Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Notatki

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Notatki

Okno 'Notatki' wyświetla zebrane dane pomiarowe w formie tabelarycznej. Wyświetlenie zawartości notatki jest możliwe z okna bazy danych klikając przycisk 'Raport'.

Każda notatka jest zbiorem kilku składowych:

  • Typ notatki - typ skonfigurowany przez użytkownika
  • Opis (opcjonalnie) - krótki komenarz
  • Urządzenie (opcjonalnie) - powiązane urządzenie
  • Czas od, czas do - zakres czasu pomocny w późniejszym filtrowaniu notatek
  • Nazwy, wartości - wiersze zgodnie z konfiguracją danego typu

Widok okna bazy danych:

Notatki

Widok raportu dla wybranej notatki:

Notatki

Konfiguracja typów notatek

W celu dodania nowego typu notatki do konfiguracji, należy w oknie bazy danych wybrać przycisk 'Dodaj notatkę'. Po wyświetleniu okna 'Dodawanie notatek' dostępne są przyciski 'Dodaj typ', 'Edytuj typ' oraz 'Usuń typ'.

Dodawanie notatek

W celu dodania nowego typu notatki do konfiguracji, należy w oknie bazy danych wybrać przycisk 'Dodaj notatkę'. Po wyświetleniu okna 'Dodawanie notatek' należy wybrać przycisk 'Konfiguacja typów'.

Konfiguracja typów notatek

Dodawanie notatek

Nowe notatki można dodawać wybierając w oknie bazy danych przycisk 'Dodaj notatkę'.