Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Przyrządy » Termometry medyczne » Bezdotykowe termometry medyczne

Termometry dla firm do bezkontaktowego pomiaru temperatury w ofercie LAB-EL w dobie koronawirusa COVID-19

Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała ludzkiego

Bezkontaktowy pomiar temperatury ciała ludzkiego

Bezkontaktowy pomiar temperatury ludzkiego ciała to w ostatnich miesiącach temat numer jeden w ogólnoświatowej metrologii wynikający z pandemii koronawirusa COVID-19. Pomiar temperatury ciała to wygodny, najprostszy, najtańszy i najszybszy sposób na pierwszą diagnozę złego stanu zdrowia osób wchodzących do pomieszczeń biur, urzędów, punktów usługowych lub zakładów przemysłowych.

Oczekiwania użytkowników w tej sprawie są bardzo wymagające, najważniejsze z nich to:

 • bezkontaktowość,
 • precyzja pomiaru,
 • szybkość pomiaru,
 • niewygórowana cena (ze względu na masowość punktów pomiarowych).

Ponieważ jednoczesne spełnienie tych wszystkich warunków jest trudne do wykonania, firma LAB-EL wychodząc na przeciw oczekiwaniom, przygotowała ofertę czterech urządzeń, które powinny zadowolić każdego klienta. Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z poniższymi informacjami, by świadomie dokonać wyboru. Każde z proponowanych rozwiązań charakteryzuje się innymi cechami użytkowymi oraz ograniczeniami.

Zasada bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała

Bezkontaktowy pomiaru temperatury ciałaDo bezkontaktowego pomiaru temperatury służy pomiarowe urządzenie elektroniczne zwane pirometrem.  Wszystkie pirometry działają w oparciu o pomiar natężenia promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała. Promieniowanie cieplne jest jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego występującego w przyrodzie będącego prawie całkowicie w zakresie promieniowania podczerwonego. Zasadę pomiaru pirometrem oraz wygląd przykładowego czujnika pirometrycznego przedstawiono obok.
 
Każde ciało emituje promieniowanie cieplne, którego natężenie mierzone czujnikiem Td zależy od temperatury powierzchni badanego ciała Tobr, współczynnika emisyjności powierzchni tego ciała oraz odległości d czujnika od ciała (wynikającej z kąta widzenia ϕ optyki pirometru). W przypadku ciała ludzkiego temperatura powierzchni ciała jest zwykle niższa o około od 1°C do 2°C od wnętrza ciała, ponieważ jest chłodzona otaczającym ją powietrzem oraz parującym z jej powierzchni potem, natomiast wnętrze ciała jest od środka grzane procesami biologicznymi. Dodatkowy błąd wprowadza zmienny współczynnik emisyjności ciała ludzkiego, który zależy od stopnia pofałdowania ciała (zmarszczek) oraz grubości pokrywającego go brudu i tłuszczu (np. kremu). Stąd pomiary pirometryczne (dokonywane czujnikiem Td ) mogą być obarczone błędami różnymi pomiędzy poszczególnymi osobami oraz przebywaniem osób w otoczeniu o różnych temperaturach przed pomiarami.

Ręczny pirometr pistoletowy 668

Bezdotykowy termometr medyczny To najprostszy, najtańszy i najbardziej popularny przyrząd. Wymaga jednak obsługi przez przeszkolony personel, który będzie miał bliski kontakt z osobami których temperatura będzie kontrolowana. Jednak jeśli możemy sobie pozwolić na zatrudnienie przeszkolonego personelu wówczas otrzymujemy niezawodne stanowisko do kontroli temperatury osób. To od wiedzy i doświadczenia personelu medycznego będzie zależała jakość przeprowadzanych pomiarów. Podstawowe decyzje, które muszą być podejmowane podczas pomiaru  to:

 •  Ocena stanu kontrolowanej osoby (np. po bezpośrednim wejściu z zimnej ulicy i przy wyziębionym ciele, należy odczekać kilka minut na ustabilizowanie się temperatury ciała).
 • Wybór fragmentu ciała do pomiaru (np. przy wyziębionym czole pomiar można wykonać na odsłoniętej spod kołnierzyka szyi).
 • Weryfikacja uzyskanego pomiaru i ewentualna decyzja o jego powtórzeniu (zbyt niska zmierzona wartość, może być przesłanką do powtórzenia pomiaru na innej części ciała lub do wydania dyspozycji odczekania kilku minut po wejściu do budynku w celu ustabilizowania się temperatury ciała).

Bramka pirometryczna LB-669

Bramka pirometryczna - LB-669 To całkowicie autonomiczny przyrząd. Jest to rozwiązanie droższe od pirometru ręcznego, ale nie wymaga oddelegowania personelu do jego obsługi. Znajduje zastosowanie w prewencji przy rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Po zainstalowaniu na  ścianie wewnątrz budynku  pracuje całkowicie samodzielnie. Główne funkcje realizowane przez przyrząd:

 • Automatyczne rozpoczynanie pomiaru po zbliżeniu się ciepłego obiektu do czujnika (zbliżyć należy ciało na odległość nie większą niż 5cm).
 • Wyświetlenie zmierzonej temperatury na LCD.
 • Odczytanie zmierzonej temperatury w języku polskim.
 • Sygnalizacja i komunikaty głosowe trzech stanów: temperatura poprawna, temperatura podwyższona i gorączka.
 • Sterowanie przekaźnikiem otwierającym drzwi (dla temperatury poprawnej i podwyższonej).
 • Sterowanie przekaźnikiem sygnalizacji alarmu (dla stwierdzonej gorączki).
 • Współpraca z komputerem (archiwizacja wykonanych pomiarów, odczyt teperatury na odległość).

