Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Firmware LB-487

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-487 : Oprogramowanie wewnętrzne LB-487

Wewnętrzne oprogramowanie modułu LB-487; do celów aktualizacji firmware w LB-487 należy użyć programu lbnetcfg lub LBX.

Wersja 1.15.5 - AKTUALNA

Data: 2016-01-14
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: ed1b1c93a51541ec24a46eb616e4fb71

Pobierz: lb487-1.15.5.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka wyświetlania danych na stronie WWW - błąd wyświetlania ujemnych temperatur dla niektórych czujników

Wersja 1.15.4

Data: 2014-10-23
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: 6000941bcee746b2cab114a0285ecf5b

Pobierz: lb487-1.15.4.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane 32-bitowe rejestry MODBUS dla wejść licznikowych

Wersja 1.15.3

Data: 2013-05-08
Rozmiar: 43.9 kB
MD5: 73e115c924f56502c754c8f497a9efad

Pobierz: lb487-1.15.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu kasowania pamięci rejestracji po włączeniu zasilania, w przypadku pewnych kombinacji dołączonych czujników

Wersja 1.15.2

Data: 2013-04-11
Rozmiar: 43.9 kB
MD5: f8925c4016587e8608e55bbf18103e68

Pobierz: lb487-1.15.2.fw

Opis i historia zmian:

 • usprawnienie wyszukiwania urządzenia za pomocą programu lbnetcfg

Wersja 1.15.1

Data: 2013-01-12
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: 7e93d199db05b61eb17d1736968885c8

Pobierz: lb487-1.15.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-801

Wersja 1.14.1

Data: 2012-09-17
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: 2d8935a00fa0780f9ebca0c45c9ae038

Pobierz: lb487-1.14.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-797
 • dodana obsługa LB-711 w rozdzielczości 0.01
 • poprawka błędu obsługi LB-711 w rozdzielczości 0.1 (nieprawidłowe sygnalizowanie błędu pomiaru temperatury)

Wersja 1.13.2

Data: 2012-03-28
Rozmiar: 44.0 kB
MD5: 350b745b6b331fdea8f3aaed032a7927

Pobierz: lb487-1.13.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa trybu pracy portu szeregowego dla czujnika Vaissala WXT520

Wersja 1.13.1

Data: 2011-06-06
Rozmiar: 43.9 kB
MD5: e74cf24eb2adec98d0e3729fb602b377

Pobierz: lb487-1.13.1.fw

Opis i historia zmian:

 • obsługa nowych czujników S300: LB-710A, LB-710AT, LB-854
 • poprawki formatowania danych dla czujników LB-850, LB-900, LB-905, LB-920
 • wyłączenie obsługi modułu portów szeregowych LB-851

Wersja 1.12.3

Data: 2011-04-13
Rozmiar: 43.7 kB
MD5: 29afc960c9013a563844438bea08dfe4

Pobierz: lb487-1.12.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu wysyłania danych z LB-710T do lbx, błąd został wprowadzony w wersji 1.12.2

Wersja 1.12.2

Data: 2011-03-03
Rozmiar: 43.7 kB
MD5: a4c999e7588004555820b040411573d0

Pobierz: lb487-1.12.2.fw

Opis i historia zmian:

 • uzupełnienie zmiennych SNMP
 • usunięty wybór języka strony WWW dla oszczędności miejsca w pamięci
 • poprawka błędu wyświetlania typu/nr czujnika S300 przy nr seryjnym 5-znakowym i literze opcji w typie
 • poprawka wyświetlania wyników z LB-716 i LB-900 dla szczególnych przypadków

Wersja 1.12.1

Data: 2011-01-11
Rozmiar: 43.7 kB
MD5: 3c4b1d31b16cfce528bafc548571dc54

Pobierz: lb487-1.12.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa portu do współpracy z Campbell Scientific SR50A

Wersja 1.11.2

Data: 2010-12-13
Rozmiar: 43.7 kB
MD5: 09ef645e088936a831efe48e37b37410

Pobierz: lb487-1.11.2.fw

Opis i historia zmian:

 • ograniczenie zakresu pomiaru LB-910 do 32kohm dla właściwego działania alarmów

Wersja 1.11.1

Data: 2010-10-28
Rozmiar: 43.7 kB
MD5: 7a03d3b896bcaece6f263ff3e8433106

Pobierz: lb487-1.11.1.fw

Opis i historia zmian:

 • reorganizacja rejestrów MODBUS

Wersja 1.10.2

Data: 2010-09-02
Rozmiar: 43.5 kB
MD5: 4315b63c2e4dda9929a00f341d30b1cb

Pobierz: lb487-1.10.2.fw

Opis i historia zmian:

 • przywracanie stanu przekaźników LB-851 w przypadku jego odłączenia lub zaniku zasilania

