Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Menu

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Menu

Menu programu wygląda następująco:

 • Plik - operacje na plikach i wydruki
  • Otwórz plik z danymi - otwarcie istniejącego pliku danych
  • Otwórz wiele plików z danymi - utworzenie połączonego pliku z danymi z innych istniejących plików danych (Odczyt danych z wielu plików)
  • Zamknij - zamknięcie bieżącego pliku danych
  • Eksport
   • SWAT - model o strukturze zlewniowej
  • Drukuj - wydruk zawartości bieżącego okna danych
  • Podgląd wydruku - podgląd zawartości bieżącego okna danych w postaci przygotowanej do wydruku
  • Ustawienia wydruku - konfiguracja drukarki i opcji drukowania
  • Zaawansowane
   • Usuń duplikaty z archiwum - usuwanie zdublowanych archiwalnych plików bazy danych na lokalnym komputerze
  • Lista ostatnio otwartych plików - bezpośredni dostęp do ostatnio używanych plików danych
  • Zakończ - zakończenie pracy i zamknięcie programu
 • Konfiguracja - konfiguracja programu lbx
  • Raport działania systemu - okno ze wskazówkami dotyczącymi aktualnego stanu systemu (Raport działania systemu)
  • Kreator konfiguracji - konfiguracja programu za pomocą kreatora (Kreator konfiguracji)
  • Serwery - wybór serwerów obsługiwanych przez program (Lista serwerów)
  • Opcje - różne opcje związane z prezentacją danych - wykresy, formaty liczb (Opcje)
  • Język - wybór języka w którym działa program
  • Hasło administratora LBX - ustawienia dostępu do instalacji LBX na lokalnym komputerze (Hasło administratora LBX)
 • Serwer - operacje na serwerze, układ menu i dostępne operacje zależne są od ilości serwerów i stanu połączenia z konkretnym serwerem. Jeżeli zadeklarowany jest tylko jeden serwer, to wszystkie operacje na serwerze dostępne są bezpośrednio z tego menu. Jeżeli serwerów jest więcej, to menu zawiera dalsze podmenu, po jednym dla każdego serwera, które już bezpośrednio zawierają operacje na serwerze.
  Patrz opis menu serwera.
 • Urządzenia - operacje na urządzeniach, układ menu i dostępne operacje zależne są od stanu połączenia z serwerem, typu urządzenia i stanu połączenia z urządzeniem. Jeżeli zadeklarowana jest tylko jeden serwer, to wszystkie urządzenia w serwerze dostępne są bezpośrednio z tego menu. Jeżeli serwerów jest więcej, to menu zawiera dalsze podmenu, po jednym dla każdego serwera, które już bezpośrednio zawierają menu dla urządzeń.
  Patrz opis menu urządzenia.
 • Widok - konfiguracja głównych elementów ekranu programu lbx
  • Pasek narzędzi - włącza/wyłącza widoczność paska narzędzi
  • Pasek statusu - włącza/wyłącza widoczność paska statusu
  • Panel serwera - włącza/wyłącza widoczność panelu serwera
  • Cykliczne przełączanie widoków (F5) - automatyczne przełączanie zapisanych widoków co ... sekund (ustawienie czasu w Konfiguracja->opcje->ogólne)
  • Tryb podglądu - pełnoekranowy tryb wyświetlania programu
  • Zawsze na wierzchu - opcja ustawiająca okno programu LBX nad innymi programami
  • Lista dostępnych widoków - dostępne widoki utworzone przez użytkownika
 • Okno - operacje na bieżącym oknie w programie
  • Kaskada - kaskadowe ułożenie okien
  • Sąsiadująco - sąsiadujące ułożenie okien
  • Uporządkuj ikony - ułożenie ikon zminimalizowanych okien
  • Lista okien - umożliwia przełączenie się na wybrane okno (przeniesienie na wierzch danego okna o ile jest niewidoczne)
 • Pomoc
  • Spis treści pomocy - otwarcie głównej pomocy programu
  • LAB-EL w internecie - przejście na stronę www firmy LAB-EL
  • Zdalna pomoc TeamViewer - uruchomienie programu TeamViewer w celu nawiązania zdalnego połączenia
  • Wyślij dane diagnostyczne - tworzenie spakowanego archiwum zip z danymi diagnostycznymi, które należy wysłać na wskazany adres e-mail
  • O programie - informacje dotyczące programu LBX