Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Pliki

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Transfer plików z archiwum

Opis

Opcja ta umożliwia pobranie archiwalnych plików ze zdalnego serwera.
Każdy zdalny serwer ma możliwość okresowej archiwizacji danych do plików. Te pliki są niezależne od bieżącej bazy danych prowadzonej przez program, znajdują się na serwerze. Program lbx umożliwia transfer tych plików z serwera do klienta.

Okno

Transfer plików jest możliwy po wybraniu z menu serwera 'Serwer->Transfer plików z archiwum'.

Transfer plików klient serwer

Po wybraniu tej opcji ukaże się okno z listą plików dostępnych w archiwum na serwerze. Każdy plik można wybrać niezależnie, z serwera do klienta transferowane są tylko wybrane pliki, które trafiają do domyślnego katalogu danych archiwalnych programu lbx.

Operacja jest dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu.