Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Widoki » Widoki

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Widoki

Opis

Widoki umożliwiają zapis układu ekranów w postaci schematów. Schematy widoków są dostępne w panelu boczny.

Dodawanie nowego widoku

Aby dodać nowy widok należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w panelu bocznym na napisie 'Widoki', a następnie należy wybrać z menu kontekstowego 'Dodaj nowy widok'.
Utworzony widok będzie dostępny w panelu bocznym tylko na lokalnym komputerze.

Dostępne opcje

Ekran pomiarów

Po kliknięciu prawym przyciskiem na wybranym widoku w panelu bocznym, w menu kontekstowym dostępne są opcje:

  • Dodaj nowy schemat widoku - utworzenie nowego schematu ekranów zawierającego bieżące ekrany.
  • Zmień nazwę - zmiana nazwy istniejącego schematu.
  • Zastąp istniejący widok - zastępuje stary układ ekranów bieżącymi ekranami.
  • Usuń - funkcja ta usuwa istniejący schemat widoku.
  • Ustaw jako widok domyślny - wybrany schemat widoku będzie automatycznie otwierany po uruchomieniu lub restarcie serwera
  • Usuń opcję 'widok domyślny' - usuwa atrybut widoku domyślnego z wybranego schematu
  • Cykliczne przełączanie widoków - funkcja uruchamiająca automatyczne przełączanie schematów widoków co określony czas. Konfiguracja czasu przełączania jest dostępna z menu 'Konfiguracja->Opcje->Ogólne'. Cykliczne przełączanie widoków można także uruchomić przyciskiem F5. Przerywane jest naciśnięciem dowolnego klawisza lub przycisku myszy.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć przycisk 'Zapisz'. Nowy ekran będzie od tej pory dostępny w panelu bocznym.