Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Lista serwerów

Program LBX umożliwia podgląd i sterowanie w dowolnej ilości serwerów. Bezpośrednio i samodzielnie przez program obsługiwany może być tylko jeden serwer lokalny (patrz opis trybów pracy), dodatkowo program lbx może łączyć się za pomocą sieci z dowolną liczbą serwerów zdalnych. Każdy z takich zdalnych serwerów jest lokalnie i bezpośrednio kontrolowany przez własny komputer, z którym program kliencki się łączy na życzenie użytkownika.

Konfiguracja listy serwerów dostępna jest z menu programu, pozycja Konfiguracja - Serwery. W oknie konfiguracji jest możliwość włączenia/wyłączenia bezpośredniej obsługi lokalnego serwera, oraz osobno lista serwerów zdalnych.

Program LBX - lista serwerów

Serwer lokalny

Program LBX potrafi bezpośrednio obsługiwać jeden serwer lokalny, działający na komputerze na którym działa program lbx. Dotyczy to konfiguracji programu bez osobnego serwera (patrz opis trybów pracy), gdy program kliencki LBX obsługuje bezpośrednio dołączone urządzenia.

Obsługa lokalnego serwera jest opcjonalna - program może też działać wyłącznie jako klient, łącząc się tylko ze zdalnymi serwerami (może to być również osobny serwer działający na tym samym komputerze, który z punktu widzenia programu klienckiego jest taki sam jak serwery zdalne na innych komputerach).

Jeżeli obsługiwany komputer jest głównym komputerem do którego podłączone są urządzenia, należy zaznaczyć 'Obsługa serwera na lokalnym komputerze'.
Serwer programu LBX może działać w dwóch trybach - uruchomiony na stałe jako usługa systemowa bądź uruchamiany za każdym razem przy otwieraniu programu. Zaleca się wybór usługi systemowej, co spowoduje uruchomienie serwera na stałe bez konieczności ciągłego włączania klienta LBX: opcja 'Serwer uruchomiony w tle przez system Windows jako usługa systemowa'.

W przypadku podglądu danych z innego komputera z zainstalowanym programem LBX, należy odznaczyć opcję 'Obsługa serwera na lokalnym komputerze', o ile nie będzie tu zainstalowana inny dodatkowy serwer.

Serwery zdalne

Program LBX może działać jako klient łączący się ze zdalnymi serwerami obsługiwanymi przez osobne serwery, niezależnie od tego czy obsługiwany jest też serwer lokalny. Jeżeli program został zainstalowany z opcją "osobny serwer" to program na etapie instalacji wstępnie konfigurowany jest wyłącznie do osługi serwerów zdalnych. Aby umożliwić programowi klienckiemu możliwość połączenia się ze zdalnym serwerem, należy ten serwer zadeklarować na liście serwerów zdalnych.

Osobny serwer działający na tym samym komputerze jest dla programu klienckiego takim samym serwerem jak działający zdalnie na innym komputerze, nie ma żadnej szczególnej różnicy w obsłudze i konfiguracji, należy go zadeklarować na liście serwerów zdalnych (po zainstalowaniu w opcji z osobnym serwerem taka konfiguracja jest tworzona automatycznie).

Dodaj serwer

Każdy zdalny serwer musi zostać jawnie dodana, służy do tego przycisk Dodaj obok listy serwerów.

Serwer LBX - dodawanie zdalnego serwera

Dodając serwer należy podać następujące dane w oknie konfiguracji serwera:

 • adres - każdy zdalny serwer ma swój adres, który należy podać programowi klienckiemu. Do wyboru są następujące opcje:
  • Stały adres TCP/IP - połączenie z serwerem za pomocą protokołu TCP/IP, typowego obecnie dla sieci komputerowych. Należy podać adres DNS lub numerycznie IP. Jeżeli serwer działa na innym porcie TCP niż domyślny, można podać numer portu po dwukropku, np. to.jest.jakis.adres:12345
  • proxy - dla serwerów LBX które działają na dynamicznie zmiennych adresach IP lub chcą skorzystać z pośrednictwa proxy do rozgłoszenia swojej obecności, przewidziany jest mechanizm proxy opisany osobno. Podać należy: adres proxy (DNS lub IP), nazwę serwera oraz hasło dostępu do proxy. Nazwa serwera i hasło dostępu ustalane są w konfiguracji danym serwerze.
 • użytkownik - każdy serwer wymaga autoryzacji przy nawiązaniu połączenia za pomocą nazwy użytkownika (login) i hasła, które ustalają tożsamość i uprawnienia danego użytkownika. Program może za każdym razem pytać o login i hasło, może też zapamiętać podane dane i ich używać w przyszłości bez pytania o te dane użytkownika. Opcji zapamiętania danych należy używać ostrożnie, w środowiskach gdzie taka procedura nie naraża bezpieczeństwa systemu.
 • połączenie - konfiguracja sposobu połączenia z serwerem:
  • ręczne - połączenie z serwerem następuje na życzenie użytkownika, musi zostać zainicjowane ręcznie z menu serwera,
  • automatycznie na starcie - przy starcie programu klienckiego następuje automatycznie połączenie z serwerem bez ingerencji użytkownika (może być jedynie wymagane podanie loginu i hasła jeśli nie zostało ustawione zapamiętanie),
  • tymczasowe - połączenie z serwerem jest tymczasowe, nie zostanie ono zapamiętane na liście serwerów - przy następnym uruchomieniu programu nie będzie widziane.

Edytuj serwer

Ta opcja umożliwia zmianę ustawień dla instniejącego już na liście serwera, musi ona zostać zaznaczona w celu zmiany ustawień.

Usuń serwer

Każdy serwer może zostać usunięty z listy, musi on zostać w tym celu najpierw zaznaczony - program zapyta jeszcze o potwierdzenie.