Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Pliki

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Odczyt danych z wielu plików

Opis

Opcja ta umożliwia wspólne wyświetlanie danych archiwalnych zawartych w kilku plikach.

Okno

Wyświetlenie danych jest możliwe po wybraniu z menu programu 'Plik->Otwórz wiele plików z danymi'.

Baza danych - otwieranie wielu plików

W wyświetlonym oknie należy wybrać przedział czasu w którym są zawarte dane do wyświetlenia.
W wyniku tej operacji powstanie tymczasowy plik zawierający dane zawarte w wybranym folderze, spełniające kryteria czasowe.

Transfer plików z serwera LBX

Uwaga! Program odczytuje pliki z lokalnego dysku twardego. W przypadku gdy z serwerem LBX zostało nawiązane zdalne połączenie (klient LBX znajduje się na innym komputerze), należy wcześniej skopiować odpowiednie pliki z serwera LBX.
Kopiowanie plików ze zdalnego serwera jest umożliwione za pomocą transferu plików po wybraniu z menu serwera 'Serwer->Transfer plików z archiwum'.
Patrz także: Transfer plików z archiwum.