Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Wykresy

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Wykresy

Dostęp do okna wykresu jest możliwy na dwa sposoby:
  • z menu urządzenia lub na panelu bocznym wybierając 'Wykres za 24h'
  • z okna bazy danych klikając na zakładce 'Historia' przycisk wykres
Widok okna bazy danych:

Rejestracja temperatur, wilgotności, promieniowania

Konfiguracja wykresu:

Konfiguracja wykresów

Wybór danych do wyświetlania

Po pojawieniu się okna konfiguracji wykresu należy wybrać serie danych do rysowania. Wybrane serie wyświetlone są w prawym oknie 'Serie danych wybrane do wykresu', natomiast niewykorzystane serie są wyświetlone w lewym oknie 'Dostępne serie danych'.

Wybór czasu i zakresów

W dolnej części ekranu konfiguracyjnego jest dostępny przedział czasowy a także zakresy osi. Wartości domyślne zakresów są dopasowane automatycznie.

Schematy

Po skonfigurowaniu danych wszystkie ustawienia można zapisać wybierając przycisk 'Zapisz schemat'. Od tej pory wybrane ustawienia będą dostępne na liście 'Schemat:' w górnej części ekranu.

Bieżące zmienne

Zaznaczenie opcji 'Pokaż bieżące zmienne' umożliwia rysowanie na wykresie zmiennych nie zapisanych w bazie danych serwera LBX. Zmienne te będą rysowane od momentu wyświetlenia wykresu, nie są zapisywane w bazie danych.

Okno wykresu

Zatwierdzając ustawienia przyciskiem 'Pokaż' zostanie wyświetlone okno wykresu.

Wykres temperatury, wilgotności

Podstawowa konfiguracja wyświetlanych elementów jest dostępna z menu programu 'Konfiguracja->Opcje' na zakładce 'Wykres' (patrz Opcje).

W celu przybliżenia bądź oddalenia danych na wykresie należy kliknąć w oknie wykresu prawym przyciskiem myszy i z dostępnego menu wybrać odpowiednią opcję. Wskazując teraz kursorem myszy na wybraną oś będzie ona przybliżana lub oddalana.