Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Pliki

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Transfer plików z archiwum

Opis

Funkcja ta umożliwia pobieranie archiwalnych plików z danymi ze zdalnego serwera LBX do lokalnego folderu.
Serwer LBX okresowo zapisuje dane archiwalne pochodzące z głównej bazy danych w postaci plików dobowych, tygodniowych lub miesięcznych (w zależności od konfiguracji).
Operacja transferu plików jest dostępna tylko przy aktualnie nawiązanym połączeniu ze zdalnym serwerem LBX.

Okno

Po wybraniu z menu serwera opcji 'Serwer->Transfer plików z archiwum', zostanie otwarte okno listą plików dostępnych w archiwum na serwerze.

Transfer plików klient serwer

Każdy plik można wybrać niezależnie, z serwera do klienta LBX transferowane są tylko wybrane pliki, które trafiają do domyślnego katalogu danych archiwalnych programu LBX (zazwyczaj jest to folder LBX\data).
Pobrane pliki można otworzyć z menu 'Plik->Otwórz plik z danymi'.