Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Oprogramowanie » Starsze programy » Firmware LB-760A

Archiwum i historia zmian
Firmware LB-760A : Oprogramowanie wewnętrzne LB-760A

Wewnętrzne oprogramowanie LB-760A; do aktualizacji firmware w LB-760A służy program LBX.

Wersja 7.10 - AKTUALNA

Data: 2007.02.19
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: c2ee38bc8fda807dd8afcb9894118e3303f13526c6044f749df6308c00697186

Pobierz: lb760a-7.10.ovl

Opis i historia zmian:

 • dodany tryb pracy przekaźnika do sterowania pompą obiegową grzania

Wersja 7.9

Data: 2006.10.05
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 059f5a45867f46e2fb2778be19e8ae00c850619669953b6f5963fce0416dbcb9

Pobierz: lb760a-7.9.ovl

Opis i historia zmian:

 • sterowanie chłodnicą freonową:
  • natychmiastowa reakcja wyjścia przekaźnikowego na zmianę sygnału sterującego skutkująca dostosowaniem długości cyklu wł/wył oraz natychmiastowym wyłączeniem chłodzenia gdy sygnał = 0
  • sterowanie zmniejszaniem mocy chłodzenia w funkcji spadającej temperatury chłodnicy na podstawie wartości chwilowej próbki pomiarowej zamiast wartości uśrednionej

Wersja 7.8

Data: 2006.06.28] [lbx: 1.4.18 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: f1cf9a284c661ea80f3924a26202a0734a20d0f55db064d00687fd0de2e2fd30

Pobierz: lb760a-7.8.ovl

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu sterowania podwójnym chłodzeniem: zamiast chłodnicy 2 wprowadzone zostało sterowanie chłodnicą wstępną, analogicznie do nagrzewnicy wstępnej; ta zmiana odwraca niejako kolejność sterowania dwoma chłodnicami, w przypadku wykorzystania poprzedniej metody dwustopniowego chłodzenia należy zmienić kolejność chłodnic
 • pełne sterowanie chłodnicą wstępną, wraz z trybem sterowania ręcznego oraz limitami min-max dla tego wyjścia
 • uzupełnienie sterowania chłodnicą freonową - specjalny tryb sterowania wyjściem przekaźnikowym, zabezpieczający chłodnicę freonową przed zbyt szybkim włączaniem i wyłączaniem
 • dodatkowe zabezpieczenia chłodnicy freonowej - temperatura otwarcia i zamknięcia chłodnicy freonowej, które zabezpieczają przed nadmiernym schłodzeniem i zamarznięciem wody na chłodnicy

Wersja 7.7

Data: 2006.05.18] [lbx: 1.4.18 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 9d9868610406e6e61004ed516d7f5594544bb3f7a95fb1bd20416837f5fbd309

Pobierz: lb760a-7.7.ovl

Opis i historia zmian:

 • dodane sterowanie chłodnicą freonową

Wersja 7.6

Data: 2006.04.10] [lbx: 1.4.17 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 9590ddfe8c38a565251134965ef4aa029bd9eacc405188fc1027cc5440f23400

Pobierz: lb760a-7.6.ovl

Opis i historia zmian:

 • dodanie nastaw minimalnego i maksymalnego limitu dla wyjścia sterowania nagrzewnicą wstępną
 • przy priorytecie sterowania klapą dopływu zewnętrznego powietrza ustawionym na temperaturę, ustalenie górnego limitu dla procedury PID na podstawie wyboru maksimum pomiędzy limitem górnym dla wyjścia chłodzenia i limitem górnym otwarcia klapy. Przy priorytecie sterowania klapą dopływu zewnętrznego powietrza ustawionym na wilgotność, ustalenie górnego limitu dla procedury PID na podstawie wyboru maksimum pomiędzy limitem górnym dla wyjścia osuszania i limitem górnym otwarcia klapy. W efekcie ustawienie limitu wyjścia chłodzenia lub osuszania na wartość mniejszą niż limit ustawiony dla klapy powietrza nie skutkuje ograniczeniem na wyjściu dopływu powietrza (poprzednio ustawienie limitu chłodzenia na 0 całkowicie zamykało klapę dopływu powietrza).

Wersja 7.5

Data: 2006.01.10] [lbx: 1.4.10 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 8244d3c1bab5999c5bbff3477d8c45c6908e0a24e143f752b10f3ac78df3f552

Pobierz: lb760a-7.5.ovl

Opis i historia zmian:

 • dodane wysyłanie informacji o aktualnym priorytecie sterowania klapą dopływu powietrza w celu wyświetlenia na ekranie zbiorczym w programie lbx

Wersja 7.4

Data: 2005.10.20] [lbx: 1.4.8 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 9c91296b97c46b304673a371b7f4a3bd664a337f1cce4944e17f509b1050ccb3

Pobierz: lb760a-7.4.ovl

Opis i historia zmian:

 • dodanie sygnalizacji następujących stanów:
  • osiągnięcie przez którekolwiek z wyjść ustawionego ograniczenia min-max
  • awaryjne wyłączenie wentylacji ze względu na niską temperaturę
  • awaryjne zamknięcie dopływu powietrza ze względu na niską temperaturę lub przekroczenia dopuszczalnych odchyłek

Wersja 7.3

Data: 2005.08.31] [lbx: 1.4.5 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 5882a291a9fd9eee53b08a96d0b8460edacbb814b0f49ef6ea10ee84363a019c

Pobierz: lb760a-7.3.ovl

Opis i historia zmian:

 • poprawka błędu utraty kalibracji miernika CO2 pomiędzy wyłączeniami zasilania

Wersja 7.2

Data: 2005.08.02] [lbx: 1.4.5 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: c65354db38da99e2089f869f4235fec4e1b393feb4c59561d2d089750409b391

Pobierz: lb760a-7.2.ovl

Opis i historia zmian:

 • zwiększenie rozdzielczości wyniku na których operują procedury PID, co poprawia płynność zmian sygnału wyjściowego
 • dodanie odchyłek natychmiastowej i opóźnionej zmiany kierunku do procedur PID zgodnie z działaniem ich w wersjach 6.x programu
 • zmiany domyślnych nastaw procedur PID na sprawdzone doświadczalnie
 • przejście ze sterowania ręcznego na automatyczne powoduje start procedur PID od stanu wyjścia odpowiadającego ostatniej nastawie ręcznej niezależnie od uchybu regulacji w momencie zmiany
 • decyzja o kierunku działania procedury: jeżeli ze wzgledu na reset procedury pid lub przełączenie trybu działania wymagane jest ustalenie kierunku działania, to dzieje sie to dopiero w momencie gdy uchyb regulacji będzie różny od 0, wtedy na podstawie uchybu ustalany jest kierunek działania
 • obsługa miernika CO2 typu EE80
 • możliwość kalibracji charakterystyki pomiarowej dla mierników CO2 z liniowym wyjściem analogowym (Telaire, IGM0171, EE80)

Wersja 7.1

Data: 2005.07.12] [lbx: 1.4.3-1.4.4, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: bd1ebfd2a6b1abeedb9ddfd181d7066354a7f3f8ddcf5c1abdceefae40af3c25

Pobierz: lb760a-7.1.ovl

Opis i historia zmian:

 • zmiany procedur PID wg zmian w wersji 7.0
 • zmiana domyślnej wartości odchyłek T/RH otwarcia dopływu powietrza na wyłączone - tym samym nie są testowane o ile nie zostaną jawnie włączone
 • zmiana wpływu sterowania klapą wg priorytetu wilgotności na wyjście osuszania i tym samym chłodzenia
 • BŁĄD: w tej wersji nie działa osuszanie po podlewaniu !

Wersja 7.0

Data: 2005.05.24] [lbx: 1.4.1-1.4.2, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 73673a21713f3793ba601491176a2c8067c4fb45c96ebe49cc4a8378d18cdefe

Pobierz: lb760a-7.0.ovl

Opis i historia zmian:

 • WERSJA TESTOWA, NIE DO OSTATECZNEGO UŻYTKU !
 • całkowita zmiana procedur PID i ich nastaw

Wersja 6.14

Data: 2004.11.16] [lbx: 1.3.9-1.3.19, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 0d516735963a55f021db57634000c7b8caf91c17f2656598b8580446b3158417

Pobierz: lb760a-6.14.ovl

Opis i historia zmian:

 • poprawka bledu w uwzglednianiu wplywu zbyt duzego stezenia CO2 na wentylacje powodujacego ciagle zwiekszenie wentylacji niezaleznie od stanu flagi wlaczajacej ta opcje

Wersja 6.13

Data: 2004.11.10] [lbx: 1.3.9-1.3.19, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: a96755bda9f25eb4a5d37c1f5c590935d37f6f3f1983db28a15168fd0599b8ba

Pobierz: lb760a-6.13.ovl

Opis i historia zmian:

 • uproszczenie warunkow zwiekszania wentylacji od zbyt duzego stezenia CO2: nie jest wymagany priorytet sterowania doplywem powietrza ustawiony na CO2 rownoczesnie z pelnym otwarciem doplywu przez procedure regulacji CO2

Wersja 6.12

Data: 2004.10.13] [lbx: 1.3.9-1.3.19, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 529b7fe0737419a58398d5edef414e8036d9ef6ff65fcc0d650dd4afe16893c2

Pobierz: lb760a-6.12.ovl

Opis i historia zmian:

 • calkowite zamykanie klapy doplywu powietrza niezaleznie od ustawionego minimum otwarcia przy przekroczeniu temperatury bezpieczenstwa klimatyzacji
 • podgrzewanie chlodnicy dziala progowo - wlacza sie na 100% ponizej zadanej temperatury

Wersja 6.11

Data: 2004.07.08] [lbx: 1.3.9-1.3.19, 1.4.6 i nowsze
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: c3cbcf293e5148a24e02afcd8dfaacd2ec9df8e925978d2ef26080f0c0431a98

Pobierz: lb760a-6.11.ovl

Opis i historia zmian:

 • zmiana sposobu informowania programu lbx o wersji protokolu komunikacji

Wersja 6.10

Data: 2004.06.02] [lbx: 1.3.6-1.3.8
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: aa6c15add34cc6f733b005fe118499b87e71dbc94c522a63caa995e91dc60234

Pobierz: lb760a-6.10.ovl

Opis i historia zmian:

 • wylaczenie alarmu od CO2 jesli pomiar CO2 jest w danej fazie wylaczony

Wersja 6.9

Data: 2004.05.27] [lbx: 1.3.5
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 891c474a5bac802191d21e60497e4a17851b5c6c7b4366d718831bc8bba53a02

Pobierz: lb760a-6.9.ovl

Opis i historia zmian:

 • faza szoku: dodana możliwość stopniowej zmiany wilgotności i wentylacji
 • sterowanie nagrzewnicą wstępną

Wersja 6.8

Data: 2004.03.23] [lbx: 1.3.3-1.3.4
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 3408cef4dfd706975d45cdaa004e0e4b800fe346c35edd0829f3959f4dce1328

Pobierz: lb760a-6.8.ovl

Opis i historia zmian:

 • zmiany w odczycie pamieci rejestracji

Wersja 6.7

Data: 2003.xx.xx] [lbx: 1.2.x

Opis i historia zmian:

 • ?

Wersja 6.6

Data: 2003.04.24] [lbx: 1.2.17-1.2.21
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: 100a1a302cff1b95589b9fa386f2def7b12d8fbd95f7fe84f370b4d05ac5387c

Pobierz: lb760a-6.6.ovl

Opis i historia zmian:

 • odczyt pamieci rejestracji w tle po jednym rekordzie

Wersja 6.5

Data: 2003.04.14] [lbx: 1.2.11-1.2.16

Opis i historia zmian:

 • poprawka nieliniowej charakterystyki miernika CO2 FUJI
 • usuniete bledy komunikacji w przypadku nieobecnosci ktoregos z regulatorow

Wersja 6.4

Data: 2003.04.02] [lbx: 1.2.8-1.2.10
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: af1696fd738dfde5d180f6f4b8578559366b044abd7598c72be0be0b909f5b5c

Pobierz: lb760a-6.4.ovl

Opis i historia zmian:

 • poprawione odliczanie czasu trwania fazy
 • usuniecie bledu zmieniajacego sie roku 2002/2003
 • rejestracja danych odbywa sie o "okraglych" czasach

Wersja 6.3

Data: 2002.08.21] [lbx: 1.1.11-1.1.33
Rozmiar: 320.0 kB
SHA256: 503b7c909e143eca659920f419c952b154589bc7f73f70e0a3c9fb70e7c380e2

Pobierz: lb760a-6.3.ovl

Opis i historia zmian:

 • przywrocenie czesci nastaw podstawowych z pilota zdalnego sterowania

Wersja 6.2

Data: 2002.06.18] [lbx: 1.1.2-1.1.10
Rozmiar: 64.0 kB
SHA256: df8f60cc9a0956cdf7e874ea199eee744de20517c074a3bb045b34e7c8f2a3ff

Pobierz: lb760a-6.2.ovl

Opis i historia zmian:

 • wersja dzialajaca (prawdopodobnie) na wszystkich typach LB760, sprawdzona na LB760V3 i LB760V5, niesprawdzona na LB760V1 i LB760V2, na LB760V4 nie powinno byc problemow poniewaz jest ona praktycznie identyczna z LB760V5
 • poprawiony blad w obsludze alarmu - wlaczanie z opoznieniem
 • poprawiony okazjonalnie wystepujacy blad inicjalizacji RAM
 • zmiana czasu w zegarze nie zmienia czasu trwania fazy - zabezpieczenie przed bezsensownymi czasami trwania fazy

Wersja 6.1

Data: 2002.06.05] [lbx: 1.1.1

Opis i historia zmian:

 • pierwsza wersja programu po gruntownych zmianach
 • wspolpraca z programem uzytkownika pod windows
 • wersja 6.1 na razie tylko dla regulatorow LB760V5