Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Firmware LB-762

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-762 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-762

Wewnętrzne oprogramowanie LB-762; do aktualizacji firmware w LB-762 służy program LBX.

Wersja 3.5.1 - AKTUALNA

Data: 2019-11-15
Rozmiar: 189.6 kB
MD5: 68d7a4a47aedb343542d1fbbe35c27f6

Pobierz: LB762V1_firmware_3.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa siłowników typu otwórz-zamknij sterowanych przekaźnikami
 • wyświetlacz LCD:
  • pokazywanie tylko aktywnych wyjść na ekranie danych bieżących
  • pokazywanie w pasku statusu nazwy regulatora ustawionej w lbx
 • dodany współczynnik podziału mocy pomiędzy chłodzeniem zewnętrznym powietrzem a chłodnicą główną, uzależniający podział mocy od różnicy entalpii zewnętrznego i wewnętrznego powietrza

Wersja 3.4.1

Data: 2019-10-27
Rozmiar: 188.0 kB
MD5: 54e5595b387fb078d9ffb8e720b96f4e

Pobierz: LB762V1_firmware_3.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • kompletna obsługa panelu czołowego z wyświetlaczem LCD

Wersja 3.3.1

Data: 2019-08-22
Rozmiar: 181.2 kB
MD5: 20c011bbf5fa57ab9f87b32e96f8c51f

Pobierz: LB762V1_firmware_3.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu sporadycznego skasowania niektórych ustawień przy aktualizacji firmware - błąd ten występuje od wersji 2.1 do 3.2 i może się objawić przy zmianie firmware na którąś z tych wersji, sugerowane jest nieużywanie tych wersji firmware i używanie nowszych wersji
 • dodany wybór języka PL/EN na wyświetlaczu LED

Wersja 3.2.2

Data: 2019-07-09
Rozmiar: 183.0 kB
MD5: 937c801fc1162b7f166c05cf3005be8f

Pobierz: LB762V1_firmware_3.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu niedziałania modułu LB-762-IO z panelem czołowym LED (błąd wprowadzony w wersji 3.1.1)
 • poprawki komunikacji diagnostycznej

Wersja 3.2.1

Data: 2019-07-03

Opis i historia zmian:

 • dodane centralne sterowanie nawilżaniem posadzkowym/wstępnym
 • dodany zapis ciśnienia do pamięci rejestracji

Wersja 3.1.1

Data: 2019-04-10
Rozmiar: 181.5 kB
MD5: 2db4ce2d11efc059ff0afbb30df779a9

Pobierz: LB762V1_firmware_3.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa wyświetlacza LCD
 • dodana obsługa czujnika LB-710A
 • dodana faza Shiitake

Wersja 2.1.6

Data: 2017-03-16
Rozmiar: 166.0 kB
MD5: c36f336bb2cbe17d229f69c48001c01e

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.6.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu podfazy gazowania, skutkującego niewyłączaniem wszystkich wyjść regulatora w czasie trwania podfazy

Wersja 2.1.5

Data: 2016-12-27
Rozmiar: 165.8 kB
MD5: b52bb58c85b26cd22e9b96388d79f94f

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.5.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka działania zabezpieczenia klimatyzacji - zamykania dopływu zewnętrznego powietrza w przypadku zbyt niskiej temperatury klimatyzacji

Wersja 2.1.4

Data: 2016-12-22
Rozmiar: 165.8 kB
MD5: 548c246381cd5db8d433035a4f46d45d

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.4.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka samoczynnego wychodzenia regulatora z ustawień zaawansowanych po określonym czasie braku aktywności

Wersja 2.1.3

Data: 2016-12-20
Rozmiar: 165.8 kB
MD5: 76c156fba8079dab7b31c097d4a97387

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędnego odczytu zajętości pamięci rejestracji pokazującego 100% po skasowaniu pamięci
 • dodanie dłuższego czasu (15 minut) po którym regulator samoczynnie wychodzi z ustawień zaawansowanych

Wersja 2.1.2

Data: 2016-11-15
Rozmiar: 165.9 kB
MD5: 6c0808d2487f6cc62702c4325212fdb3

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka rozdzielczości odczytu z barometru LB-716
 • poprawka rejestracji temperatury chłodnicy wstępnej

