Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Pirometry stacjonarne

Pirometry stacjonarne - bezprzewodowe, bateryjne

Pirometry stacjonarne LAB-EL

Andrzej Łobzowski, Dariusz Grobel
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.

Artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 03/2011

Pirometry - omówienie

Systemy monitoringu parametrów środowiskowych, zwane w branży pomiarami mikroklimatu pomieszczeń stanowią dosyć ważny element działalności firmy LAB-EL. Szczególnie w ostatnim okresie nasila się wielkie zapotrzebowanie na monitoring bieżących parametrów mikroklimatu, a głównie rejestracji danych pomiarowych oraz ich analizy. Oprócz szeroko stosowanych systemów stacjonarnych charakteryzujących się instalacjami przewodowymi, w których czujniki, głównie termohigrometry połączone są dwuprzewodowo z urządzeniami zbierającymi dane tzw. koncentratorami danych, firma LAB-EL oferuje i aplikuje systemy z radiową transmisja danych. Systemy radiowe oparte o termohigrometry LB-525, stosowane są wszędzie tam, gdzie instalacje przewodowe są zbyt kosztowne, gdzie konstrukcje urządzeń zabudowy np. konstrukcje regałów wysokiego składowania utrudniają lub uniemożliwiają realizację instalacji przewodowych. Istnieją takie  miejsca, gdzie bezpośredni dostęp czujnika temperatury jest niemożliwy lub trudny do realizacji. W takich miejscach stosuje się bezinwazyjny, zdalny pomiar temperatury za pomocą pirometrów radiacyjnych.

Pirometryczny pomiar temperatury jest nie tylko ciekawą i wygodną alternatywą dla standardowego kontaktowego pomiaru, ale również w wielu przypadkach metoda ta jest niezastąpiona. Tam gdzie fizyczny kontakt termometru z badanym obiektem jest niemożliwy lub trudny do uzyskania np. obracające się przedmioty, pirometryczny pomiar sprawdza się bardzo dobrze.

Większość firm zajmujących się sprzętem pomiarowo-kontrolnym posiada w swojej ofercie pirometry. Są to głównie urządzenia przenośne o konstrukcji typu pistolet, które po wycelowaniu w mierzoną powierzchnię i wciśnięciu spustu podają aktualną temperaturę. Urządzenia te wymagają zaangażowania pracownika oraz uniemożliwiają prowadzenia ciągłych, automatycznych pomiarów.

Firma LAB-EL, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom klientów, opracowała pirometry, które posiadają dodatkowe cechy wyróżniające je spośród szerokiej rynkowej oferty. Pirometry te mogą prowadzić samodzielnie pomiary rejestrując wyniki w obszernej pamięci (logger) lub mogą pracować w systemie ciągłego wielopunktowego monitoringu wykorzystując połączenia kablowe lub łączność radiową. Mogą również stanowić jeden z elementów bardziej rozbudowanego sytemu monitorującego wiele różnych parametrów takich jak temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie i wiele innych wielkości fizycznych czym firma LAB-EL zajmuje się od wielu lat. Oferta LAB-EL to nie tylko czujniki pomiarowe, ale także inne urządzenia tworzące kompletny system monitorujący mikroklimat, wykorzystujący sieć Ethernet, nadzorowany przez zaawanso-wane oprogramowanie LBX (system LAB-EL był już prezentowany na łamach magazynu Pomiar).

Firma LAB-EL proponuje trzy rodzaje pirometrów stacjonarnych do pomiaru temperatury: loggery - pirometry bateryjne LB-520TI, pirometry bezprzewodowe (radiowe) LB-525TI oraz stacjonarne pirometry LB-710TI z interfejsem cyfrowej pętli prądowej S-300, szeroko stosowanej w innych przyrządach produkcji firmy LAB-EL. W pirometrach zastosowano czujniki pirometryczne o kątach wiązki pomiarowej 10st. lub 90st, co oznacza że przyrząd mierzy średnią temperaturę mniejszego obszaru widzianego przy 10st. lub większego przy 90st. Przyrządy te mierzą temperaturę obiektów w zakresie -70..+380 st.C, a ich temperatura pracy zawiera się w zakresie -30..+80 stC. W zależności od zakresu mierzonej temperatury, niepewność pomiaru (wielkość związana z błędem pomiaru) wykazuje również wahania w zakresie od  0,5 st.C dla T0: 0..+60 stC do  4 st.C dla T0: 240 ..380 st.C. Rozdzielczość pomiarów wynosi 0,1 st.C.

