Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » Czujniki pomiarowe S300 » Rejestracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Mierniki LAB-EL S300: rejestracja danych

Mierniki S300 nie mają własnej pamięci rejestracji. Jeżeli wymagane jest rejestrowanie mierzonych danych, muszą one zostać podłączone przez koncentrator który taką pamięć zapewnia (program lbx będzie wtedy czytał te dane z pamięci danego koncentratora), albo istnieje możliwość prowadzenia rejestracji danych przez sam program lbx - wtedy miernik S300 musi być widziany bezpośrednio w programie jako indywidualne urządzenie zadeklarowane w serwerze (niezależnie od sposobu podłączenia, czy to będzie bezpośrednio do komputera przez konwerter LB-371, czy przez inne urządzenie).

W menu urządzenia dostępne są ustawienia, w których można włączyć rejestrację danych z miernika S300 i ustawić okres tej rejestracji wyrażony w sekundach. Rejestracja danych prowadzona jest przez program lbx w taki sposób, aby dla "okrągłych" wartości okresu rejestracji moment rejestracji pokrywał się z "okrągłym" czasem zegara - przykładowo dla okresu rejestracji 60 sekund rejestracja danych odbywać się będzie co pełną minutę, gdy sekundy będą równe 0.

Ciągła rejestracja danych z miernika S300 prowadzona przez program lbx wymaga ciągłości działania programu, każda przerwa w działaniu oznacza przerwę w rejestracji. W praktyce aby zapewnić taką możliwie maksymalną ciągłość działania, program lbx powinien działać jako osobny serwer.