Wersja 2.1.1

Data: 2016-03-04
Rozmiar: 165.9 kB
MD5: 6844a4a3a5feab65f74f89128bb028b0

Pobierz: LB762V1_firmware_2.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa płytki dodatkowych wejść/wyjść LB-762-XIO
  • 2 dodatkowe psychrometry
  • 4 anemometry
  • 8 sond temperatury
  • 8 wyjść analogowych
  • 2 wejścia S300
 • dodane sterowanie pompą obiegową chłodzenia
 • poprawka alarmu temperatur klimatyzacji
 • zmiany w obsłudze pilotem zdalnego sterowania
  • uporządkowanie opisów i parametrów
  • ustawianie adresu IP
 • sygnalizacja wszystkich stanów alarmowych i wyjątkowych regulatora, widoczna w postaci listy w programie lbx:
  • brak podłączonych czujników
  • przekroczenia progów alarmowych
  • wymuszenia stanów wyjść w wyniku różnych zabezpieczeń
  • sygnalizacja błędu sygnału zwrotnego z siłownika

Wersja 1.15.1

Data: 2015-05-08
Rozmiar: 142.4 kB
MD5: 8dc9c925b005a67b1cfb5a21607acf70

Pobierz: LB762V1_firmware_1.15.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany pomiar O2
  • obsługa miernika LB-905
  • pomiar lokalny i systemowy
  • sterowanie wg O2 w fazach 1,2,3
  • rejestracja do bazy danych
 • dodany wybór typu sondy temperatury: TK (starsza) / TN (nowsza)
 • dodany tryb automatycznego sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła zasilanego wodą ze studni, zależnie od temperatury zewnętrznej
 • dodane temperatury bezpieczeństwa: chłodnicy wstępnej, nagrzewnicy wstępnej i dodatkowego wymiennika
 • dodane sterowanie nawilżaniem wstępnym (posadzkowym)

Wersja 1.14.1

Data: 2015-02-12
Rozmiar: 135.9 kB
MD5: 2f8bacc4510df2c89b8f96879a3ff66a

Pobierz: LB762V1_firmware_1.14.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu skutkującego sporadycznym zamykaniem klap dopływu powietrza przy restarcie regulatora, w sytuacji gdy wcześniej te klapy były otwarte
 • dodane tryby sterowania wg deficytu wody i odparowania w fazie szoku
 • dodany tryb sterowania wg wilgotności bezwzględnej we wszystkich fazach
 • dodana rejestracja parametrów:
  • deficyt wody
  • odparowanie
  • temperatura/wilgotność z pomiaru na wlocie powietrza do hali
 • poprawka wyświetlania współczynników kalibracji
 • rozbudowa menu ustawień dostępnego z pilota
 • optymalizacja komunikacji z lbx, wymagany lbx 2.x
 • poprawki obliczeń emisji CO2, ciepła i odparowania
 • poprawki procedur regulacyjnych

Wersja 1.13.1

Data: 2013-10-14
Rozmiar: 105.6 kB
MD5: 3ff9250820c022911b236296e6a87291

Pobierz: LB762V1_firmware_1.13.1.fw

Opis i historia zmian:

 • opcjonalna dwustopniowa regulacja PID temperatury
 • dostosowanie do współpracy z nowymi płytkami V3.1
 • dodana obsługa LB-854
 • zmiana wyjścia grzania na nawilżanie parowe w fazie rozmrażania
 • dodane ręczne sterowanie wyjściem nawilżania parowego (przełącznik trybu ręczny/automatyczny, nastawa wyjścia w trybie ręcznym, nastawa dopuszczalnego zakresu min-max)

Wersja 1.12.1

Data: 2013-03-19
Rozmiar: 103.9 kB
MD5: 10ef53798c04ef1efc760c81c017df72

Pobierz: LB762V1_firmware_1.12.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana faza rozmrażania kostki

Wersja 1.11.1

Data: 2013-03-12
Rozmiar: 103.9 kB
MD5: 819a1e7ce7e6c864350ccd8172a1fc41

Pobierz: LB762V1_firmware_1.11.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane nawilżanie parowe z osobnym zestawem nastaw, możliwość przełączenia pomiędzy nawilżaniem standardowym a parowym
 • dodane sterowanie nawilżaniem posadzek

Wersja 1.10.1

Data: 2012-07-24
Rozmiar: 102.8 kB
MD5: 1bb0b1721a6f34e81cea62952c4bf652

Pobierz: LB762V1_firmware_1.10.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiany w sterowaniu chłodnicą główną i wstępną: sterowanie wg rozdziału mocy (zgodny z wcześniejszymi wersjami) lub wg przekroczenia odchyłek i opóźnienia włączenia chłodnicy głównej w stosunku do wstępnej

Wersja 1.9.1

Data: 2012-01-26
Rozmiar: 102.0 kB
MD5: 7e47e31f6393db8ea11e4c7cee640fa5

Pobierz: LB762V1_firmware_1.9.1.fw

Opis i historia zmian:

