Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Software LAB-EL (4)

Regulator PID LB-600

Oprogramowanie narzędziowe i użytkowe przyrządów produkcji firmy LAB-EL cz. 4

Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski, Paweł Lenarcik
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 3/2005
 

W poprzedniej części cyklu artykułów dotyczących oprogramowania przyrządów oferowanych przez firmę LAB-EL, przedstawione zostało oprogramowanie wspomagające obsługę procesu uprawy pieczarek, z wykorzystaniem regulatora klimatu LB-760 oraz programu LBX. Kolejnym, przedstawianym  zbiorem oprogramowania, jest zestaw programów współpracujących z regulatorem-sterownikiem PID LB-600, zwanym w dalszej części artykułu „regulatorem LB-600”.

Opis regulatora PID

Regulator LB-600 wyposażony jest w odpowiednie przyłącze, które umożliwia podłączenie go do systemu komputerowego oraz do podłączenia do niego 4 kanałów cyfrowej pętli prądowej S300. S300 jest systemem interfejsu szeregowego opracowanym dla potrzeb aparatury kontrolno-pomiarowej produkowanej w firmie LAB-EL. Dzięki zastosowaniu w regulatorze PID LB-600 kanałów interfejsu S300, możliwa jest bezpośrednia współpraca np. termohigrometrów LB-710, pyranometrów LB-900, wiatromierzy LB-746 i 747, 8-kanałowych termometrów LB-711, itd., z regulatorem LB-600 oraz wykorzystanie jego ogromnych możliwości, do sterowania różnego rodzaju procesami. Podłączenie regulatora do systemów komputerowych umożliwiają dwa interfejsy, a więc:

  • RS232 – służy do:
    • programowania regulatora – ładowanie oprogramowania wewnętrznego procesora pomocniczego obsługującego moduł operatorski (klawiatura i wyświetlacze) oraz procesora głównego (oprogramowanie operacyjne) – procedury te są dostępne wyłącznie w procesie produkcji regulatorów,
    • programowanie regulatora przez użytkowników przy wykorzystaniu oprogramowania oferowanego przez firmę LAB-EL– z uwagi na specyfikę interfejsu RS232, możliwa jest praca jednego regulatora,  podłączonego do jednego portu COM – aby umożliwić pracę kilku regulatorów, należy wykorzystać specjalne karty wieloportowe, które również występują w ofercie firmy LAB-EL.
  • RS485 – służy do podłączenia wielu regulatorów do jednego portu szeregowego komputera, poprzez konwerter RS232/RS485 (do 32 lub przy zastosowaniu tzw. repeaterów jeszcze większej liczby).
Regulator PID LB-600 MODBUS  
Rys.1a Układ wieloportowy Rys.1b Układ szyny Modbus  
 
 

 
Regulator LB-600 posiada dość bogate oprogramowanie narzędziowe i użytkowe. Oprogramowanie narzędziowe tzw. „loader” – na rys. 2 „Lb600ldr.exe”, służy do ładowania oprogramowania operatorskiego do procesora obsługującego moduł wyświetlaczy i klawiaturę oraz oprogramowania operacyjnego, do procesora głównego. Program „loadera” jest stosowany w procesie uruchamiania regulatora w cyklu produkcyjnym i nie jest oferowany użytkownikom regulatora. 

 
zestaw
Rys. 2  Zestaw programów do obsługi regulatora LB-600 w systemach komputerowych


 

MODBUS

Program „Lb600Mod”, służy do odczytywania i/lub zapisywania pojedynczych zmiennych regulatora. Jest on przydatny przy drobnych modyfikacjach parametrów regulatora i korektach struktury sterowania – okno programu „LB600Mod” przedstawiono na rys. 3.  Bardziej zaawansowanym jest program „Regulator” zwany dalej programem symulacyjno- konfiguracyjnym, ma on za zadanie tworzenie całych struktur regulacji i sterowania, umożliwia symulację sygnałów wejściowych (analogowych i/lub binarnych)  oraz obserwację stanów wyjść analogowych (ciągłych)i/lub binarnych (dyskretnych).
Obsługa modbus w regulatorze LB-600
Rys. 3  Okno programu LB600Mod
Program umożliwia odczyt całej struktury z regulatora, zapis jej w bibliotece struktur sterowania na dysku w komputerze oraz  zapisywanie stworzonych przy pomocy programu struktur, do regulatora. Dodatkowym narzędziem programowym uruchamianym autonomicznie lub ze środowiska programu „Regulator” jest graficzny program „Diagram”, który umożliwia tworzenie struktur sterowania i regulacji w trybie graficznym, poprzez łączenie ze sobą bloków funkcyjnych zwanych funktorami. Tak stworzona struktura jest tożsama ze stworzoną przy wykorzystaniu klawiatury regulatora i/lub programu symulacyjno-konfiguracyjnego,  jednakże sposób tworzenia jest bardziej efektywny i mnemoniczny. Program „Diagram” nie ma bezpośredniego kontaktu z regulatorem, tak więc utworzona struktura jest zapisywana na dysku, a następnie odczytywana przez program symulacyjno-konfiguracyjny, który ma bezpośrednie skojarzenie z podłączonym regulatorem. Program „Diagram” posiada możliwość zapisu gotowej struktury na tzw. formatce projektowej z wypełnianą tabelką lub w postaci tekstowego zapisu całej struktury (raport). Program „Regulator”  - symulacyjno-konfiguracyjny w swojej wersji instalacyjnej zawiera omówione programy „LB600Mod” oraz „Diagram”. Program jest do pobrania na stronie internetowej firmy LAB-EL, jednakże jest to wersja „demo”, która posiada wszystkie możliwości funkcjonalne oprócz łączności z regulatorem. 
 
LAB-EL Elektronika laboratoryjna do monitoringu mikroklimatu LAB-EL Elektronika laboratoryjna do monitoringu mikroklimatu
Rys. 4 Okna programu symulacyjno-konfiguracyjnego Rys. 5 Okna programu Diagram 

Na rys. 4 i 5 przedstawiono okna obu omawianych programów.  Ograniczenie miejsca na artykuł uniemożliwia dokładniejszy opis oprogramowania, którego instrukcja jest również dostępna na stronie internetowej.   Programy „Regulator”, Diagram” i „LB6500Mod” stanowią narzędzia służące do zapisywania / odczytywania pojedynczych zmiennych lub całych struktur funkcjonalnych. Programy te nie umożliwiają pracy „on line”. Taką możliwość daje program LBX, pojawiający się we wszystkich częściach artykułu, jako narzędzie integrujące wszystkie przyrządy produkowane w firmie LAB-EL w jeden spójny system wizualizacyjno-akwizycyjny.

SCADA LBX

ekran
Rys. 5 Okno programu LBX z raportem zmiennych regulatora LB-600
 Program SCADA LBX współpracuje z urządzeniami podłączonymi bezpośrednio do portów szeregowych komputera, do magistrali Modbus lub do sieci komputerowej Ethernet.  Regulator LB-600 udostępnia wszystkie swoje zmienne, które są archiwizowane oraz obrabiane w sensie obsługi stanów alarmowych. Rys. 5 przedstawia okno programu LBX z widocznym raportem zapisu zmiennych z regulatora LB-600.

Regulator PID LB-600, dzięki systemowi magistrali Modbus obsługiwany jest przez wszystkie znane na świecie programy wizualizacji procesów SCADA.