Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Baza danych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Baza danych

Opis

Każdy serwer w programie LBX posiada obsługę własnej wbudowanej bazy danych SQL, znajduje się ona w katalogu cache (patrz opis katalogów).
Dodatkowo istnieje możliwość zapisu danych do zewnętrznej bazy danych (patrz konfiguracja ODBC) wykorzystując interfejs ODBC.

W bazie danych przechowywane są różnorodne informacje:

  • zarejestrowane pomiary
  • przekroczenia progów zdarzeń alarmowych
  • logowanie i wylogowanie użytkownika
  • operacje usuwania danych z bazy
  • zmiany konfiguracji programu
  • zmiany konfiguracji urządzeń

Patrz także Archiwizacja danych

Wyświetlanie zawartości

Po wybraniu w panelu bocznym opcji 'Baza danych' zostanie wyświetlone główne okno z zawartością bazy danych. Okno to jest także dostępne z menu 'Serwer->Baza danych'.

Baza danych pomiarów

Dane w oknie podzielone są na kilka grup (widoczne w zależności od istnienia zarejestrowanych zdarzeń):

  • Historia - są tu dane pomiarowe pochodzące z urządzeń
  • Raporty - informacje o logowaniu użytkowników, zmianach w konfiguracji, zmianach na bazie danych
  • Alarmy - dane o zaistnieniu sytuacji alarmowej dla zdefiniowanych alarmów
  • Notatki - informacje zapisane przez użytkownika
Chcąc wyświetlić dane w formie wykresu, histogramu lub raportu należy wybrać odpowiednią zakładkę, a następnie kliknąć na pole oznaczone odpowiednio 'Wykres', 'Raport' lub 'Histogram'.
Wyświetlanie wykresów: patrz Wykresy
Wyświetlanie raportów: patrz Raporty
Wyświetlanie i tworzenie notatek: patrz Notatki

Aby zapisać wybrane dane z bazy do pliku tekstowego lub csv, należy przejść do wyświetlania raportów.

Konfiguracja

Baza danych działa od razu po włączeniu programu i nie wymaga dodatkowej konfiguracji od strony użytkownika. Jednak na podstawie zebranych danych mogą być tworzone pliki archiwalne, zawierające określone partie danych.
Konfiguracja dodatkowych ustawień jest możliwa po wyborze z menu 'Serwer->Konfiguracja podstawowa->Archiwum' (patrz archiwizowanie danych)