Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Przeglad oferty firmy LAB-EL 2007

Przegląd oferty firmy LAB-EL

 


Andrzej Łobzowski, Wojciech SzkolnikowskiLAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 2/2007
 

 Na początku 2007 roku, pragniemy przedstawić Państwu ofertę firmy LAB-EL, która z roku na rok wzbogacana jest o nowe propozycje aparaturowe i usługowe.
Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna jest znanym w kraju producentem aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w pomieszczeniach. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych logerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową lub internetową transmisją wyników pomiarów).
Działalność prowadzoną przez firmę LAB-EL można podzielić na kilka procesów:

Produkcja termometrów, higrometrów, rejestratorów

Produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej – produkowane są przyrządy własnej konstrukcji, proces produkcji jest realizowany pod kontrolą wdrożonego w 2003 r Systemu Zarządzania Jakością wg. Normy ISO 9001:2000, który dotyczy również podwykonawców (wytwarzanie płytek drukowanych, montaż elementów SMD, prace mechaniczne). Każdego roku w ofercie firmy można znaleźć nowy przyrząd, np. LB-850 do pomiaru zawartości CO2 w powietrzu, co świadczy o intensywnym śledzeniu potrzeb rynku i dynamicznym prowadzeniu działań rozwojowych;

Oprogramowanie SCADA

Produkcja oprogramowania – programiści zatrudnieni w firmie opracowują oprogramowanie wewnętrzne przyrządów pomiarowych oraz oprogramowanie użytkowe do obsługi systemów pomiarowych (np. omawiane już na łamach magazynu, oprogramowanie wizualizacyjne LBX). Od ubiegłego roku, również tworzenie oprogramowania jest realizowane pod kontrolą systemu ISO 9001:2000, co nie jest bez znaczenia szczególnie w świetle wymagań systemów zarządzania jakością u użytkowników;

Serwis

Serwis, instalacje, uruchamianie – proces serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego to ważny elementy współpracy z klientem, do czego firma przywiązuje znaczącą wagę. W przypadkach zamówień systemów monitoringu, firma oferuje usługi instalacji i uruchamiania, realizowane przez wyspecjalizowane grupy montażowe. Instalacje systemów wykonywane są w pomieszczeniach hodowli i upraw rolniczych, magazynach i hurtowniach spożywczych i/lub farmaceutycznych, w środkach transportu. Firma świadczy również kompleksowe usługi instalacji stacji meteorologicznych;

Doradztwo

Doradztwo techniczne i ekspertyzy – specjaliści zatrudnieni w firmie codziennie udzielają kilkadziesiąt wszelkiego rodzaju porad technicznych dotyczących aparatury jak i oprogramowania. Bardzo często udzielane są konsultacje dotyczące konkretnych aplikacji. Wielu potencjalnych klientów zanim zamówią konkretną aparaturę do budowy systemu monitoringu, zleca wykonanie ekspertyzy w zakresie rozmieszczenia czujników w docelowym pomieszczeniu np. magazynie lub hurtowni;

Usługi wzorcowania, usługi kalibracji

Usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych – dział wzorcowań Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AP 067), świadczy usługi wzorcowania termometrów elektronicznych, czujników temperatury Pt100, Pt1000, termohigrometrów, barometrów, higrometrów punktu rosy. Dotyczy to przyrządów własnej produkcji jak i innych producentów. Podczas tegorocznej (luty 2007) oceny w procesie nadzoru realizowanej przez PCA, zostanie rozszerzony zakres akredytacji o przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień, a w przyszłym roku akredytowana będzie procedura wzorcowania pirometrów;

Badanie mikroklimatu pomieszczeń

Usługi badania mikroklimatu pomieszczeń - dział badań mikroklimatu pomieszczeń Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA AB 679), świadczy usługi w zakresie pomiarów parametrów mikroklimatu wszelkiego typu pomieszczeń od chłodziarek, zamrażarek, poprzez komory klimatyczne, do wielkich hal magazynowych w centrach logistycznych.

Przedstawienie całej, szczegółowej oferty firmy LAB-EL w ramach krótkiego artykułu jest zadaniem niewykonalnym, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej http://www.label.pl, gdzie oprócz omówienia poszczególnych przyrządów można znaleźć ciekawe informacje aplikacyjne, wymagania jakie muszą spełniać systemy monitoringu, certyfikaty posiadane przez firmę, cennik wyrobów i usług, itp. A tych wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć nasze wyroby i porozmawiać z naszymi specjalistami zapraszamy do siedziby naszej firmy oraz do odwiedzenia naszego stoiska E-3 (sąsiadujące z recepcją w holu głównym) na każdych kolejnych Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2007.