firmware_1.14.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym zamykaniem klap dopływu powietrza przy restarcie regulatora, w sytuacji gdy wcześniej te klapy były otwarte
 • dodane tryby sterowania wg deficytu wody i odparowania w fazie szoku
 • dodany tryb sterowania wg wilgotności bezwzględnej we wszystkich fazach
 • dodana rejestracja parametrów:
  • deficyt wody
  • odparowanie
  • temperatura/wilgotność z pomiaru na wlocie powietrza do hali
 • poprawka wyświetlania współczynników kalibracji
 • rozbudowa menu ustawień dostępnego z pilota
 • optymalizacja komunikacji z lbx, wymagany lbx 2.x
 • poprawki obliczeń emisji CO2, ciepła i odparowania
 • poprawki procedur regulacyjnych

Wersja 1.13.1

Data: 2013-10-14
Rozmiar: 105.6 kB
SHA256: e98f497017cd76511e646b0c217f825f458fd7fe4cafc140f76b2a2fd9567592

Pobierz: LB762V1_firmware_1.13.1.fw

Opis i historia zmian:

 • opcjonalna dwustopniowa regulacja PID temperatury
 • dostosowanie do współpracy z nowymi płytkami V3.1
 • dodana obsługa LB-854
 • zmiana wyjścia grzania na nawilżanie parowe w fazie rozmrażania
 • dodane ręczne sterowanie wyjściem nawilżania parowego (przełącznik trybu ręczny/automatyczny, nastawa wyjścia w trybie ręcznym, nastawa dopuszczalnego zakresu min-max)

Wersja 1.12.1

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 103.9 kB
SHA256: 4b6c8184efff48b81cf648250c1d431702437c97253ccb951d94c0f6e6d5a841

Pobierz: LB762V1_firmware_1.12.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana faza rozmrażania kostki

Wersja 1.11.1

Data: 2013-03-12
Rozmiar: 103.9 kB
SHA256: b2195736a537478d2ff37ef9f51052ddb5094770c828db0e6bab71ef6a34ee07

Pobierz: LB762V1_firmware_1.11.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane nawilżanie parowe z osobnym zestawem nastaw, możliwość przełączenia pomiędzy nawilżaniem standardowym a parowym
 • dodane sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.10.1

Data: 2012-07-24
Rozmiar: 102.8 kB
SHA256: 375a99ad82a6794885ea875be69400169da0cad1bff79df3139210212fc6e3d9

Pobierz: LB762V1_firmware_1.10.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sterowaniu chłodnicą główną i wstępną: sterowanie wg rozdziału mocy (zgodny z wcześniejszymi wersjami) lub wg przekroczenia odchyłek i opóźnienia włączenia chłodnicy głównej w stosunku do wstępnej

Wersja 1.9.1

Data: 2012-01-26
Rozmiar: 102.0 kB
SHA256: 7c871f7665ad051ccb9a8d4484730f2c51eab209a511d9bb750a7f014fdc0490

Pobierz: LB762V1_firmware_1.9.1.fw

Opis i historia zmian:

 • sterowanie pompą ciepła
 • sterowanie przez przekaźnik dolotem powietrza do hali - dopływ powietrza zewnętrznego lub z rekuperatora

Wersja 1.8.1

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 101.9 kB
SHA256: e1397722612b5648fc20ef41038e5d4217b36ab0da282b1617821fe6edb4b18d

Pobierz: LB762V1_firmware_1.8.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany zakres roboczy dla wyjśc proporcjonalnych, pozwalający pominąć martwą strefę wstępnego otwarcia zaworu kulowego, martwą strefę pełnego otwarcia zaworów w przypadku niedostatecznej wydajności urządzeń wykonawczych, jak również pominąć zakres zbyt małych częstotliwości sterowania silnikami przez falowniki nie posiadające opcji ustawienia częstotliwości minimalnej
 • dodane opcje uśredniania wyników pomiarów, pozwalające na wygładzenie przebiegu zmian mierzonych parametrów i zmniejszenie tym samym wahań sterowania urządzeń wykonawczych
 • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła, pozwalający dowolnie ustawić rozdział mocy pomiędzy dodatkowy wymiennik ciepła a wymiennik główny (np. chłodnica wstępna - wodna, chłodnica główna) (UWAGA: po aktualizacji firmware należy ten parametr ustawić na wymaganą wartość, gdyż ma on wartość 0, co skutkuje pełną mocą dodatkowego wymiennika ciepła dla dowolnej niezerowej mocy wymiennika głównego)

