Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Regulatory » Uniwersalne » Regulator LB-600

LB-600 - Uniwersalny regulator mikroprocesorowy

Uniwersalny regulator mikroprocesorowy LB-600
UWAGA: Urządzenie wycofane z oferty, może być zastąpione przez LB-474, LB-477, LB-480, LB-490 lub LB-762 (w zależności od zakresu wymagań, prosimy o kontakt w sprawie szczegółów).

Opis regulatora

Uniwersalny regulator mikroprocesorowy LB-600 został skonstruowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań stawianych podobnym urządzeniom stosowanym w automatyce przemysłowej. Na walory użytkowe tego sterownika składają się następujące cechy:

 • konstrukcja modułowa sterownika - możliwość prostych rekonfiguracji,
 • zastosowanie reprogramowalnej, nieulotnej pamięci typu FLASH MEMORY, jako pamięci danych, programu i użytkownika,
 • szeroki wybór funkcji matematycznych, logicznych, czasowych i algorytmów regulacji,
 • wykorzystanie kondycjonerów typu 'Sigma-Delta' z 24 bitowym przetwarzaniem A/C do realizacji programowalnych wejść analogowych,
 • elastyczność konfiguracji programowej (programowy wybór rodzaju sygnału wejściowego, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, autodiagnostyka, itp.),
 • możliwość regulacji programowej (programowa zmiana wartości zadanej w funkcji czasu),
 • możliwość współpracy z sondami do pomiaru temperatur i wilgotności produkcji firmy LAB-EL  wyposażonych w interfejs cyfrowej pętli prądowej (np. LB-710),
 • programowanie strukturalne (znane przez użytkowników i proste w obsłudze),
 • możliwość komunikacji szeregowej RS485 ze sterownikiem wg protokołu transmisyjnego MODBUS RTU, ustawiane parametry transmisji szeregowej (inne protokoły transmisyjne przewidziane w pracach rozwojowych),
 • realizacja funkcji wielu zmiennych takich jak funkcje arytmetyczne (pierwiastkowanie, średnia, inwersja sygnału, działanie arytmetyczne ze stałą, itp), funkcje logiczne (boolowskie), funkcje alarmów i blokad, itp.),
 • realizacja ok. 30 algorytmów regulacji:
  • możliwość realizacji regulacji z zewnętrzną wartością zadaną (regulacja nadążna),
  • możliwość realizacji regulacji kaskadowej, stosunku, itp.
  • możliwość realizacji funkcji INTEGRATORA dla pomiarów przepływów masowych,
  • możliwość realizacji funkcji bez uderzeniowego przełączania awaryjnego BACKUP,
  • możliwość realizacji funkcji FEED FORWARD,
  • możliwość realizacji funkcji PID FUZZY LOGIC,
  • realizacja funkcji samostrojenia (automatyczny dobór nastaw PID) w punkcie pracy:
   • możliwość wyboru jednego z trzech kryteriów jakości regulacji: 2...5% przeregulowania, 20% przeregulowania, minimum całki z kwadratu uchybu regulacji lub Zieglera-Nicholsa,
  • możliwość realizacji algorytmu regulacji predykcyjnej,
 • szeroki zakres napięcia zasilającego dzięki zastosowaniu zasilacza impulsowego,
 • napięcie 24V / 500mA do zasilania urządzeń zewnętrznych (np. przetworników pomiarowych, itp),
 • zapis zmiennych procesowych w pamięci użytkownika,
 • możliwość wyboru rodzaju wyjść analogowych: z przetwarzaniem 16 bitowym,
 • optoseparacja galwaniczna sygnałów wejściowych i wyjściowych,
 • wysoka niezawodność - produkcja pod kontrolą systemu zapewnienia jakości.

Szczegółowy opis właściwości sterownika mikroprocesorowego LB-600 przedstawiono w odrębnym opisie oraz w dodatkowym helpie(plik do pobrania).