Wersja 1.10.1

Data: 2010-08-31
Rozmiar: 43.6 kB
MD5: 082fae9a6615b2e64d13f59c97d00512

Pobierz: lb487-1.10.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa zewnętrznego modułu przekaźników LB-851 do sygnalizacji alarmów

Wersja 1.9.1

Data: 2010-08-09
Rozmiar: 42.8 kB
MD5: 84d45774f2f87b5ec8e8fed7873e7259

Pobierz: lb487-1.9.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany odczyt bieżącego stanu modułów przekaźników do programu lbx

Wersja 1.8.9

Data: 2010-05-12
Rozmiar: 42.8 kB
MD5: 7e1130756bdee281d95324d367f71965

Pobierz: lb487-1.8.9.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany tryb pracy portu RS232-MODBUS-2400/8N1

Wersja 1.8.8

Data: 2010-01-21
Rozmiar: 42.7 kB
MD5: 23de5f1520bd942b7490768f576b7834

Pobierz: lb487-1.8.8.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu odczytu danych z LB-850 przy wyniku >= 10000 ppm

Wersja 1.8.7

Data: 2010-01-20
Rozmiar: 42.7 kB
MD5: 165795e22234cfbd12c218bd46e97ff7

Pobierz: lb487-1.8.7.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka obliczeń wyników dla wejść skalowanych - przy aktualizacji z wcześniejszej wersji firmware niezbędna jest aktualizacja wartości współczynników A i B

Wersja 1.8.6

Data: 2009-12-29
Rozmiar: 42.7 kB
MD5: 1ec2282e289fb16cf8b35b6c884e2ac1

Pobierz: lb487-1.8.6.fw

Opis i historia zmian:

 • uwzględnienie flagi błędu RH przy detekcji LB-710/LB-710T

Wersja 1.8.5

Data: 2009-09-21
Rozmiar: 42.7 kB
MD5: 7b91aa1d230c7fe556ac06e3b846cbaf

Pobierz: lb487-1.8.5.fw

Opis i historia zmian:

 • wyłączanie modułów dodatkowych w przypadku problemów z komunikacją

Wersja 1.8.4

Data: 2009-07-30
Rozmiar: 42.7 kB
MD5: 923348699784bf3f31068f3e886b93a9

Pobierz: lb487-1.8.4.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane tryby pracy portu szeregowego do obsługi modułów radiowych EL-WAVE i wyświetlacza Sigma ASC105

Wersja 1.8.3

Data: 2009-07-28
Rozmiar: 42.5 kB
MD5: 49e07b44d4199d09392f41bea06cbc0a

Pobierz: lb487-1.8.3.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-910 z sygnalizacją sucho/mokro
 • poprawka błędu chwilowych zaników wyników S300, zdarzających się sporadycznie w chwili zapisu danych do pamięci rejestracji

Wersja 1.8.2

Data: 2009-07-07
Rozmiar: 42.5 kB
MD5: ccda466d1f1d0db689a803255c9c5b41

Pobierz: lb487-1.8.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu współpracy z LB-850 wprowadzonego w wersji 1.6.2

Wersja 1.8.1

Data: 2009-06-25
Rozmiar: 42.5 kB
MD5: 6a790450555fb735fee3184e932178e3

Pobierz: lb487-1.8.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie do współczynników wejść skalowanych precyzji, określającej ilość miejsc po przecinku

Wersja 1.7.1

Data: 2009-06-09
Rozmiar: 41.7 kB
MD5: 76f8ca426c48dd27965e599672bbc04b

Pobierz: lb487-1.7.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana współczynników dla wejść skalowanych i impulsowych: współczynniki zmniejszone o 10, ze skali 0.01 na 0.1, co daje zakres wartości 0.1 - 1000.0, pozwalając lepiej dostosować jednostki w układzie SI (skalowanie przedrostkami o 1000)

Wersja 1.6.2

Data: 2009-05-25
Rozmiar: 41.4 kB
MD5: 6c6a5ccc40eba4fca5f577d47af13841

Pobierz: lb487-1.6.2.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana obsługa LB-710TE/LB-710T

Wersja 1.6.1

Data: 2009-03-12
Rozmiar: 41.1 kB
MD5: 6681008837e95bdc7996c8468e14f80a

Pobierz: lb487-1.6.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodanie nowego trybu pracy wejść: impulsowe (zliczanie impulsów na wejściu)
 • wycofanie trybu pracy wejścia deszczomierz (zastąpiony wejściem impulsowym)
 • wyłaczenie opcji konfiguracji trybu pracy przez konsolę na porcie szeregowym (ze względu na konieczność oszczędności miejsca w pamięci urządzenia)

Wersja 1.5.3

Data: 2008-12-18
Rozmiar: 43.6 kB
MD5: 8385839138e3abb8a7f52aa6362a3163

Pobierz: lb487-1.5.3.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w alarmach:
  • alarm wyłączony ale z ustawionym przekaźnikiem nie wpływa na ten przekaźnik
  • alarm włączony ale bez wybranej zmiennej nie jest sygnalizowany
  • alarm ustawiony dla nieistniejącej zmiennej jest zawsze sygnalizowany