 • sterowanie pompą ciepła
 • sterowanie przez przekaźnik dolotem powietrza do hali - dopływ powietrza zewnętrznego lub z rekuperatora

Wersja 1.8.1

Data: 2012-01-12
Rozmiar: 101.9 kB
MD5: d7d353915f36b51f41a1867b8533d5ac

Pobierz: LB762V1_firmware_1.8.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany zakres roboczy dla wyjśc proporcjonalnych, pozwalający pominąć martwą strefę wstępnego otwarcia zaworu kulowego, martwą strefę pełnego otwarcia zaworów w przypadku niedostatecznej wydajności urządzeń wykonawczych, jak również pominąć zakres zbyt małych częstotliwości sterowania silnikami przez falowniki nie posiadające opcji ustawienia częstotliwości minimalnej
 • dodane opcje uśredniania wyników pomiarów, pozwalające na wygładzenie przebiegu zmian mierzonych parametrów i zmniejszenie tym samym wahań sterowania urządzeń wykonawczych
 • dodany próg sterowania dodatkowym wymiennikiem ciepła, pozwalający dowolnie ustawić rozdział mocy pomiędzy dodatkowy wymiennik ciepła a wymiennik główny (np. chłodnica wstępna - wodna, chłodnica główna) (UWAGA: po aktualizacji firmware należy ten parametr ustawić na wymaganą wartość, gdyż ma on wartość 0, co skutkuje pełną mocą dodatkowego wymiennika ciepła dla dowolnej niezerowej mocy wymiennika głównego)

Wersja 1.7.1

Data: 2011-12-08
Rozmiar: 100.0 kB
MD5: 02c0c14508567676dd0f30df293bff8c

Pobierz: LB762V1_firmware_1.7.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana ustawiana wartość ustawienia klapy dopływu świeżego powietrza w sytuacji zablokowania jej działania przez różne zabezpieczenia

Wersja 1.6.3

Data: 2011-10-18
Rozmiar: 99.5 kB
MD5: 1121ad758e6f528b4c513e38026bf8c3

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka komunikacji z programem lbx

Wersja 1.6.2

Data: 2011-07-12
Rozmiar: 99.6 kB
MD5: 89a0233051953c6a444035b90434aa12

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka sterowania nagrzewnicą wstępną - wybór pomiędzy sterowaniem wg temperatury zewnętrznej lub wg temperatury czujnika za nagrzewnicą

Wersja 1.6.1

Data: 2011-03-10
Rozmiar: 99.4 kB
MD5: f243989b63276bd7891623ef3feac8d4

Pobierz: LB762V1_firmware_1.6.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie pompą obiegową nagrzewnicy wstępnej

Wersja 1.5.3

Data: 2010-12-06
Rozmiar: 98.7 kB
MD5: a6fe4f0ff4c2051e29ec2ab2dce02e66

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawa błędu zmiany nastaw fazy szoku i czasu trwania i zmiany fazy w momencie załadowania nowego firmware w miejsce starszej wersji

Wersja 1.5.2

Data: 2010-12-01
Rozmiar: 98.8 kB
MD5: 5ad600933399bc30667c9ffdc838ae74

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawa sterowania zabezpieczeniem chłodnicy głównej i chłodnicy wstępnej przed zamarznięciem poprzez wymuszenie obiegu wody przy zbyt niskiej temperaturze

Wersja 1.5.1

Data: 2010-10-26
Rozmiar: 98.6 kB
MD5: 1b2364993ec2df93490a483a9d1d32e0

Pobierz: LB762V1_firmware_1.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie wentylatorem zbiorczym zapewniającego dopływ powietrza do zdefiniowanej grupy hal

Wersja 1.4.1

Data: 2010-07-06
Rozmiar: 97.6 kB
MD5: e4c9dfdc785308c850df2edf308e9079

Pobierz: LB762V1_firmware_1.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • optymalizacja ilości danych przesyłanych w połączeniu z programem na PC
 • poprawki w obliczeniach i sterowaniu wg deficytu wody i odparowania
 • dodanie zakresu nieczułości (widełki) regulacji CO2
 • dodana metoda proporcjonalnego zwiększania wentylacji w fumkcji zbyt wysokiego stężenia CO2

Wersja 1.3.4

Data: 2010-02-02
Rozmiar: 97.0 kB
MD5: 8821e2490e222ec832305a9123e04ba4

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.4.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana domyślnych ustawień parametrów regulacji PID

Wersja 1.3.3

Data: 2010-02-01
Rozmiar: 96.5 kB
MD5: fd07fccf0f601a3d96672001f9658cdb

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka procedur kalibracji odczytu sygnału zwrotnego siłowników analogowych

