Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Menu

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Menu urządzenia

Menu urządzenia zależne jest od typu urządzenia - zasadniczo każde urządzenie ma swoje własne indywidualne menu. Dostępność pozycji w tym menu jest zależna od kilku czynników: stanu połączenia z serwerem (brak połączenia zwykle wyklucza możliwość wykonywania operacji na urządzeniach w ogóle), stanu połączenia z urządzeniem (brak komunikacji z urządzeniem wyklucza niektóre operacje wymagające jego obecności, ale niektóre operacje są możliwe bez urządzenia, np. dostęp do danych archiwalnych, czy zmiany konfiguracji pamiętane przez program), oraz z trybu pracy programu dla danego urządzenia (np. przy braku kluczy autoryzacyjnych program udostępnia tylko podstawową funkcjonalność w ramach demonstracji możliwości, niektóre operacje nie są wtedy dostępne).

Typowo dla każdego urządzenia jako pierwsza pozycja w menu jest dostępna opcja otwarcia okna statusu/podglądu bieżących danych z urządzenia. Nawet jeśli brak jest komunikacji z urządzeniem, takie okno zawsze może być otwarte, na pasku statusu sygnalizowany jest stan połączenia.

Dalsze pozycje w men urządzenia są już zależne indywidualnie od typu urządzenia. Sporo pozycji jest dostępnych dla wszystkich urządzeń, jak np. dostęp do pamięci rejestracji czy ustawienia komunikacyjne.