Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Baza danych » Raporty

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Raporty

Okno raportu wyświetla zebrane dane pomiarowe w formie tabelarycznej. Otworzenie tego okna jest możliwe na dwa sposoby:
  • z menu urządzenia lub na panelu bocznym wybierając 'Raport za 24h'
  • z okna bazy danych klikając na zakładce 'Historia' przycisk 'Raport'
Widok okna bazy danych:

Raport temperatury i wilgotności

Konfiguracja raportu:

Ustawienia wyświetlania pomiarów

Wybór danych do wyświetlania

Po pojawieniu się okna konfiguracji wykresu należy wybrać serie danych do rysowania. Wybrane serie wyświetlone są w prawym oknie 'Serie danych wybrane do wykresu', natomiast niewykorzystane serie są wyświetlone w lewym oknie 'Dostępne serie danych'.

Rozmieszczenie danych

W przypadku gdy dane zostały zarejestrowane z przesunięciem czasowym można je wyświetlić regularnie w tabeli, modyfikując automatycznie odpowiednie czasy. Dzięki temu wyświetlony raport będzie bardziej czytelny.
Można także zrobić nowy podział czasu - dla danych rejestrowanych np. co 10 minut można wybrać wyświetlanie z interwałem 30 minut.

  • Pozwalaj na zmianę czasu wyświetlanych dancyh - umożliwienie korekty czasów (synchronizacja do sąsiednich pomiarów)
  • Dopuszczalne przesunięcie [min] - czas podany w minutach oznaczający maksylną różnicę czasu między czasem zarejestrowanym a wyświetlanym.
  • Nowy podział czasu dokładnie co [min] - nowy interwał czasu w tabeli (bez względu na zarejestrowane czasy)
  • Uzupełnij puste komórki - wypełnianie danymi wszystkich pustych komórek na podstawie sąsiednich wartości
  • Uśrednij zawartość nowych komórek - uzupełniane puste komórki będą średnią sąsiednich wartości z uwzględnieniem czasu
Wybór czasu

W dolnej części ekranu konfiguracyjnego znajduje się lista z wybranym przedziałem czasu.

Schematy

Po skonfigurowaniu danych wszystkie ustawienia można zapisać wybierając przycisk 'Zapisz schemat'. Od tej pory wybrane ustawienia będą dostępne na liście 'Schemat:' w górnej części ekranu.

Okno raportu

Zatwierdzając ustawienia przyciskiem 'Pokaż' zostanie wyświetlone okno raportu.

Raport temperatury i wilgotności

Zapis danych do pliku w formacie txt lub csv jest możliwy po wybraniu przycisku 'Eksport'.