Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Opcje

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Opcje programu

Program LBX ma zebrane wszystkie opcje konfiguracji interfejsu użytkownika części klienckiej w postaci jednego okna dialogowego z zakładkami. Na poszczególnych zakładkach opcje są pogrupowane tematycznie.

Wykres

Na zakładce Wykres zebrane są opcje konfigurujące sposób wyświetlania wykresów: Konfiguracji podlegają:

  • zakresy osi - margines dolny i górny przy automatycznym dobieraniu zakresu osi Y, wyrażony w procentach rozpiętości dostępnych danych (na wykresie zostanie pozostawiony pusty margines poniżej i powyżej danych o zadanej wysokości, wyrażonej procentowo w stosunku do rozpiętości danych)
  • kolorowanie danych na wykresie - wybór czy program ma sam proponować kolor kreski dla nowej zmiennej na wykresie, czy też ma za każdym razem pytać użytkownika o wybór koloru
  • elementy wykresu - do wyboru sa opcje co ma być wyświetlane na wykresie: legenda, siatka na osi X i Y, oraz odstęp czasu pomiędzy punktami wykresu które mają być łączone kreską
  • kolory - wybór kolorów tła, osi i opisów wykresu

Formaty

Na zakładce Formaty zebrane są opcje sterujące sposobem wyświetlania liczb, czasu i dat:

  • format liczb - separator części dziesiętnej
  • format listy - separator listy
  • format daty
  • format czasu