Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Menu

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Menu

Menu programu wygląda następująco:

 • Plik - operacje na plikach i wydruki
  • Otwórz - otwarcie istniejącego pliku danych
  • Zamknij - zamknięcie bieżącego pliku danych
  • Drukuj - wydruk zawartości bieżącego okna danych
  • Podgląd wydruku - podgląd zawartości bieżącego okna danych w postaci przygotowanej do wydruku
  • Ustawienia wydruku - konfiguracja drukarki i opcji drukowania
  • Lista ostatnio otwartych plików - bezpośredni dostęp do ostatnio używanych plików danych
  • Zakończ - zakończenie pracy i zamknięcie programu
 • Konfiguracja - konfiguracja programu lbx
  • Kreator konfiguracji - konfiguracja programu za pomocą kreatora (Kreator konfiguracji)
  • Serwery - wybór serwerów obsługiwanych przez program (Lista serwerów)
  • Ekrany użytkownika - konfiguracja ekranów użytkownika (Ekrany użytkownika)
  • Opcje - różne opcje związane z prezentacją danych - wykresy, formaty liczb (Opcje)
  • Język - wybór języka w którym działa program
 • Serwer - operacje na serwerze, układ menu i dostępne operacje zależne są od ilości serwerów i stanu połączenia z konkretnym serwerem. Jeżeli zadeklarowany jest tylko jeden serwer, to wszystkie operacje na serwerze dostępne są bezpośrednio z tego menu. Jeżeli serwerów jest więcej, to menu zawiera dalsze podmenu, po jednym dla każdego serwera, które już bezpośrednio zawierają operacje na serwerze. Patrz opis menu serwera.
 • Urządzenia - operacje na urządzeniach, układ menu i dostępne operacje zależne są od stanu połączenia z serwerem, typu urządzenia i stanu połączenia z urządzeniem. Jeżeli zadeklarowana jest tylko jeden serwer, to wszystkie urządzenia w serwerze dostępne są bezpośrednio z tego menu. Jeżeli serwerów jest więcej, to menu zawiera dalsze podmenu, po jednym dla każdego serwera, które już bezpośrednio zawierają menu dla urządzeń. Patrz opis menu urządzenia.
 • Widok - konfiguracja głównych elementów ekranu programu lbx
  • Pasek narzędzi - włącza/wyłącza widoczność paska narzędzi
  • Pasek statusu - włącza/wyłącza widoczność paska statusu
  • Panel serwera - włącza/wyłącza widoczność panelu serwera
 • Okno - operacje na bieżącym oknie w programie
  • Kaskada - kaskadowe ułożenie okien
  • Sąsiadująco - sąsiadujące ułożenie okien
  • Uporządkuj ikony - ułożenie ikon zminimalizowanych okien
  • Lista okien - umożliwia przełączenie się na wybrane okno (przeniesienie na wierzch danego okna o ile jest niewidoczne)
 • Pomoc
  • Spis treści pomocy - otwarcie głównej pomocy programu
  • LAB-EL w internecie - przejście na stronę www firmy LAB-EL
  • O programie - okno informacyjne o programie