Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Protokoły komunikacji » S300 niestandardowe

Rzadsze formaty interfejsu S300

LB-725 ver 2.02. 2.03, 2.04

ramka:   <NUL> c nnnn rrr sttt <CR>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p111ctr
  • p   nieparzystość
  • c   flaga błędu kalibracji
  • t   flaga błędu pomiaru temperatury
  • r   flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn  numer seryjny
 • rrr   wilgotność [promile]
 • sttt  temperatura [°C/10]
 • <CR>  znak 0x13

Ten format jest opcjonalny i jest stosowany tylko dla trybu pracy połączonych paneli LB-705/LB-725. Poza 3. bitem w cnie różni się od standardowago formatu LB-710. Bity błędu występujące w tym formacie są bitową sumą odpowiednich bitów błędu obu paneli. Pola danych reprezenują średnią arytmetyczną odpowiednich wielkości obu paneli.

W normalnym trybie pracy (bez dołączonego LB-705) format ramki i znaczenie pól jest identyczne z LB-710. 


LB-725 ver 2.20

ramka:   <NUL> c nnnn rrr sttt <CR> <LF>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p110ctr
  • p   nieparzystość
  • c   flaga błędu kalibracji
  • t   flaga błędu pomiaru temperatury
  • r   flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn  numer seryjny
 • rrr   wilgotność [promile]
 • sttt  temperatura [°C/10]
 • <CR>  znak 0x13
 • <LF>  znak 0x10

To jest format zastosowany tylko w LB-725 v.2.20 - na skutek błędu. 


LB-725 ver >= 2.24, LB-705 ver >= 1.25

ramka:   <NUL> c nnnn rrr stttt <CR>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p110ctr
  • p   nieparzystość
  • c   flaga błędu kalibracji
  • t   flaga błędu pomiaru temperatury
  • r   flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn  numer seryjny
 • rrr   wilgotność [promile]
 • stttt temperatura [°C/100]
 • <CR>  znak 0x13

Ten format jest opcjonalny i jest stosowany tylko wtedy, gdy do panelu podłączona jest sonda LB-701p4 z ustawioną flagą wysokiej precyzji pomiaru temperatury. 


LB-705 ver 1.00 1.10 1.11

ramka:   <NUL> c nnnn rrr sttt <CR>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p11c0tr
  • p   nieparzystość
  • c   flaga błędu kalibracji
  • t   flaga błędu pomiaru temperatury
  • r   flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn  numer seryjny
 • rrr   wilgotność [promile]
 • sttt  temperatura [°C/10]
 • <CR>  znak 0x13

Ten format zastosowany został w wyniku błędu. 


LB-750 ver 1.2

ramka:   <NUL> c nnnn xyz pppp <CR>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p1100cm
  • p   nieparzystość
  • c   flaga błędu kalibracji
  • m   flaga błędu pomiaru ciśnienia
 • nnnn  numer seryjny
 • x     godzina [binarnie]
 • y     minuty [binarnie]
 • z     tau [binarnie]
 • pppp  ciśnienie [hPa]
 • <CR>  znak 0x13

Format zastosowany na specjalne życzenie dla COMW do tablicy. Parametr tau jest parametrem konfiguracji przechowywanym w barometrze ale do czegoś tam wykorzystywanym w kontrolerze tablicy. 


LB-750 ver 2.6, 2.7

ramka:   <NUL> c ppppp qqqqq <CR>

 • <NUL> znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • c     status urządzenia, bitowo: p11000m
  • p   nieparzystość
  • m   flaga błędu wyniku
 • nnnn  numer seryjny
 • ppppp ciśnienie [hPa/10]
 • qqqqq ciśnienie [mmHg/10]
 • <CR>  znak 0x13

Format zastosowany na specjalne życzenie w barometrze dla lotników, który jest substytutem Vaisali jakiejś tam. 


LB-705 ver 1.26

ramka:   <NUL> <ZERO> tt l c nnnn hhh sttttt s <CR>

 • <NUL>  znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • <ZERO> znak 0x00
 • tt     typ rekordu == 0x002
 • l      długość rekordu == 14
 • c      status urządzenia, bitowo: p11c0tr
  • p      nieparzystość
  • c      flaga błędu kalibracji
  • t      flaga błędu pomiaru temperatury
  • r      flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn   numer seryjny
 • hhh    wilgotność [promile]
 • sttttt temperatura [°C/100]
 • s      suma kontrolna
 • <CR>   znak 0x13

Ten format jest zgodny z S300v2p1 (propozycja 1).


LB-705 ver 1.27, LB-725 ver 2.26

ramka:   <NUL> <ONE> tt l c nnnn hhh sttttt s <CR>

 • <NUL>  znak 0x00 (bez bitu nieparzystości)
 • <ONE>  znak 0x01
 • tt     typ rekordu == 0x002
 • l      długość rekordu == 14
 • c      status urządzenia, bitowo: p11c0tr
  • p      nieparzystość
  • c      flaga błędu kalibracji
  • t      flaga błędu pomiaru temperatury
  • r      flaga błędu pomiaru wilgotności
 • nnnn   numer seryjny
 • hhh    wilgotność [promile]
 • sttttt temperatura [°C/100]
 • s      suma kontrolna
 • <CR>   znak 0x13

Ten format jest zgodny z S300v2p2 (propozycja 2).