Wersja 1.7.1

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 100.0 kB
SHA256: e0c8e4ae90acea4044ecdc95055603d8b357b4ed51f3849af718dd62bc97906f

Pobierz: LB762V1_firmware_1.7.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana ustawiana wartość ustawienia klapy dopływu świeżego powietrza w sytuacji zablokowania jej działania przez różne zabezpieczenia

Wersja 1.6.3

Data: 2011-10-18
Rozmiar: 99.5 kB
SHA256: 1b20f128dff349b80c0e3c97d55ef5d75a17e195ccf1b57bf77421612225c7dc

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji z programem lbx

Wersja 1.6.2

Data: 2011-07-12
Rozmiar: 99.6 kB
SHA256: 4ec127fb88a21a1097e8d60f023972ba9766295db449ee1f83b1c9483249de0b

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka sterowania nagrzewnicą wstępną - wybór pomiędzy sterowaniem wg temperatury zewnętrznej lub wg temperatury czujnika za nagrzewnicą

Wersja 1.6.1

Data: 2011-03-10
Rozmiar: 99.4 kB
SHA256: b9ad67538c0d0eb73899abb2d931459a67f6e5cbcfe42fa4e599f52925e948dc

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.5.3

Data: 2010-12-06
Rozmiar: 98.7 kB
SHA256: 28a583b305091c15121eb62343692882469674256e37ae80c9e3c04050871487

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawa błędu zmiany nastaw fazy szoku i czasu trwania i zmiany fazy w momencie załadowania nowego firmware w miejsce starszej wersji

Wersja 1.5.2

Data: 2010-12-01
Rozmiar: 98.8 kB
SHA256: 812fb83c9c84e60c5e52abc79ae80d8ac30f4becee8eadc4268f44986f0d753a

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawa sterowania zabezpieczeniem chłodnicy głównej i chłodnicy wstępnej przed zamarznięciem poprzez wymuszenie obiegu wody przy zbyt niskiej temperaturze

Wersja 1.5.1

Data: 2010-10-26
Rozmiar: 98.6 kB
SHA256: e5ae32d99d696266dd7e40ce9fb297366d67951212d1c0d6fd96a882fb410144

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie wentylatorem zbiorczym zapewniającego dopływ powietrza do zdefiniowanej grupy hal

Wersja 1.4.1

Data: 2010-07-06
Rozmiar: 97.6 kB
SHA256: ecac95f1ad09b115b75f263c88525a69c12531b6eb2a390c5bca92257a55d9ff

Pobierz: LB762V1_firmware_1.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja ilości danych przesyłanych w połączeniu z programem na PC
 • poprawki w obliczeniach i sterowaniu wg deficytu wody i odparowania
 • dodanie zakresu nieczułości (widełki) regulacji CO2
 • dodana metoda proporcjonalnego zwiększania wentylacji w fumkcji zbyt wysokiego stężenia CO2

Wersja 1.3.4

Data: 2010-02-02
Rozmiar: 97.0 kB
SHA256: 06cc4617cf202a180cca51c8c052a2a61d03d083230597d982bdc4ac1dc61439

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.4.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana domyślnych ustawień parametrów regulacji PID

Wersja 1.3.3

Data: 2010-02-01
Rozmiar: 96.5 kB
SHA256: 8d000e2120a8af06efc35c80acccb23cff89968efeda6c62fbfea59d700ac51f

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracji odczytu sygnału zwrotnego siłowników analogowych

Wersja 1.3.2

Data: 2010-01-21
Rozmiar: 96.5 kB
SHA256: 4003cc7b5c80e67436c01c6ca338c0d25de256179b28b0b12c4f76a5c677d52d

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.2.fw

Opis i historia zmian:

 • ograniczenie wyniku pomiaru CO2 dla LB-850 do 9999ppm, jeżeli faktycznie zmierzony wynik > 9999ppm

Wersja 1.3.1

Data: 2010-01-12
Rozmiar: 96.5 kB
SHA256: 384ab369f0cf5ff6c31a7803f17104d8f9a6d06e3e55fc37484c8c10c0977185

