Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Kreator

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Kreator konfiguracji

Zobacz także: szybki start - konfiguracja

Opis

Kreator konfiguracji ma na celu uproszczenie procesu konfiguracji programu.
W celu uruchomienia kreatora należy uruchomić z menu 'Konfiguracja->Kreator konfiguracji'.
Przy braku urządzeń w konfiguracji serwera, kreator uruchomi się automatycznie.

Możliwości:

  • szybki start (skrócona konfiguracja): tylko w przypadku braku konfiguracji
  • dodawanie nowego serwera do listy obsługiwanych serwerów
  • zmiana konfiguracji istniejącego serwera
  • aktualizacja kluczy autoryzacyjnych
  • import konfiguracji programu z istniejących plików
  • eksport konfiguracji i bazy danych
  • import schematów wykresów, raportów, itp
  • eksport schematów wykresów, raportów, itp
  • demonstracja - pokazowa konfiguracja programu

Kreator konfiguracji systemu monitoringu

Po wybraniu odpowiedniej opcji należy postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami - kreator ma wiele możliwości przejścia w zależności od wyboru użytkownika.