Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Menu

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Menu serwera

Dostęp do menu serwera

Dostęp do menu serwera możliwy jest na dwa sposoby: z menu głównego programu - pozycja "Serwer", lub z panelu serwera, klikając prawym przyciskiem myszy w ikone lub nazwę serwera.

Pozycje w menu

Połącz

Nawiązanie połączenia z serwerem (dotyczy głównie serwerów zdalnych). Zależnie od konfiguracji połączenia z serwerem program może zapytać o login użytkownika i hasło, albo może skorzystać z danych uprzednio zapamiętanych przez program.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie rozłączonym połączeniu.

Rozłącz

Rozłączenie połączenia z serwerem (dotyczy głównie serwerów zdalnych, aczkolwiek można również w ten sposób wyłączyć obsługę lokalnego serwera obsługiwanego bezpośrednio przez program bez zamykania programu).

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Konfiguracja podstawowa

Główna konfiguracja serwera. Przejście do konfiguracji serwera.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Konfiguracja zaawansowana

Dodatkowe opcje konfiguracyjne serwera. Przejście do konfiguracji serwera.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Alarmy

Konfiguracja zdarzeń alarmowych. Przejście do konfiguracji alarmów dla serwera.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Informacje

Wyświetlenie okna informacyjnego o serwerze, zawierającego różne dane dotyczące samego serwera i połączenia z nim.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Wzorcowania

Wyświetlenie okna wzorcowań, zawierającego dodane przez użytkownika informacje o świadectwach wzorcowania.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Klucze autoryzacyjne

Wyświetlenie okna informacyjnego z listą kluczy autoryzacyjnych zainstalowanych w serwerze (patrz opis kluczy).

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Aktywni użytkownicy

Wyświetlenie listy użytkowników aktualnie zdalnie połączonych z serwerem. Lista wyświetlana jest w postaci zawierającej czas połączenia, nazwę użytkownika (login) oraz adres z którego zostało nawiązane połączenie.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Komunikaty

Wyświetlanie komunikatów i działaniu programu z pliku log. Przejście do komunikatów.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Baza danych

Dostęp do bazy danych serwera.

W ramach każdego serwera dostępna jest baza danych. Dostęp do bazy możliwy jest zarówno gdy połączenie z serwerem jest nawiązane, jak i bez połączenia (z jednym wyjątkiem gdy nowo zdefiniowany zdalny serwer nie miała jeszcze nawiązanego połączenia z serwerem w ogóle). Jeżeli jest połączenie z serwerem, to stan bazy danych odpowiada danym na serwerze. Jeśli brak połączenia, to stan bazy danych odpowiada tylko tym danym które zostały już wcześniej przeczytane z serwera.

Transfer plików z archiwum

Kopiowanie plików między serwerem a lokalnym LBX: Transfer plików z archiwum.

Aktywne alarmy

Okno wyświetlające informacje o trwających alarmach. Przejście do opisu okna aktywnych alarmów.

Operacja dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.

Raporty PDF

Tworzenie raportów w formie dokumentu PDF: Raporty PDF.

Dodaj notatkę

Tworzenie nowej notatki zapisywanej w bazie danych: Notatki.

Raport konfiguracji systemu

Zapis tekstowego raportu w pliku, zawierającego opisowe informacje dotyczące konfiguracji serwera.

Zaawansowane->Synchronizacja bazy danych ODBC

Wywołanie tej funkcji spowoduje ponowne przepisanie danych z bazy danych LBX do bazy danych ODBC.

Zaawansowane->Tryb walidacji

Tryb walidacji jest specjalną serwisową opcją używaną przez serwisanta firmy LAB-EL w trakcie walidacji.

Zaawansowane->Tryb walidacji

Tryb walidacji jest specjalną serwisową opcją używaną przez serwisanta firmy LAB-EL w trakcie walidacji.