W przypadku zastosowania tego rozwiązania wszelkie problemy z uzyskaniem poprawnego wyniku pomiaru opisane w przednim punkcie również mają miejsce. Z tym, że decyzje, które w przypadku pirometru ręcznego podejmował przeszkolony personel dla bramki LB-669 musi podejmować samodzielnie osoba dokonująca pomiaru. To ona powinna zadecydować, który fragment ciała zbliżyć do czujnika i czy należy powtórzyć pomiar lub odczekać kilka minut przed dokonaniem pomiaru, jeśli przed chwilą weszła z zimnej bądź gorącej przestrzeni (powierzchnia skóry ludzkiej zmienia swoją temperaturę w efekcie wyziębienia, przegrzania lub spocenia). Oraz to osoba dokonująca pomiaru powinna sama zbliżyć się na prawidłową odległość (nie większą niż 5cm) od czujnika. Z tego właśnie powodu LB-669 powinien być tak zainstalowany by umożliwić użytkownikowi zbliżenie różnych części ciała w zależności od konkretnych potrzeb.

Tak więc, decydując się na zakup LB-669 należy liczyć się z tym iż odpowiedzialność za prawidłowy pomiar będzie spoczywała na użytkowniku.

Terminal 882

Terminal bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała 882 To kolejne autonomiczne urządzenie w ofercie LAB-EL. Terminal dzięki swym zaawansowanym funkcjom pomaga użytkownikowi wykonać prawidłowy pomiar, zwalniając go z części odpowiedzialności za wykonanie poprawnego pomiaru. Dzięki wbudowanej kamerze i wyświetlaczowi o dużej rozdzielczości terminal odpowiednio pozycjonuje podchodzącą osobę, tak by znalazła się w prawidłowej odległości od czujnika. Dopiero po prawidłowym ustawieniu się użytkownika następuje pomiar. Jednakże i w tym przypadku należy odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia pomiaru - nie wykonywać pomiaru bezpośrednio po wejściu do budynku z zimnej bądź gorącej przestrzeni, wytrzeć czoło z potu lub kremu, odsunąć z czoła włosy itp.

Terminal 882 posiada szereg dodatkowych funkcjonalności, znacznie rozszerzających zakres jego zastosowania:

 • Weryfikacja założonej maseczki.
 • Rozpoznawanie twarzy i związana z tym np. odmowa dostępu.
 • Liczne protokoły internetowe umożliwiające zdalny dostęp do danych pomiarowych.
 • Sterowanie alarmem w przypadku gorączki.

Terminal 882 dedykowany jest dla bardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują większej funkcjonalności i którzy chcą zwolnić końcowego użytkownika z części odpowiedzialności za jakość przeprowadzanych pomiarów. Istotnie przyczyni się w walce z COVID-19 (koronawirus)

Kamera termowizyjna MEDICAS

Kamera termiczna do skanowania temperatury twarzy Workswell MEDICA To najbardziej zaawansowana propozycja dla firm w ofercie LAB-EL. Posiada szereg zalet z których najważniejsza to wysoka przepustowość w wykonywaniu pomiarów. To rozwiązanie umożliwia jednoczesny pomiar  wielu osób ze znacznej odległości. Jest dobrym rozwiązaniem dla firm wspomagając walkę z koronawirusem COVID-19. Wzrost funkcjonalności okupiony jest wyższym stopniem skomplikowania instalacji oraz ceną systemu.

Najważniejsze cechy:

 • Szybki precyzyjny pomiar osób ze znacznej odległości.
 • Liczne protokoły internetowe.
 • Weryfikacja założonej maseczki.

Jednakże również i w tym rozwiązaniu, wyniki pomiarów będą uzależnione od stanu w jakim znajdują się kontrolowane osoby. Wejście do budynku wprost z zimnej lub przegrzanej ulicy, spocone lub nieodsłonięte czoła spowodują błędy pomiarowe.

Uwagi dotyczące użytkowania termometrów bezkontaktowych

 • Pomiar temperatury ciała terminalem powinien być wykonywany w pomieszczeniu bez wentylacji i temperaturze pokojowej mieszczącej się w zakresie opisanym w instrukcji konkretnego urządzenia.
 • Upewnij się, że w promieniu 3 metrów od urządzenia nie ma źródła ciepła ani otworów wentylacji od klimatyzacji.
 • Postępuj zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcjach dla konkretnych urządzeń. Np. dla LB-669 zbliż czoło do czujnika na odległość nie większą niż 5cm.
 • Na dokładność pomiaru temperatury wpłynie to, czy osoba wchodząca do pomieszczenia wyszła z zimnego środowiska zewnętrznego.
 • Przy wchodzeniu osób z przestrzeni z niską temperaturą zewnętrzną, należy pozostawić niezasłonięte czoło przez trzy minuty w pomieszczeniu dla ustabilizowania się temperatury ciała.
 • Proszę nie wystawiać czoła na działanie: prysznica, suszarki do włosów,  sprayów itp., bo będzie to miało wpływ na wynik pomiaru.
 • Temperatura czoła, będzie niższa niż temperatura rzeczywista, jeśli czoło jest pokryte potem, kremem, olejem, makijażem lub zmarszczkami (w przypadku osób starszych).
 • Upewnij się, że w miejscu pomiarów na czole nie ma włosów, części ubrania, ani czapki.


Zobacz również
Zobacz również