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej organizuje cykliczny kurs przeznaczony dla inżynierów oraz pracowników służb pomiarów i automatyki o wykształceniu średnim technicznym, którzy powinni zapoznać się z obsługą operatorską, programowaniem i zastosowaniami projektowymi regulatorów mikroprocesorowych serii LB-600.

Sterownik mikroprocesorowy - zastosowanie

Regulator mikroprocesorowy LB-600 jest uniwersalnym, programowalnym, regulatorem cyfrowym przeznaczonym do układów pomiarów, sterowania i regulacji różnych procesów technologicznych. Regulator może realizować następujące funkcje:

 • klasyczny regulator PID, sterownik PID: 2 kanały regulacji ciągłej, 2 trójstawnej lub 4 dwustawnej, 2 alarmy - dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne,
 • 20 wejściowy przyrząd pomiarowy z możliwością regulacji ciągłej w 2 kanałach + 2 alarmy - dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne,
 • 20 wejściowy przyrząd pomiarowy z możliwością regulacji trójstawnej w 2 kanałach lub dwustawnej w 4 kanałach, 2 alarmy -dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne,
 • 10 wejściowy przyrząd pomiarowy, regulacja trójstawna w 4 kanałach lub dwustawna w 8 kanałach, 4 alarmy - dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne,
 • 10 wejść analogowych, regulacja ciągła w 4 kanałach - dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne, sterownik realizujący funkcje czasowo-logiczne, bogata biblioteka algorytmów w tym sekwencyjnych, dwa wyjścia analogowe do zadawania sygnału programowego - dostęp do wszystkich parametrów poprzez łącze transmisyjne,
 • 30 wejściowy przyrząd pomiarowy -  dostęp do kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne,
 • 24 wejściowy i 18 wyjściowy  sterownik binarny realizujący funkcje czasowo-logiczne, bogata biblioteka algorytmów w tym sekwencyjnych - dostęp do wszystkich parametrów poprzez łącze transmisyjne
 • regulatora trójstawnego z zewnętrznym sprzężeniem zwrotnym (sprzężenie od położenia),
 • regulatora trójstawnego z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym (krokowy),
 • realizacja regulacji programowej (zmiana wartości zadanej w funkcji czasu),
 • realizacja regulacji pogodowej na podstawie zapisanych tablic ciepłowniczych,
 • realizacja funkcji wielowejściowego przyrządu pomiarowego,
 • pomiar standardowych sygnałów z czujników temperatury TC (R, S, B, J, K, E, N, T), Pt100, Ni100,
 • pomiar standardowych sygnałów elektrycznych prądowych i/lub napięciowych,
 • pomiar sygnałów rezystancyjnych (potencjometrycznych),
 • pomiar temperatur i wilgotności czujnikami wyposażonymi w interfejs cyfrowej pętli prądowej (np. LB-710)
 • funkcje logiczne i arytmetyczne na wielkościach mierzonych analogowych i binarnych,
 • funkcje czasowe (timery), generatory,
 • funkcje logiczne (bramki 4 wejściowe, przerzutniki, bramki analogowe, liczniki rewersyjne itp.),
 • funkcje alarmowe (alarmy wartości granicznych, stanów logicznych, upływu czasu, osiągnięcia stanów itp.)
 • funkcje blokad warunkowych,
 • funkcje śledzenia sygnałów przy realizacji redundancji,
 • możliwość programowego wyboru rodzaju sygnału i rodzaju czujnika,
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika,
 • możliwość skalowania wejść i wyjść analogowych z funkcją blokady,
 • reprogramowanie struktury z poziomu systemu nadrzędnego,
 • generacja autonomicznego sygnału wyjściowego sterującego urządzenia wykonawcze.

