Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Raport działania systemu

Opis

Raport działania systemu informuje użytkownika o błędach w konfiguracji programu oraz nieprawidłowościach w działaniu serwera lub klienta LBX. Każdy komunikat może aktualnie znajdować się w jednym z trzech statusów: błędu, ostrzeżenia lub informacji.
Błędy są oznaczone czerwoną ikoną, ostrzeżenia żółtą, natomiast informacje zieloną. Informacje potwierdzają poprawność konfiguracji lub działania systemu, natomiast błędy i ostrzeżenia należy niezwłocznie usunąć.

Program wyświetlający komunikaty o aktualnych błędach lub ostrzeżeniach wymaga natychmiastowego podjęcia działań naprawczych.

Raport działania systemu lbx

Rozwiązywanie problemów

Po zaznaczeniu dowolnego błędu lub ostrzeżenia wyświetlany jest dodatkowy opis zawierający opis rozwiązania problemu. Przycisk 'Napraw' pozwala na wyświetlenie właściwego okna umożliwiającego rozwiązanie problemu. Przycisk 'Pomoc' otwiera właściwe okno pomocy dla danego problemu.

Wyłączenie automatycznego otwierania okna raportu

W programie istnieje możliwość wyłączenia automatycznego otwierania okna raportu po pojawieniu się nowych ostrzeżeń i błędów. Opcję tą należy wyłączyć tylko w uzasadnionych przypadkach.
W celu zmiany konfiguracji automatycznego otwierania okna raportu należy wybrać z menu programu 'Konfiguracja->Opcje->Ogólne'. Tu należy odznaczyć opcję "Automatycznie pokazuj okno raportu po wystąpieniu nowych ostrzeżeń".