Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Chmura pomiarowa okcloud.pl

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Chmura pomiarowa okcloud.pl

Opis

Program LBX umożliwia zapis danych do chmury pomiarowej okcloud.pl.

Serwis okcloud.pl zapewnia podgląd danych pomiarowych z serwera LBX wykorzystując niezależny serwer www.
Więcej informacji na temat okcloud.pl znajduje się na stronie: Chmura pomiarowa okcloud.pl

Chmura pomiarowa okcloud.pl

Konfiguracja

Okno konfiguracji zostanie wyświetlone po wybraniu z menu 'Serwer->konfiguracja zaawansowana->Chmura OkCloud'.
Należy zaznaczyć opcję "Zapis do chmury pomiarowej okcloud.pl (dodatkowa usługa)".

  • Włącz zapis do chmury okcloud.pl - włącza zapis do okcloud.pl
  • Wybór zmiennych - należy wybrać zmienne LBX przekazywane do chmury
  • Adres serwera - adres serwera chmury, typowo będzie to okcloud.pl
  • Zmień hasło - w celu ustawienia lub zmiany hasła należy zaznaczyć tą opcję
  • Hasło - hasło dostępowe do okcloud.pl otrzymane z działu handlowego LAB-EL

Serwer LBX - ustawienia okcloud.pl

Po wyborze wybranych zmiennych należy wcisnąć przycisk "Test ustawień" w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

Serwer LBX - ustawienia okcloud.pl