Wersja 1.3.2

Data: 2010-01-21
Rozmiar: 96.5 kB
MD5: 152adbad78acbeb36c74547651a09433

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.2.fw

Opis i historia zmian:

 • ograniczenie wyniku pomiaru CO2 dla LB-850 do 9999ppm, jeżeli faktycznie zmierzony wynik > 9999ppm

Wersja 1.3.1

Data: 2010-01-12
Rozmiar: 96.5 kB
MD5: fa49041b0b8b0540229621fdf28519b5

Pobierz: LB762V1_firmware_1.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sterowania nagrzewnicą wstępną z regulacji proporcjonalnej na PID
 • dodana opcja sterowania nagrzewnicą wstępną w fazie wyłączenia
 • dodanie obsługi większości urządzeń S300

Wersja 1.2.2

Data: 2009-10-13
Rozmiar: 91.2 kB
MD5: a2510a8754aa2a876cd286f3e9eb9c3e

Pobierz: LB762V1_firmware_1.2.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu ustawiania jasności wyświetlacza
 • poprawka błędu wyświetlania kalibrowanej wilgotności przy RH=100.0%

Wersja 1.2.1

Data: 2009-09-24
Rozmiar: 91.2 kB
MD5: 29df80f29b20802f13e0612fae1fa066

Pobierz: LB762V1_firmware_1.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie wyjście analogowego sterującego pompą obiegową ciepła

Wersja 1.1.1

Data: 2009-08-07
Rozmiar: 91.2 kB
MD5: 3cb4b82b9f0d537ad53b575b63ec866f

Pobierz: LB762V1_firmware_1.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki związane z obliczaniem deficytu wody odparowania i emisji
 • zmiana skali emisji ciepła, CO2 i odparowania
 • uporządkowanie rejestracji parametrów w pamięci
 • dodany pomiar temperatury za nagrzewnicą wstępną
 • dodanie wyboru obserwowanej temperatury dla nagrzewnicy wstępnej: temperatura zewnętrzna lub temperatura za nagrzewnicą wstępną
 • wyświetlanie dodatkowych parametrów na wyświetlaczu 'dodatkowe': nr regulatora lub położenie klapy dopływu powietrza

Wersja 1.0.22

Data: 2008-09-23
Rozmiar: 90.5 kB
MD5: c6206eec90266a3763212561cc0ea806

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.22.fw

Opis i historia zmian:

 • dostosowanie firmware do współpracy z nową wersją płytki głównej regulatora (płytka 1.2)

Wersja 1.0.21

Data: 2008-09-17
Rozmiar: 90.4 kB
MD5: 28e90e7715ba50adc46df89215a818b0

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.21.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w obsłudze pilotem kalibracji wilgotności i temperatury

Wersja 1.0.20

Data: 2008-09-10
Rozmiar: 89.2 kB
MD5: cb08a1b37eca4be1a4148134ab914fbc

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.20.fw

Opis i historia zmian:

 • uporządkowanie funkcji dostępych z pilota zdalnego sterowania
 • poprawna działania dodatkowego wymiennika ciepła przy funkcji chłodzenia

Wersja 1.0.19

Data: 2008-09-05
Rozmiar: 94.9 kB
MD5: 43680481fa17fe5570ebc43bc26f29b7

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.19.fw

Opis i historia zmian:

 • różne tryby sterowania wilgotnością: wg zadanej wilgotności względnej, wg deficytu wody, wg odparowania

Wersja 1.0.18

Data: 2008-09-03

Opis i historia zmian:

 • dodana rejestracja dodatkowych parametrów (temperatura dodatkowego wymiennika ciepła, podciśnienia na hali, stan wyjść sterujących)
 • dodane obliczenie deficytu wody
 • dodana kalibracja sond temperatury i psychrometrów

Wersja 1.0.17

Data: 2008-05-24

Opis i historia zmian:

 • rozszerzenie zakresu pomiaru dla LB-850 ponad 10.000 ppm, ze względu na to że miernik może podać taki wynik pomimo zakresu do 10.000 ppm
 • wyświetlanie numeru regulatora na prawym dolnym wyświetlaczu
 • dodanie obliczeń wraz z nowymi dodatkowymi niezbędnymi dla nich parametrami:
  • emisji ciepła
  • odparowania
  • emisji CO2

Wersja 1.0.16

Data: 2008-04-20

Opis i historia zmian:

 • wersja tymczasowa, poprawki testowe

Wersja 1.0.15

Data: 2008-04-03
Rozmiar: 87.4 kB
MD5: 90d7b84bffd52dbd170ccc67b05c1787

Pobierz: LB762V1_firmware_1.0.15.fw

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wydana wersja programu, gałąź 1.0.x traktowana jako testowa