Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Przegląd oferty 2012

Precyzyjne termometry, termohigrometry i elektroniczne mierniki CO2

Andrzej Łobzowski, Dariusz GrobelLAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 3/2012
 

Użytkownicy dotychczasowych systemów monitoringu warunków środowiskowych mają coraz bardziej wyrafinowane potrzeby. Dla ich zaspokojenia firma LAB-EL stale rozwija swoje produkty wyposażając je w nowe możliwości. Przykłady nowych produktów pokazano w niniejszym artykule.

Precyzyjne termometry i termohigrometry elektroniczne


Precyzyjny termometr LB-710AT LB-710AT, LB-710A  Elektroniczne termometry  i termohigormetry  z wyświetlaczem  i z rozdzielczością pomiaru temperatury 0,01 °C.
W celu zmniejszenia składowej błędów pomiarowych wynikającej z rozdzielczości wprowadzono do oferty termometry i higrometry z rozdzielczością pomiaru temperatury równą 0,01°C. Przyrządy te są wyposażone w interfejs S300 LAB-EL, dzięki czemu mogą być integrowane w oferowanych systemach pomiarowych za pośrednictwem interfejsów LB-375 lub konwerterów LB-489. Dodatkowa zaletą jest wyposażenie tych przyrządów w wyświetlacz LCD wyników pomiarów.

LB-718T, LB-718 Elektroniczne termometry i termohigrometry z interfejsem RS-485  i wyświetlaczem.Termometr elektroniczny LB-718
W celu zmniejszenia składowej błędów pomiarowych wynikającej z rozdzielczości wprowadzono do oferty termometry i higrometry z rozdzielczością pomiaru temperatury równą 0,01°C. Przyrządy są wyposażone w cyfrowy interfejs RS-485, który umożliwia pracę do 32 urządzeń na jednej magistrali o łącznej długości do 1200 m. W urządzeniach zaimplementowany został ogólnie znany protokół MODBUS RTU. Dodatkowa zaletą jest wyposażenie tych przyrządów w wyświetlacz LCD wyników pomiarów.


Pirometr LB-710AILB-710AT, LB-710A  Elektroniczne termometry  i termohigormetry  z wyświetlaczem  i z rozdzielczością pomiaru temperatury 0,01 °C.
W celu zmniejszenia składowej błędów pomiarowych wynikającej z rozdzielczości wprowadzono do oferty termometry i higrometry z rozdzielczością pomiaru temperatury równą 0,01°C. Przyrządy te są wyposażone w interfejs S300 LAB-EL, dzięki czemu mogą być integrowane w oferowanych systemach pomiarowych za pośrednictwem interfejsów LB-375 lub konwerterów LB-489. Dodatkowa zaletą jest wyposażenie tych przyrządów w wyświetlacz LCD wyników pomiarów. 

LB-856: Moduł zbierania danych środowiskowych   CO2/O2/temperatura/inne z interfejsem Ethernet
Moduł LB-856 służy do zbierania danych z pomiarów środowiskowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych. Moduł wyposażony jest w wewnętrzny moduł pomiarowy stężenia CO2  oraz w 4 wejścia pomiarowe do zewnętrznie dołączanych czujników: tlenu,  temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie –60..+150°C, S300 do dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300 i RS-232 do innego dowolnego przyrządu.

Termohigrometr elektroniczny LB-570H

 

Termohigrometr LB-570H

Miniaturowy termohigrometr LB-570H służy do pomiaru  temperatury i wilgotności powietrza. Jest to przyrząd przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Wynik pomiaru temperatury i wilgotności odświeżany jest kilka razy na sekundę. Termohigrometr może pełnić funkcję  rejestratora temperatury i wilgotności – ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów.  Wyposażony jest w funkcję alarmowania – przekroczenie zadanego progu temperatury i wilgotności (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu. W każdej chwili wynik pomiaru można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja HOLD). Miernik posiada funkcję autowyłączania – czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut.

 

 

 

 

Precyzyjne elektroniczne mierniki CO2


Elektroniczny miernik CO2 LB-854Elektroniczny miernik - regulator stężenia dwutlenku węgla  i temperatury  LB-854.
Podstawową funkcją przyrządu LB-854 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz regulacja związana z pomiarami CO2  i temperatury. Przyrząd posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do cyfrowego systemu zbierającego wyniki pomiarów (specjalistyczne oprogramowanie LBX), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Przyrząd posiada także dwa wyjścia analogowe: jedno 4..20 mA i jedno 0..10 V, które mogą służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz/wyłącz (np. wentylacją).

Miernik-regulator stężenia dwutlenku węgla  LB-853Elektroniczny miernik CO2 LB-853
Podstawową funkcją przyrządu LB-853 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.
Przyrząd posiada wyjście napięciowe 0..10 V proporcjonalne do mierzonego stężenia CO2, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach.  Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz/wyłącz (np. wentylacją). Diody świecące informują o aktualnym poziome stężenia CO2 (niskie/średnie/wysokie). Przyrząd ma zaprogramowane dwa progi sterujące pracą przekaźników oraz diod LED. Standardowo dla stężeń poniżej 1000 ppm świeci się dioda zielona co oznacza niskie stężenie, przekaźniki są wyłączone, dla wartości pomiędzy 1000..2000 ppm świeci się dioda żółta (średnie stężenie) i włączony zostaje pierwszy przekaźnik, dla stężenia powyżej 2000 ppm zapalona zostaje czerwona dioda (wysokie stężenie) oraz włączone zostają oba przekaźniki.