Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Panel

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Panel

Monitoringu temperatur LBX

Panel (na powyższym ekranie po lewej stronie, zaznaczony na niebiesko) służy do wyświetlenia listy serwerów, sygnalizacji ich stanu połączenia, w ramach każdego serwera wyświetlana jest lista urządzeń i innych składowych serwera. Całość zorganizowana jest w postaci hierarchicznego drzewa.

Serwer

Pierwszy poziom drzewa to lista serwerów. Każda osobna gałąź to osobny serwer. Serwer może być lokalny, bezpośrednio obsługiwana przez program (ikona: domek), albo zdalna, zdalnych serwerów może być dowolna ilość (ikona: dwa połączone komputery).

Połączenie z serwerem: stan połączenia z serwerwm sygnalizowany jest ikoną. Jeżeli nie ma połączenia, ikona jest przekreślona na czerwono. Jeżeli jest połączenie z serwerem, ikona nie ma przekreślenia.

Menu serwera: dostęp do menu serwera możliwy jest przez kliknięcie w ikonę lub nazwę serwera prawym przyciskiem myszy. Zestaw dostępnych operacji zależny jest od stanu połączenia z serwera.

Baza danych

W ramach każdego serwera dostępna jest baza danych. Dwukrotne kliknięcie w "bazę danych" otwiera spis treści danych dostępnych w bazie.

Urządzenia

W ramach każdego serwera zdefiniowana może być dowolna ilość urządzeń. Każde z nich występuje jako pozycja pod serwerem, odpowiada mu ikona statusu z nazwą urządzenia.

Połączenie z urządzeniem: stan połączenia z urządzeniem sygnalizowany jest za pomocą ikony urządzenia. Dokładny stan połączenia opisany jest na pasku statusu w ekranie odczytu stanu i danych bieżących z urządzenia. Ikona w panelu może przyjmować następujące stany:

  • zielone potwierdzenie - sygnalizuje poprawne połączenie z urządzeniem,
  • czerwony krzyż - brak połączenia z urządzeniem,
  • żółty trójkąt - komunikacja jest poprawna, ale stan urządzenia nie umożliwia pracy,
  • napis "demo" - urządzenie pracuje w trybie demonstracyjnym, w wyniku braku kluczy autoryzacyjnych.

Menu urządzenia: pełne menu urządzenia dostępne jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę urządzenia lub nazwę obok. Zestaw dostępnych operacji zależy od stanu komunikacji z urządzeniem. Skrócone menu urządzenia (najcześciej używane operacje) dostępne są bezpośrednio w drzewku w panelu, po rozwinięciu odpowiedniej pozycji odpowiadającej danemu urządzeniu. Wybór pozycji z menu w takim wypadku polega na dwukliknięciu w dany element. Zawartość menu urządzenia zależna jest od typu urządzenia, zasadniczo dla każdego urządzenia jest ono inne.