Dane techniczne

UNIWERSALNY REGULATOR MIKROPROCESOROWY LB-600
C E C H A O P I S U W A G I
Zasilanie 85...250Vac. 90...385V/DC lub 24Vdc  
Zasilanie urządzeń zewnętrznych (np. przetworników pomiarowych) 24V dc 500 mA Zabezpieczenie przeciążeniowe ze startem po ustaniu przeciążenia
Obudowa (wymiary) Pionowa: 144 x 72 x 209 mm  
Liczba wejść analogowych Do 30 (możliwość obsługi kolejnych 10 wejść z drugiego i trzeciego pakietu  kosztem rezygnacji z pakietów wejść/wyjść binarnych lub wyjść analogowych) Dodatkowe pakiety wejść analogowych można zastosować rezygnując z pakietu wejść/wyjść binarnych lub pakietu wyjść analogowych)
Liczba wejść binarnych Do 24 (możliwość obsługi kolejnych 8 wejść z drugiego i trzeciego pakietu  kosztem rezygnacji z pakietów wejść lub wyjść analogowych) Napięciowe 16...25Vdc lub 3...9 Vdc lub zwarciowe (optoseparacja)
Liczba wyjść binarnych Do 18 (możliwość obsługi kolejnych 6 wejść z drugiego i trzeciego pakietu  kosztem rezygnacji z pakietów wejść lub wyjść analogowych) Styki przekaźnika (4 przełączne, 2 zwierne)
Liczba wyjść analogowych Do 4 (możliwość obsługi kolejnych 2 wyjść z drugiego pakietu kosztem rezygnacji z wejść/wyjść binarnych lub wejść analogowych) Optoseparacja, obciążalność źódła prądowego 750 ohm
Rodzaj sygnałów wejściowych analogowych prądowe, napięciowe, temperaturowe (PT100, Ni100 lub termopary: R, S, B, J, K, E, N, T), rezystancyjne (potencjometryczne), możliwość współpracy z sondami do pomiaru temperatur i wilgotności produkcji firmy LAB-EL  wyposażonych w interfejs cyfrowej pętli prądowej Zakresy pomiarowe, rodzaje sygnałów, rodzaje czujników, stany graniczne programowalne przez użytkownika
Rodzaj sygnałów wejściowych binarnych Napięciowe 16...25Vdc lub
3...9 Vdc jako stany logiczne 1 lub 0
lub sygnał zwarciowy (max. 100 Ohm)
 
Rodzaj sygnałów wyjściowych analogowych prądowe (4...20 mA), napięciowe (1...5V) lub 0...20mA/0..5(10) V  Jedno wyjście operuje sygnałami niezerowymi tj. 4...20mA(1...5V), drugie natomiast zerowe tj. 0...20mA (0...5(10))V
Dostępne algorytmy regulacji PID, PID RATIO, PID RATIO BIAS, PID NL1, PID NL2, PID predykcyjny, PID Fuzzy, samodostrajanie, regulacja układów zamknięto-otwartych, itp. Możliwość realizacji algorytmów specjalnych na życzenie i na podstawie danych zamawiającego
Rodzaje regulacji Ciągła, dwustawna i trójstawna (ze sprzężeniem zwrotnym od położenia i/lub krokowa - metoda obliczania czasu przejcia elementu wykonawczego)  
Dodatkowe funkcje Kasowanie struktury i hasła, blokada skalowania, funkcja  BACKUP, feed forward, śledzenie jednego z sygnałów wejściowych, obróbka matematyczna wieloargumentowa sygnałów wejściowych, filtracja wg. kilku rodzajów algorytmów, algorytmy specjalne dla cukrownictwa, ciepłownictwa, biblioteki funkcji arytmetycznych, logicznych i czasowych, możliwość realizacji funkcji specjalnych opracowanych na podstawie życzeń klienta, itp.  
Komunikacja z systemem  komputerowym RS485/RS422 i S300 Współpraca z systemem komputerowym za pośrednictwem konwertera RS232c/RS485
Protokół  transmisji MODBUS RTU Docelowo - PROFIBUS

 

Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Regulator mikroprocesorowy LB-600, sterownik
Uniwersalny, programowalny sterownik mikroprocesorowy. Regulator mikroprocesorowy PID przeznaczony sterowania i regulacji procesów technologicznych.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę