Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Klucze autoryzacyjne » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Klucze autoryzacyjne

Funkcja kluczy

Klucze autoryzacyjne są formą licencji udzielonej na używanie programu lbx. Program lbx działa również bez kluczy autoryzacyjnych, ale wyłącznie w ograniczonym zakresie, nie udostępniając bardziej zaawansowanej funkcjonalności, pozwalając jedynie zapoznać się ze sposobem działania programu i dostępnymi funkcjami. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności niezbędna jest instalacja kluczy autoryzacyjnych.

Typy kluczy

Klucze autoryzacyjne zainstalowane w programie mogą być dwojakiego typu: klucz główny i klucz dla urządzenia. W danej instalacji wymagany jest dokładnie jeden klucz główny, natomiast kluczy dla urządzeń może być dowolna ilość. Z każdą pojedynczą instalacją programu związana jest licencja udzielona na użytkowanie programu identyfikowana przez unikalny numer - numer licencji (dotyczy to programu lbx działającego w trybie samodzielnym lub serwera w przypadku programu dzielonego na serwer i klientów, w takim wypadku klienci nie potrzebują kluczy autoryzacyjnych). Wszystkie klucze wydawane dla jednej konkretnej instalacji programu (klucz główny i klucze dla urządzeń) mają ten sam numer licencji.

Klucz główny

Klucz główny w danej instalacji jest jeden. Zawarte są w nim następujące informacje identyfikujące użytkownika programu oraz funkcjonalność danej instalacji:

 • numer licencji
 • właściciel licencji - opisowe dane o właścicielu, typowo nazwa, adres
 • termin ważności licencji - klucz może być wydany do określonej daty lub bezterminowo
 • wystawca klucza - identyfikacja tego kto wystawił klucz
 • limit połączeń sieciowych - patrz dalszy opis
 • limit czujników S300 - patrz dalszy opis
 • limit zmiennych MODBUS - patrz dalszy opis

Klucz główny zapisany jest w pliku o nazwie lbx.key.

Klucz dla urządzenia

Oprócz klucza głównego, który identyfikuje użytkownika oraz określa dostępną funkcjonalność danej instalacji, wydawane są klucze autoryzacyjne dla indywidualnych urządzeń dołączonych w serwerze. Klucze takie wydawane są tylko dla niektórych urządzeń, ich obecność jest wymagana aby takie dane urządzenie było w pełni obsługiwane przez program. W przypadku braku odpowiedniego klucza dla urządzenia jest ono widziane, ale funkcjonalność programu lbx dla tego urządzenia jest ograniczona.

Klucz dla urządzenia zawiera następujące informacje:

 • numer licencji
 • termin ważności licencji - klucz może być wydany do określonej daty lub bezterminowo
 • wystawca klucza - identyfikacja tego kto wystawił klucz
 • typ urządzenia
 • identyfikacja urządzenia - nr seryjny

Klucz dla urządzenia musi mieć ten sam numer licencji co klucz główny, w innym wypadku nie jest on uznawany przez program.

Klucze dla urządzeń zapisywane są w plikach z rozszerzeniem .key, właściwa nazwa pliku nie ma znaczenia, program lbx czyta zawartość pliku która zawiera dokładne informacje o samym kluczu. Typowo pliki kluczy dla urządzeń nazywane są w postaci lbx-typ-nr.key, gdzie typ i nr to odpowiednio typ i numer seryjny urządzenia dla którego wystawiony został klucz. Plik z kluczem dla urządzenia nie może mieć nazwy lbx.key, gdyż taka nazwa pliku zarezerwowana jest dla klucza głównego.

Limity

Klucz główny zawiera pewne limity, określające możliwy zakres działania programu.

Limit połączeń sieciowych

Jest to ilość dopuszczalnych jednocześnie zewnętrznych połączeń sieciowych dla serwera, może być 0 (brak pracy sieciowej), dowolna liczba limitująca połączenia do określonej wartości, lub brak limitu zezwalający na dowolną ilość połączeń sieciowych. Limit połączeń dotyczy programu lbx działającego jako serwer oraz programu działającego samodzielnie, ale z włączonym przyjmowaniem połączeń zdalnych. W przypadku pracy osobnego serwera, połączenia od lokalnych klientów działających na tym samym komputerze nie są liczone do limitu połączeń. To zapewnia możliwość kontroli nad serwerem w przypadku wyczerpania limitu połączeń przez klientów zdalnych.

Próba połączenia od klienta w przypadku osiągnięcia limitu połączeń zdalnych skutkuje komunikatem o niemożności połączenia z powodu wyczerpania limitu połączeń.

Limit czujników S300

Jest to ilość dopuszczalnych jednocześnie w danej instalacji czujników S300. Liczone są czujniki podłączone w dowolny sposób a widziane przez program - albo bezpośrednio, albo przez dowolne inne urządzenie pośredniczące (typu koncentrator/konwerter).

Limit zmiennych MODBUS

Dla urządzeń MODBUS nie posiadających indywidualnych kluczy autoryzacyjnych, limitowana jest ilość zmiennych widziana przez system.

O plikach kluczy

Dodatkowe informacje o plikach kluczy - osobno.