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sterowania nagrzewnicą wstępną z regulacji proporcjonalnej na PID
 • dodana opcja sterowania nagrzewnicą wstępną w fazie wyłączenia
 • dodanie obsługi większości urządzeń S300

Wersja 1.2.2

Data: 2009-10-13
Rozmiar: 91.2 kB
SHA256: b890c0e11e3f45d01096e56db095cb767a57a89bb2e9949d44a9ed517ca3f01e

Pobierz: LB762V1_firmware_1.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu ustawiania jasności wyświetlacza
 • poprawka błędu wyświetlania kalibrowanej wilgotności przy RH=100.0%

Wersja 1.2.1

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 91.2 kB
SHA256: 51ac6668783d814b23f7305349855edf89f20c6932f38c3efaa2e3e055e4791c

Pobierz: LB762V1_firmware_1.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście analogowego sterującego pompą obiegową ciepła

Wersja 1.1.1

Data: 2009-08-07
Rozmiar: 91.2 kB
SHA256: d106dc7ffb4adf643b10fcc4e773d66d001f96858e06a05e165bbc4bc8900be3

Pobierz: LB762V1_firmware_1.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki związane z obliczaniem deficytu wody odparowania i emisji
 • zmiana skali emisji ciepła, CO2 i odparowania
 • uporządkowanie rejestracji parametrów w pamięci
 • dodany pomiar temperatury za nagrzewnicą wstępną
 • dodanie wyboru obserwowanej temperatury dla nagrzewnicy wstępnej: temperatura zewnętrzna lub temperatura za nagrzewnicą wstępną
 • wyświetlanie dodatkowych parametrów na wyświetlaczu 'dodatkowe': nr regulatora lub położenie klapy dopływu powietrza

Wersja 1.0.22

Data: 2008-09-23
Rozmiar: 90.5 kB
SHA256: 016c78bbf8529daf943e425d9f5c402d7d93f54843cd177f5e356f21e29d285e

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.22.fw

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie firmware do współpracy z nową wersją płytki głównej regulatora (płytka 1.2)

Wersja 1.0.21

Data: 2008-09-17
Rozmiar: 90.4 kB
SHA256: 1148392faa8a00b2745dc319b6ef0a5b0e2cf8b2756ddd52adf93d14905ea031

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.21.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze pilotem kalibracji wilgotności i temperatury

Wersja 1.0.20

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 89.2 kB
SHA256: fbb70e44a5da48f6d8096220e844728daa5f8774ff356448af5e32feab7b2f0a

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.20.fw

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie funkcji dostępych z pilota zdalnego sterowania
 • poprawna działania dodatkowego wymiennika ciepła przy funkcji chłodzenia

Wersja 1.0.19

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 94.9 kB
SHA256: 3729721e65376222eb0be491903d0e99ab4608454bc0fdcf67b157c5b0d53d0e

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.19.fw

Opis i historia zmian:

 • różne tryby sterowania wilgotnością: wg zadanej wilgotności względnej, wg deficytu wody, wg odparowania

Wersja 1.0.18

Data: 2008-09-03

Opis i historia zmian:

 • dodana rejestracja dodatkowych parametrów (temperatura dodatkowego wymiennika ciepła, podciśnienia na hali, stan wyjść sterujących)
 • dodane obliczenie deficytu wody
 • dodana kalibracja sond temperatury i psychrometrów

Wersja 1.0.17

Data: 2008-05-24

Opis i historia zmian:

 • rozszerzenie zakresu pomiaru dla LB-850 ponad 10.000 ppm, ze względu na to że miernik może podać taki wynik pomimo zakresu do 10.000 ppm
 • wyświetlanie numeru regulatora na prawym dolnym wyświetlaczu
 • dodanie obliczeń wraz z nowymi dodatkowymi niezbędnymi dla nich parametrami:
  • emisji ciepła
  • odparowania
  • emisji CO2

Wersja 1.0.16

Data: 2008-04-20

Opis i historia zmian:

 • wersja tymczasowa, poprawki testowe

Wersja 1.0.15

Data: 2008-04-03
Rozmiar: 87.4 kB
SHA256: 5d376224cc5040e4b2f1294040514752f34cc80e4d8fce0e77033b07ce7efb52

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.15.fw

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja programu, gałąź 1.0.x traktowana jako testowa