Wersja 1.5.2

Data: 2008-11-26
Rozmiar: 43.6 kB
MD5: cbd35e2bea8724626c419d157dff7082

Pobierz: lb487-1.5.2.fw

Opis i historia zmian:

 • rozszerzenie dopuszczalnego zakresu pomiaru temperatury dla LB-710 dla wersji specjalnych: -200 .. +550 st.C

Wersja 1.5.1

Data: 2008-08-28
Rozmiar: 43.5 kB
MD5: af801da109081b75a99f87939ffab34f

Pobierz: lb487-1.5.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodane jednostki konfigurowane przez użytkownika dla wejść ustawionych w trybie pomiaru analogowego skalowanego

Wersja 1.4.2

Data: 2008-07-07
Rozmiar: 43.2 kB
MD5: 11016cb6b0c6eac4529810959559ea1f

Pobierz: lb487-1.4.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki w konfiguracji nazw wejść

Wersja 1.4.1

Data: 2008-06-02
Rozmiar: 43.2 kB
MD5: 877d57ba3197b6902df9f605603bc7be

Pobierz: lb487-1.4.1.fw

Opis i historia zmian:

 • dodany wybór trybu rejestracji: chwilowa próbka lub średnia za ostatni okres rejestracji
 • dodane konfigurowane przez użytkownika nazwy wejść

Wersja 1.3.2

Data: 2008-02-13
Rozmiar: 43.2 kB
MD5: 2f80e335c3affc995f6756644a97809e

Pobierz: lb487-1.3.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka obsługi czujnika LB-716
 • poprawka obsługi czujnika LB-900

Wersja 1.3.1

Data: 2008-01-17
Rozmiar: 43.0 kB
MD5: e3505018a57453e3b1e8cdad2effc334

Pobierz: lb487-1.3.1.fw

Opis i historia zmian:

 • obsługa alarmów dla wejść pomiarowych
  • dla każdego wejścia są 2 alarmy, każdy z alarmów ma próg dolny i górny
  • urządzeniem wykonawczym alarmów są moduły przekaźników
  • każdy alarm może osobno sterować dowolnym przekaźnikiem
  • alarmy mogą być odraczane na zaprogramowany czas za pomocą przycisku na przednim panelu
 • sygnalizacja stanu modułu przekaźników za pomocą diod TX/RX dla danego portu

Wersja 1.2.1

Data: 2008-01-07
Rozmiar: 41.1 kB
MD5: 8637eecd77c49d73787b2a6cdfa240eb

Pobierz: lb487-1.2.1.fw

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sygnalizacji poprawnej pracy urządzenia za pomocą diody READY: przy gotowości do pracy dioda mruga krótkimi impulsami
 • zmiana domyślnych ustawień sieciowych ze stałego adresu na tryb DHCP
 • poprawka błędu współpracy z programem lbnetcfg przy rekonfiguracji z trybu BOOTP/DHCP
 • dodane tryby pracy wejść do pomiarów sygnałów analogowych 0-10V i 4-20mA z przeliczeniem wyniku za pomocą współczynników równania liniowego ax+b
 • dodana obsługa modułu przekaźników
 • dodana obsługa deszczomierza na wejściu pomiarowym nr 1
 • dodana obsługa portów RS-485 w trybie transmisji do LB-760 i LB-762

Wersja 1.1.4

Data: 2008-01-03
Rozmiar: 40.4 kB
MD5: dc15dcc46cd7e3271d2a3294c2652a65

Pobierz: lb487-1.1.4.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu sporadycznego zawieszania się urządzenia i związanych z tym błędów w pamięci rejestracji
 • dodana nazwa urządzenia ustawiana przez użytkownika

Wersja 1.1.3

Data: 2007-05-22
Rozmiar: 38.4 kB
MD5: e1ba193b64f2ece546cf4adbfb397704

Pobierz: lb487-1.1.3.fw

Opis i historia zmian:

 • dodana kalibracja analogowych wejść pomiarowych
 • dodane zmienne SNMP/MODBUS

Wersja 1.1.2

Data: 2007-05-19
Rozmiar: 38.1 kB
MD5: 85b96b642690853ad07f9344c7800269

Pobierz: lb487-1.1.2.fw

Opis i historia zmian:

 • poprawki i uzupełnienia w wyświetlaniu danych z wejścia S300 na stronie www
 • poprawka sterowania diodą od transmisji na wejściu S300

Wersja 1.1.1

Data: 2007-05-16
Rozmiar: 38.1 kB
MD5: 1f32d75a838c5ffb12c22a970bf74e0a

Pobierz: lb487-1.1.1.fw

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wersja programu