Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Hasło administratora

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Hasło administratora LBX

Opis

W programie LBX autoryzacja dostępu jest wykorzystywana na dwóch poziomach: przy obsłudze klienta oraz przy obsłudze serwera.
W przypadku klienta LBX chroniona jest konfiguracja listy obsługiwanych serwerów, ekrany użytkownika, widoki oraz opcje wyświetlania. Ochrona zmiany ustawień jest zrealizowana poprzez dodanie hasła dla "Administratora programu LBX".
Autoryzacja dosępu do serwera LBX jest omówiona osobno: Konfiguracja serwera - użytkownicy

Konfiguracja

Ustawienie oraz zmiana hasła dla administratora LBX jest możliwe po wybraniu z menu Konfiguracja->Hasło administratora

Program LBX - konfiguracja hasła administratora

  • Nowe hasło - należy podać nowe hasło dla administratora LBX
  • Powtórz nowe hasło - należy podać dla weryfikacji drugi raz to samo hasło
  • Nie używaj hasła administratora LBX - wyłączenie obsługi hasła
Po ustawieniu nowego hasła, przed każdą operacją mającą wpływ na zmianę konfiguracji klienta LBX program będzie pytał o hasło. Chronione będą wszystkie pozycje dostępne z menu Konfiguracja.