Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Obsługa programu » Okno

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Główne okno i interfejs użytkownika

Okno główne

Program lbx po uruchomieniu działa w oknie o następującym typowym wyglądzie:

System monitoringu LBX

Na górze okna typowo znajduje się menu i pasek przycisków. Na samym dole - pasek statusu. Środkowa część okna podzielona jest na dwie części:

  • zaznaczony na niebiesko panel z listą serwerów i urządzeń
  • zaznaczony na czerwono obszar roboczy w którym wyświetlane są przez program okna z danymi - wyniki pomiarów, ekrany urządzeń, wykresy, raporty, itd.

Panel

Panel (na powyższym ekranie po lewej stronie, zaznaczony na niebiesko) służy do wyświetlenia listy serwerów, sygnalizacji ich stanu połączenia, w ramach każdego serwera wyświetlana jest lista urządzeń i innych składowych serwera. Całość zorganizowana jest w postaci hierarchicznego drzewa. Patrz opis panelu.

Obszar roboczy

W tym obszarze wyświetlane są osobne okna, które zawierają prezentowane dane. Każde okno jest niezależne od innych, podlega zmianie wielkości i położenia. Możliwe jest jednoczesne wyświetlanie dowolnej ilości okien w tym obszarze, w ramach dostępnej wielkości ekranu i zdrowego rozsądku.

W oknach w tym obszarze prezentowane mogą być: stan urządzeń i bieżące z nich odczyty, ekrany zbiorcze (synoptyczne/użytkownika), zawartość pamięci rejestracji z urządzeń, bazy danych oraz archiwalnych plików danych, wykresy, raporty i histogramy z tych danych.