Pirometry bateryjne i pirometry bezprzewodowe, radiowe

Pirometr bateryjny logger LB-520TI

Pirometr bateryjny lb520i

Urządzenie zapewnia automatyczny ciągły pomiar i rejestrację temperatury wbudowanym czujnikiem pirometrycznym. Pirometr LB-520TI zasilany jest z wbudowanej baterii, której pojemność gwarantuje poprawną pracę urządzenia przez parę lat. Wyniki pomiarów gromadzone są w obszernej pamięci (30 000 rekordów pomiarowych). Obsługę programową urządzenia (programowania interwałów czasowych rejestracji, zegara, parametrów alarmowych, itp. zapewnia program Logger. Optyczne połączenie z komputerem odbywa się poprzez interfejs USB (pośredniczący interfejs LB-521 USB/IrDA). Bieżące wyniki pomiarów prezentowane są czytelnym na wyświetlaczu LCD.

Pirometr radiowy LB-525TI

Pirometr bezprzewodowy lb525ti

Urządzenie zapewnia automatyczny ciągły pomiar i rejestrację temperatury wbudowanym czujnikiem pirometrycznym. Zasilane jest z wbudowanej baterii lub zewnętrznego zasilacza. Urządzenie jest całkowicie bezprzewodowe, łączność odbywa się drogą radiową w paśmie 433MHz. LB-525TI obsługiwany jest przez zaawansowany program LBX. Interfejsem pośredniczącym może być LB-526 (interfejs USB) lub koncentrator LB-487 (interfejs Ethernet) z modułem radiowym. Bieżące wyniki pomiarów prezentowane są czytelnym na wyświetlaczu LCD.

Stacjonarny pirometr przewodowy

Pirometr S300 LB-710TI

Urządzenie zapewnia ciągły pomiar temperatury wbudowanym czujnikiem pirometrycznym. Pirometr LB-710TI wyposażony jest w przewodowy interfejs S300 będący podstawowym sposobem łączenia urządzeń pomiarowych w systemach LAB-EL. Bieżące wyniki pomiarów prezentowane są na dwurzędowym wyświetlaczu LCD.

Pirometry LB-710TI oraz LB-525TI mogą występować jako elementy składowe większych systemów monitoringu parametrów mikroklimatu.

Pirometry - obszary zastosowań

termometr elektroniczny lb710ti

Pirometry bateryjne oraz pirometry bezprzewodowe znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie użycie klasycznego kontaktowego pomiaru jest trudne lub niemożliwe.
Przykładowe obszary pomiaru temperatury pirometrami :
•    poruszające się przedmioty np. elementy maszyn, urządzeń;
•    obiekty znajdujące się pod wysokim napięciem;
•    obiekty wymagające sterylności np. żywność, leki;
•    obiekty zawierające żrące lub niebezpieczne substancje;
•    obiekty o dużej powierzchni;
•    unikatowe obiekty szczególnie chronione np. dzieła sztuki, obiekty zabytkowe (bezkontaktowy pomiar nie niszczy badanych obiektów);
•    obiekty o małej pojemności cieplnej (bezkontaktowy pomiar nie zaburza temperatury obiektu);
•    w połączeniu z pomiarem temperatury i wilgotności powietrza, ostrzeganie o możliwości wykroplenia się pary wodnej na badanym obiekcie np. ‘zimne’ ściany;
•    obiekty o dynamicznych zmianach temperatury (metoda pirometryczna nie wprowadza opóźnienia spowodowanego pojemnością cieplną czujnika).

Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą firmy LAB-EL w tym z opisanymi w artykule pirometrami na stronie www.label.pl