Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja

Na konfigurację programu składają się następujące niezależne od siebie składowe:

  • konfiguracja interfejsu użytkownika programu klienckiego (język, opcje rysowania wykresu, formaty wyświetlania liczb czy dat, itp.)
  • lista serwerów kontrolowanych przez program (potencjalnie jedna lokalna i dowolna ilość zdalnych)
  • konfiguracja serwera, indywidualna dla każdego osobnego serwera

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Konfiguracja interfejsu użytkownika programu klienckiego dostępna jest z menu głównego programu pod pozycją Konfiguracja (patrz opis menu programu lbx). Osobno wydzielona jest konfiguracja języka który ma być używany w programie ( Język w menu Konfiguracja), pozostałe opcje zebrane są w jednym oknie dialgowym z zakładkami ( Opcje w menu Konfiguracja).

Kreator konfiguracji

Wszystkie dołączone serwery można konfigurować używając kreatora konfiguracji - narzędzia upraszczającego proces konfiguracji serwerów. Dodatkowo można tu wykonać import plików konfiguracyjnych, np. po przeniesieniu systemu pomiarowego na inny komputer. Patrz kreator konfiguracji.

Lista serwerów

Program LBX może bezpośrednio i samodzielnie obsługiwać jeden serwer, dodatkowo może zdalnie za pomocą sieci połączyć się z innymi serwerami LBX które udostępniają zdalny dostęp. Patrz opis konfiguracji listy serwerów.

Konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera jest indywidualna dla każdego osobnego serwera kontrolowanej przez program, niezależnie od innych serwerów które program może jednocześnie widzieć i obsługiwać. Patrz opis konfiguracji serwera.